Salvează PDF Tipărește

Notificare privind acordurile specifice


Aceasă notificare („Notificarea”) stabilește anumite acorduri specifice făcute de tine cu Admiral Markets Cyprus Ltd („noi”), în privința încheierii, din postura de client, a oricărei înțelegeri cu noi (indiferent dacă este vorba de instrumente derivate, acțiuni, ETF-uri, sau orice alt produs sau instrument relevant).

Cuvintele și expresiile definite în acordurile, termenii, politicile și documentele ce conțin informații cheie relevante („Termenii”) au aceleași semnificații atunci când sunt utilizate în această notificare (cu excepția cazurilor în care se prevede în mod explicit altfel).

În cazul în care există o inconsecvență între Termeni și această notificar, cea din urmă va prevala. Ar trebui să citești toate detaliileacestei notificări, deoarece conțin informații importante despre relația noastră contractuală cu tine.

PĂRȚILE AU CONVENIT ASUPRA URMĂTOARELOR:

  • Acordul tău cu privire la dispunerea Termenilor către tine pe un suport durabil, altul decât hârtie (de exemplu, PDF sau e-mail) și/sau prin intermediul site-ului nostru web la www.admiralmarkets.com („site-ul”) sau aplicația mobilă Admirals, după caz.
  • Prin aceasta confirmi că ai citit, înțeles si ai fost de acord cu Termenii și cu alte documentații care reglementează oferta noastră de servicii financiare, așa cum este ea prezentată pe website-ul nostru în acest moment, inclusiv Politica de confidențialitate, Termenii și Condițiile, Politica celei mai bune execuții a ordinelor, Termenii pentru tranzacționarea valorilor mobiliare, Avertizare de risc, Termenii și condițiile plăților, Politica celei mai bune execuții a ordinelor, Fondul de compensare a investitorilor, Politica de gestionare a riscurilor, Clasificarea clienților, Politica de gestionare a conflictelor de interese, Politica efectului de levier, Politica de protecție împotriva balanței negative a conturilor de retail, Politica de protecție împotriva balanței negative a conturilor clienților profesionali.
  • Ești de acord asupra faptului că procedura de comunicare pe aspecte importante legate de serviciile noastre furnizate către tine vor avea loc pe cale electronică (de exemplu, printr-o platformă de tranzacționare, site web, e-mail, notificări mobile).
  • Confirmi că informațiile furnizate în cadrul aplicației aferente contului tău sunt adevărate și corecte.
  • Confirmi că fondurile depuse la noi au fost dobândite legal și nu au legătură cu nicio activitate de spălare de bani, terorism sau alte activități care sunt în afara legii.
  • Ești de acord să colaborezi cu noi de fiecare dată când te contactăm în legătură cu respectarea legilor și reglementărilor aplicabile și ne permiți astel efectuarea de cercetări și anchete cu surse de renume pentru a îți verifica identitatea, sursa fondurilor și informațiile transmise.
  • Consimți asupra plasării fondurilor tale în conturi segregate, la sau mai multe instituții de credit autorizate pentru astfel de operațiuni și a deținerii de instrumente legate într-unul sau mai multe conturi de custodie fiduciară la un terță parte autorizată să opereze în custodie activități legate de persoane juridice.
  • Prin prezenta, declari că ai înțeles și că ai acceptat în totalitate faptul că respectivele contractele de tranzacționare pe diferență de curs (CFD), precum și alte astfel de produse de investiții, implică un grad ridicat de risc și pot duce la pierderea investiției tale.
  • Ești de acord cu faptul că tranzacțiile efecutate între tine și noi, în conformitate cu Termenii relevanți, pot fi executate fie pe o piață reglementată, o facilitate de tranzacționare multilaterală, sau o facilitate de tranzacționare organizată, sau ca tranzacții OTC ("Over The Counter") în afara unei entități de tranzacționare (Trading venue). Dacă Termenii relevanți prevăd că tranzacțiile dintre tine și noi vor fi executate ca tranzacții OTC ("Over The Counter") în afara unei entități de tranzacționare (Trading venue), consimți asupra execuției ordinelor în conformitate cu Termenii relevanți în afara piețelor reglementate (OTC), a facilităților multilaterale de tranzacționare sau a facilităților de tranzacționare organizate.

Prezenta notificare este guvernată și interpretată în conformitate cu legislația valabilă în Cipru.

Orice obligații necontractuale care decurg din sau în legătură cu prezenta notificare vor fi guvernate și interpretate și interpretate în conformitate cu legile valabile în Cipru.