Postopki za odprtje računa

Preden odprete račun pri nas in začnete trgovati, vas prosimo, da se seznanite s sporazumi in drugimi dokumenti, ki se nanašajo na Admiral Markets Cyprus Ltd. Ti dokumenti služijo za obveščanje o naših pravnih obveznostih in naših splošnih poslovnih praksah. Naše Pogoji in določila ter druge pomembne dokumente najdete v razdelku Dokumenti in politike na našem spletnem mestu. Kopijo teh dokumentov lahko zahtevate tudi tako, da nas pokličete neposredno na +386 41 600 969 ali nam pošljete e-sporočilo na info@admiralmarkets.si.

Če želite začeti postopek odpiranja računa, se registrirajte v Trgovalno sobo.

Dokumenti, potrebni za posameznike:

 1. Izpolnjen spletni obrazec za registracijo (pogodba zafizične osebe).
 2. Sliko ali scan vašega veljavnega identifikacijskega dokumenta (ID - potni list ali osebna izkaznica).
 3. Dokazilo o stalnem prebivališču (scan ali fotografija bančnega izpiskam, računa za elektriko vodo, televizijo - najbolje Pdf format), ne sme biti starejši od 2 mesecev in mora vsebovati vaša podatke (ime, naslov, št. računa).
 4. Dogovor o sodelovanju - se samodejno ustvari preko Namizja, ko zaključite zahtevek za pravi trgovalni račun.
  1. Prosimo, upoštevajte, da zaradi dobrega poznavanja KYC (poznaj-svojo-stranko), Admiral Markets Cypris Ltd lahko zahteva, da predložite še dodatne dokumente v primerih, kjer se zgoraj omenjene dokumente šteje za nezadostne.

Dokumenti potrebni za EU in EEA pravne osebe:

 1. Izpolnjen in podpisan (Sporazum za pravne osebe);
 2. Potni list ali osebno izkaznico osebe, ki deluje v imenu pravne osebe;
 3. Izpisek potrdila register ali registracije pravne osebe (potrdilo o ustanovitvi ali potrdilo o organizaciji) ali prepis notarskega akta, ki vsebuje:

  - ime pravne osebe, področje dejavnosti, sedež in naslov podjetja;
  - registrska številka in datum vpisa;
  - imena, prebivališčem in osebne identifikacijske oznake članov podjetja;
  - datum izdaje dokumenta;
  NB! Predloženi dokumenti ne smejo biti starejši od 6 mesecev.

Če sp pravne osebe bile registrirane v drugih registrih, ki niso navedeni zgoraj, morajo predložiti naslednje:
- Memoranduma in/ali statuta;
- Registracijo certifikatom, izdanim v registru, ki jih zagotavlja zakonodaja;
- Dokument, ki potrjuje pooblastilo pravne predstavnika(-ov) (glede na podlagi zastopanja, pravica);
- Nedavno prejeti račun, ki potrjuje kraj poslovanja.

Prosimo Opomba, da Admiral Markets Cyprus Ltd kot predstavniki imajo pravico, da zahteva dodatne listine (sodno pooblastilo, uporabnost menice, bančne izpiske, etc), če je potrebno uporabiti skrbnosti ukrepe za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Dokumenti, ki opisujejo pogoje in storitve storitev Admiral Markets Cyprus Ltd.

Preden odprete trgovalni račun, morate pregledati, razumeti in sprejeti vse naslednje dokumente:Dokument ključnih informacij


Dokument ključnih informacij (KIID)Dodatni dokumentiArhiv preteklih dokumentov