Izjava o tveganju

Admiral Markets in Admirals sta svetovno priznani blagovni znamki v lasti Admirals Group AS. Admiral Markets Cyprus Ltd (v nadaljnjem besedilu tudi »družba«) je registrirana in urejena s strani Ciprske komisije za vrednostne papirje in borzo (»CySEC«) s št. 201/13 in ta dokument je bil sestavljen v skladu s pravili in zahtevami CySEC. Druge politike, s katerimi se stranka strinja, ko se odloči za naložbe in pomožne storitve, ki jih zagotavlja Admiral Markets Cyprus Ltd, so na voljo na naši spletni strani:

https://admiralmarkets.com/si?regulator=cysec .

Namen tega dokumenta je, da vas obvesti o možnih tveganjih, povezanih s trgovanjem s pogodbami za razliko (CFD) in deviznimi tečaji (Forex, FX), kot zahteva ciprski zakon o investicijskih storitvah in dejavnostih ter zakon o reguliranih trgih Republike Ciper ( N. 87(I)/2017), ki je Direktivo o trgih finančnih instrumentov II prenesla v ciprsko zakonodajo (zakon). S pregledom tega dokumenta o razkritju se niste dolžni zavezati k naložbi pri nas; vendar vsebina temelji na tistih, ki predlagajo trgovanje z Admiral Markets Cyprus Ltd. Priznava se in je zato treba opozoriti, da to razkritje tveganj ne vsebuje vseh tveganj, povezanih s trgovanjem s CFD-ji in Forexom, in je na voljo kot vodnik za pomoč naročniku, da prizna morebitna tveganja. Vsaka stranka mora zagotoviti, da se njena odločitev sprejme na podlagi informacij in da je zadovoljna z informacijami, ki so jim na voljo. Če niste prepričani ali ne razumete tega dokumenta o razkritju tveganja, poiščite neodvisen finančni nasvet.

PROSIMO, PREBERITE SPODAJ, PREDEN IZVEDETE KAKŠNOKOLI TRGOVANJE Z ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD. TRGOVANJE NI PRIMERNO ZA VSE. TRGOVANJE S FOREKSOM IN CFD-ji VKLJUČUJE VISOKO TVEGANJE IN LAHKO PRIVODI DO POPOLNE IZGUBE VAŠIH SREDSTEV

  • Pred trgovanjem CFD-jev in Forex-a se morate zavedati tveganj. Visoka stopnja finančnega vzvoda, povezanega s temi vrstami naložb, pomeni, da je stopnja tveganja v primerjavi z drugimi finančnimi produkti višja. Učinek finančnega vzvoda (ali trgovanja s premoženjem) lahko deluje proti vam, kar povzroči znatno izgubo, pa tudi za vas, kar povzroči znaten dobiček. Trgovanje z maržo vključuje visoko raven tveganja in ni primerna za vse vlagatelje. Visoka stopnja finančnega vzvoda lahko deluje proti vam, kot tudi za vas, in hitrostim, ki lahko dosežejo dobičke in izgube, pomeni, da morajo stranke pozorno spremljati stališča - odgovornost strank je, da spremljajo odprto trgovanje. Pred trgovanjem morate skrbno pretehtati vaše naložbene cilje, raven finančnih izkušenj in apetit za tveganje.
  • Admiral Markets Cyprus Ltd ponuja "Samo za izvedbo" trgovalne možnosti. Nikoli ne svetujemo glede izvajanja trgovalnih aktivnosti!
  • Pretekla uspešnost tovrstnih naložb ne zagotavlja nikakšnih prihodnjih rezultatov. V mislih morate imete, da vse provizije in obveznosti za davke, boste morali osebno poiskati pri investiranju z nami.
  • Admiral Markets Cyprus Ltd ne sprejema nobene odgovornosti za kakršen koli davek, ki bi ga morda morali plačati na dobiček, ustvarjen v času, ko ste imetnik računa pri nas.
  • Vedno obstaja razmerje med visoko nagrado in visokim tveganjem. Vsaka vrsta tržnih ali trgovinskih špekulacij, ki lahko prinesejo nenavadno visoke donose, je izpostavljena visokemu tveganju. Presežna sredstva bi morala biti ogrožena in vsakdo, ki nima takšnih sredstev, ne sme sodelovati pri trgovanju s CFD ali Forex. Različni instrumenti vključujejo različne ravni izpostavljenosti tveganju in pri odločanju o tem, ali naj se trgujejo s takimi instrumenti, se morate zavedati naslednjih točk:

1. CFDs na splošno

CFD-ji (pogodbe na razlike), so kompleksni finančni produkti, ki se praviloma zaprejo, ko se stranka odloči da bo zaprla obstoječo odprto pozicijo, in zato na splošno nimajo datuma zapadlosti.

CFD-ji se lahko primerja s terminskimi pogodbami, ki se lahko sklenejo v odnosu do nekaterih indeksov, plemenitih kovin, nafte, blaga ali finančnih instrumentov. Vendar pa je za razliko od drugih terminskih pogodb, te pogodbe mogoče poravnati le v denarju. Vlaganje v CFD nosi podobno tveganje vlaganje v prihodnost in zato bi morali biti seznanjeni z njimi. Transakcije s CFD-ji imajo lahko tudi pogojne obveznosti in zato se morate zavedati posledic tega, kot to je določeno v odstavkih 3, 5, 17 in 18 spodaj. Vse posli CFD so pogodbe za razliko, kar pomeni, da stranke nimajo nobene pravice do osnovnega instrumenta ali pravic, ki so priloženi, razen če ni posebej navedeno v CFD. To ne vključuje pravice do referenčnih delnic ali glasovalnih pravic.

2. Vlaganje v Forex, indekse, plemenite kovine, nafto in surovine

Vlaganje v Forex, indekse, plemenite kovine, nafto in blago ima podobna tveganja kot vlaganje v futurse in zato bi morali biti seznanjeni z njim. Kritji transakcij na Forexu, indeksih, plemenitih kovinah, nafti in blagu ima lahko tudi pogojne obveznosti in zato bi se morali zavedati posledic tega, kot to je določeno v odstavkih 3 in 5 spodaj.

Poleg standardnih razkritij industrije in iz tega dokumenta razkritja tveganja, se morate zavedati, da so kritja na poslih Forex, indekse plemenite kovine, nafto in surovine trgovanje nekateri izmed oblik največjega tveganja, ki so na voljo na finančnih trgih in so primerni le za izkušene posameznike in institucije. Glede na možnost izgube celotno naložbo, špekulacije v plemenite kovine, indeksie, nafto, surovine ali devizni trge, naj se izvajajo le s skladom vašega tveganega kapitala, da če vse izgubite, ne bo to bistveno vplivala na finančno blaginjo vaših osebnih financ ali institucije.

3. Tuji trgi

Tuji trgi pomenijo drugačno tveganje od strankinega domačega trga. V nekaterih primerih bodo tveganja večja. Na potencial dobiček ali izgubo iz transakcij na tujih trgih ali v tujih valuti, bo vplivalo tudi nihanje deviznih tečajev. Takšna tveganja vključujejo zaradi politične ali ekonomske politike v tujih medijih, ki lahko bistveno in trajno spremenile pogoje, tržnost ali ceno tuje valute.

4. Strategija naročila z zmanjšanjim tveganjem

Dajanje nekaterih naročil (na primer "stop loss" ali "stop limit" naročila), ki so namenjeni za omejitev izgub določenih zneskov, morda ne bo vedno delovalo, ker se lahko razmere na trgu ali tehnološke omejitve, doprinesjo, da izvedba ni mogoča. Zato bi morale stranke trgovati oz izvajati naročila oziroma strategijo s katero sprejemajo tudi takšne situacije.

5. Transakcije pogojne obveznosti

Forex in CFD-ji so transakcije z kritjem, ki zahtevajo, da izvedete vrsto plačil glede na vrednost pogodbe, namesto da takoj plačate celotno vrednost pogodbe. Lahko utrpite popolno izgubo marže, ki jo položite pri Admiral Markets Cyprus Ltd, da vzpostavite ali ohranite položaj. Admiral Markets Cyprus Ltd neprekinjeno prevrednoti vaše odprte pozicije vsak delovni dan in vsak dobiček ali izguba se takoj odraža na vašem računu in izguba lahko povzroči, da boste morali v kratkem plačati znatno dodatno maržo za ohranitev odprtih pozicij.

Admiral Markets Cyprus Ltd lahko kadar koli spremeni tudi svoje stopnje začetne marže in/ali fiktivne trgovalne zahteve, tako da obvesti stranke pred spremembo – kar lahko povzroči tudi spremembo marže, ki jo morate vzdrževati. Če na svojem računu ves čas ne vzdržujete zadostne marže in/ali zagotovite takšna dodatna sredstva v zahtevanem času, se lahko vaše odprte pozicije zaprejo z izgubo in ste lahko odgovorni za kakršen koli primanjkljaj.

6. Vzvod

Medtem ko se za obvladovanje tveganja lahko uporabijo izvedeni finančni instrumenti, so nekatere naložbe za mnoge vlagatelje neprimerne. Trgovanje s Forexom in CFD-ji prinaša visoko stopnjo tveganja. Prenos in finančni vzvod, ki ga lahko dobite s CFD-ji in Forex trgovanjem, pomenita, da morate za začetek trgovanja z Admiral Markets Cyprus Ltd vložiti le majhen depozit, čeprav lahko ta majhen depozit povzroči velike izgube ali velike dobičke. Posli z visokim finančnim vzvodom so podvrženi znatnim spremembam vrednosti kot posledica relativno majhnih sprememb vrednosti ali ravni osnovnega ali povezanega tržnega dejavnika.

7. Over- the Counter (OTC) transakcije

Pri trgovanju s CFD-ji špekulirate o pričakovani spremembi cene za določeno osnovno vrednost. To trgovanje ne poteka na organiziranem trgu. Neposredno boste sklenili pogodbo z družbo Admiral Markets Cyprus Ltd v zvezi s finančnim instrumentom ali drugo osnovo, s katero želite trgovati v okviru CFD. Vse odprte pozicije pri Admiral Markets Cyprus Ltd je treba zapreti pri Admiral Markets Cyprus Ltd in jih ni mogoče zapreti z nobeno drugo stranko. Trgovanje s finančnimi transakcijami OTC vas lahko izpostavi večjim tveganjem kot trgovanje na organiziranem trgu, ker ni trga, na katerem bi lahko zaprli svoje odprte pozicije, cene in druge pogoje pa določamo mi, ob upoštevanju kakršnih koli zakonskih/regulativnih zahtev. Transakcije OTC lahko povečajo likvidnostno tveganje in povzročijo druge pomembne dejavnike tveganja: morda je nemogoče, na primer, oceniti vrednost pozicije, ki izhaja iz netržne transakcije, ali določiti izpostavljenost tveganju. Poleg tega Admiral Markets Cyprus Ltd ni treba navajati ponudbenih in ponudbenih cen in, tudi če so, lahko Admiral Markets Cyprus Ltd težko določi pošteno ceno, zlasti če je ustrezna borza ali trg za osnovno vrednostno zavarovanje zaprta ali začasno ustavljena.

Izpostavljeni ste tudi tveganju Admiral Markets Cyprus Ltd; vendar v primeru, ko se to zgodi, smo člani shem nadomestil za finančne storitve.

8. Cene

Cene/ponudbe, objavljene na trgovalnih platformah Admiral Markets Cyprus Ltd ("Platforma"), morda ne odražajo nujno širšega trga. Admiral Markets Cyprus Ltd bo izbral končne cene, ki se bodo uporabljale pri določanju zahtev po kritju in pri občasnem označevanju za trženje pozicij na vašem računu in zaprtju takih pozicij. Čeprav Admiral Markets Cyprus Ltd pričakuje, da bodo te cene razumno povezane s tistimi, ki so na voljo na tako imenovanem medbančnem trgu ali kateri koli ustrezni borzi ali drugem finančnem trgu ("Referenčni trg"), se lahko cene, ki jih uporablja Admiral Markets Cyprus Ltd, razlikujejo od na voljo bankam in drugim udeležencem na referenčnem trgu. Posledično lahko Admiral Markets Cyprus Ltd uveljavlja precejšnjo diskrecijsko pravico pri določanju zahtev po kritju in zbiranju sredstev za kritje. Ker so produkti delno povezani z osnovno vrednostjo, morate zagotoviti, da se zavedate tveganj, povezanih z osnovno vrednostjo, vključno z nihanjem valute, nestanovitnostjo in vrzeli (nenaden premik cen, ki ga lahko povzročijo številni dejavniki, vključno z gospodarskimi dogodki, vendar ne izključno)., epidemije, tržne objave in obdobja, ko se trgovanje s temeljno vrednostjo ne izvaja).

Stop brez garancije nas ne bo zaščitil pred nevarnostmi saj ni takojšen in se samo sproži na nalogu za zaprtje položaja po najbližji ceni, ki je na voljo.

9. Tveganje ob vikendih

Različne situacije, razvoji ali dogodki se lahko pojavijo ob koncu tedna, ko trg na splošno ožji za trgovanje, kar lahko povzroči trgu odprtje po bistveno drugačnih cenah, kot so se zaprle v petek popoldne. Platforme ne boste mogli uporabljati za vzpostavljanje ali spremembo naročila čez vikend in v drugih časih, ko so trgi zaprti. Obstaja velika nevarnost, da naročila stop-izguba levo za zaščito odprte pozicije, ki jih čez vikend in se bodo izvajali na ravni, ki je bistveno slabše kot določena cena. Pri tem stranke sprejmejo to tveganje in bodo odgovorne za kakršno koli posledično primankljaje(izgube.

10. Elektronsko trgovanje

Trgovanje v pogodbah OTC prek platforme se lahko razlikujejo od trgovanja na drugih sistemih elektronskega trgovanja, kot tudi iz trgovanje v konvencionalnih ali prostih trgih. Vi boste sami izpostavljeni tveganjem, povezanim s sistemom elektronskega trgovanja, vključno z odpovedjo strojne in programske opreme ter sistema določitvi časa, glede na platformi, z vašim sistemom in komunikacijsko infrastrukturo (na primer internet), ki povezuje platformo z vami.

11. Trgovanje znotraj dneva

Online znotrajdnevno trgovanje lahko povzroči številne transakcije.

12. Trgovalne suspenzije

Pod določenimi pogoji je lahko težko ali nemogoče likvidirati položaj. To se lahko zgodi, na primer, v času hitrega gibanja cen, ko se cena osnovnega vrednostnega papirja med eno trgovalno sejo dvigne ali zniža do te mere, da je trgovanje z osnovnim instrumentom omejeno ali začasno ustavljeno. Če se to zgodi, stranka sprejme kakršno koli povezano tveganje in da bo odgovorna za kakršen koli nastali primanjkljaj. Stranka se mora tudi zavedati, da bo v določenih okoliščinah Admiral Markets Cyprus Ltd morda moral zapreti pozicije zaradi regulativnih ali menjalnih navodil in kot taka Admiral Markets Cyprus Ltd ni odgovorna za morebitne izgube.

13. Provizije

Preden začnete trgovati, bi morali pridobiti podatke o vseh provizijah in drugih dajatev, za katero bose odgovoren, kot je navedeno v cenikih, ki so na voljo na spletni strani Admiral Markets Cyprus Ltd. Stranke bi se morale same zavedati morebitnih stroškov ali obveznosti, ki bi sledile iz tega položaja, vključno, vendar ne izključno: zamenjav, korporacijskih akcij, kot sta vprašanji pravic, dividende, delitve delnic itd.

14. Plačilna nesposobnost

Vsaka insolventnost ali neizpolnjevanje obveznosti stranke lahko povzroči likvidacijo ali zaprtje pozicij brez vašega soglasja. Poleg tega boste prenesli polno lastništvo in lastninsko pravico na del vsega denarja, ki ga boste položili pri Admiral Markets Cyprus Ltd. To bo predstavljalo znesek, potreben za zavarovanje vaših sedanjih ali prihodnjih, dejanskih ali pogojnih obveznosti do Admiral Markets Cyprus Ltd, vključno z zahtevami glede kritja.

Admiral Markets Cyprus Ltd bo dnevno po lastni presoji določil znesek denarja, ki je potreben za zavarovanje vaših obveznosti do Admiral Markets Cyprus Ltd (na podlagi vaših dnevnih odprtih pozicij in trgovanja, ob upoštevanju tržnih razmer), ki je lahko višji kot zahteve glede kritja. Ne boste imeli lastniške terjatve nad tem zneskom denarja, ki ne bo predmet ločevanja ali drugih obveznosti v skladu z občasno veljavnimi pravili o denarju strank v skladu z veljavno zakonodajo in jih lahko obravnava Admiral Markets Cyprus Ltd za svoj račun. Takšen znesek denarja je zato lahko neizterljiv v primeru plačilne nesposobnosti ali neplačila Admiral Markets Cyprus Ltd.

15. Posredovanje

Admiral Markets Cyprus Ltd ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršne koli izgube, ki bi lahko nastale kot posledica zamude pri pregledu ali neprejetih sporočil, ki jih Admiral Markets Cyprus Ltd pošlje svojim strankam. Stranka se poleg tega strinja, da Admiral Markets Cyprus Ltd ni odgovorna za kakršne koli izgube, ki nastanejo kot posledica nepooblaščenega dostopa tretje osebe do platforme za trgovanje strank, razen v primeru hude malomarnosti v imenu Cyprus Ltd ali njegovega osebja. Stranka je odgovorna za varovanje vseh podatkov za prijavo in Admiral Markets Cyprus Ltd močno priporoča, da se uporabniški podatki ne zapisujejo ali shranjujejo.

Tudi, vsaka stranka je obveščena o in sprejema, da je glavni način komuniciranja v elektronski obliki, na primer prek e-pošte in informacije objavljenih na naših spletnih straneh.

16. Svetovanje

Admiral Markets Cyprus Ltd ne zagotavlja naložbenega svetovanja in je samo mesto trgovanja. Čeprav lahko po naših pooblastilih izvajamo splošne ocene trgov, takšne ocene niso individualni naložbeni nasveti in ne upoštevajo vaših individualnih okoliščin. Vsako odločitev o trgovanju sprejme naročnik sam.

Vse splošne informacije nudene v naših analizah, webinarjih ("spletni seminar") in seminarjih in videoposnetkih, na naših spletnih straneh ali preko zunanjih virov, kot so YouTube, kanali, so za splošno informacijo in so osebna napoved moderatorja ali avtorja. To naj ne bi bilo, in se ne bi smelo šteti za prodajni nasvet, za nakup ali imetje instrumenta v katerihkoli okoliščinah.

Analitiki in avtorji lahko trgujejo ali nalagajo v trgovalne produkte, kot so delnice, Forex, CFDs, blago, terminske pogodbe in drugi instrumenti.

Po zakonu smo dolžni oceniti primernost te vrste izdelka za generično osebo, ki posreduje podobne informacije kot vi. To ne pomeni, da vam omogočamo, da odprete račun, nudimo individualno naložbeno svetovanje, da je ta izdelek dejansko primeren za vas v vaših individualnih okoliščinah - namesto tega nakazujemo, da je morda primeren za nekoga, ki spada v isto splošno kategorijo znanja in izkušenj. Z oceno, ali je storitev ustrezna za vas, zbiramo tudi podatke o vaših prejšnjih izkušnjah s trgovanjem, podatke o finančnih sredstvih, stopnji izobrazbe in druge informacije, za katere menimo, da so potrebne in sorazmerne. Ne spremljamo, ali vaše finančno stanje ostane enako. Stranke prevzemajo izključno odgovornost za zagotovitev, da smo obveščeni z vsemi pomembnimi informacijami, ki bi lahko vplivale na ustreznost ponujenih storitev.

17. PodjetniškA dejaNJE: Delež CFD

Upoštevajte, da je lahko obravnava, ki jo prejmete med korporativnim dejanjem, manj ugodna, kot če bi bili lastnik osnovnega instrumenta, ker bo morda treba spremembe, ki jih naredimo, izvesti reakcijsko in uvesti pred tem, ki jih zahteva korporativni ukrep. Zato bi lahko bil čas, ki ga imate za sprejemanje odločitev, bistveno krajši; možnosti, ki so na voljo, so lahko bolj omejevalne/manj ugodne in so lahko takšne, da ne morete zapreti pozicije. Glede na to, da je korporativne dogodke pogosto mogoče napovedati v zelo kratkem roku, morda ne boste imeli možnosti ali izbire, da zaprete pozicije, da bi se izognili takšnim posledicam, in takšna dejanja lahko zahtevajo, da zagotovite več sredstev za kritje marže v zelo kratkem času.

18. Kratka pozicija na CFD delnice

Če na delnice CFD-je trgujete na kratko, obstaja dodatna tveganja, ki ne veljajo za dolgo pozicijo. To vključuje, vendar ne izključno, da boste morali izkoristiti drugo stran nakupne priložnosti, npr. težava s pravicami, zaradi katere se boste odločili še naprej po neugodnih cenah ali plačali znesek za odkup pravic, o izbiri katerih se lahko odloči Admiral Markets Cyprus Ltd brez vašega vložka, pod pogoji, ki jih določi Admiral Markets Cyprus Ltd. zahteva se v krajšem roku, kot bi bil na osnovni delnici; lahko pride do prisilnega odkupa zaradi korporativnih dejanj, pogojev izposoje delnic ali regulativnih zahtev/sprememb, in morda boste imeli spremenljive stroške izposojanja, medtem ko je pozicija odprta.

19. Spremljanje pozicij

Odgovornost strank je, da ves čas spremljajo pozicije, ki so jih odprle, in vi morate biti vedno v položaju, da to storite. Čeprav bomo poskušali zapreti pozicije, ko bo vaša marža porabljena, ne moremo zagotoviti, da bo to mogoče, zato lahko ostanete odgovorni za morebitni primanjkljaj.

Ta dokument je treba brati v povezavi z: določili in pogoji, politiko izvajanja naročil in drugimi dokumenti, ki so bili ali kako drugače na voljo stranki na našem spletnem mestu.

20. dividende prilagoditve na pozicij CFD

20.1 dividende prilagoditve na denar indeks CFDs

Ko katera koli osnovna zaloga, ki je del denarnega indeksa CFD, se uporablja za izplačilo dividende, bo denarni indeks CFD prilagojen, da bo odražal to dividendo. Uteženi delež dividende, ki se uporablja v CFD denarnem indeksu, se knjiži na račun stranke za dolge pozicije in bremenijo kratke.

20.2 Dividende prilagoditve na denar indeks CFDs

Ko katera koli osnovna zaloga, ki je del denarnega indeksa CFD, se uporablja za izplačilo dividende, bo denarni indeks CFD prilagojen, da bo odražal to dividendo. Uteženi delež dividende, ki se uporablja v CFD denarnem indeksu, se knjiži na račun stranke za dolge pozicije in bremenijo kratke.

20.3 Odbitki zaradi davkov na dividendo oz prilagoditve

Dividendna plačila bodo knjižena v dobro računa stranke z veljavnimi standardnimi davčnimi odbitnimi odbitki. Admiral Markets Cyprus trenutno ne podpira ali ponuja preferencialnih stopenj davka od odtegljajev, ki so lahko na voljo zaradi bivanja ali pravnega statusa.

21. Hedged Positions

Hedge pozicija - obveščamo vas, da z zavarujem pozicije t. i. hedge (hkratne dolge in kratke pozicije na določenem finančnem instrumentu), morda ne bo v celoti stabiliziralo vašega nivoja marže torej Stop Out na vašem računu, lahko pojavijo tudi, ko so ti pred tveganjem varovane pozicije v mestu. To se lahko zgodi zaradi naslednjih okoliščin:

  1. Dobički / Izgube pri kratkih pozicij so izračunani z Ask ceno, medtem ko dobički / izgube iz dolgih pozicij so izračunani s ceno ponudbe. V nenormalnih pogojih trgovanja, razmik lahko razširijo vodi do izgube na svoj račun pa višja kot je stopnja potekala, zato se vaše pozicije likvidirati.
  2. Dobički / Izgube na položajih so izračunane v osnovni valuti s katerimi se trguje instrument in so nato preračunane na valuto računa z uporabo menjalnih tečajev platforme. Če so varovane pozicije odprli v različnih časovnih / cene nato Dobički / Izgube lahko na računu veljajo račun cenovnih nihanj valutnih izhajajo iz izgube večje od marže potekala, zato se vaše pozicije likvidirati.

22. Prevodom Disclaimerja

Spletno mesto Admiral Markets Cyprus Ltd uporablja različna prevajalska orodja za prevajanje strani na tem spletnem mestu za uporabo v drugih državah. Prevajalska orodja vam bodo omogočila razumevanje splošnega namena izvirne vsebine, vendar ne bodo vedno ustvarila pravilnega prevoda. Uradno besedilo je angleška različica spletnega mesta Admiral Markets Cyprus Ltd https://admiralmarkets.com/si/?regulator=cysec. Kakršna koli odstopanja ali razlike, ustvarjene v prevodu, niso zavezujoče in nimajo pravnega učinka za namene skladnosti ali izvrševanja. Če se pojavijo kakršna koli vprašanja glede točnosti informacij, ki jih predstavlja prevedena različica spletnega mesta, si oglejte uradno angleško različico spletnega mesta. Admiral Markets Cyprus Ltd ne prevzema odgovornosti za točnost. Zaradi jezikovne zapletenosti in možnosti številnih različnih prevodov in interpretacij posameznih besed in besednih zvez so pri prevodih neločljive omejitve. Admiral Markets Cyprus Ltd zato priporoča, da pregledate in preverite prevod, ki je posledica uporabe te storitve, in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost.