OTC market - OTC trgovanje – za kaj gre?

Admirals
9 Min branje

Pri trgovanju s finančnimi instrumenti se srečujemo s številnimi nepoznanimi pojmi, ki pa jih je dobro razumeti, če želimo dvigniti naše trgovanje na višji nivo. Med takšnimi pojmi je tudi termin 'OTC trgovanje' (angl. OTC oz. Over The Counter).

Za kaj gre pri OTC trgovanju? In kaj predstavljajo 'pink sheets'? V nadaljevanju tega članka si bomo pogledali več o teh pojmih.

Kaj je OTC marketa ali kaj so OTC trgi?

Finančne trge je v grobem mogoče klasificirati kot organizirane in neorganizirane. Organizirani so tisti, ki so predmet reguliranega sistema, kjer se trguje s standardiziranimi instrumenti, kot so npr. borze za trgovanje z delnicami.

Neorganizirani trgi pa so splošni javnosti manj poznani. Imenujemo jih tudi OTC trgi (Over The Counter, Off-Exchange). Gre za necentralizirane sekundarne trge, kjer so transakcije predmet dvostranskih dogovorov med udeleženci. Ali povedano z drugimi besedami, pogodbe so predmet pogajanja med dvema strankama, ki dogovorita pogoje za izvršitev posla, brez vključitve osrednjega reguliranega trga.

Na OTC trgih se pogosto trguje s 'pink sheets' delnicami. Gre za malo vredne 'penny' delnice, s katerimi se običajno trguje po manj kot $5 na delnico. Prav zaradi tega se OTC trgi pogosto označujejo kot 'pink OTC' trgi.

OTC trgi nimajo fizičnega sedeža, za njih pa velja večje tveganje, da ena od strank ne bo izvršila dogovora. Na drugi strani pa OTC trgi ponujajo večjo fleksibilnost in še več naložbenih priložnosti za trgovalce. Samo zato, ker pri OTC trgih ne gre za centralizirane subjekte še ne pomeni, da niso predmet nadzora regulatornih institucij.

Podobno kot to velja za običajne borze vrednostnih papirjev, velja tudi za OTC trge, da tam podjetja iščejo svež kapital za povečanje likvidnosti. Gre za alternativno možnost za tista podjetja, ki ne zadostujejo pogojem kotacije na običajni borzi.

RAZLIKE MED TRADICIONALNIMI IN OTC TRGI

 

Tradicionalni trgi

OTC trgi

Pogodbe

Standardne

Fleksibilne - dogovor med strankami

Likvidnost

Visoka

Nizka

Transparentnost

Visoka (tečaji so javno objavljeni)

Nizka (zasebne pogodbe, ni javnih objav tečajev)

Tveganje

Nizko

Visoko

Stroški

Visoki (višji davki)

Nizki

 

Naj vas povabimo, da se še bolj poglobite v svet trgovanja in sicer preko brezplačnih webinarjev, ki jih vodijo profesionalci Admirals. Kliknite na oglas spodaj in si rezervirajte mesto za tiste teme, ki vas najbolj zanimajo:

Brezplačni trgovalni webinarji

Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje

Značilnosti OTC trgov

OTC trgi so beležili visoko rast v zadnjih dveh desetletjih, celo tako visoko, da so v določenih primerih prekašali tradicionalne trge po ustvarjenem prometu. Sprva so na njih trgovali zgolj večji skladi in finančne institucije, z razvojem tehnologije pa se je preko brokerjev in ponudnikov finančnih storitev dostop do teh trgov omogočil praktično vsem. 

Po finančni krizi 2008 in bankrotu banke Lehman Brothers je bilo odrejeno, da se OTC trgi omejijo in da se nad njimi poveča nadzor, saj so bili identificirani kot eden izmed razlogov za nastanek te krize. Novi zakonski okviri med članicami G20 so bili sprejeti septembra 2009 na zasedanju v Pittsburghu. Posledično je leta 2012 stopila v veljavo regulativa EU št. 648/2012 (EMIR).

Kaj je OTC trgovanje?

Neorganizirani trgi pa so splošni javnosti manj poznani. Imenujemo jih tudi OTC trgi (Over The Counter, Off-Exchange). Gre za necentralizirane sekundarne trge, kjer so transakcije predmet dvostranskih dogovorov med udeleženci. 

Glavne značilnosti OTC trgov so:

  • Transakcije temeljijo na pogodbi med strankami z garancijo izvršitve.
  • Izvrševanje ne poteka preko centralizirane platforme, temveč elektronsko ali preko telefonske komunikacije.
  • Četudi ne gre za nadziran trg, pa so udeleženci na trgu kljub temu predmet nadzora in ta je vse strožji.

Kako delujejo OTC Market?

Na OTC marketu nastopa kot nasprotna stranka fizična ali pravna oseba (angl. Market Maker), ki postavi svoje tečaje. Potencialni kupec ali prodajalec nato kontaktira to nasprotno stranko, običajno preko posrednika ali brokerja in če so zainteresirani za posel, se bo posel (nakup ali prodaja) izvršil. Za razliko od organiziranih trgov pa lahko pride tudi do pogajanja okoli tečaja.

Prednosti OTC trgov

Med prednostmi OTC trgov velja omenite naslednje:

✔️Fleksibilnost glede pogodbenih pogojev, saj niso standardizirani.

✔️Za investiranje na te trge niso potrebni visoki investicijski vložki.

✔️Trguje se s cenejšimi finančnimi instrumenti.

✔️Za trgovanje je na voljo široka paleta instrumentov.

✔️Dostop do svežega kapitala je omogočen tudi tistim družbam, ki ne izpolnjujejo pogojev za kotacijo na organiziranem trgu.

✔️Trgovalne seje so običajno daljše in se potegnejo čez trgovalni čas organiziranih trgov.

Slabosti OTC trgov

❌Manjša transparentnost. Podjetjem ni potrebno objavljati tako veliko informacij.

❌Večje tveganje stečaja. Da bi to minimizirali, je potrebno razpršiti naložbe, uporabljati strategije zaščite in nikoli ne vlagati več, kot si lahko privoščite.

❌Slabša likvidnost.

❌Tečaji niso nujno javno objavljeni.

OTC trgi in izvedeni finančni instrumenti

Na OTC trgih se trguje z najrazličnejšimi finančnimi instrumenti, kar je nekako logično, glede na to, da gre za dogovor med strankami. Tako poleg klasičnih finančnih instrumentov, s katerimi se trguje tudi na organiziranem trgu, najdemo na OTC trgih tudi številne izvedene finančne instrumente. Pravzaprav slednji predstavljajo glavnino prometa na OTC trgih, saj zahtevajo manjše investicijske vložke.

Med najbolj priljubljenimi izvedenimi finančnimi instrumenti na OTC trgih so:

  • Swap-i
  • Terminske pogodbe (Futures)
  • Valute (Forex)
  • CFD-ji
  • In v zadnjem času tudi vse bolj kriptovalute.

Poglejmo si te instrumente nekoliko bolj od blizu.

Swap-i in OTC Markets

Pri swap-ih gre za pogodbo med dvema strankama, kjer se dogovorita za izmenjavo določene količine denarja na nek določen datum v prihodnosti, glede na referenčne obrestne mere v ozadju.

Najbolj pogost primer obrestnega swap-a je zamenjava izplačil po fiksni obrestni meri z izplačili po variabilni obrestni meri.

Pogodba o swap-u more vsebovati najmanj naslednje parametre: začetni in končni datum, osnova za zamenjavo (valutni tečaj, kredit), referenčno valuto in pogostost izplačil.

⚠️Swap pogodbe niso isto kot je valutni swap pri trgovanju z valutami, kjer gre za provizijo, ki jo stranka plača brokerju za držanje pozicije preko noči.

Terminske pogodbe in OTC Markets

Terminske pogodbe so izvedeni finančni instrument, s katerim se trguje pretežno na OTC trgih in predstavljajo pogodbo med dvema strankama, ki se dogovorita o nakupu ali prodaji določenega osnovnega sredstva po točno določeni ceni na nek datum v prihodnosti. Lahko se uporabljajo z namenom zaščite ali kot špekulacija.

Trg terminskih pogodb je eksponencialno zrastel, saj so številna velika podjetja uporabljala tovrstne instrumente za zaščito pred spremembami obrestne mere ali valutnim tveganjem. Ker pa gre v podrobnostih pogodbe za dogovor med kupcem in prodajalcem in ti podatki niso javno objavljeni, je težko točno oceniti velikost tega trga.

FOREX in OTC Markets

Forex predstavlja trg, kjer se trguje z valutami. Gre za največji finančni trg na svetu, kjer se dnevno med državami, bankami, korporacijami in špekulanti ustvari več kot 6 bilijonov dolarjev prometa.

Trgovanje z valutami poteka v parih in sprememba tečaja določenega valutnega para meri vrednost ene valute glede na drugo valuto. Na primer valutni par EURUSD meri vrednost evra glede na ameriški dolar.

Če tečaj tega valutnega para zraste, pomeni da je evro pridobil na vrednosti napram dolarju, in obratno. Pri trgovanju z valutami poizkušajo trgovalci ustvariti dobiček na račun tovrstnih sprememb v valutnih tečajih. Trg je odprt 24 ur na dan, 5 dni v tednu in se zapre zgolj čez vikend. Odpre se v nedeljo ob 11 PM in zapre v petek ob 10 PM po centralnem evropskem času (CET).

CFD-ji (Contracts for Difference) in OTC Markets

CFD-ji so izvedeni finančni instrument, katerega tečaj temelji na osnovnem sredstvu, ki je lahko delnica, indeks, terminska pogodba, surovina, valuta ali kriptovaluta. Pri trgovanju s CFD-ji nimamo v lasti osnovnega sredstva, temveč zgolj špekuliramo na tečaj, tako navzgor kot tudi navzdol.

Kako to deluje? Ko kupimo CFD v bistvu določimo začetni tečaj in če se potem osnovno sredstvo giblje v našo korist, bomo zaslužili na račun spremembe tečaja od časa odprtja pozicije do časa zaprtja. Če pa se tečaj ne giblje v našo korist, potem bomo utrpeli izgubo.

CFD-ji imajo določene prednosti, kot na primer, nimajo datuma zapadlosti, tako da lahko pozicijo zapremo kadar želimo. Polege tega omogočajo trgovanje na vzvod, zaradi česar ne potrebujemo velikih vsot denarja za odprtje pozicije. Istočasno vzvod omogoča multiplikacijo dobičkov, kar pa je treba koristiti z veliko mero previdnosti in dobrega upravljanja s tveganji, saj se tako kot dobički lahko multiplicirajo tudi izgube.

Admirals vam na svojem brezplačnem demo računu omogoča testno trgovanje s CFD-ji v virtualnem okolju. Vse kar morate storiti je, da kliknite na oglas spodaj in se registrirajte z vašim imenom, telefonsko številko in email naslovom.

Trgujte Surovinske CFDje

Trgujte s CFD-ji za surovo nafto, kavo, zlato, srebro in druge!

Kriptovalute in OTC Markets

Trg kriptovalut je decentraliziran in trgovanje poteka neposredno med posamezniki ali preko specializiranih posrednikov, tako da lahko poteka tudi preko OTC trga. Vse transakcije s kriptovalutami se zabeležijo v tako imenovani verigi blokov (blockchain).

Število kriptovalut na svetu vseskozi raste, saj to omogoča tehnološki napredek. Danes imamo po podatkih CoinMarketCap na trgu več kot 5000 kriptovalut. Med najbolj poznanimi so: Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, EOS, Ethereum, Monero in Ripple. S kriptovalutami lahko trgujemo neposredno, lahko pa tudi posredno preko brokerja s pomočjo CFD-jev.

OTC trgi – kako zmanjšati tveganje?

Kot smo že izpostavil, je ena glavnih slabosti OTC trgov tveganje razdora pogodbe katerekoli pogodbene stranke, do česar lahko pride zaradi manjkajočega nadzornega organa. Če trgujemo preko brokerja je zato pomembno izbrati pravega, da se tako ognemo morebitnim prevaram.

Med kriteriji za izbiro brokerja velja upoštevati sledeče:

▶Najboljši brokerji so dobro nadzorovani. Ničelnega tveganja sicer ni, toda račun odprt pri reguliranem brokerju zmanjšuje tveganje na minimum in vas ščiti pred morebitnimi finančnimi prevarami.

▶Varnost sredstev. Vsekakor je bolje, če ima broker ločen bančni račun za lastno poslovanje od računa strank. Na ta način so sredstva strank v vsakem trenutku na voljo zgolj strankam, ne more pa jih broker koristiti za lastne potrebe.

▶Možnost izbora vzvoda. Za ustrezno upravljanje odprtih pozicij je ključnega pomena, da lahko izbirate finančni vzvod, s katerim želite operirati.

▶Kakovost izvrševanja naročil in 'slippage'. Pomembno je, da vam broker ponuja nizke 'spreade', pomembno pa je tudi, da se vaša naročila izvršujejo po željenih tečajih.

▶Podpora strankam. Zelo pomembno je lahko, da vam broker nudi podporo v vašem jeziku in po možnosti celo s sedežem v vaši državi. Na ta način lahko osebno razrešite morebitna odprta vprašanja ali težave.

▶Izobraževanje. Morate se zavedati, da broker ni pooblaščen za delitev naložbenih nasvetov, lahko pa vas čim bolje izobrazi na področju trgovanja.

Admirals zadostuje vsem navedenim zahtevam, saj posluje v skladu z najbolj strogimi zakonskimi okviri v Evropi, kot od njih zahteva Financial Conduct Authority (FCA) v Veliki Britaniji. Poleg tega vam omogočajo zaščito pred negativnim stanjem na računu. S klikom na oglas spodaj si lahko odprete trgovalni račun in začnete s trgovanjem še danes:

Vodilna multifunkcijska platforma za trgovanje na svetu


O Admirals

Admirals Group nenehno širi svoje dosege in danes preko svojih reguliranih trgovskih družb ponuja globalne storitve in tako postaja resnično globalna organizacija. Ponujamo dostop do več kot 8000 finančnih instrumentov za trgovanje, kot so Forex in CFD-ji z delnicami, indeksi, obveznicami, surovinami, ETF-ji in kripto valutami, pa tudi naložbene priložnosti v dejanske delnice in ETF. Z Admirals lahko brezplačno uporabljate najbolj inovativne platforme za trgovanje, kot sta MetaTrader 4 in MetaTrader 5, ter ekskluzivni vtičnik MetaTrader Supreme Edition.

Več o tej temi:

Obvestilo o tveganju

Navedene informacije zagotavljajo dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih, tržnih pregledih, tedenskih napovedih ali drugih podobnih ocenah ali informacijah (v nadaljnjem besedilu "Analiza"), objavljenih na spletni strani Admirals. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, bodite posebno pozorni na naslednje:

1.To je tržno komuniciranje. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in je nikakor ni mogoče razlagati kot naložbeni nasvet ali priporočilo. Ni bil pripravljen v skladu z zakonskimi zahtevami, namenjenimi spodbujanju neodvisnosti investicijskih raziskav, in ni prepovedano, da bi ga obravnavali pred razširjanjem naložbenih raziskav.

2. Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka, dokler Admirals AS (Admirals) ne odgovarja za kakršne koli izgube ali škodo, ki izhajajo iz take odločitve, ne glede na vsebino.

3. Za zaščito interesov naših strank in objektivnosti analize je Admirals vzpostavil ustrezne notranje postopke za preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov.

4. Analizo pripravi neodvisni analitik Boris Petrov, finančni analitik (v nadaljnjem besedilu "avtor") na podlagi osebnih ocen.

5. Čeprav si prizadevajo za zagotovitev, da so vsi viri vsebine zanesljivi in da so vse informacije predstavljene, kolikor je to mogoče, na razumljiv, pravočasen, natančen in celovit način, Admirals ne zagotavlja natančnosti in popolnosti vse informacije, vsebovane v analizi.

6. Nobenih preteklih ali sedanjih modelov cen finančnih instrumentov, navedenih v vsebini, se ne sme razlagati kot izrecno ali implicitno obljuba, garancija ali poseg Admirals za prihodnje rezultate. Vrednost finančnega instrumenta se lahko kadar koli poveča in zmanjša, ohranjenost vrednosti sredstev pa ni zagotovljena.

7. Prodani proizvodi (vključno s pogodbami o razlikah) so špekulativne narave in lahko povzročijo izgubo ali dobiček. Preden začnete trgovati, se prepričajte, da v celoti razumete povezana tveganja .

 

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Finančni trgi - kako najti najbolj primerno investicijo za vas?
Kaj so finančni trgi? Finančni trgi so tisti, na katerih se trguje z vrednostnimi papirji, to pomeni, da trgovci te vrednostne papirje kupujejo in prodajajo z namenom ustvarjanja dobička, hkrati pa poskušajo omejiti tveganja. Finančni trgi - vsebina članka Kaj so finančni t...
AUDUSD | Vse, kar morate vedeti za trgovanje z AUD / USD
Trgovanje z AUDUSD je lahko izjemno zanimivo, saj je povpečje premikov na dan kar 49, to pa ponuja obilo priložnosti za trgovanje. Želite tudi vi izkoristiti to izjemno visoko volativnost? Admirals vam že 18-let zagotavlja dostop v svet trgovanja in investiranja. Tukaj vam na enem mestu ponujam saj...
?USDCHF forex valutni par - vse, kar morate vedeti za trgovanje (Vodnik)
Želite spoznati, kako uspešno trgovati USDCHF? Spoznajte vse, kar morate vedeti o trgovanju z dolarjem in švicarskimi franki z Admirals. Vsebina članka USDCHF Kaj je USD CHF? Kako kupiti USD CHF menjalni tečaj? Kako prodati dolar po švicarskem franku? Prednosti trgovanja s ceno USD CHF Trgo...
Poglej vse