'Income' investiranje za začetnike

Roberto Rivero
11 Min branje

Ob rekordno nizkih obrestnih merah v zadnjem desetletju nam bančno varčevanje omogoča le simboličen donos, katerega pa na koncu po vsej verjetnosti v celoti izbriše inflacija. Tisti, ki bi radi oplemenitili svoj kapital, morajo zato iskati druge načine in eden izmed njih je tudi 'income' investiranje.

V tem članku bomo predstavili koncept income investiranja – gre za naložbeni stil, kjer zasledujemo cilj ustvarjanja rednega prihodka za vlagatelja. Poleg predstavitve te naložbene strategije bomo ponudili tudi številne primere, kako začeti z income investiranjem še danes.

Kaj je income investiranje?

Income investiranje (angl. Income investing) je naložbena strategija, ki se osredotoča na oblikovanje takšnega portfelja, ki ustvarja donos na račun rednih denarnih izplačil.

Za razliko od 'growth' investiranja, kjer zasledujemo dolgoročno rast, je primarni cilj income investiranja ustvariti redne tekoče prihodke.

Večini se zdi takšen pristop bolj primeren za starejšo populacijo, za tiste, ki so v pokoju in jim je pomembna ohranitev vrednosti kapitala ob hkratnem ustvarjanju nekega donosa. Toda dejstvo je, da je lahko income investiranje sestavni del kateregakoli portfelja in kot bomo videli v nadaljevanju tega članka, lahko takšno investiranje predstavlja eno izmed najbolj zanesljivih metod za ohranjanje vrednosti premoženja in premagovanje inflacije.

V nadaljevanju si bomo pogledali štiri različne tipe naložb, ki se običajno uporabljajo pri income investiranju in kako začeti z investiranjem preko Admirals.

Obveznice - income investiranje

Prvi naložbeni instrument, ki si ga bomo pogledali v luči income investiranja so obveznice. Gre za naložbo s fiksno obrestno mero, katere izdajatelj je lahko država ali pa podjetja, ki iščejo sveži kapital. Investitor v bistvu posodi denar izdajatelju po fiksni obrestni meri, posojilo pa se potem v celoti odplača od dospelosti obveznice.

Obveznice so sestavni del vsakega income naložbenega portfelja in se smatrajo kot naložba z nižjim tveganjem v primerjavi z delnicami. Seveda to ne pomeni, da so brez kakršnegakoli tveganja, saj lahko vedno pride tudi do stečaja izdajatelja.

Zato je pred naložbo v obveznice pomembo raziskati tako izdajatelja, kot tudi sam tip obveznice. Pri investiranju v obveznice veljajo namreč določene posebnosti, ki jih je preprosto treba preučiti.

Državne obveznice – nižje tveganje?

Na splošno velja, da so državne obveznice manj tvegane, saj je malo verjetno, da gre država v stečaj, kot to velja za podjetja. Seveda pa to ne pomeni, da tudi stečaj države ni mogoč.

V zgodovini se je že dogajalo, da so gospodarsko slabše razvite države bankrotirale v težkih gospodarskih časih, zaradi visokega deleža zunanjega dolga. Države, katerim se je v preteklosti to že večkrat pripetilo, potem ponujajo višje obrestne mere, da bi ob večjem tveganju kljub vsemu privabile vlagatelje. Ne pozabite, višje obrestne mere so praviloma povezane z višjim tveganjem.

Zapadlost obveznice – dolgoročne ali kratkoročne?

Pomemben vidik obveznic je tudi njihovo trajanje oz. čas do zapadlosti, ki se lahko giblje od nekaj mesecev pa vse do sto let.

Čeprav se zdi zelo mamljivo, da investirate v dolgoročne obveznice in potem preprosto uživate v letnih izplačilih obrestne mere vse do zapadlosti, pa morate biti tudi pri tem pazljivi.

Obrestne mere so trenutno zelo nizke, a pod neprestanim spremljanjem s strani angleške centralne banke (Bank of England). Donos obveznic, ki je danes mamljiv, morda ne bo več tako privlačen čez 10 ali 20 let.

Še več, obveznice trgujejo na sekundarnem trgu (borzi) in njihova vrednost je obratno sorazmerna z obrestnimi merami. Povedano z drugimi besedami, ko se obrestne mere povišajo, takrat obveznice izgubijo na svoji vrednosti in obratno, ko se obrestne mere nižajo, se vrednost obveznicam poveča.

Ob tem je pomembno poudariti, da v kolikor nameravate držati obveznico do zapadlosti, potem sekundarni trg nima nobenega vpliva na višino izplačil (obresti) ali na višino izplačila glavnice ob zapadlosti. Sekundarni trg vpliva na vaš končni donos zgolj v primeru, če nameravate obveznice prodati nekomu tretjemu še pred zapadlostjo.

Dividendne delnice - income investiranje

Ko kupite delnice nekega podjetja, v bistvu kupite delež te družbe. In nekatere družbe se odločijo za redno izplačevanje dela dobička med vse lastnike. Ta izplačila se imenujejo dividende in dividendne delnice so naslednji instrument, katerega si bomo pogledali v luči income investiranja.

Verjetno najbolj privlačna lastnost dividendnih delnice je v tem, da vlagateljem omogočajo dve vrsti potencialnega zaslužka: preko izplačanih dividend in preko povečanja vrednosti same delnice skozi čas.

Ne glede na to, kaj se dogaja s ceno delnice, pa delničarji v vsakem primeru prejemajo dividendna izplačila, katerih višina je določena na posamezno delnico.

V posebnih primerih se sicer lahko zgodi tudi, da podjetje ni v stanju, da bi izplačalo dividende, kadar so npr. gospodarske razmere tako slabe in v tem primeru izplačilo zamaknejo za določen čas. Takšni situaciji smo bili npr. priča v času korona krize, ko so bila določena podjetja primorana zadržati izplačilo dividend in ohraniti kapital za potrebe nadaljnjega poslovanja.

Preden se odločite za investicijo v katerokoli podjetje je pomembno, da temeljito preučite njihovo poslovanje skozi različne kazalnike. V primeru investiranja v dividendne delnice, morate biti še posebej pozorni na kazalnike, predstavljene v nadaljevanju.

Dividendni donos

Dividendni donos je višina izplačanih dividend na delnico na letnem nivoju, izražena procentualno glede na trenutni tržni tečaj delnice. Če je podjetje npr. izplačalo 1 funt dividende na delnico, katere tečaj znaša trenutno 20 funtov, potem bi dividendni donos znašal 5%.

Gre za najbolj prepoznaven in najbolj uporabljen kazalnik pri vrednotenju dividendnih delnic.

Na splošno gledano vlagatelji iščejo delnice s čim višjim dividendnim donosom, pri čemur velja poudariti, da pa izplačilo previsokih dividend verjetno ni vzdržno na daljše obdobje.

Podjetje Dividendni donos (maj 2020 - maj 2021)
Imperial Brands (IMB) 8.63%
British American Tobacco (BATS) 7.95%
Evraz (EVR) 7.74%
M&G (MNG) 7.46%
Persimmon (PSN) 7.44%

Prikaz: delnice z najvišjim dividendnim donosom v indeksu FTSE100. Podatke je avtor pridobil dne 28.5.2021 iz spletne strani dividenddata.co.uk.

Delež izplačanih dividend glede na dobiček

Gre za procentualno izraženo izplačilo dividend, glede na ustvarjen dobiček družbe. Če družba ustvari 1 funt dobička na delnico in v obliki dividende izplača 0,25 funta, potem bi delež izplačanih dividend glede na ustvarjeni dobiček znašal 25%.

Človeški instinkt sugerira, da je za vlagatelje boljši čim višji delež izplačanih dividend, a temu ni nujno tako.

Income investiranje zasleduje zanesljiv vir izplačanih donosov in višji kot je delež izplačanih dividend v ustvarjenem dobičku podjetja, manj je to vzdržno na daljši rok. Nižji delež izplačanih dividend na drugi strani povečuje verjetnost vzdržnosti na dolgi rok.

Na splošno lahko rečemo, da iščite delež izplačanih dividend, ki ni višji od 50%. Preostanek ustvarjenega dobička podjetje re-investira v svoje poslovanje za prihodnjo rast.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico (angl. earnings per share oz. kratko EPS) prikazuje, koliko dobička je podjetje ustvarilo glede na tečaj delnice. Gre za pomemben kazalnik pri vrednotenju dividendnih delnic v okviru strategije income investiranja.

V tem pogledu vas zanimajo delnice tistih podjetij, katera uspevajo zviševati EPS skozi čas, saj to hkrati pomeni, da se bo tudi dividendno izplačilo povečevalo.

Rast EPS ni pomembna zgolj z vidika income investiranja, temveč je to hkrati tudi potrditev, da je podjetje uspešno v tem, kar pač počne.

Rast izplačila dividend

Rast izplačila dividend podjetja se preprosto izračuna tako, da se zadnje izplačilo primerja s preteklimi izplačili.

Income vlagateljem so zanimive predvsem delnice tistih podjetij, ki uspejo povečevati dividendna izplačila skozi čas.

Prikaz: Imperial Brands (IMB) zgodovina izplačanih dividend. Grafikon je prikazan na osnovi podatkov pripravlejnih dne 20.8.2021 iz spletne strani dividenddata.co.uk.

Iščete delnice z visokimi dividendami?

Investirajte pri Admirals in izbirajte med 4000 globalnimi delnicami

ETF-i in vzajemni skladi - income investiranje

Namesto naložbe v posamične dividendne delnice in obveznice, se lahko vlagatelj odloči tudi za naložbo v ETF (Exchange Traded Fund) ali vzajemni sklad.

V obeh primerih gre za košarico naložb, ki vlagatelju omogoča razpršitev vloženih sredstev, pri čemur lahko izbirajo med takimi skladi, ki imajo v portfeljih samo delnice, samo obveznice ali pa kombinacijo obojega.

Poleg tega obstajajo številni ETF-i in vzajemni skladi, ki so specializirani za income investiranje. Usmerjeni so na obveznice, dividendne delnice in druge oblike naložb, ki generirajo dohodke za svoje vlagatelje.

V nadaljevanju si bomo pogledali dva primer income investiranja preko ETF-ov; prvi je osredotočen na delnice, drugi pa izključno na obveznice.

SPDR S&P UK Dividend Aristocrats ETF

SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (UKDV) je primer ETF-a, ki zasleduje strategijo income investiranja.

UKDV ETF pasivno zasleduje indeks S&P UK Dividend Aristocrats, katerega sestavljajo podjetja, ki izplačujejo najvišje dividende v Veliki Britaniji.

Da bi UKDV ETF sledil donosu indeksa, imajo v svojem portfelju delnice vseh podjetij, ki sestavljajo indeks, potem pa vse zbrane dividende preko njihovega portfelja 2x letno distribuirajo naprej svojim delničarjem (lastnikom ETF-a). Glede na zadnje podatke upravljalca sklada z dne 30.4.2021, je znašala donosnost izplačil sklada 2,81%.

Prikaz: Admirals MetaTrader 5 - SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (UKDV) tedenski grafikon. Obdobje: 8.7.2018 – 27.7.2021, pripravljeno dne 20.8.2021. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Preberite članek si: "Kako investirati v najboljše SPDR ETF sklade?"

iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF

iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML) zasleduje indeks, ki je sestavljen iz državnih obveznic v lokalni valuti na razvijajočih trgih.

Kot smo že omenili, državne obveznice na razvijajočih trgih ponujajo višje obrestna izplačila, toda nosijo tudi višje tveganje. Na dan 25.5.2021 je znašala donosnost izplačil sklada 4,41%.

Prikaz: Admirals MetaTrader 5 - iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML) tedenski grafikon. Obdobje: 15.7.2018 - 27 .5.2021, pripravljeno dne 20 .8.2021. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Kako začeti z income investiranjem preko Admirals?

Preko Invest.MT5 računa pri Admirals, lahko pričnete z income investiranjem v dividendne delnice in ETF-e. Sledite naslednjim korakom:

1.Odprite si Invest.MT5 račun pri Admirals.

2.Namestite si MetaTrader 5 trgovalno platformo.

3.V levem delu ekrana v oknu 'Market Watch' poiščite delnico ali ETF, v katerega bi radi investirali in jo dodajte na seznam opazovanih.

Prikaz: Admirals MetaTrader 5 - Market Watch

4.Z desno tipko na miški kliknite na simbol in izberite ‘Chart Window’ za prikaz grafikona.

Prikaz: Admirals MetaTrader 5 - Imperial Brands PLC tedenski grafikon. Obdobje: 13.9.2015 – 27.5.2021, pripravljeno dne 20.8.2021. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

5.Izberite ‘New Order’ na vrhu ekrana in prikazalo se bo okno za oddajo novega naročila. Tu vpišete, koliko delnic želite kupiti in pod kakšnimi pogoji. 

Prikaz: Admirals MetaTrader 5 - Imperial Brands PLC - New Order

Vlaganje z Admirals - income investiranje

Račun Invest.MT5 podjetja Admirals vam omogoča vlaganje v več kot 4.300 delnic in več kot 300 ETF -jev s 15 največjih borz na svetu! Druge prednosti tega računa vključujejo:

  • Brezplačna uporaba svetovno znane trgovalne platforme MetaTrader 5
  • Ekskluziven dostop do našega portala Premium Analytics , kjer lahko najdete vse najnovejše novice, gospodarske dogodke, razpoloženje na trgu in tehnični vpogled - vse to brez dodatnih stroškov!
  • Odpiranje računa z minimalnim depozitom v višini samo 1 EUR

Če se želite prijaviti za račun, kliknite spodnjo pasico:

Investirajte v svetovne top instrumente

Na tisoče delnic in ETF-jev na dosegu roke

O Admirals

Admirals je večkrat nagrajen, globalno reguliran posrednik Forex in CFD, ki ponuja trgovanje z več kot 8.000 finančnimi instrumenti prek najbolj priljubljenih trgovskih platform na svetu: MetaTrader 4 in MetaTrader 5. Začnite trgovati že danes!

Iščete še druge priložnosti za investiranje?

To gradivo ne vsebuje in ga ne smemo razlagati kot naložbeno svetovanje, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje za kakršne koli transakcije s finančnimi instrumenti. Upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden se odločite za naložbe, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da se prepričate, da razumete tveganja.

 

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Finančni trgi - kako najti najbolj primerno investicijo za vas?
Kaj so finančni trgi? Finančni trgi so tisti, na katerih se trguje z vrednostnimi papirji, to pomeni, da trgovci te vrednostne papirje kupujejo in prodajajo z namenom ustvarjanja dobička, hkrati pa poskušajo omejiti tveganja. Finančni trgi - vsebina članka Kaj so finančni t...
AUDUSD | Vse, kar morate vedeti za trgovanje z AUD / USD
Trgovanje z AUDUSD je lahko izjemno zanimivo, saj je povpečje premikov na dan kar 49, to pa ponuja obilo priložnosti za trgovanje. Želite tudi vi izkoristiti to izjemno visoko volativnost? Admirals vam že 18-let zagotavlja dostop v svet trgovanja in investiranja. Tukaj vam na enem mestu ponujam saj...
?USDCHF forex valutni par - vse, kar morate vedeti za trgovanje (Vodnik)
Želite spoznati, kako uspešno trgovati USDCHF? Spoznajte vse, kar morate vedeti o trgovanju z dolarjem in švicarskimi franki z Admirals. Vsebina članka USDCHF Kaj je USD CHF? Kako kupiti USD CHF menjalni tečaj? Kako prodati dolar po švicarskem franku? Prednosti trgovanja s ceno USD CHF Trgo...
Poglej vse