NFP trading: ​Kako trgovati z valutami na dan objave poročila?

Admirals
15 Min branje

Objava NFP poročila (angl. Non-Farm Payroll) velja za eno najpomembnejših v mesecu in ima velik vpliv na dogajanje na trgu valut. Tisti, ki uspešno trgujejo na dan objave poročila, si lahko zagotovijo pozitiven rezultat trgovanja za celoten mesec, medtem ko je mogoče na ta dan ustvariti tudi velike izgube.

V tem članku si bomo pogledali vse o NFP poročilu iz ZDA, vključno s tem, kaj sploh predstavlja, kako ga pravilno interpretirati in kako trgovati na dan objave.

Kaj je NFP poročilo in kako trgovati NFP trading?

NFP je kratica za angleški izraz 'Non-Farm Payroll'. Gre za enega najpomembnejših in širše sprejetih indikatorjev gospodarske rasti na trgih. NFP poročilo razkrije število novo ustvarjenih delovnih mest v ZDA v nekmetijskih panogah v preteklem mesecu. Ta podatek odseva aktivnost, kot tudi raven uspešnosti ameriškega gospodarstva.

Kot že samo ime poročila naznanja, indikator prikazuje spremembo v zaposlenosti v ZDA, ki pa izključuje naslednja področja:

 • Zasebni sektor
 • Kmetijske panoge
 • Javne storitve
 • Prostovoljna dela

Zakaj je NFP poročilo tako pomembno za NFP trgovanje na valutnih trgih?

Zaposlenost v ZDA je močno povezana s potrošnjo gospodinjstev v državi. Glede na število novo ustvarjenih delovnih mest, se iz meseca v mesec razlikuje tudi potrošnja. V kolikor pride do povečanja delovnih mest, potem sledi tudi povečana potrošnja ameriških gospodinjstev, kar dalje vodi do povečanja BDP-ja in na splošno se celotno gospodarstvo prikaže v boljši luči.

Glede na to, da številna gospodarstva po svetu poslujejo z ZDA in na račun ameriških potrošnikov ustvarjajo pomemben del dobička, ima lahko NFP poročilo velik vpliv tudi na druge svetovne trge, s čimer povzroča veliko špekulacij med trgovalci po vsem svetu.

NFP TRADING? Želite tudi vi trgovati naslednjo objavo NFP poročila? Za začetek priporočamo veliko vaje, tako da se seznanite z gibanjem trgov in samo trgovalno platformo, še preden pride do velikega dne.

Dobra novica je, da lahko vadite brez vsakršnega tveganja na brezplačnem demo trgovalnem računu! Enostavno kliknite na oglas spodaj in si ga odprite še danes.

Trgujte brez tveganja z demo računom

Trgovanje v praksi z virtualnimi sredstvi

Na kateri dan v mesecu se objavlja NFP poročilo in kako izvajati NFP trading?

Objava NFP poročila je vsak prvi petek v mesecu ob 1:30 GMT. Objavam NFP poročila, kot tudi drugim pomembnim dogodkom, lahko sledite s pomočjo brezplačnega admirals koledarja dogodkov.

Vir: admirals koledar dogodkov

Kako pravilno interpretirati NFP poročilo, da boste izjemni v NFP trading-u?

Pred objavo tako rekoč kateregakoli makroekonomskega podatka, se med ekonomisti, bančniki in zasebnimi vlagatelji zbirajo napovedi. Na podlagi vseh ocen in napovedi se izračuna mediana in povprečje napovedi, ki potem velja za uradno pričakovano objavo.

Vsi podatki so vam na voljo na FXStreet spletni strani, kjer boste med drugim našli:

 • Dejansko objavo (rezultat zadnje objave, za prihajajočo objavo je to polje prazno)
 • Konsenz (pričakovano)
 • Prejšnja objava (podatke iz prejšnje objave)

Če so bile napovedi točne, potem bi moral biti odziv trga na objavo zanemarljiv. Ampak to se zgodi zelo redko, saj se napovedi pogosto razlikujejo od dejansko objavljenih številk.

Posledično lahko pride ob objavi do enega izmed naslednjih treh možnih scenarijev. Trgovalci glede na odziv trgov zelo hitro spoznajo, za kateri scenarij gre:

 • Podatki v NFP poročilu sovpadajo z napovedmi. V tem primeru se trgi ne odzovejo pretirano na objavo novice in enostavno nadaljujejo s trenutnimi oscilacijami.
 • Objavljeni podatki v NFP poročilu so slabši od pričakovanj. Gre za negativni signal glede ameriškega gospodarstva in pričakujemo lahko prodajni pritisk na državno valuto, saj naznanja upočasnjevanje gospodarstva in zaposlenosti.
 • Objavljeni podatki v NFP poročilu so boljši od pričakovanj. Gre za pozitiven signal glede ameriškega gospodarstva in posledično tudi za ameriški dolar.

Opomba: razlika med objavo in pričakovanji je pogosto pomembnejša od samega rezultata objave. Razlika med omenjenima številkama lahko pomaga valutnim trgovalcem oceniti, kako velike premike na trgu lahko samo objava povzroči.

Upoštevati moramo tudi možnost, da je trg že anticipiral pričakovano objavo v trenutnih tečajih, zaradi česar smo lahko potem ob 13:30, ko se objava zgodi, priča neodzivnosti trga (se pa to zgodi redko).

Gotova pa je ena stvar: če so objavljeni rezultati drugačni od ocen in pričakovanj trga, potem bo prišlo do povečane volatilnosti.

NFP trading: Vpliv NFP poročila na valutne trge

Novo ustvarjena delovna mesta v nekmetijskih panogah lahko močno vplivajo na volatilnost valutnih trgov, ni pa nujno vedno tako. Vse je odvisno od nivoja presenečenosti trga glede objavljenega rezultata. Recimo, da se pričakuje objava NFP v višini 100.000, potem so možni naslednji scenariji:

 • 1.Objavljeni podatek je v skladu s pričakovanji
 • 2.Objavljeni podatek je 50.000 novih delovnih mest
 • 3.Objavljeni podatek je 150.000 novih delovnih mest

V prvem primeru je pričakovanje enako konsenzu, tako da je vse že vračunano v tečaje in vsaj teoretično bi moralo dogajanje na trgih ostani mirno.

Druga dva scenarija pa nista pričakovana.

Po drugem scenariju se je pričakovalo 100.000 novo ustvarjenih delovnih mest, medtem ko je poročilo razkrilo, da jih je bilo le 50.000. Objava bi morala imeti negativen vpliv na ameriški dolar, saj slabše stanje na področju zaposlovanja pomeni:

 • Nižjo gospodarsko rast
 • Nižjo inflacijo
 • Manj pritiska na obrestne mere

Vse to pa bo vplivalo na prodajni pritisk na ameriški dolar.

Objava 150.000 novih delovnih mest pa bi imela ravno obraten efekt in bi povzročila krepitev ameriškega dolarja.

V 5-minutnem grafikonu EURSUD na 10. januar 2019 spodaj lahko vidimo odziv na prvo objavo NFP poročila v letu 2020. Objavljeni podatek (145.000) je bil pod pričakovanji (164.000), v grafikonu pa je z rumenim okvirčkom označen odziv trga. Tečaj EURUSD se je nemudoma dvignil, kar označuje prodajo ameriških dolarjev in posledično dvig tečaja evra.

Vir: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, 5-min. - obdobje: 10.1.2020, zajeto dne 10.1.2020 ob 10:33 am EST. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Vir: admirals MetaTrader 5, EURUSD, dnevno - obdobje: 4.4.2018 do 13.1.2020, zajeto dne 13.1.2020 ob 10:33 am EST. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Preden začnete s trgovanjem, boste potrebovali še trgovalno platformo. MetaTrader 5 je številka 1 med trgovalnimi platformami na svetu, ki omogočajo trgovanje z različnimi naložbenimi razredi in vam omogoča dostop do tisočih finančnih instrumentov, vključno z EURUSD valutnim parom. Kliknite na oglas spodaj in si jo namestite še danes!

Vodilna multifunkcijska platforma za trgovanje na svetu


NFP trading: Strategija trgovanja ob objavi NFP poročila!

Ker objava NFP poročila običajno poveča volatilnost na valutnih trgih, se takrat pojavijo tudi številne trgovalne priložnosti. Trgovanje objave NFP poročila je lahko zelo donosno, lahko pa tudi zelo tvegano, če trgovalec ne ve točno, kaj mu je storiti ali če ne sledi dovolj disciplinirano dobro pripravljenemu in preizkušenemu trgovalnem načrtu.

S tem v mislih so vam na voljo tako kratkoročne kot dolgoročne trgovalne strategije.

Splošna NFP trading trgovalna strategija – Kupiti ali prodati EURUSD?

Kot smo že povedali, obstajajo različni možni scenariji glede objave NFP poročila. V pomoč vam je lahko naslednja tabela:

EUR/USD

Prva reakcija

Druga reakcija

NFP in višina plačila urne postavke so nad pričakovanji

EUR/USD PRODAJA

EUR/USD PRODAJA

NFP nad pričakovanji, višina plačila urne postavke pod pričakovanji

EUR/USD PRODAJA

EUR/USD NAKUP

NFP in višina plačila urne postavke so pod pričakovanji

EUR/USD NAKUP

EUR/USD NAKUP

NFP in višina plačila urne postavke so v skladu s pričakovanji

EUR/USD NEVTRALNO

EUR/USD NEVTRALNO

V tabeli zgoraj so prikazani različni scenariji in odziv trga po objavi NFP poročila in višine plačila za urno postavko. V naslednjih dveh stolpcih je odziv trga razdelan na takojšnjo - prvotno reakcijo in na kasnejšo - zakasnelo reakcijo.

Prva reakcija je posledica objave NFP poročila. Večina velikih igralcev na valutnih trgih je pripravljena na objavo makroekonomskih podatkov. Njihov odziv je neverjetno hiter, saj razpolagajo z najhitrejšimi internetnimi povezavami. Podatek o objavi se avtomatično prenese v njihov sistem, ki potem avtomatično izvrši transakcijo glede na presenečenje trga. Če bi želeli konkurirati tem velikim igralcem, potem bi morali veliko investirati v kakovostno strojno in programsko opremo. Informacijska rešitev, ki jo bomo mi uporabili, je sposobna prenesti objavljen podatek zgolj nekaj sekund po objavi.

Druga reakcija prikazuje odziv trga na objavo podatka o višini plačila za urno postavko. Če je trg pozitivno presenečen nad objavo, potem bi se moral ameriški dolar okrepiti napram evru. Če je objava negativna, potem bi moral dolar izgubiti napram evru. Vse to je zajeto v štirih glavnih scenarijih v tabeli zgoraj.

Prva reakcije na valutnih trgih traja običajno kakšnih 10 minut, medtem ko lahko druga traja tudi do eno uro. Glede na opažanja, je lahko trgovanje drugega odziva na trg veliko enostavnejše kot lovljenje prvega odziva. Razlog je zelo preprost – trgovalcem pri drugem valu ni potrebno tako zelo hiteti, saj imajo dovolj časa, da analizirajo pričakovanja in objavo in se šele nato odločijo glede vstopa v pozicijo.

Kratkoročno trgovanje objave NFP poročila

Če želite trgovati objavo NFP poročila kratkoročno, potem lahko pripravite naročilo za vstop v pozicijo tik pred objavo ali tako po objavi.

Kratkoročna NFP trading strategija 1: priprava naročila pred objavo

Če pripravite naročilo pred objavo, potem razmišljajte o strategiji preboja. Ta strategija je zasnovana na določitvi območja okoli tečaja pred objavo NFP poročila na MT5 grafikonu, katerega preboj navzgor ali navzdol potem zasledujemo po objavi.

Očitno je ustrezno upravljanje tveganja in velikosti odprte pozicije ključno pri takšnem trgovanju, saj ta strategija zahteva takojšnjo izvršitev. Tovrstno trgovanje ni priporočljivo za začetnike.

Tukaj je primer:

Vir: admirals MetaTrader 5, EURUSD, 5-min. - obdobje: 10.1.2020, zajeto dne 13.1.2020 ob 10:33 am EST. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Trgovalno območje tri ure pred NFP objavo je na grafikonu označeno z zeleno črto zgoraj, ki prikazuje čakajoče naročilo za vstop v pozicijo, in rdečo črto spodaj, ki označuje čakajoče prodajno naročilo. Zgornja zelena črta izven območja označuje ciljni nivo izstopa (na podoben način je spodaj nastavljen tudi ciljni nivo izstopa v primeru prodaje na kratko, kar pa na grafikonu zaradi nastavljene povečave ni vidno).

Kratkoročna NFP trading strategija 2: oddaja naročila po objavi

Ko oddajate naročilo po objavi NFP poročila, potem razmišljajte o momentum trgovalni strategiji. Ta temelji na sledenju trenutnega momenta na trgu po objavi in vztrajanju v tem valu kolikor dolgo je mogoče. Velikost pozicije lahko celo povečujemo, v kolikor se gibanje tečaja nadaljuje v prvotni smeri po objavi.

Ta strategija je lahko zelo donosna, toda zahteva prvovrstno izvršitev, odlično poznavanje trgov in veliko izkušenj s trgovanjem. Tovrstne NFP trgovalne strategije se poslužuje velika večina profesionalnih valutnih trgovalcev.

V nadaljevanju podajamo konkreten primer za objavo NFP poročila 10. januarja.

Takoj po objavi NPF poročila je bil izvršen vstop v dolgo pozicijo EURUSD pri tečaju 1,10921, potem se je velikost pozicije povečala, ko je tečaj prečkal nivo zelene vodoravne črte na nivoju 1,10933 in ponovno na nivoju 1,11099, pri čemur je bil nastavljen sledilni stop v odmaknjenosti 7 pipov (to je velikost območja triurnega trgovanje pred objavo).

Tečaj je dosegel vrh pri 1,11132, kar pomeni, da se je celotna pozicija avtomatično zaprla na nivoju 1,11062. Prva dva vstopa v pozicijo bi se torej izkazala za dobičkonosna, medtem ko bi zadnja transakcija prestavljala izgubo. Če bi bilo vsako naročilo izvršeno ob vzvodu 1:30, potem bi končni dobiček znašal:

 • Posel številka 1: vstop pri 1,10921, izstop pri 1,11062 = 126,82 EUR
 • Posel številka 2: vstop pri 1,10933, izstop pri 1,11062 = 116,03 EUR
 • Posel številka 3: vstop pri 1,11099, izstop pri 1,11062 = -33,28 EUR

Končni rezultat bi torej znašal 209,57 EUR dobička.

Spremljajte vse najpomembnejše novice preko našega portala:

Brezplačna analitična orodja

Spoznajte številne ekskluzivne vire s pritiskom na gumb

Kratkoročna NFP trading strategija 3: spremljajte in čakajte

Zadnja kratkoročna NFP trgovalna strategija je čakati. Bistvo te strategije je spremljati napačne signale na trgu in tečajne obrate. Ta pristop je primeren za začetnike in bolj konservativne trgovalce. Cilje je spustiti burne premike na trgu takoj po objavi poročila in se osredotočiti na vstop v pozicijo kakšnih 5 do 15 minut kasneje (še vedno pa na 5-minutnem grafikonu), ko bo trg poizkušal z gibanjem v eno smer, a mu to ne bo uspelo in bo prišlo do obrata, s čimer se bo začel nov trend ali nadaljeval sicer prvoten trend pred objavo.

V našem primeru iz 10. januarja bi trgovalci s pomočjo te strategije pridobili na podlagi rasti tečaja, ki je sledila korekciji po prvotnem pozitivnem odzivu trga na objavo. Rast se je potem nadaljevala do 19. ure istega dne.

NFP trading:Dolgoročno trgovanje objave NFP poročila

Za potrebe dolgoročnega trgovanja NFP poročila je potrebno analizirati samo poročilo in sprejeti ukrepe na podlagi temeljne analize. Ta pristop je namenjen swing trgovalcem in investitorjem.

Ugotovitve temeljne analize v tem primeru določajo obdobje in razlog držanja pozicije. Poznavanje temeljev ekonomije je pri tem nujno potrebno za sprejem pravih naložbenih odločitev.

NFP trading: Glavni instrumenti za trgovanje NFP poročila

Trgovanje NFP poročila je zardi dostopnosti CFD-jev omogočeno tudi začetnikom, ki lahko na ta način izkoristijo prednost tečajnih sprememb znotraj različnih naložbenih razredov in ob minimalnem trudu. Najprimernejši način za začetnike, ki bi radi trgovali NFP poročilo na dan objave (vsak prvi petek v mesecu), je torej trgovanje s CFD-ji, saj omogočajo špekuliranje na ceno ameriških delniških indeksov, zlata in tudi dolarja preko različnih valutnih parov, kot so EUR/USD, USDJPY ali USDCHF. Svojo trgovalno strategijo za objavo NFP poročila lahko začetniki dodobra preizkusijo in izpilijo na admirals demo trgovalnem računu, kar jim vzame zgolj nekaj minut mesečno.

NFP trading: Zaključek – naj trgujemo valute na dan objave NFP poročila?

Kot ste lahko zasledili v tem članku, predstavlja objava NFP poročila možnost tako za kratkoročne kot dolgoročne zaslužke, ki jih je mogoče ustvariti s pomočjo najrazličnejših instrumentov, ki so na voljo CFD trgovalcem.

Za dnevne trgovalce je ena ura dela na mesec dovolj za trgovanje poročila o objavi novih delovnih mest v nekmetijskih panogah, vse skupaj pa predstavlja dovolj velik potencial za visoke donose. Za swing trgovalce je to priložnost za potrditev bikovske ali medvedje usmeritve glede gospodarske situacije v ZDA v prihajajočih tednih.

Ne pozabite pa na tveganje, ki je prisotno takoj ob objavi NFP poročila, kot tudi ob objavah drugih gospodarskih kazalnikov. Za neizkušene trgovalce je priporočljivo, da trgujejo šele po objavi takšnih novic ter na ta način zmanjšajo tveganje.

Izboljšajte svoje znanje in si preberite še naslednje članke:

Kako začeti z online investiranjem v zlato?
Kako trgovati GBPUSD valutni par?
Vse o Scalping trgovanju na Forexu in o znameniti 1 minutni Scalping strategy

O Admirals

Admirals je večkrat nagrajeni globalno regulirani posrednik za Forex in CFD trgovanje, ki ponuja trgovanje z več kot 8000 finančnimi instrumenti prek najbolj priljubljenih svetovnih trgovalnih platform: MetaTrader 4 in MetaTrader 5. Začnite trgovati že danes!

Trgujte Forex & CFDje

Pridobite dostop do 40 CFDje na kripto pare, 24/5

To besedilo vsebuje dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih in drugih informacijah (v nadaljevanju "Analize"), objavljenih na spletni strani Admiral Market.

1. Analiza je bila objavljena za informativne namene in se ne sme šteti za investicijsko svetovanje ali priporočilo.

2. Vsaka stranka neodvisno sprejema investicijske odločitve in admirals ne odgovarja za kakršno koli izgubo, ki izhaja iz take odločitve, ne glede na to, ali odločitev temelji na analizi.

3. Vsako analizo opravi neodvisni analitik (v nadaljnjem besedilu: avtor) na podlagi svojega osebnega mnenja.

4. Za zagotovitev zaščite interesov strank in objektivnosti analize je admirals vzpostavil notranje postopke za preprečevanje navzkrižja interesov.

5. Čeprav si prizadevamo zagotoviti zanesljivost in popolnost informacij, ki so na voljo v analizah, admirals ne more zagotoviti točnosti in popolnosti kakršnih koli informacij v analizah. Predstavljene številke, ki se nanašajo na prejšnja gibanja cen, ne zagotavljajo prihodnjih rezultatov.

6. Prednost Analiza se ne sme obravnavati kot posredna obljuba ali jamstvo za Admiral Market, da bo stranka z uporabo navedenih strategij ali omejitvijo izgub dobiček.

7. Predhodna nihanja cen v ceni finančnega instrumenta ali pričakovanja, navedena v analizah, se ne smejo šteti za obljubo ali jamstvo za Admiral Market za prihodnja gibanja cen. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča in zmanjša, ohranitev vrednosti instrumenta pa ni zagotovljena.

8. Projekcije, vključene v analizo, ne smejo upoštevati nobenih provizij, davkov in drugih stroškov, ki nastanejo pri vlaganju v take instrumente. Cenik admiralsa je naveden na spletni strani admiralsa.

9. Proizvodi, s katerimi se trguje na finančnem vzvodu (vključno s CFD-ji), so po svoji naravi špekulativni, trgovanje pa lahko povzroči izgubo in dobiček. Preden začnete trgovati, morate poskrbeti, da boste razumeli vsa tveganja.

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Kaj je dnevno trgovanje (trgovanje znotraj dneva) in kako deluje?
Dnevno trgovanje ali trgovanje znotraj dneva je vrsta kratkoročne strategije, ki vključuje nakupe in prodajo finančnih sredstev v istem dnevu z namenom pridobivanja dobička. To je slog trgovanja, ki zahteva stalno prisotnost in analizo sredstev. Zato bomo v tem članku s primeri razlož...
Trgovanja z valutami: Preproste strategije Forex trgovanja za začetnike
Ta članek bo predstavil najboljše strategije trgovanja z valutami na Forex tržišču za začetnike. Zlasti Spoznali bomo tri ključne strategije trgovanja z valutami, ki jih lahko začetniki uporabljajo že danes, in sicer – strategijo preboja, strategijo prehoda drsečega povprečja in strategijo Carry Tra...
QE - Monetarna politika - trgovanje ob kvantnem popuščanju?
Zdravstvena in gospodarska kriza, ki je povzročila pandemijo koronavirusa, je prinesla QE ali kvantitativno sproščanje ali ohlapna monetarna politika ali z drugimi besedami povečanje količine denarja v obtoku. Čeprav se je v zadnjih letih ta postopek ponavljal, mnogi ne razumejo natančno, iz česa je...
Poglej vse