Shrani PDF Natisni

Pogoji in pravila kampanije "TradeDays".

Datum: 14 marec 2022

To akcijo bodo izvajale svetovne pravne osebe, kot so Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS Jordan Ltd, Admirals AU Pty Ltd (v nadaljevanju Admirals).

1. Splošni pogoji in določila

S to kampanjo bodo upravičene stranke prejele 20% povračilo denarja na tipični razmik za vsa primerna trgovanja z izbranimi trgovalnimi instrumenti na računih Trade.MT4 in Trade.MT5 v skladu z naslednjimi določili:

1.1. Upravičene stranke (v nadaljevanju tudi udeleženci) so nove in obstoječe stranke Admirals z ustrezno registracijo na ciljni strani, ki jo za akcijo zagotavlja Admirals.

1.2. Udeležba v akciji ni povezana z nobenim novim depozitom, količino ali drugimi okoliščinami, povezanimi s trgovanjem. Če pa Admirals odkrijejo ali imajo utemeljene razloge za domnevo, da je stranka naredila kakršne koli manipulacije, si Admirals pridržuje pravico, da po lastni presoji stranko v celoti izključi iz sodelovanja v tej akciji.

1.3. Zaradi tehničnih razlogov bo vračilo denarja naknadno vrnjeno kot kompenzacija v višini 20% na tipične spreade na izbrane instrumente (za več informacij glejte Dodatek 1 in 2), za vse primerne posle v obdobju sodelovanja.

1.4. Upravičeni posli so zaprti posli, ki so bili prvotno odprti po registraciji v kampanji in z dolžino najmanj 120 sekund pred zaprtjem.

1.5. Obdobje sodelovanja je štiri tedne od dneva prijave v akcijo, vendar ne prej kot 14. marca 2022 (za tiste stranke, ki se v akcijo prijavijo prej). Prijave v akcijo se za vse stranke zaključijo 30. aprila 2022. Akcija za vse stranke se zaključi 1. maja 2022.

1.6. Spreadi so spremenljivi za večino trgovalnih instrumentov Admirals. Kljub temu bo vračilo gotovine podvrženo samo tipičnemu spread, kot je naveden na spletnem mestu www.admiralmarkets.com v razdelku »Specifikacija pogodbe«, ne glede na dejanski dejanski razpon. Upoštevajte, da so lahko v primeru posebnih tržnih razmer, kot so novice o gibanju trga, razponi precej višji (teoretično neomejeni)!

1.7. Upravičena stranka je lahko izbrala do 3 (tri) trgovalne instrumente v obliki registracije, ki sodelujejo v akciji.

2. Druge določbe

2.1. Admirali bodo kontaktirali stranko po ustreznih komunikacijskih kanalih, če bodo potrebna kakršna koli pojasnila.

2.2. Admirals bo vse zahteve obdelal v običajnem času obdelave v običajnem delovnem času.

2.3. Vsaka stranka (v primeru pravnih oseb: vsaka pravna oseba) lahko sodeluje v tej akciji samo enkrat, z drugimi besedami - samo z enim trgovalnim računom (mora biti navedeno v obrazcu za registracijo akcije). Če ima stranka več trgovalnih računov pri Admirals, mora stranka izbrati račun za akcijo.

3. Vračilo denarja

3.1. Stranka lahko v tej akciji prejme največ 3.000 EUR vračila v okviru te promocije.

3.2. Nadomestilo za vračilo denarja bo upravičenemu naročniku povrnjeno najkasneje do konca naslednjega meseca po izteku obdobja akcije.

3.3. Vračilo denarja pomeni 20-odstotno nadomestilo za tipično vrednost razpona - spreada trgovalnih instrumentov, kot je navedeno na spletni strani www.admiralmarkets.com v razdelku »Specifikacija pogodbe«. Dejanski razpon za izvedbo naročila je lahko višji ali nižji; denar nazaj na tipični spread bo kompenziran.

3.4. Admirals se mora po potrebi sklicevati na notranje menjalne tečaje v času izračuna; Admirals ni treba uporabljati drugih predhodnih menjalnih razmerij.

4. Končne določbe

4.1 Admirals si pridržuje pravico do preklica ali spremembe ponudbe in teh pogojev brez predhodnega obvestila. Vse spremembe ponudbe bodo udeleženci obveščeni v najkrajšem možnem času. Admirali v nobenem primeru ne bodo odgovorni za posledice kakršne koli spremembe, spremembe, začasne ukinitve, preklica ali odpovedi ponudbe.

4.2. Te akcije ni mogoče razumeti kot motivacijo za trgovanje in je ne bi smeli obravnavati kot tako. Stranka sodeluje v tej oglaševalski akciji le, če želi trgovati z valutami in/ali CFD-ji! Admirals ne želi nikogar spodbujati k trgovanju bolj kotje to mislil običajno ali načrtovano – spread za marsikoga predstavlja stroške naročila, povračilo denarja pa je predvsem neke vrste prihranek.

4.3. Izključeno je sočasno sodelovanje v več akcijah Admirala, vključno z osebnimi ponudbami. Če želi stranka sodelovati v tej akciji, medtem ko za stranko še vedno velja druga akcija, se mora stranka odločiti za eno od akcij, druga pa preneha. V tem primeru je obvezna potrditev službe za stranke po e-pošti. Brez takšne potrditve sodelovanje v akciji "TradeDays" ni možno.

4.4. Sočasna udeležba v tej akciji, kot tudi stalna pripadnost enemu od različnih partnerjev Admirals, ni mogoča. Če želi stranka sodelovati v tej akciji, medtem ko je naročnikovo članstvo aktivno, se strankino članstvo za čas trajanja akcije prekine in nadaljuje pozneje. Stranka priznava, da ta postopek vedno vključuje cel mesec ali cele mesece.

4.5. Admirals predvideva medsebojno "fair play". Če stranka naredi goljufive namene v zvezi s kampanjo, dvomi ali kako drugače napačno "plaze" ali manipulira s to akcijo, ima Admirals kadarkoli po lastni presoji pravico, da katero koli stranko izključi s seznama udeležencev akcije, ne da bi bila upravičena do gotovine. nazaj. Admirals lahko prekliče že izplačano gotovino.

4.6. Admirals si vedno prizadeva jasno in nedvoumno opredeliti vse pogoje in pravila – če se kateri koli pogoj stranki ne zdi jasen, se za pojasnila obrnite na službo za stranke Admirals. Ustrezna odločitev je izključno v presoji Admirala.

4.7. Veljajo trenutni pogoji trgovanja, ki se lahko občasno spremenijo.

4.8. Poleg tega veljajo splošni pogoji in pogoji vsake od operativnih čet Admirals.

4.9. Vse stranke so dolžne plačati vse davke izključno na lastno odgovornost.

4.10. Če obstajajo nejasnosti ali nedoslednosti med določili in pogoji, objavljenimi v katerem koli jeziku, in angleškimi določili in pogoji, ki so na voljo na www.admiralmarkets.com, prevladajo angleški pogoji, saj razlag ali nejasnosti nikoli ni mogoče popolnoma izključiti.

4.11. Admirals ni odgovoren za kakršne koli težave ali tehnično okvaro katerega koli telefonskega omrežja ali linij, računalniških spletnih sistemov, strežnikov ali ponudnikov, računalniške opreme ali programske opreme, neuspeha kakršne koli elektronske pošte ali vnosa zaradi tehničnih težav ali prometnih zastojev na internet, telefonske linije ali na katerem koli spletnem mestu ali kakršna koli kombinacija le-teh, vključno s kakršno koli poškodbo ali poškodbo udeležencev ali računalnika ali mobilnega telefona katere koli druge osebe, ki je povezana s sodelovanjem v kampanji ali je posledica sodelovanja v njej.

4.12. Admirali ne morejo prevzeti nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, izgubo, poškodbo ali razočaranje, ki bi jih utrpel kateri koli udeleženec, ki vstopi v kampanjo ali zaradi njenega sprejema.

4.13. Vsaka stranka se s sodelovanjem v kampanji strinja z danimi določili in pogoji akcije in Politiko zasebnosti. Vsaka stranka izjavi in soglaša z obdelavo strankinih osebnih podatkov, ki jih zbira in uporablja Admirals za njihovo obdelavo na avtomatizirana in/ali neavtomatizirana sredstva.

Dodatek 1

Vse stranke, ki sodelujejo v tej akciji, so lahko izbrale do 3 (tri) instrumente trgovanja s spodnjega seznama, ki predstavlja glavnino najbolj trgovanih instrumentov pri Admirals.

Skupina Instrument Tipični spread – kot je navedeno na spletnem mestu www.admiralmarkets.com/si.
Index CFD-ji DAX 40 1,0 točko
DJI30 2,0 točke
NQ100 1,0 točka
CFD-ji na surovine Zlato 20 točk
Forex EURUSD 0,8 pipov
USDJPY 1,0 pip
Kripto CFDji Bitcoin* (BTCUSD) 0.3%
Ether* (ETHUSD) 0.3%

* CFD-ji za kripto (Bitcoin (BTCUSD) in Ether (ETHUSD)) niso na voljo pod Admiral Markets AS Jordan Ltd.


Instrumenti, ki niso navedeni tukaj, ne morejo sodelovati v tej kampanji.

Pips: To je običajna denominacija v globalnem trgovanju z valutami kot merska enota za spremembo cene ("odstotek v točki"), običajno je izbrano 4. decimalno mesto. Izjema: valutni pari z JPY, kjer je pip enak spremembi 0,01.

Dodatek 2

Koledar odstotka vračila gotovine TradeDays:

Obdobje trgovanja Vračilo običajnega spreada, %
14 mar. 2022 - 01 maj 2022 20% vračila denarja