Finansiell säkerhet

När du handlar med Admirals har du tillgång till våra robusta finansiella säkerhetsarrangemang och vår kundvårdspolicy.

Segregering av kundmedel

I enlighet med CySEC reglerna, alla kundpengar helt åtskilda från våra egna tillgångar i ett reglerat kreditinstitut inom EU. Detta garanterar att kundernas medel alltid är tillgängliga för dem och att de inte kan användas av oss under några omständigheter. Dessa arrangemang kontrolleras och verifieras av våra revisorer.

The Investor Compensation Fund (ICF)

ICF syfte är att säkra de försäkrade kundernas fordringar på ICF-medlemmarna genom att betala ut ersättning, om de nödvändiga förutsättningarna är uppfyllda. Investor Compensation Fund (ICF) betalar ut ersättning på upp till 20 000,00 EUR till en skyddad kund. Vänligen läs policyn för ersättning till investerare.

Negativt saldoskydd

Vi kompenserar kontounderskott för professionella kunder i enlighet med vår Negative Balance Protection Policy, som täcker upp till € 50 000 per kund. Våra privatkunder har ett fullständigt och villkorslöst skydd mot kontounderskott och täcks per konto utan begränsningar för maximal utbetalning.

Vi behandlar kunder på ett rättvist sätt

Hos Admirals kommer dina intressen alltid i första hand. Vi uppfyller till fullo CySEC krav på att agera ärligt, rättvist och professionellt och i enlighet med våra kunders bästa intressen när vi tillhandahåller investeringstjänster och sidotjänster.

Vi ser också till att vårt team alltid håller sig uppdaterat om alla nya utvecklingar som kan påverka kvaliteten på de tjänster vi levererar till dig.

Cyperns försäkringsskydd upp till 100.000 EUR

Från och med den 1 mars 2021 har vår försäkring för skydd av kundmedel för Admiral Markets Cyprus Ltd kunder* införts. Från och med nu har dina pengar en betydligt högre skyddsnivå, upp till 100 000 EUR!

Försäkringsförmånerna omfattar automatiskt Admiral Markets Cyprus Ltd kunder, utan att det krävs några åtgärder och ingen ytterligare avgifter eller kostnader.

Den nya försäkringen är en del av vårt fullständiga säkerhetserbjudande, tillsammans med segregerade konton för kundmedel i världens största banker (inga Cypriotiska banker), ett EU-omfattande skydd för negativa kontosaldon för privatkunder (enligt CFD-regleringen i EU) och vår kompletterande policy för skydd av negativa kontosaldon som rör CFD-handelsrisker för professionella kunder.

Vad omfattas:

 • Endast de godtagbara värdepapper och kontanter som tillhör Admiral Markets Cyprus Ltd kunder i händelse av insolvens.

Vad omfattas inte:

 • Investerings- och handelsresultat täcks INTE. Produkter med hävstångseffekt är mycket spekulativa och medför en hög risk för handelsförluster. Handla på ett ansvarsfullt sätt!

Vi har bifogat försäkringsbeviset här.

Detta är ytterligare ett sätt för oss på Admiral Markets Cyprus Ltd att göra allt vi kan för att se till att dina pengar är skyddade. Det vanliga kundskyddet via ICF (Investor Compensation Fund) är begränsat till 20 000 EUR för en skyddad kund, men din säkerhet är vår prioritet, så vi vill ge dig det bästa möjliga skyddet som finns.

* Mer än 99 % av alla våra kunder omfattas av försäkringen. Vissa kunder kommer dock inte att omfattas av försäkringen, t.ex:

 • Ett bolag som inte är ett litet företag (i detta sammanhang anses ett "litet företag" vara ett partnerskap, en juridisk person, en icke-registrerad förening eller en ömsesidig sammanslutning med en årlig omsättning på mindre än 1 miljon USD).
 • Ett partnerskap (annat än det som anges ovan).
 • En ömsesidig förening (med undantag för de fall som anges ovan).
 • Ett utländskt finansinstitut.
 • Ett system för kollektiva investeringar, eller någon som är operatör eller förvaltare av ett sådant system.
 • En pensionsfond.
 • En överstatlig institution, regering eller central administrativ myndighet.
 • En provinsiell, regional, lokal eller kommunal myndighet.
 • En person som enligt försäkringsgivarna är ansvarig för eller kommer att bidra till Admiral Markets Cyprus Ltd insolvens.
 • En person vars fordran härrör från transaktioner i samband med vilka han eller hon har dömts för penningtvätt.