Salvează PDF Tipărește

POLITICA FONDULUI DE COMPENSARE A INVESTITORILOR


Admiral Markets Cyprus Ltd. este înființată (Certificat de încorporare nr. HE 310328) în Republica Cipru în cadrul Departamentul de înregistrare a companiilor și administratorul oficial. Admiral Markets Cyprus Ltd este autorizată și reglementată de Cyprus Securities and Exchange Commission (Licența nr. 201/13) și operează în conformitate cu Directiva privind piețele instrumentelor financiare (Directiva UE 2004/39 / CE).

1. Aria de operare a Fondului

1.1. Admiral Markets Cyprus Ltd este membră a Fondului de compensare a investitorilor din Cipru (denumit în continuare „Fondul”), care a fost înființat în temeiul Legii societăților de investiții din 2002, cu modificările aferente, și al regulamentului de înființare și operare a unui fond de compensare a investitorilor pentru clienții CIF (Cyprus Investment Firm) din 2004, care a fost emis în temeiul legii.

1.2. Obiectivul Fondului este de a asigura orice creanțe ale clienților asigurați împotriva membrului Fondului și esența principală a Fondului este de a compensa clienții asigurați împotriva oricăror creanțe care decurg din nerespectarea de către un membru al Fondului a obligațiilor sale, în ciuda faptului că obligația decurge din legislație, din acordul Clientului sau din cauza membrului Fondului.

2. Servicii asigurate

2.1. Serviciile asigurate cuprind orice investiții sau servicii auxiliare oferite de Admiral Markets Cyprus Ltd.

3. Clienții asigurați

3.1. Fondul asigură clienții Admiral Markets Cyprus Ltd, cu excepția celor care sunt incluși în următoarele categorii de investitori:

3.1.1. categorii de investitori instituționali și profesionali:

 • companii de investiții
 • persoane juridice asociate cu membrul Fondului și, în general, aparținând aceluiași grup de companii;
 • bănci;
 • instituții de credit cooperativ;
 • companii de asigurări;
 • organizații de plasament colectiv în valori mobiliare și societăți de administrare a acestora;
 • instituții și fonduri de asigurări sociale;
 • investitori caracterizați de către membru ca fiind profesionali, în conformitate cu cererea acestora
 • state și organizații supranaționale;
 • autorități administrative centrale, federale, confederate, regionale și locale;
 • entități asociate cu membrul fondului. Entitățile asociate înseamnă companiile aparținând aceluiași grup, precum și persoanele fizice care controlează, direct sau indirect, acea persoană juridică sau societatea-mamă care dețin un procent minim de 20% din capitalul social sau drepturile de vot și asociații acestora;
 • personalul managerial și administrativ al membrului Fondului;
 • acționarii membrului Fondului, a căror participare directă sau indirectă la capitalul membrului Fondului se ridică la cel puțin 5% din capitalul său social sau partenerii săi care sunt răspunzători personal pentru obligațiile membrului Fondului, precum și persoanele responsabile pentru efectuarea auditului financiar al membrului fondului, așa cum este prevăzut de lege, cum ar fi, spre exemplu, auditorii săi calificați.
 • investitorii care au investiții în entități legate de membrul Fondului și, în general, al grupului de companii de care aparține membrul Fondului, sau funcții și îndatoriri corespunzătoare celor enumerate la punctele 5 și 6 de mai sus;
 • rudele de gradul doi și soții persoanelor menționate în alineatele 5, 6 și 7, precum și terțele părți care acționează în numele acestor persoane;
 • investitorii implicați în activități de spălare a banilor sau investitorii responsabili de dificultățile financiare ale membrului Fondului sau care au contribuit la agravarea situației sale financiare sau care au profitat de pe urma acestor fapte / activități;
 • investitorii care sunt organizați sub forma unei companii, care, din cauza dimensiunii sale, nu are voie să întocmească un sumar al bilanțului în conformitate cu legea societăților comerciale sau cu legea corespunzătoare a unui stat membru.

4. Scopul Fondului

4.1. Fondul compensează clienții asigurați împotriva creanțelor care decurg din serviciile asigurate furnizate de Admiral Markets Cyprus Ltd, atât timp cât a fost constatată nerespectarea de către Admiral Markets Cyprus Ltd a obligațiilor sale.

4.2. Eșecul îndeplinirii de către Admiral Markets Cyprus Ltd a obligațiilor sale constă în următoarele:

4.2.1 fie nereturnarea către clienții asigurați a fondurilor datorate acestora sau a fondurilor care le aparțin, dar sunt deținute de Companie, direct sau indirect, în contextul furnizării de către Companie a serviciilor asigurate către clienții menționați și pe care, aceștia din urmă, au solicitat Companiei să le returneze, în exercitarea dreptului lor relevant sau

4.2.2. fie lipsa transferului către clienții asigurați a instrumentelor financiare care le aparțin și pe care membrul Fondului le deține, le administrează sau le păstrează în contul lor, inclusiv în cazul în care membrul este responsabil pentru gestionarea administrativă a instrumentelor financiare menționate.

5. Valoarea compensației

5.1. Valoarea compensației de plătit fiecărui client asigurat este calculată în conformitate cu cerințele legale și contractuale care guvernează relația clientului asigurat cu Admiral Markets Cyprus Ltd, sub rezerva regulilor stabilite pentru calcularea creanțelor între clientul asigurat și companie.

5.2. Evaluarea instrumentelor financiare aferente compensației de plătit clientului asigurat se efectuează pe baza valorii lor din ziua:

 • publicării deciziei instanței;
 • publicării deciziei CySEC.

5.3. Calculul compensației de plătit derivă din suma totală a creanțelor clientului asigurat stabilite față de companie, sumă care rezultă din totalitatea serviciilor asigurate furnizate de companie și indiferent de numărul de conturi unde care clientul este beneficiar, moneda și locul de furnizare a acestor servicii.

5.4. În cazul în care creanța stabilită depășește valoarea de 20.000 EUR, reclamantul primește o compensație forfetară în valoare de 20.000 EUR.