PDF mentés Nyomtatás

BEFEKTETŐI KÁRTÉRÍTÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ


Az Admiral Markets Cyprus Ltd bejegyzett (Cégjegyzékszám: HE 310328) a Ciprusi Köztársaságban[link] a Cégnyilvántartó és a hivatalos átvevő osztályon keresztül[link]. Az Admiral Markets Cyprus Ltd-t a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet[link] engedélyezi és szabályozza[link] (engedélyszám: 201/13), és a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv (2004/39 / EK EU-irányelv) alapján működik.

1. Az Alap hatálya

1.1. Az Admiral Markets Cyprus Ltd tagja a ciprusi befektetői kártérítési alapnak (a továbbiakban: Alap), amelyet a módosított 2002. évi befektetési társaságokról szóló törvény (a törvény) és a CIF-ügyfelek befektetői kártérítési alap létrehozása és működtetése alapján hoztak létre. s 2004. évi rendelet, amelyeket a törvény alapján adtak ki.

1.2. Az Alap célja a fedezett ügyfelek bármely követelésének biztosítása az Alap tagjaival szemben, és az Alap lényege, hogy a fedezett ügyfeleknek kártérítést nyújtson minden olyan követelésért, amennyiben az Alap egyik tagja nem tett eleget kötelezettségeinek, annak ellenére, hogy ez kötelezettség a jogszabályokból, az Ügyfélszerződésből vagy az Alap tagjának részének helytelen cselekményéből fakad.

2. Lefedett szolgáltatások

2.1. A lefedett szolgáltatások az Admiral Markets Cyprus Ltd. által kínált befektetési vagy kiegészítő szolgáltatások.

3. Biztosított ügyfelek

3.1. Az Alap fedezi az Admiral Markets Cyprus Ltd ügyfeleit, kivéve azokat, akik a következő befektetői kategóriákba tartoznak:

3.1.1. az intézményi és szakmai befektetők következő kategóriái:

 • befektetési cégek;
 • az Alap tagjához kapcsolódó jogi személyek, amelyek általában ugyanahhoz a társaságcsoporthoz tartoznak;
 • bankok;
 • szövetkezeti hitelintézetek;
 • biztosító társaságok;
 • átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési szervezetek és azok alapkezelő társaságai;
 • társadalombiztosítási intézmények és pénztárak;
 • befektetők, akiket a tag szakemberként jellemez, kérésükre, összhangban.
 • államok és nemzetek feletti szervezetek;
 • központi, szövetségi, szövetségi, regionális és helyi közigazgatási hatóságok;
 • az Alap tagjához kapcsolódó vállalkozások. Társult vállalkozások: az azonos csoporthoz tartozó társaságok, valamint azt a jogi személyt vagy anyavállalatát közvetlenül vagy közvetetten irányító, az alaptőke vagy a szavazati jog legalább 20% -át birtokló természetes személyek és társult vállalkozások;
 • az alap tagjának vezetői és igazgatási személyzete;
 • az Alap tagjának részvényesei, akiknek közvetlen vagy közvetett részvétele van az Alap tagjának tőkéjében az alaptőke legalább 5% -át teszi ki, vagy partnerei, akik személyesen felelősek az Alap tagjának kötelezettségeiért, valamint az Alap tagjának a törvényben előírt pénzügyi ellenőrzéséért felelős személyek, például képzett könyvvizsgálói.
 • befektetők, akik az Alap tagjához és általában azokba a társaságcsoporthoz tartozó vállalkozásokba fektetnek be, amelyekhez az Alap tagja tartozik, vagy a fenti 5. és 6. pontban felsoroltaknak megfelelő pozíciókkal és feladatokkal rendelkeznek;
 • az (5), (6) és (7) bekezdésben felsorolt másodrendű rokonok és házastársak, valamint ezen személyek nevében eljáró harmadik felek;
 • a pénzmosási tevékenységekben részt vevő befektetők vagy az Alap tagjának pénzügyi nehézségeiért felelős befektetők, vagy hozzájárultak az Alap pénzügyi helyzetének romlásához, vagy profitáltak ezekből a tényekből/tevékenységekből;
 • a társaság formájában működő befektetők, amelyek nagysága miatt nem készíthetnek összefoglaló mérleget a társasági törvény vagy a tagállam megfelelő jogszabályainak megfelelően.

4. Az Alap célja

4.1. Az Alap kártalanítja a fedezett ügyfeleknek az Admiral Markets Cyprus Ltd által nyújtott fedezett szolgáltatásokból eredő követeléseket, feltéve, hogyha az Admiral Markets Cyprus Ltd nem teljesíti kötelezettségeit.

4.2. Az Admiral Markets Cyprus Ltd kötelezettségszegésének elmulasztása a következőkből áll:

4.2.1 vagy visszatéríti fedezett ügyfelének a tartozásait, vagy a hozzájuk tartozó, de a Társaság által közvetlenül vagy közvetetten tartott pénzeszközöket a Társaság által az említett ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások keretében, és amelyek az - utóbbiakban a vonatkozó jogaik gyakorlása során visszaküldték a Társaságot, vagy

4.2.2. átadni a fedezett ügyfeleknek a hozzájuk tartozó pénzügyi instrumentumokat, amelyeket az Alap tagja birtokol, kezel vagy számlájukon tart, ideértve azt az esetet is, amikor a tag felelős az említett pénzügyi instrumentum adminisztratív menedzseléséért.

5. A kompenzáció összege

5.1. Az egyes fedezett ügyfeleknek fizetendő kártérítés összegét a fedezett ügyfél és az Admiral Markets Cyprus Ltd. kapcsolatát szabályozó törvényi és szerződéses feltételeknek megfelelően kell kiszámítani, figyelemmel a fedezett ügyfél közötti követelések kiszámításához alkalmazott ellentételezett szabályokra és a cégre.

5.2. A fedezett ügyfélnek fizetendő ellentételezéshez kapcsolódó pénzügyi instrumentumok értékelését a napi érték alapján végzik:

 • a bírósági határozat közzététele;
 • a CySEC határozatának közzététele.

5.3. A fizetendő ellentételezés kiszámítása a fedezett ügyfélnek a társasággal szemben fennálló összes megállapított követelésnek összegéből származik, amely a cég által nyújtott összes fedezett szolgáltatásból származik, függetlenül attól, az ügyfél számláinak mennyiségétől, pénznemétől és a szolgáltatások nyújtásának helyétől.

5.4. Ha a megállapított követelés összege meghaladja a 20 000 eurót, a felperes 20 000 euró átalányösszegben kártérítést kap.