Fundusze hedge – poradnik strategii dotyczących funduszy hedgingowych

Admirals

Fundusz hedgingowy jest logicznym wyborem każdej osoby dysponującej znacznymi środkami finansowymi, która szuka sposobów zainwestowania przynajmniej części swoich oszczędności. Starannie zarządzane fundusze hedgingowe mogą być dochodowymi instrumentami inwestycyjnymi, ale żeby tak się stało, zarządzający funduszami hedgingowymi korzystają z wielu strategii hedgingowych, o których wiedzę chcemy Ci przekazać.

Fundusze hedge - krótka historia

Zacznijmy jednak od lekcji historii i charakteru funduszy hedgingowych. Pierwszy z nich powstał w 1949 roku jako eksperyment, kiedy to Alfred Winslow Jones za pośrednictwem swojej firmy A.W. Jones & Co. postanowił sprawdzić, jakie wyniki osiągnie zbilansowane utrzymywanie inwestycji długoterminowych oraz krótka sprzedaż innych, słabiej funkcjonujących akcji. W celu zwiększenia potencjału zwrotów zastosował dźwignię, a także wprowadził koncepcję wynagrodzenia dla partnera zarządzającego funduszem, opartą na procencie osiągniętego zysku.

Pomimo początkowego sukcesu, dopiero w latach 90. fundusze hedgingowe naprawdę zostały docenione, kiedy coraz więcej menadżerów zaczęło dostrzegać, że są one atrakcyjniejsze od funduszy powierniczych. W 2019 roku oszacowano, że istnieje koło 10 000 takich funduszy, zarządzających kwotą 3,25 bln dolarów.

Strategie funduszy hedgingowych

Pojęcie fundusz hedgingowy wywodzi się z faktu, że menadżerowie mogą się zabezpieczyć (ang. hedge) przed wahaniami rynku akcji, zajmując zarówno długą, jak i krótką pozycję, dzięki czemu, w teorii, zyski można osiągać niezależnie od kierunku, w którym zmierza rynek.

Opis funduszu hedgingowego sprawia wrażenie podobnego do funduszu powierniczego i rzeczywiście istnieje między nimi szereg podobieństw. Celem obu jest generowanie zwrotów dla inwestorów przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka. Ich natura jest jednak zupełnie inna. Strategia funduszy hedgingowych jest postrzegana jako bardziej agresywna i skora do ryzyka. Ogólnie omówimy najpopularniejsze strategie funduszy hedgingowych.

Zanim jednak to zrobimy, czy wiesz, że możesz handlować otwierając pozycje długie i krótkie na różnych rynkach – zupełnie jak w przypadku funduszy hedgingowych? Zarówno traderzy detaliczni, jak i profesjonalni mogą korzystać z kontraktów różnicy kursowej CFD (kontrakty na różnice). W skrócie polega to na tym, że takie produkty pozwalają użytkownikom spekulować na temat kierunku zmian ceny danego rynku bez posiadania aktywów bazowych. Oznacza to, że możesz czerpać potencjalne zyski zarówno ze wzrostu, jak i spadku rynku.

Z Admirals możesz handlować kontraktami CFD w szerokim zakresie rynków, włącznie z Forex, akcjami, indeksami, towarami i kryptowalutami. Ponadto możesz handlować kontraktami CFD w środowisku wirtualnym lub rzeczywistym za pomocą uznanej na świecie platformy handlowej MetaTrader 5, którą Admirals udostępnia Ci zupełnie ZA DARMO!

Aby pobrać BEZPŁATNĄ platformę inwestycyjną MetaTrader 5 udostępnianą przez Admirals, po prostu kliknij w poniższy baner i zacznij analizować wykresy historyczne i bieżące wielu różnych rynków:

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Najpopularniejsze strategie funduszy hedgingowych

Większość funduszy korzysta z kombinacji przedstawionych w tym artykule strategii, dostosowując swoje podejście do ogólnych warunków rynkowych, w celu generowania maksymalnych zwrotów.

Strategia hedgingowa Market Neutral

Fundusze hedge stosujące neutralną dla rynku strategię są na wiele sposobów podobne do funduszy zajmujących pozycje długie/krótkie pod względem niezależności od ogólnej kondycji rynku, w celu odniesienia sukcesu. Ich zadaniem jest raczej neutralizacja efektów zmienności rynku za pomocą zbalansowania stosunku inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych w takim samym stopniu – stąd „neutralny" w nazwie. W niektórych okolicznościach strategia wykorzystuje również dźwignię, aby zwiększyć wyniki i zyski.

Strategia hedgingowa Long-only Equity

Ta strategia hedgingowa najbardziej przypomina formę inwestowania tradycyjnych funduszy powierniczych. Menedżerowie korzystający z tej strategii skłaniają się do inwestycji długoterminowych, które wiążą się ze stosunkowo niskim ryzykiem. W porównaniu do innych strategii inwestowania, ma ona tendencję do generowania niższych zwrotów. To, a także fakt, że na tym polu panuje ogromna konkurencja oznacza, że zarządzający funduszami hedgingowymi przyjmującymi takie podejście muszą szczególnie ciężko pracować oraz uzyskiwać imponujące wyniki, aby usprawiedliwić pobierane przez nie opłaty.

Strategia hedgingowa Short-only Equity

Z drugiej strony mamy podejście, które oparte jest tylko na krótkich pozycjach ma na celu generowanie zysków z krótkiej sprzedaży akcji, co do których przewiduje się spadek ceny w przyszłości. W tym przypadku liczą się umiejętności identyfikacji spółek wskazujących oznaki niepewności, które zostały przeoczone przez innych inwestorów. Opiera się również na ogólnych spadkach rynku. Takie podejście może okazać się bardzo opłacalne, o ile wydarzenia potoczą się zgodnie z oczekiwaniami. Niesie to za sobą również stosunkowo wysokie ryzyko i nie jest przeznaczone dla osób o słabych nerwach.

Fundusze hedgingowe korzystające wyłącznie z pozycji krótkich są również „napędzane zdarzeniami". Na przykład w 2020 roku koronawirus siał spustoszenie w wielu różnych branżach. Szczególnie mocno dotkniętą branżą jest lotnictwo. Poniżej znajduje się długoterminowy tygodniowy wykres notowań niemieckiej linii lotniczej Deutsche Lufthansa (LHA):

Źródło: Admirals MetaTrader 5, Wykres tygodniowy #LHA. Zakres danych: od 2 czerwca 2013 r. do 2 czerwca 2020 r. Wykres sporządzono 2 czerwca 2020 r. o godzinie 13:40 BST. Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Cena akcji linii lotniczej nie tylko wskazuje na spowodowaną koronawirusem wyprzedaż rynkową, ale również problemy spółki na długo przed tym, jak w 2020 roku COVID-19 zapanował nad rynkami. Notowania Deutsche Lufthansa spadały już od początku roku 2018 z powodu przejęcia części rynku przez tanich przewoźników. Właśnie takiego rodzaju ruchów zdarzeniowych wyszukują fundusze hedgingowe.

Strategia hedgingowa Long/Short Equity

To prawdopodobnie najczęściej stosowana strategia hedgingowa, którą Jones zastosował w 1949 roku. Zasada jej działania jest dziecinnie prosta: szansa zarobienia na inwestycjach zarówno rosnących, jak i spadających. To kwestia zajęcia długoterminowej pozycji na spółkach lub towarach, wobec których przewiduje się dobre wyniki i wybranie innej spółki, często tego samego sektora, z mniej korzystnymi perspektywami, a następnie zajęcie krótkiej pozycji. Przypomina to handel parami i nie tylko maksymalizuje szanse na sukces, ale jest to również całkiem efektywna metoda minimalizacji ryzyka.

Portfel akcji długich/krótkich jest również doskonałym sposobem zabezpieczenia ekspozycji. W przypadku wystąpienia znaczącego zdarzenia rynkowego, w wyniku którego światowe akcje rosną lub spadają, potencjalnie przynajmniej jedna inwestycja przyniesie zysk, zabezpieczając w ten sposób przed ewentualną stratą na innych inwestycjach.

Pamiętaj, że w Admirals możesz otworzyć rachunek do handlu kontraktami CFD i inwestować w akcje długoterminowo i krótkoterminowo Na danym rynku oraz możesz również otworzyć rachunek inwestycyjny, dzięki któremu kupisz fizyczne akcje i ETF-y!

Oznacza to, że masz możliwość zakupu akcji spółki, po której spodziewasz się dobrych wyników oraz skracać akcje spółki, po której spodziewasz się gorszych wyników. Celem jest zabezpieczenie Twojej ekspozycji (stąd nazwa fundusz hedgingowy!).

Rachunek Admirals Invest.MT5 pozwala Ci dokonywać inwestycji w akcje i fundusze ETF z 15 największych giełd na świecie. Posiadacze rachunku otrzymują także następujące korzyści:

● Możliwość założenia rachunku z minimalnym depozytem w wysokości zaledwie 1 EUR i inwestowania już od 0,01 USD za akcję z minimalnymi opłatami transakcyjnymi wynoszącymi zaledwie 1 USD na amerykańskich akcjach.

● Otrzymywanie bezpłatnych danych rynkowych w czasie rzeczywistym, bez opóźnień i dodatkowych kosztów.

● Stworzenie strumienia pasywnych dochodów z portfolio akcji dywidendowych.

● Możliwość korzystania z najpopularniejszej na świecie platformy transakcyjnej MetaTrader 5 klasy wielu aktywów.

Możesz zacząć już teraz, klikając w poniższy baner i korzystając z powyższych funkcji i nie tylko!

Inwestuj w najbardziej popularne instrumenty finansowe

Tysiące akcji i ETF-ów w zasięgu ręki

Strategia hedgingowa - Struktura arbitrażu kredytowego

Struktura arbitrażu kredytowego jest ważną częścią strategii większości funduszy hedgingowych. Zarządzający takimi funduszami hedge wyszukują możliwości wykorzystania względnych wartości pomiędzy różnymi papierami wartościowymi tego samego emitenta obligacji korporacyjnych. Wyszukują również papiery wartościowe posiadające taką samą jakość kredytu, na przykład takich, które są oparte na kredytach hipotecznych lub są zabezpieczone zobowiązaniami kredytowymi.

Z powodu koncentracji na kredytach, a nie na stopach procentowych, ta strategia hedgingowa najlepiej sprawdza się w czasie szybkiego rozwoju gospodarki i szczytu popytu kredytowego. W celu zabezpieczenia się przed spadkiem koniunktury, wielu zarządzających funduszami korzysta ze struktury arbitrażu kredytowego, sprzedając krótkoterminowe stopy procentowe i obligacje.

Strategia hedgingowa arbitrażu zmiennego

W arbitrażu zmiennym zarządzający funduszem hedgingowym decyduje się na zakup zarówno obligacji zmiennych, jak i akcji spółki w formie krótkiej sprzedaży. Zamysłem tych dwóch stron inwestycji jest ich wzajemny balans w czasie zmienności rynku. Jest to system, który najlepiej się sprawdza w czasie niestabilności rynku, ponieważ daje więcej możliwości osiągania zysku z handlu. Jednak ich potencjał może zostać niewykorzystany w przypadku zdarzeń takich jak oferty przejęcia, które powodują niespodziewane ruchy w wartości akcji inwestycji.

Strategia hedgingowa - arbitraż o stałym dochodzie

Ta strategia hedgingowa ma wiele wspólnego z funduszami operującymi na długich i krótkich pozycjach, ponieważ funkcjonuje na podstawie wykorzystywania różnic wartości w parze papierów wartościowych o stałym dochodzie. Może obejmować obligacje komunalne i korporacyjne oraz swapy na zwłokę. Kupowane są one na jednym rynku, a następnie, dzięki różnicy cen z zyskiem sprzedawane na innym. Jako że taka sprzedaż daje stosunkowo niewielkie zyski, często wykorzystywany jest wysoki poziom dźwigni. Choć zwiększa to potencjał generowania większych zysków, wiąże się z dość wysokim poziomem ryzyka.

Strategia hedgingowa - arbitraż ryzyka

Arbitraż ryzyka zwany jest również arbitrażem połączeniowym, co lepiej oddaje jego prawdziwą naturę. Obejmuje handel akcjami dwóch spółek uczestniczących w planowanym przejęciu lub połączeniu. Taka strategia hedgingowa działa, ponieważ wiadomość o fuzji często przyczynia się do wzrostu cen, ale handel jest przewidywany na znacznie niższym poziomie niż oferowana cena z powodu braku pewności, że umowa faktycznie dojdzie do skutku. Dzięki tej rozbieżności można osiągać zysk, ale podczas podejmowania takich decyzji inwestycyjnych zarządzający funduszem muszą być doskonale zorientowani w zatwierdzającym otoczeniu regulacyjnym.

Strategia funduszy hedge Global Macro

Postawa funduszy makro należy do tych, w których analizowane są makroekonomiczne trendy i fundamenty w celu przewidzenia ich wpływu na stopy procentowe, kursy wymiany, towary lub akcje na całym świecie. Fundusze mogą handlować praktycznie wszystkim, ale zazwyczaj skupiają się na instrumentach pochodnych, kontraktach futures i walutach. Mogą one być objęte wysokimi dźwigniami w celu zmaksymalizowania potencjalnych zysków.

Wiele funduszy hedgingowych zwykle poszukuje globalnego rynku makro walutowego i towarowego. W przypadku walut koncepcja jest prosta – kupić walutę zyskującą na wartości w stosunku do waluty tracącej na wartości. Zwykle tego typu ruchy byłyby dyktowane zdarzeniami. Dotyczy to interwencji banków centralnych lub znacznych zmian w polityce ekonomicznej, lub podstawach ekonomii.

Jako przykład, poniżej przedstawiono długoterminowy wykres dolara amerykańskiego w stosunku do reala brazylijskiego (USDBRL).

Źródło: Admirals MetaTrader 5, Wykres tygodniowy #USDBRL. Zakres danych: od 30 października 2011 r. do 2 czerwca 2020 r. Wykres sporządzono 2 czerwca 2020 r. o godzinie 15:40 BST. Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Na powyższym wykresie widzimy, że real brazylijski tracił w stosunku do dolara amerykańskiego od 2011 roku, choć w latach 2015-2017 miało miejsce jego wzmocnienie. Nieudolny przywódca polityczny i borykająca się z problemami gospodarka spowodowały ogromny spadek wartości waluty. W rzeczywistości para walutowa utrzymuje się w okolicy swojej tygodniowej 200-okresowej średniej kroczącej od 2011 roku. Jest to rodzaj długoterminowych zmian, których szukają fundusz hedgingowe.

Czy wiesz, że możesz dowiedzieć się więcej o fundamentach oraz technicznym aspekcie handlu w strefie edukacyjnej Admirals? Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat analiz technicznych i fundamentalnych, zarejestruj się na webinarium Admirals Trading Spotlight.

Podczas tych bezpłatnych sesji na żywo, które odbywają się trzy razy w tygodniu, profesjonalni traderzy pokażą Ci szeroki zakres technicznych i fundamentalnych analiz technik handlowych, dzięki którym możesz identyfikować najczęściej używane wzorce wykresów i możliwości inwestycyjne na przykładzie szeregu różnych rynków.

W celu dokonania rezerwacji miejsca w bezpłatnych webinariach, po prostu kliknij w poniższy baner:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Strategia hedgingowa - wyjątkowe sytuacje

Czasami nazywane inwestowaniem opartym na zdarzeniach, ma ono miejsce, gdy zdarzenie powoduje zmianę wartości firmy, co czyni ją atrakcyjną propozycją. Może to być coś pozytywnego, jak propozycja przejęcia lub przełomowy produkt, lub negatywnego, jak zyski niższe od zakładanych lub odejście jednej, lub kilku osób kierownictwa wyższego szczebla.

Fundusze hedgingowe - inwestowanie w trudnej sytuacji

Gdy firma znajduje się w poważnych kłopotach finansowych, tworzy zachęcający, choć nieco ryzykowny, potencjał inwestycyjny. Inwestowanie w zagrożone aktywa polega na kupnie odsetek kredytowych i innych długów w formie obligacji, a w przypadku odpowiedniej ceny nawet akcji. Zaletą takiego podejścia jest to, że wszystkie zakupy dokonywane są po bardzo korzystnych cenach – ale sukces zależy od tego, czy w dłuższej perspektywie spółka wydostanie się z dołka.

Fundusz inwestycyjny - strategie ilościowe Quantitative

Inwestycje oparte o tę strategię są modelowane statystycznie i matematycznie, a ich celem jest identyfikacja oraz przewidywanie wzorców w świecie finansowym. Polegają na analizowaniu ogromnych ilości danych przetwarzanych za pomocą złożonych procesów. W wielu przypadkach decyzje inwestycyjne są podejmowane automatycznie i bez ingerencji człowieka. Sprzyja to wzorcom handlowym o wysokiej częstotliwości, które często są tworzone przez algorytmy sterowane sztuczną inteligencją.

Strategia hedgingowa inwestowania w rynki wschodzące

Inwestowanie w rynki wschodzące jest popularną strategią hedgingową, ponieważ mają one tendencję do większej zmienności niż rynki o stabilnej pozycji, oferując w ten sposób potencjał szybkich zysków. Rynki wschodzące dają szereg różnych możliwości: od obligacji po dług państwowy i od handlu walutami po akcje w spółkach prywatnych. Daleki Wschód, w tym takie państwa jak Japonia, Chiny i Tajwan, to w tym momencie obszar szczególnego zainteresowania zarządzających funduszami hedgingowymi.

Czy wiesz, że z Admirals możesz handlować i inwestować w wiele różnych indeksów, walut i funduszy ETF na rynkach wschodzących, takim jak MSCI? Więcej o tym przeczytasz w artykule „Jak inwestować w indeks MSCI".

Dlaczego warto korzystać ze strategii funduszy hedgingowych z Admirals?

Jak się właśnie przekonaliśmy, zarządzający funduszami hedgingowymi mają do dyspozycji wiele strategii mających na celu zapewnienie korzyści finansowych swoim partnerom inwestycyjnym. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek konkretnego stylu funduszu hedgingowego, ważne jest uważne przeanalizowanie zarówno korzyści, jak i ryzyka związanego z daną strategią przy jednoczesnym uwzględnieniu dostępnych zasobów.

Oczywiście kluczem do zastosowania każdej strategii funduszy hedgingowych jest wyczucie rynku, co może stanowić nie lada problem w przypadku początkujących traderów, a nawet weteranów! Jednak Admirals oferuje użytkownikom możliwość zaktualizowania platformy inwestycyjnej MetaTrader 5 do Admirals Supreme Edition zupełnie ZA DARMO, dzięki czemu możesz otrzymać dostęp do wskazówek Technical Insight Lookup.

Zakładka pozwala użytkownikom wyszukiwać praktyczne pomysły handlowe w szerokim zakresie rynków, przedstawiając krótko-, średnio- i długoterminowe analizy techniczne. Poniżej przedstawiono przykładowy zrzut ekranu.

Przykładowy zrzut ekranu przedstawiający zakładkę Technical Insight Lookup udostępnianą przez Admirals Supreme Edition dla MetaTrader 5.

W powyższym przykładzie zakładka wyszukuje wszystkie analizy techniczne dla danego rynku, którym w tym wypadku jest VanEck Vectors Gold Miners ETF. To może być doskonałe narzędzie dla traderów szukających pomysłów handlowych na różnych rynkach. Więcej informacji o tej zakładce znajdziesz w dziale analiz premium.

Aby zacząć handlować już dzisiaj, możesz rozważyć założenie rachunku demonstracyjnego, dzięki któremu będziesz mógł przetestować w wirtualnym środowisku wszystkie dodatkowe funkcje oferowane przez Admirals. Posiadacze rachunku otrzymują następujące korzyści:

● Handluj i inwestuj z uznanym brokerem regulowanym przez brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego.

● Skorzystaj z Polityki Ochrony przed Ujemnym Saldem, aby uchronić się przed nagłymi i niekorzystnymi ruchami cenowymi na rynku.

●Uzyskaj dostęp do najszybszej i najpopularniejszej platformy transakcyjnej MetaTrader udostępnianej bezpłatnie przez Admirals, z której możesz korzystać na komputerach PC, Mac, Web, Android oraz systemach operacyjnych iOS.

● Otwórz rachunek inwestycyjny Invest.MT5, aby kupować akcje i ETF-y z 15 największych giełd na świecie.

● Otwórz rachunek Trade.MT4 lub Trade.MT5 i rozpocznij handel przez CFD (kontrakty na różnice kursowe). Otwieraj pozycje długie lub krótkie, dzięki czemu możesz wykorzystać zarówno spadki, jak i wzrosty kursów.

● Zaktualizuj MetaTrader 5, pobierając wtyczkę Admirals Supreme Edition zupełnie ZA DARMO!

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Inne artykuły, które mogą Cię również zainteresować:

O Admirals

Admirals to broker o globalnej obecności, który jest regulowany i licencjonowany przez różne organy regulacyjne. Umożliwia handel na ponad 8 000 instrumentów finansowych, takich jak Forex i CFD na akcje, indeksy, obligacje, towary, ETF i kryptowaluty.

Poza wyżej wymienionymi zapewnia możliwość inwestowania w prawdziwe akcje i fundusze ETF. Dzięki Admirals możesz bezpłatnie korzystać z najbardziej innowacyjnych platform handlowych, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5, a także ekskluzywnej wtyczki MetaTrader Supreme Edition.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admirals. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka (Ghilesa Guezout) - niezależny współtwórca (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Jak inwestować w towary i surowce?
Czy wiesz że handel towarami ma swój początek już w pierwszych okresach cywilizacji? Już 4500 lat przed naszą erą w Sumerze (obecnie Irak) istniały rynki towarowe. Lokalni kupcy używali glinianych żetonów jako środka wymiany za kozy. W XVII-wiecznej Japonii handlarze ryżem sprzedawali swoje zapasy r...
Szybki zysk z inwestycji czy długoterminowe inwestowanie w akcje? W skrócie: forex czy giełda?
Inwestowanie i trading to pojęcia, które bywają stosowane zamiennie, a są dwoma różniącymi się podejściami do handlu na rynkach. Jeżeli wydaje ci się, że to dokładnie to samo i nie widzisz różnicy, albo po prostu chcesz zgłębić ten temat, zapraszamy do lektury. W niniejszym artykule dokładnie przean...
Jak handlować ropą naftową?
Wielu Inwestorów śledzi ceny ropy na giełdzie, ale czy wiesz, że ropa jest jednym z towarów, którymi handlują najczęściej profesjonaliści?Dzieje się tak, ponieważ CFD WTI i BRENT zapewniają ruchy kierunkowe, które są wysoko cenione zarówno przez inwestorów intraday, jak i swing traderów. Z perspekty...
Więcej