Jak handlować akcjami Zoom po wynikach za pierwszy kwartał

Czerwiec 01, 2023 15:20

Akcje Zoom Video Communications wzrosły o prawie 900% od ceny debiutu wynoszącej około 65,00 USD w dniu 15 kwietnia 2019 r. do rekordowego poziomu 588,84 USD w październiku 2020 r. Od tego czasu akcje spadły do rekordowo niskiego poziomu 60,48 USD w tym roku.  

Dowiedz się więcej o ostatnich wynikach Zoom, co analitycy prognozują dla akcji firmy i jak nimi handlować.

Akcje: Zoom
Symbol dla rachunku Invest.MT5: ZM
Data powstania pomysłu: 30 maja 2023 roku
Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy
Poziom wejścia:
72 USD
Cel: 82 USD
Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5%
Poziom ryzyka Wysoki

*Rachunek Invest.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Wyniki Zoom za pierwszy kwartał 2023 roku

Oto kilka najważniejszych informacji z najnowszego raportu zysków Zoom: 

 • Przychody wzrosły o 3% do 1,1 mld USD, przewyższając prognozy analityków na poziomie 1,08 mld USD. 
 • Zysk na akcję 1,16 USD vs prognozowane 0,99 USD 
 • Liczba klientów korporacyjnych wzrosła o 9% w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 215 900. 
 • Prognoza przychodów w drugim kwartale fiskalnym w wysokości od 1,11 mld USD do 1,15 mld USD jest zgodna z oczekiwaniami Wall Street. 
 • Podwyższone całoroczne prognozy przychodów na poziomie od 4,465 mld USD do 4,485 mld USD. 

Zoom zaraportował zyski, które przewyższyły oczekiwania Wall Street. Inwestorom zwykle podoba się wzrost ogólnej bazy użytkowników, ponieważ oznacza większe przychody. Jednak raport wyników pokazał wzrost tylko na rynku amerykańskim, a reszta świata wykazała spadek przychodów w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.  

Zarząd ma nadzieję, że premiery produktów i współpraca z innymi firmami pomogą zwiększyć przychody we wszystkich krajach, w których działa spółka. Obecnie wiele uwagi poświęca się ekspansji ZoomIQ i partnerstwu z Anthropic w ramach podstawowej strategii Zoom w zakresie sztucznej inteligencji.  

Plan zakłada tworzenie produktów AI zorientowanych na klienta, począwszy od integracji modelu AI firmy Anthropic z Zoom Contact Center. Chociaż sztuczna inteligencja jest obecnie gorącym tematem, może jeszcze nie doprowadzić do wzrostu przychodów Zoom, ale może pomóc w utrzymaniu obecnych klientów, którzy szukają większej wydajności.  

Oczywiście jedną z głównych kwestii, przed którymi stoją inwestorzy, jest to, że akcje są notowane na rekordowo niskich poziomach i w pobliżu ceny debiutu z 2019 roku. Ponieważ wiele firm przenosi współpracowników z powrotem do biura, okaże się, czy Zoom może wykładniczo zwiększyć bazę użytkowników i przychody, czy po prostu utrzymać obecne wyniki.

Przewidywania analityków wobec akcji Zoom

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Zoom posiada obecnie 5 ocen „kupuj”, 19 ocen „trzymaj” oraz 0 ocen „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 100 USD, a najniższy to 65 USD. 

Średnia prognozowana cena dla akcji wynosi 82,47 USD.

Źródło: TipRanks, 30 maja 2023 roku

 

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Zoom

 1. Kupno akcji po wybiciu powyżej 72 dolarów  
 2. Cel inwestycji to osiągnięcie poziomu 82 dolarów - nieco poniżej najwyższej wyceny analityków       
 3. Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku.   
 4. Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy  
 5. Jeżeli kupisz 10 akcji Zoom:
  • Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 100 dolarów: (82-72) ×10 akcji  

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu. Możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt odnoszenia sukcesów w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje z amerykańskie z prowizją jedynie 0,02 USD na akcję i minimalną wartością prowizji wynoszącą 1 USD. W powyższym przykładzie prowizja za zakup akcji wyniosłaby zatem tylko 1 dolara!

Jak kupić akcje Zoom w 4 krokach

W  Admirals możesz wybierać z pośród 4500 spółek, aby kupić akcje Zoom:

 • Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Dashboard.   
 • Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę MetaTrader WebTrader.   
 • W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje Zoom i przeciągnij symbol do okna wykresu.   
 • Użyj opcji handlu jednym kliknięciem, lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia, a następnie wprowadź wielkość pozycji i poziomy stop loss oraz take profit.
Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

 

Kliknij baner poniżej, aby kupić akcje Zoom już dzisiaj! ▼▼▼ 

Czy uważasz, że akcje Zoom będą miały inną wycenę? 

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.  

Jeżeli uważasz, że akcje Zoom będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.  

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

 1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwo lub rekomendacje inwestycyjne. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
 2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
 3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
 4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitanchandra Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
 5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
 6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
 7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Autor tekstów o tematyce finansowej, Admirals, Londyn

Jitanchandra ma ponad 15 lat doświadczenia w handlu walutami, indeksami i akcjami amerykańskimi. Jest akredytowanym analitykiem technicznym rynków, posiada tytuł licencjata ze specjalizacją.