Jak handlować akcjami NIO po wynikach za IV kwartał 2023 roku

Marzec 14, 2024 12:23

NIO, z siedzibą w Szanghaju, jest chińskim producentem pojazdów elektrycznych (EV). Oprócz tworzenia pojazdów elektrycznych, firma rozwija również stacje wymiany akumulatorów. Przed boomem na firmy związane ze sztuczną inteligencją pojawiło się wiele szumu związanego z rozwojem rynku pojazdów elektrycznych.

Dowiedz się więcej o planach NIO i sprawdź, co prognozują analitycy dla akcji spółki.

Akcje: NIO Inc
Symbol dla rachunku Invest.MT5: NIO
Data powstania pomysłu: 12 marca 2024 roku
Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy
Poziom wejścia:
6,5 USD
Cel: 10,4 USD
Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5%
Poziom ryzyka Wysoki

*Rachunek Invest.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Wyniki NIO za czwarty kwartał 2023 r.

Oto kilka najważniejszych informacji z najnowszego raportu NIO: 

 • Całkowity kwartalny przychód w wysokości 2,41 mld USD, niższy od prognoz analityków i niższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku. 
 • Zysk brutto w wysokości 180 mln USD, co stanowi wzrost o 105,7% w porównaniu z czwartym kwartałem 2022 r., ale spadek o 16,0% w porównaniu z trzecim kwartałem 2023 r. 
 • Roczna strata netto w wysokości 2,9 mld USD 
 • Rezerwy gotówkowe w wysokości 8,1 mld USD 
 • 50 045 dostaw pojazdów w czwartym kwartale 2023 r. 
 • 160 038 dostaw pojazdów w 2023 r., wzrost o 30,7% w porównaniu z 2022 r.

Raport o zyskach NIO nie spełnił oczekiwań analityków pod względem większości wskaźników, ale odnotował pewne obszary wzrostu rok do roku. Całkowita sprzedaż wzrosła o 4,6% rok do roku, a firma zmniejszyła stratę netto. Przekroczyła również własne prognozy sprzedaży na czwarty kwartał 2023 roku.  

Jednakże, podczas gdy roczna strata netto zmniejszyła się, dyrektor finansowy NIO Steven Feng powiedział, że obecnie koncentruje się na „optymalizacji zarządzania kosztami”. W przeciwieństwie do swoich rywali, takich jak Xpeng i Li Auto, NIO nie ogłosiło w tym roku wprowadzenia na rynek żadnych nowych produktów.  

Obecnie akcje NIO składają się głównie z pojazdów sportowo-użytkowych klasy premium. Oczekuje się, że wprowadzi na rynek nową markę pojazdów masowych, która będzie mogła konkurować z chińskimi modelami Tesli. Dostawy spodziewane są dopiero w czwartym kwartale 2024 roku.  

Pomimo tego, że NIO zmniejszyło zatrudnienie o 10% i wydzieliło niektóre podmioty biznesowe niezwiązane z podstawową działalnością, podpisało umowę z CYVN Holdings - podmiotem kontrolowanym przez rząd Abu Zabi - na zastrzyk gotówki w wysokości 2,2 miliarda dolarów za 20,1% udziałów.  

W szerszej perspektywie chiński rynek pojazdów elektrycznych znacznie zwolnił. Spowolnienie zostało przypisane głębokim obniżkom cen prowadzonym przez lidera rynku BYD. Podczas gdy sprzedaż w tym sektorze wzrosła, marże są obecnie znacznie niższe.  

Istnieją również większe problemy dla chińskich producentów pojazdów elektrycznych. Władze w Europie wszczęły dochodzenie w sprawie tego, czy chińscy producenci pojazdów elektrycznych nie skorzystali nieuczciwie z dotacji państwowych, podczas gdy Stany Zjednoczone rozpoczęły dochodzenie w sprawie tego, czy chińskie pojazdy mogą być wykorzystywane do szpiegowania obywateli USA.   

Te kwestie sprawiają, że prognozy analityków dotyczące akcji są zróżnicowane, jak widać poniżej.

Przewidywania analityków wobec akcji NIO

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, NIO posiada obecnie 5 ocen „kupuj”, 6 ocen „trzymaj” oraz 1 ocenę „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 10,4 USD, a najniższy to 4,8 USD. 

Średnia prognozowana cena dla akcji wynosi 7,02 USD.

Źródło: TipRanks, 12 marca 2024 roku

 

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach NIO

 1. Kupno akcji po wybiciu powyżej 6,5 dolara  
 2. Cel inwestycji to osiągnięcie poziomu 10,40 dolara - nieco poniżej najwyższej wyceny analityków      
 3. Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku.   
 4. Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy  
 5. Jeżeli kupisz 10 akcji NIO:
  • Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 39 dolarów: (10,4-6,5) ×10 akcji  

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu. Możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt odnoszenia sukcesów w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje z amerykańskie z prowizją jedynie 0,02 USD na akcję i minimalną wartością prowizji wynoszącą 1 USD. W powyższym przykładzie prowizja za zakup akcji wyniosłaby zatem tylko 1 dolara!

Jak kupić akcje NIO w 4 krokach

W  Admirals możesz wybierać z pośród 4500 spółek, aby kupić akcje NIO:

 • Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Dashboard.   
 • Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę MetaTrader WebTrader.   
 • W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje NIO i przeciągnij symbol do okna wykresu.   
 • Użyj opcji handlu jednym kliknięciem, lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia, a następnie wprowadź wielkość pozycji i poziomy stop loss oraz take profit.
Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Miesięczny wykres NIO od stycznia 2017 r. do marca 2024 roku. Utworzono 12 marca 2024 r. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

 

Kliknij baner poniżej, aby kupić akcje NIO już dzisiaj! ▼▼▼ 

Czy uważasz, że akcje NIO będą miały inną wycenę? 

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.  

Jeżeli uważasz, że akcje NIO będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.  

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

 1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwo lub rekomendacje inwestycyjne. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
 2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
 3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
 4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitanchandra Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
 5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
 6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
 7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Autor tekstów o tematyce finansowej, Admirals, Londyn

Jitanchandra ma ponad 15 lat doświadczenia w handlu walutami, indeksami i akcjami amerykańskimi. Jest akredytowanym analitykiem technicznym rynków, posiada tytuł licencjata ze specjalizacją.