Jak handlować na akcjach Coinbase po wynikach za 4. kwartał 2023 r.

Luty 22, 2024 15:25

Od czasu zatwierdzenia pierwszego bitcoinowego funduszu ETF inwestorzy uważnie śledzą jego wpływ na akcje kryptowalut, takie jak Coinbase. Dowiedz się więcej o wynikach Coinbase za czwarty kwartał fiskalny i prognozach analityków dla akcji spółki.

Akcje: Coinbase Global Inc (Class A)
Symbol dla rachunku Invest.MT5: COIN
Data powstania pomysłu: 19 lutego 2024 roku
Horyzont czasowy: 1-6 miesięcy
Poziom wejścia:
197 USD
Cel: 250 USD
Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5%
Poziom ryzyka Wysoki

*Rachunek Invest.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Wyniki Coinbase za czwarty kwartał 2023 r.

Oto kilka najważniejszych informacji z najnowszego raportu zysków Coinbase: 

 • Zysk na akcję 1,04 USD vs prognozowane 0,02 USD 
 • Przychody w wysokości 953,8 mln USD wobec oczekiwanych 826,1 mln USD. 
 • Dochód netto w wysokości 273 mln USD w czwartym kwartale 
 • Przychody wzrosły o 50% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku 
 • Przychody z handlu konsumenckiego wzrosły o 78% kwartał do kwartału do 493 mln USD. 

Coinbase to największa w Stanach Zjednoczonych platforma do kupowania i sprzedawania kryptowalut. W ostatnim raporcie kwartalnym spółka odnotowała zysk po raz pierwszy od dwóch lat. Spółka pobiła oczekiwania analityków pod względem większości wskaźników, w tym zysku na akcję i przychodów.  

Wzrost przychodów z handlu konsumenckiego o 78% był w dużej mierze przypisywany Stanom Zjednoczonym. Zatwierdzenie przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd bitcoinowego funduszu ETF. ETF umożliwia inwestorom otrzymywanie wyników bitcoina jako akcji, które są przedmiotem obrotu na regulowanej giełdzie.  

Ponieważ ETF przechowuje bitcoiny spot, nastąpił gwałtowny wzrost aktywności w cyfrowym tokenie. Odnowione zainteresowanie kryptowalutami pomogło zwiększyć przychody z transakcji. Coinbase świadczy również usługi powiernicze dla ośmiu z dziesięciu obecnych bitcoinowych funduszy ETF, pomagając zwiększyć swoje przychody.  

Wiadomości dotyczące spotowych bitcoinowych funduszy ETF pomogły podnieść cenę akcji Coinbase o prawie 150% w stosunku do minimów z listopada 2023 roku. Jednak akcje nadal spadły o ponad 50% w stosunku do rekordowo wysokiej ceny 429,54 USD, odnotowanej w dniu pierwszej oferty publicznej (IPO) 15 kwietnia 2021 r.  

Wiele z tych wiadomości mogło już zostać wycenionych. Przyszły wzrost ceny akcji Coinbase będzie zależał od ożywienia rynku kryptowalut, który od lat znajduje się w stagnacji i może trwać jeszcze przez wiele lat.  

Niepewność i zmienność wokół akcji związanych z kryptowalutami jest powodem, dla którego średnia cena docelowa akcji Coinbase jest bardzo zróżnicowana i dlaczego istnieje prawie równa liczba analityków z oceną kupna, trzymania i sprzedaży akcji, jak widać poniżej. 

Przewidywania analityków wobec akcji Coinbase

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Coinbase posiada obecnie 8 ocen „kupuj”, 6 ocen „trzymaj” oraz 6 ocen „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 250 USD, a najniższy to 60 USD.

Średnia prognozowana cena dla akcji wynosi 163,80 USD.

Źródło: TipRanks, 19 lutego 2024 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Coinbase

 • Kupno akcji po wybiciu powyżej 197 dolarów  
 • Cel inwestycji to cena nieco poniżej najwyższej prognozy analityków: 250 dolarów       
 • Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku.   
 • Horyzont czasowy = 1-6 miesięcy  
 • Jeżeli kupisz 10 akcji Coinbase:
  • Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 530 dolarów: (250-197) ×10 akcji  

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu. Możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt odnoszenia sukcesów w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje z amerykańskie z prowizją jedynie 0,02 USD na akcję i minimalną wartością prowizji wynoszącą 1 USD. W powyższym przykładzie prowizja za zakup akcji wyniosłaby zatem tylko 1 dolara!

Jak kupić akcje Coinbase w 4 krokach

W  Admirals możesz wybierać z pośród 4500 spółek, aby kupić akcje Coinbase:

 1. Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Dashboard.   
 2. Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę.   
 3. Wyszukaj akcje Coinbase w oknie wyszukiwania w prawym górnym rogu, aby wyświetlić wykres cen na żywo.   
 4. Kliknij przycisk Utwórz nowe zlecenie w dolnej części ekranu, aby otworzyć okno zlecenia.
Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Coinbase wykres miesięczny od kwietnia 2021 roku do lutego 2024 roku. Utworzono 19 lutego 2024 roku. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

 

Kliknij baner poniżej, aby kupić akcje Coinbase już dzisiaj! ▼▼▼ 

Czy uważasz, że akcje Coinbase będą miały inną wycenę? 

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.  

Jeżeli uważasz, że akcje Coinbase będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.  

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

 1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwo lub rekomendacje inwestycyjne. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
 2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
 3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
 4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitanchandra Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
 5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
 6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
 7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Autor tekstów o tematyce finansowej, Admirals, Londyn

Jitanchandra ma ponad 15 lat doświadczenia w handlu walutami, indeksami i akcjami amerykańskimi. Jest akredytowanym analitykiem technicznym rynków, posiada tytuł licencjata ze specjalizacją.