Jak handlować akcjami Bank of America po wynikach za 3 kwartał

Grudzień 08, 2022 13:27

Bank of America jest drugim co do wielkości bankiem w USA, biorąc pod uwagę sumę depozytów. Akcje firmy stanowią około 10% portfela Warrena Buffetta z Berkshire Hathaway, choć ostatnio inwestor zniechęcił się do akcji bankowych.  

Najnowszy raport wyników banku za trzeci kwartał wypadł lepiej niż oczekiwali tego analitycy. Jednak potencjalne spowolnienie podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, może wpłynąć na przyszłe wyniki spółki.  

Dowiedz się więcej o najnowszym raporcie zysków Bank of America, co prognozują analitycy i jaka była ostatnia aktywność funduszy hedgingowych na akcjach.

Akcje: Bank of America Corp.
Symbol dla rachunku Invest.MT5: BAC
Data powstania pomysłu: 6 grudnia 2022 roku
Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy
Poziom wejścia:
39 USD
Cel: 52 USD
Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5%
Poziom ryzyka Wysoki

*Rachunek Invest.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Plusy i minusy handlu na akcjach Bank of America

Najnowszy raport zysków Bank of America za trzeci kwartał pokazał: 

 • Przychody: 25,61 miliarda USD – oczekiwano 23,57 miliarda USD 
 • Zysk na akcję 0,81 USD – oczekiwano 0,77 USD 
 • Wzrost kredytów o 12% w ciągu ostatniego roku 
 • Wynik z odsetek w kwartale wzrósł o 24% 
 • Przychody z obrotu papierami wartościowymi o stałym dochodzie wzrosły o 27% w stosunku do roku ubiegłego 
 • Przychody z obrotu akcjami spadły o 4% 
 • Przychody z bankowości inwestycyjnej spadły o 46% 

Wiele banków skorzystało dzięki agresywnym podwyżkom stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w tym roku. Banki są w stanie wygenerować większy zysk z przyjmowania depozytów, a następnie udzielania ich w formie kredytów. Bank of America, jak na razie, korzysta z tej sytuacji - dochód netto firmy wzrósł w ciągu ostatniego kwartału.  

Jednak ze względu na spadek aktywności w zakresie fuzji i przejęć spowodowany wyższymi kosztami pożyczek, przychody działu bankowości inwestycyjnej spadły o 46%. Bank of America jest uważany za dobrze zdywersyfikowany bank, którego przychody pochodzą z działalności komercyjnej i konsumenckiej.  

Bank zainwestował również dużo w poprawę swojego działu bankowości konsumenckiej. Inwestycja w nowe usługi cyfrowe i technologię pomogła bankowi pozyskać ponad 400 000 nowych klientów w ramach prowadzenia rachunku bieżącego i wydać ponad 1,3 mln nowych kart kredytowych.  

Ponieważ na sektor bankowy będzie miało wpływ spowolnienie przez Rezerwę Federalną tempa podwyżek stóp procentowych, co zostało podkreślone w ostatnim wystąpieniu prezesa Fed Jerome'a Powella, analitycy zwracają obecnie uwagę na banki, które posiadają zdywersyfikowany strumień przychodów.

Bank of America pozycje funduszy hedgingowych

Z ostatniego raportu 13F złożonego do Securities and Exchange Commission przez 462 fundusze hedgingowe wynika, że w ostatnim pełnym kwartale fundusze zwiększyły swoje udziały w Bank of America o 14.6 mln akcji.  

Ogólny trend kwartał do kwartału był niższy od 2020 roku. Jednak fundusze hedgingowe zwiększyły swoje pozycje w ostatnich dwóch kwartałach.

Źródło: TipRanks, 6 grudnia 2022 roku

Przewidywania analityków wobec akcji Bank of America

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Bank of America posiada obecnie 9 ocen „kupuj” i 4 oceny „trzymaj”. Nikt nie wydał oceny „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 52 USD, a najniższy to 28 USD. 

Średnia prognozowana cena dla akcji wynosi 40,42 USD.

Źródło: TipRanks, 6 grudnia 2022 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Bank of America

 1. Kupno akcji po wybiciu powyżej 39 dolarów  
 2. Cel inwestycji to osiągnięcie najwyższej prognoz analityków: 52 dolarów       
 3. Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku.   
 4. Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy  
 5. Jeżeli kupisz 10 akcji Bank of America:
  • Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 130 dolarów: (52-39) ×10 akcji  

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu. Możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt odnoszenia sukcesów w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje z amerykańskie z prowizją jedynie 0,02 USD na akcję i minimalną wartością prowizji wynoszącą 1 USD. W powyższym przykładzie prowizja za zakup akcji wyniosłaby zatem tylko 1 dolara!

Jak kupić akcje Bank of America w 4 krokach

W  Admirals możesz wybierać z pośród 4300 spółek, aby kupić akcje Bank of America:

 • Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora.   
 • Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę MetaTrader WebTrader.   
 • W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje Bank of America i przeciągnij symbol do okna wykresu.   
 • Użyj opcji handlu jednym kliknięciem, lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia, a następnie wprowadź wielkość pozycji i poziomy stop loss oraz take profit.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Kliknij baner poniżej, aby kupić akcje Bank of America już dzisiaj! ▼▼▼ 

Czy uważasz, że akcje Bank of America będą miały inną wycenę? 

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.  

Jeżeli uważasz, że akcje Bank of America będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.  

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

 1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwo lub rekomendacje inwestycyjne. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
 2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
 3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
 4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitanchandra Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
 5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
 6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
 7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Autor tekstów o tematyce finansowej, Admirals, Londyn

Jitanchandra ma ponad 15 lat doświadczenia w handlu walutami, indeksami i akcjami amerykańskimi. Jest akredytowanym analitykiem technicznym rynków, posiada tytuł licencjata ze specjalizacją.