Handel akcjami Intuit po wynikach za czwarty kwartał

Sierpień 30, 2023 16:50

Intuit to amerykańska firma specjalizująca się w oprogramowaniu finansowym, takim jak TurboTax, QuickBooks, Mint, Credit Karma i inne, z których korzysta ponad 100 milionów osób.  

Dowiedz się więcej o wynikach finansowych Intuit za czwarty kwartał, prognozach zarządu na ten rok oraz przewidywaniach analityków dotyczących akcji spółki.

Akcje: Intuit Inc
Symbol dla rachunku Invest.MT5: INTU
Data powstania pomysłu: 28 sierpnia 2023 roku
Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy
Poziom wejścia:
522 USD
Cel: 615 USD
Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5%
Poziom ryzyka Wysoki

*Rachunek Invest.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Wyniki Intuit za czwarty kwartał 2023 r.

Oto kilka najważniejszych informacji z najnowszego raportu zysków Intuit: 

 • Zysk na akcję 1,65 USD vs prognozowane 1,44 USD  
 • Przychody 2,71 mld USD vs 2,41 mld USD w zeszłym roku.  
 • Wzrost przychodów o 12% rok do roku 
 • Prognoza zysków na 2024 r. 16,17-16,47 USD vs. 16,47 USD vs prognozowane 15,96 USD  
 • Prognoza zysków na 2024r.: 15,890 mld USD do 16,105 mld USD vs prognozowane 15,97 mld USD.  

Intuit przebił oczekiwania analityków dotyczące zarówno przychodów, jak i zysku na akcję w ostatnim czwartym kwartale fiskalnym. To już czwarty kwartał z rzędu, w którym Intuit przekroczył oczekiwania Wall Street dotyczące zysku na akcję.  

Według dyrektora generalnego Sasana Goodarze, plany firmy, aby stać się „globalną platformą ekspercką opartą na sztucznej inteligencji”, zakończyły ostatni rok fiskalny z silnym impetem. Teraz pytanie brzmi, czy wzrost ten może być kontynuowany.  

Całoroczne prognozy na 2024 r. przewyższyły oczekiwania analityków, ale inwestorzy będą chcieli zobaczyć stabilne trendy w każdym z produktów Intuit Przychody z działu Credit Karma spadły o 11% rok do roku z powodu czynników makroekonomicznych w różnych sektorach.  

Ponieważ Intuit dostarcza firmom szereg produktów z zakresu księgowości i oprogramowania podatkowego, kondycja gospodarki może mieć wpływ na wyniki firmy, a tym samym na cenę jej akcji. Badanie otoczenia gospodarczego jest również ważne, ponieważ spowolnienie gospodarcze wpłynie na działalność biznesową, co może doprowadzić do ograniczenia produktów związanych z biznesem, które oferuje Intuit.

Przewidywania analityków wobec akcji Intuit

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Intuit posiada obecnie 21 ocen „kupuj”, 3 oceny „trzymaj” oraz 0 ocen „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 615 USD, a najniższy to 495 USD. 

Średnia prognozowana cena dla akcji wynosi 557,71 USD.

Źródło: TipRanks, 28 sierpnia 2023 r.

 

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Intuit

 1. Kupno akcji po wybiciu powyżej 522 USD
 2. Cel inwestycji znajduje się poniżej najwyższej prognoz analityków: 615 USD     
 3. Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku.   
 4. Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy  
 5. Jeżeli kupisz 10 akcji Intuit:
  • Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 930 USD: (615-522) ×10 akcji  

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu - możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje amerykańskie z prowizją jedynie 0,02 USD na akcję i minimalną wartością prowizji wynoszącą 1 USD. W powyższym przykładzie prowizja za zakup akcji wyniosłaby zatem tylko 1 dolar!

Jak kupić akcje Intuit w 4 krokach

W  Admirals możesz wybierać z pośród 4300 spółek, aby kupić akcje Intuit:

 • Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Dashboard.   
 • Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę.   
 • Wyszukaj akcje w oknie wyszukiwania w prawym górnym rogu, aby wyświetlić wykres cen na żywo.   
 • Kliknij przycisk Utwórz nowe zlecenie w dolnej części ekranu, aby otworzyć okno zlecenia.
Źródło: Admirals MetaTrader WebTrader. Intuit wykres miesięczny. od 10.2015 r do 08.2023 r. Utworzono 22 sierpnia 2023 r. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

 

Kliknij baner poniżej, aby kupić akcje Intuit już dzisiaj! ▼▼▼ 

Czy uważasz, że akcje Intuit będą miały inną wycenę? 

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.  

Jeżeli uważasz, że akcje Intuit będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.  

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

 1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwo lub rekomendacja inwestycyjna. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
 2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
 3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
 4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitanchandra Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
 5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
 6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
 7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Autor tekstów o tematyce finansowej, Admirals, Londyn

Jitanchandra ma ponad 15 lat doświadczenia w handlu walutami, indeksami i akcjami amerykańskimi. Jest akredytowanym analitykiem technicznym rynków, posiada tytuł licencjata ze specjalizacją.