Leer Beleggen zoals Warren Buffett

Augustus 05, 2020 16:25 UTC
Leestijd: 22 minuten

Veel mensen willen rijk worden of geld verdienen door beleggen in aandelen, Forex trading of handel in cryptocurrencies. Wat betreft beleggen in aandelen is Warren Buffet het ultieme voorbeeld van wat mogelijk is - zijn beleggingsprestaties zijn ongeëvenaard.

Buffett's vermogen wordt geschat op ruim 83,6 miljard, wat hij hoofdzakelijk heeft opgebouwd door beleggen in aandelen. Vele aspirerende traders willen dan ook beleggen als Warren Buffett.

zelf leren beleggen zoals warren buffett

Warren Buffett is volgens Forbes de meest vermogende belegger ter wereld en tot voor kort ook de rijkste man ter wereld. In 1962 begon hij aandelen in Berkshire Hathaway op te kopen. Dit kostte hem $7,50 per aandeel. Onder leiding van Warren Buffet wordt een aandeel van het bedrijf vandaag de dag op ruim 119.000 USD gewaardeerd. Deze ongekende prijsontwikkeling illustreert de kennis en kunde van deze iconische belegger.

Als traders of beleggers kunnen wij lering trekken uit zijn handels filosofie en zijn bewezen staat van dienst. We hebben de Warren Buffet strategie onderzocht en zullen in dit artikel de belangrijkste adviezen toelichten. We sluiten af met de belangrijkste tips van deze iconische belegger voor het kiezen van de beste aandelen en bespreken hoe u de methodiek zelf kunt toepassen.

1. Leer beleggen als Warren Buffett - Leren over investeren

Iedere investeerder wil rijk worden met beleggen maar de meesten ondernemen geen concrete stappen. Velen zijn op zoek naar snelle, makkelijke oplossingen en nemen niet de moeite om in zichzelf te investeren. Het is algemeen bekend en geaccepteerd dat als men stappen wilt maken in zijn carrière dat oefening en inzet onmisbare elementen voor succes zijn. Velen gaan hier aan voorbij als het aankomt op trading of investeren.

Wilt u beleggen als Warren Buffett dan zal u ervoor moeten zorgen dat u een degelijk basisbegrip over investeren en de te verhandelen markten heeft en uw vaardigheden continu verbeterd.

Investeer in uw vaardigheden als trader en leer beleggen zoals Warren Buffett. Oefen risicovrij met een gratis demo account. Klik op de onderstaande banner om uw GRATIS demo account te openen:

zelf beleggen zoals warren buffett? open een demo trading account en oefen risicovrij!

2. Leer beleggen als Warren Buffett - Handelsplan

Trading of beleggen komt neer op het nemen van beslissingen. Volgens de Warren Buffet strategie is rijk worden met beleggen alleen weggelegd voor hen die een duidelijk plan hebben en durven te vertrouwen op hun eigen onderzoek, analyse, besluit en handelsstrategie. Als beginnende trader bent u zich natuurlijk bewust van uw eigen onervarenheid en onkunde en is het belangrijk uw bevindingen te staven. Echter, het systematisch volgen van een goed onderbouwd handelsplan en een degelijk geteste trading strategie, zal u helpen uw vaardigheden aan te scherpen.

Gedisciplineerde toepassing zorgt er niet alleen voor dat uw handel beslissingen eenvoudiger zijn, het maakt uw processen meetbaar. U kunt op basis van uw resultaten beoordelen welke aspecten van uw trading strategie goed werken en welke verbeterd moeten worden. Hoewel het belangrijk is dat u uw strategie volgt moet er ruimte zijn voor een bepaalde mate van flexibiliteit. De markten zijn altijd in beweging. Indien u voldoende ervaring en expertise heeft opgedaan moet u ook durven vertrouwen op uw eigen oordeel. De market trend vormt namelijk de context waartegen de condities moeten worden geïnterpreteerd.

De immers veranderende, bewegende markten vergen een hoge mate van flexibiliteit. Als uw order niet langer geldig blijkt, zal u de positie moeten sluiten om uw verliezen te beperken. Zelfs de meest succesvolle beleggers, zoals Warren Buffet, zullen van tijd tot tijd posities moeten bijstellen of verliezen lijden op bepaalde investeringen. Risicomanagement is net zo belangrijk als stock picking.

Leer beleggen als Warren Buffett en focus u op het beperken van uw verliezen en het maximaliseren van uw winsten te maximaliseren. Trade of risicomanagement gaan verder dan ingrijpen wanneer een positie zich tegen u keert. De sleutel tot Warren Buffet's succes is dat hij zich laat leiden door markt. Een bekende quote is 'de markt heeft altijd gelijk'. In overeenstemming met dit principe sluit hij verlieslatende posities en laat winstgevende trades hun beloop. Tevens maximaliseert hij winsten op deze 'winners' door aan de positie toe te voegen.

Leer beleggen als Warren Buffet en focus op systematische toepassing van uw strategie maar laat ruimte voor discretionaire besluitvorming, waar de omstandigheden daartoe nopen. Als het aankomt op een veranderde markttrend zult u uw oordeel moeten gebruiken.

3. Leer beleggen als Warren Buffett - Investeer

Vele aspirerende traders willen wel geld verdienen maar zijn niet bereid hun kapitaal te investeren. Elke vorm van investeren brengt namelijk risico's met zich mee. De mogelijkheid om wist te maken is onlosmakelijk verbonden met het risico op verlies.

Contant geld onder uw matras geeft misschien een geruststellend gevoel, maar levert geen rendement op. De minieme rentetarieven die gelden op spaarrekeningen gelden liggen vaak lager dan het inflatiepercentage, wat betekent dat u er in concrete zin op achteruit gaat. Wilt u rijk worden, dan zal u een manier moeten vinden om uw kapitaal te laten groeien. De Warren Buffet strategie is erop geënt maximaal rendement op uw geld te verdienen door te beleggen. Lees meer over sparen vs beleggen in het artikel op onze website.

4. Leer beleggen als Warren Buffett - portefeuille diversificatie

Het is veelzeggend dat vele van deze Warren Buffet tips betrekking hebben op risicomanagement. Elke succesvolle trader zal beamen dat de gouden regel van trading succes is 'maximaliseer winsten en beperk verliezen'. Ook de Warren Buffet strategie is op dit uitgangspunt gebaseerd. Een van de belangrijkste principes waar de 89-jarige belegger naar leeft is niet te wedden op één paard. Trading is naar haar aard risicovol en er zijn geen 100% garanties. Als het aankomt op beleggen is risicospreiding ofwel diversificatie van uw portefeuille cruciaal.

Warren Buffet's aandelenportfolio reflecteert deze stelregel. Middels diversificatie is uw risico blootstelling verdeeld over verschillende posities, sectorgroepen, instrumenten of richtingen. Als de prijs van een bepaald aandeel onverwacht daalt, zou het verlies door andere posities afgedekt kunnen worden. Hoewel deze Warren Buffet tips veelal praktisch toepasbaar zijn en wellicht erg zeer eenvoudig lijken vervat dit tevens het basisprincipe van hedging strategieën. Hedging is een van de meest gebruikte professionele risicomanagement technieken.

leren beleggen als warren buffett? start met de gratis zero to hero trading cursus

5. Leer beleggen als Warren Buffett - Investeer in indices

In het verlengde van het diversificatie principe omvat de Warren Buffet aandelenstrategie een zeer concreet advies. Het is algemeen bekend dat de financiële markten volatiel zijn. De koersrichting is niet met absolute zekerheid te voorspellen en beursvoorspellingen bieden geen garanties. Warren Buffet tips wijzen op investeringen in aandelen indices als mogelijke buffer. Het neemt het inherente risico van trading niet weg, maar uw risico is in principe verdeeld over de selectie aandelen die de index opmaken.

Investeert u in de AEX? Dan belegt u in feite in de 25 best-presterende aandelen die deze index vertegenwoordigd. Er zijn daarnaast verschillende andere voordelen te benoemen van beleggen in de gehele index boven investeren in individuele aandelen. Het handelsvolume is doorgaans hoger, hetgeen zich vertaalt in meer beleggingsmogelijkheden en lagere transactiekosten. Het kostenaspect is een belangrijke reden om Warren Buffet op aandelenindices gerichte focus een kans te geven en het onderwerp van de volgende tip.

6. Warren Buffet tips - vermijd onnodige kosten

Dit is een van de punten uit de Warren Buffet strategie die hij zelf als fundamenteel zal bestempelen. Het is praktisch toepasbaar, ook buiten uw beleggingsactiviteiten. Ga bijvoorbeeld verstandig om met uw creditcard. Gebruik van een creditcard kan verleiden tot uitgaven die uw budget te buiten gaan. Het bedrag wordt niet meteen van uw rekening afgeschreven. Er zijn opties beschikbaar om volledige afbetaling oneindig voor u uit te schuiven. De crux is dat er exorbitante rentetarieven gelden op deze feitelijke lening.

Warren Buffett onderstreept hiermee een gevleugelde uitspraak. 'Geld lenen kost geld' en het is niet de beste besteding van uw kapitaal! Vermijd onnodige kosten. Dit geld uiteraard ook specifiek voor trading kosten. Individuele traders verkrijgen toegang tot de financiële markten via een broker. De broker brengt kosten in rekening voor uw transacties. De hiervoor geldende kosten kunnen per broker sterk uiteenlopen. Kies voor een broker die transparantie verschaft omtrent de geldende kosten en handelsvoorwaarden.

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaald door uw broker keuze. De kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten kunnen uw trading resultaten beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelsvoorwaarden en kosten. Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland 2020.

7. De Warren Buffett strategie - Lange termijn visie

Het orakel van Oklahoma is niet overnacht gekomen tot waar hij is. Wilt u rijk worden met beleggen? U moet begrijpen dat het een lange termijn onderneming is. U bouwt uw kapitaal op door consistent winstgevende resultaten te behalen. Succesvolle traders streven altijd naar verbetering en zullen beamen dat hun voornaamste belegging de investering in hun eigen vaardigheden is (Warren Buffet tips #1).

Raadpleeg de account geschiedenis op uw MetaTrader 4 handelsplatform. Aan de hand hiervan kunt uw prestatie en die van uw beleggingsstrategie meten. Analyseer wat werkt voor u en op welke punten u kunt verbeteren. De Warren Buffet tips waar elke trader en belegger in geïnteresseerd is, zijn die welke aanwijzingen geven over hoe men geld kan verdienen met beleggen. De Warren Buffet methode voor rijk worden met beleggen is verrassend simpel.

warren buffett aandelen tips of trading adviezen volgen? Open allereerst een gratis trading platform

De iconische belegger onderstreept dat de sleutel tot succes consistente winstgevendheid is. Om op de lange termijn, consistente successen te behalen is het van belang dat u het zojuist genoemde proces continu herhaalt. Pas uw trading strategie gedisciplineerd toe en meet de resultaten en verbeter waar nodig. Leer beleggen als Warren Buffett en bedenk dat u door de gedisciplineerde toepassing de vruchten van uw strategie kunt plukken en uw systeem kunt optimaliseren.

De volgende categorie Warren Buffet tips zijn door zijn boek 'The snowball effect' het meest bekend. Laten we bekijken wat dit advies precies inhoud.

8. De Warren Buffet methode - Het Sneeuwbaleffect

De volgende trading tip zich mooi vatten door de Warren Buffet quote '"Life is like a snowball, all you need is snow and a really long hill". De boodschap laat zich grofweg vertalen naar de nuchtere Nederlandse uitspraak 'alle kleine beetjes helpen'. Om dit in concrete financiële termen uit te drukken: laat het 'compound effect' ofwel rente-op-rente effect zijn werk doen.

De hoogte van eventuele trading winsten zijn gerelateerd aan uw inleg. Indien u behaalde winsten herinvesteert, breidt u het beschikbare investeringskapitaal uit. Procentuele rendementen over een grotere inleg zullen altijd hoger zijn. De iconische belegger noemt in zijn boek het volgende voorbeeld 'Als u 1 cent per dag 30 dagen lang dagelijks verdubbeld, heeft u aan het einde van de maand meer dan 5 miljoen Euro of Ponden!'

9. Warren Buffet tips - Realistische winstdoelen stellen

Het 'Penny a day' principe is een extreem voorbeeld. Realistische rendementen liggen vrijwel altijd lager dan de in dit voorbeeld genoemde 100% winstverwachting. De oprichter van Berkshire Hathaway schrijft zijn successen toe aan consistentie. Hij heeft zijn beleggingskapitaal langzaam aan opgebouwd.

Traders zetten doorgaans in op een maandelijks groei van 2-5%. Voor beleggers ligt dit anders. Beleggers streven een langere termijn strategie na. Vermogensbeheerders projecteren een tijdshorizon van minimaal meerdere dagen tot enkele weken, maanden of zelfs jaren voor beleggingen in aandelen. De rendementen liggen doorgaans hoger dan voor korte termijn strategieën. Een bekende Warren Buffett quote is 'kies voor investeringen waar u zich na 10 jaar nog goed bij voelt'. Dit advies heeft hem zelf zeker geen windeieren gelegd. De marktkapitalisatie van zijn bedrijf, Berkshire Hathaway, benadert 500 miljard.

Het definiërende verschil tussen trading en beleggen is de tijdspanne. Warren Buffett is een belegger. Bij lange termijn investeringen moet men zich bewust zijn van de tijd die een positie nodig heeft om een interessant niveau van winstgevendheid te bereiken. Dit blijkt voor vele beginnende beleggers uitdagend. Wanneer zij hun aandeel in de juiste richting zien bewegen is het verleidelijk om te winsten te cashen. Anderszins, wanneer een investering zich tijdelijk tegen hen keert kan de paniek toeslaan en zouden zij de positie vroegtijdig kunnen liquideren. Trap niet in deze val. Ingrijpen houdt afwijking van uw investeringsstrategie in.

Zoals uit het eerder aangehaalde advies is af te leiden zijn vertrouwen in uw trading strategy en het geduld om de gestelde winstdoelen te behalen key. Indien uw strategie goed onderbouwd is en is gestaafd aan fundamentele en technische inzichten, is het de meest betrouwbare leidraad.

Tussentijdse beslissingen zijn veelal ingegeven door emoties. Echter, de marktomstandigheden zijn immers veranderend en bepaalde veranderingen in sentiment kunnen invloed hebben op de door u beoogde uitkomst. Leer beleggen als Warren Buffett en stel uzelf wanneer u overweegt een belegging voortijdig te sluiten de vraag waar u deze beslissing op baseert. Het besluit moet gegrond zijn op feitelijke, fundamentele veranderingen in de market trend en niet slechts op de oscillaties die van dag op dag plaatsvinden. Ga na of uw keuze inderdaad gebaseerd is op de gewijzigde marktcondities, die uw eerdere beslissing ongeldig maken. Dit vormt een geldige grond om van uw trading plan af te wijken.

Zelf beleggen
zoals buffett?

Wilt u zelf aan de slag en starten met beleggen als Warren Buffett? Met het Invest.MT5 account kunt u beleggen in aandelen. U heeft toegang tot maar liefst 15 van s' werelds grootste indices en de ruim 4000 aldaar genoteerde aandelen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om aandelen of indices, alsmede grondstoffen en valuta's middels CFD's te verhandelen. Overweegt u uw investeringsactiviteiten uit te breiden, met bijvoorbeeld Forex trading?

Het is raadzaam nieuwe strategieën, instrumenten of handelswijzen allereerst in een risicovrije omgeving te testen. Download hiertoe een gratis demo trading account.

10. Warren Buffett methode - Investeer in instrumenten die u kent

Een van de uitgangspunten van de Warren Buffett strategie is beleggen in instrumenten en markten die men kent en begrijpt. De economische crisis in 2007 illustreert het achterliggende idee van dit advies perfect. Vele beleggers hadden toentertijd geïnvesteerd in complexe hypotheek gerelateerde producten en hebben hier uiteindelijk meer geld mee verloren dan gewonnen.

Dus, leer beleggen als Warren Buffett begin met wat u kent en waar u affiniteit mee heeft. De kans is groot dat u meer algemene kennis heeft over bedrijven die aan de AEX genoteerd staan dan over een willekeurig Japans aandeel. Uw kennis geeft u enige referentie en houvast. Dit kan u helpen de achtergrond te schetsen, waartegen u koersbewegingen interpreteert.

Begin dus bij de activa die u begrijpt en ontwikkel uw beleggingsvaardigheden. Als u moeite heeft met het verhandelen van penny stocks maar het nodige weet over de prijsontwikkelingen en seizoensgebonden trends van goud, is dit het beste startpunt. Naarmate u vordert, kunt u ervoor kiezen andere instrumenten of markten toe te voegen. Er geldt een bepaalde mate van correlatie tussen bepaalde markten en instrumenten. Zo wijzen vele analisten op de relatie tussen de USD en goud. De met gold trading opgedane ervaring kan van pas komen als u besluit de valutamarkt te verkennen.

Wilt u direct aan de slag en zelf beleggen als Warren Buffett? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

zelf beleggen als warren buffett? open een trading account van admiral markets

Warren Buffett aandelen tips

Warren Buffett zou de legende die hij is niet zijn als hij geen extra 'edge' in zijn beleggingsstrategie had. De iconische belegger is altijd gefocust op het maximaliseren van het rendement op zijn investeringen

Warren buffett portfolio - richt u op dividend stocks

Hij richt zich dan ook voornamelijk op dividend stocks. Bij beleggen in deze categorie aandelen wilt men niet alleen profiteren van de koersontwikkeling over de lange termijn; aandeelhouders krijgen tussentijds dividend uitbetaalt wanneer het bedrijf winstgevend is. Vele handelaren kiezen voor korte termijn trading om op de korte termijn inkomsten te genereren. Echter, als men zich toelegt op bedrijven die sterke dividenden betalen heeft u het beste van beide werelden.

Wanneer u ervoor kiest uw korte termijn inkomsten opnieuw te beleggen, draagt het bij aan het compound effect die wij in één van de voorgaande Warren buffet tips hebben genoemd. Een belegging in dividend stocks kan u zo ook nog eens extra investeringskracht kunnen geven. Dividend aandelen kunnen worden aangemerkt als een van de geheime wapens in de Warren Buffett strategy.

Warren buffet portfolio - ondergewaardeerde aandelen

Wanneer aandelen de reële waarde hebben overschreden, worden deze als overgewaardeerd beschouwd. Onthoudt dat in dit geval, de waarschijnlijkheid dat de waarde van het aandeel verder zal stijgen beperkt is. Het kiezen van de juiste activa houdt niet op bij de selectie van uw aandeel. De meest optimale investeringsmogelijkheid presenteert zich op het moment dat het aandeel tegen een lagere prijs dan de werkelijke waarde trade. We spreken van ondergewaardeerde aandelen.

Deze principes worden in trading omschreven als 'selectie' (kiezen van het aandeel) en 'timing'(het meest optimale moment voor market entry). Prijs beweegt zich in cycli; zelfs een aandeel dat consistente stijging toont zal pauzes of correctieve bewegingen in de prijsontwikkeling kennen. Identificeer naast een realistisch winstdoel ook het meest gunstige ingangsniveau.

Leren beleggen als Warren Buffett betekent weten wanneer te investeren en weten wanneer niet te investeren. Dit brengt ons bij het volgende punt- het identificeren van de markt trend en sentiment.

Traden als Warren Buffett
met MT5


Zelf beleggen zoals Warren Buffett

Warren Buffett's net worth en prestaties spreken voor zich. Hij is de meest succesvolle belegger aller tijden en was lange tijd de rijkste man ter wereld. Het belangrijkste u uit deze tips en zijn verhaal kunt afleiden is dat elke belegger moet uitvinden wat werkt voor hem. Ontwikkel een trading strategie en stijl die past bij uw persoonlijkheid, situatie en doelen. Laat u niet gek maken door de fluctuaties in de markt of de mening van de massa.

Maak onderscheid tussen Risico & Volatiliteit

Wat leren beleggen als Warren Buffett aangaat, is de volgende quote het meest bekend: "Er is een risico wanneer u niet weet wat u doet". De iconische belegger staat er om bekend dat hij bepaalde hypes en trends aan zich voorbij heeft laten gaan. Waar vele beleggers een fortuin verloren door investeringen in tech- en internet startups was hij een van de weinigen die ongeschonden uit de internet bubble van 2001 kwam. Hij weet vaak grote winsten te behalen door te investeren in aandelen van gevestigde bedrijven. Warren Buffett's aandelen portfolio omvat dan ook grote namen zoals Apple en American Express en Coca Cola.

Zijn recente acties zijn een perfect voorbeeld van de Warren Buffet strategie. Waar de rest van de wereld, van doorgewinterde beleggers tot leken en hobbyisten zich vol overgave in de Bitcoin en Crypto gekte storten, viel hij op door afwezigheid. Hij sprak zich zelfs openlijk uit tegen beleggen in cryptocurrencies en Bitcoin in het bijzonder. Warren Buffett's Bitcoin perceptie is namelijk dat het niet als investering kan worden aangemerkt, nu cryptocurrencies geen intrinsieke waarde hebben.

Wat we hieruit kunnen afleiden is dat de 89-jarige Berkshire Hathaway topman een onderscheid maakt tussen risico uit volatiliteit en andersoortig risico. Volatiliteit is een wezenlijk en onlosmakelijk deel van de trading. Een ieder die geld wilt verdienen met beleggen zal de onzekerheid die voortkomt uit volatiliteit moeten accepteren. Een verstandige belegger stemt zijn trading plan en risicomanagement strategie hierop af.

Als men echter niet genoeg van een bedrijf of instrument weet is het onmogelijk om zich voor te bereiden op of in te dekken tegen de risico's. Leer beleggen als Warren Buffet en onthoud dat risico's die gepaard gaat met een gebrek aan kennis, onkunde of onnodige complexiteit moeten worden vermeden.

Volg de Markt trend

We hebben zojuist besproken waarom het belangrijk is om op juiste timing in de prijsontwikkeling van onze asset te wachten. Daarnaast is het volgens het 'Orakel van Omaha' eveneens essentieel dat men de fase van de markttrend in acht neemt. Een bekende Warren Buffett quote luidt: wees voorzichtig wanneer de massa hebzuchtig is en koopt. Overweeg koop wanneer de rest afwachtend of bang is. Dit vat Warren Buffet strategie met betrekking tot trend trading perfect samen. Praktisch gezien zouden tijden van economische neergang de beste tijd zijn om te beleggen.

Zo investeerde Warren Buffett in aandelen van American Express toen de algemene perceptie was dat het bedrijf uiteen zou vallen. Hij heeft hier een vrij nuchtere verklaring voor. Hij stelde dat mensen de services van het bedrijf zouden blijven gebruiken. Er is een praktische noodzaak en de gewoonte is ingesleten. Mensen gebruiken hun AMEX creditcard voor hun boodschappen en andere alledaagse uitgaven en rekenen op het plastic kaartje als redder in nood bij onvoorziene uitgaven. Met andere woorden: het economisch model van dit bedrijf was levensvatbaar.

Een ander voorbeeld onderschrijft waarom deze rationele kenmerkend is voor de Warren Buffett strategie. De belegger kocht net na de market crash in 2007 aandelen van Bank of America en Goldman Sachs in bulk. Het bleek een zeer lucratieve investering. Bankaandelen waren op dat moment goedkoop maar het duurde niet lang tot de bedrijven weer als vanouds presteerde en de beurskoersen stegen.

Beleggen als Warren Buffett? Ontwikkel uw Eigen Handelsstijl

We hebben in dit artikel de 'best practices' van een van de meest succesvolle beleggers aller tijden besproken. We houden het bewust bij algemene adviezen en universele investment tips. Het is namelijk niet de bedoeling dat u de stijl van een andere belegger klakkeloos overneemt. Leren beleggen als Warren Buffet is lang niet voor iedere investeerder de beste aanpak. Test elke beleggings- of trading strategie altijd zelf uit. Wat werkt voor de een (of zelfs velen) hoeft niet noodzakelijkerwijs te passen in uw handelsstijl.

Admiral Markets biedt een gratis demo trading account. Met een demo beleggingsrekening kunt u risicovrij oefenen onder realtime marktomstandigheden. Het stelt de handelaar in staat te experimenteren met verschillende handelsstijlen en markten. Test het effect van de bovengenoemde Warren Buffet tips en selecteer de technieken die werken voor u. Open een live trading account om daadwerkelijk trades op de financiële markten te kunnen plaatsen.

open een live trading account om warren buffett's aandelen tips of strategie te volgen

Links naar Gerelateerde Artikelen

Over Admiral Markets

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risico Disclaimer

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

Avatar-Admirals
Admirals
Een alles-in-één oplossing voor het uitgeven, investeren en beheren van uw geld

Admirals is meer dan een broker, het is een financieel centrum dat een breed scala aan financiële producten en diensten aanbiedt. We maken het mogelijk om persoonlijke financiën te benaderen via een alles-in-één oplossing voor beleggen, uitgeven en beheren van geld.