Razumijevanje rizika

Admirals je globalno prepoznat brend, u vlasništvu Admirals Group AS, u sklopu kojeg više investicijskih kompanija pruža usluge u Europskoj uniji i Europskom ekonomskom prostoru. Poslovanje ureda svih navedenih investicijskih kompanija u Europskoj uniji su regulirane u skladu s Direktivom o tržištima financijskih instrumenata (MiFID), po režimu financijskih putovnica. Ostale politike, na koje klijent pristaje korištenjem investicijskih usluga Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS i Admiral Markets Cyprus Ltd, navedene su na našoj web stranici:

http://www.admiralmarkets.com.hr.

Svrha ovog dokumenta je informiranje o rizicima prisutnim pri trgovanju CFD-ovima i valutama na Forex (FX) tržištu. Čitanjem ovog dokumenta se ni na koji način ne obvezujete na korištenje naših usluga, ali njegov sadržaj je namijenjen onima koji planiraju koristiti usluge Admiral Markets UK Ltd. Imajte na umu da Upozorenje o riziku ne uključuje sve rizike prisutne pri trgovanju na FX i CFD tržištima te radi toga na našim stranicama postoji dodatna sekcija u kojoj se govori o rizicima. Ukoliko ne razumijete ovaj dokument, molimo Vas da potražite neovisni financijski savjet.

MOLIMO PROČITAJTE DONJI TEKST PRIJE NEGO POČNETE KORISTITI USLUGE Admirals. TRGOVANJE NIJE PRIKLADNO ZA SVAKOGA. TRGOVANJE NA FOREX I CFD TRŽIŠTU UKLJUČUJE VISOKI RIZIK I MOŽE DOVESTI DO GUBITKA CJELOKUPNE INVESTICIJE.

  • Prije nego počnete trgovati valutama na Forexu i CFD-ovima, morate biti svjesni prisutnih rizika. Visoka poluga koja se najčešće povezuje s ovim tipom ulaganja znači da je razina rizika viša nego kod ostalih financijskih proizvoda. Poluga (ili trgovanje s marginom) može raditi u Vašu korist i rezultirati značajnim profitom, ali može raditi i protiv Vas te donijeti značajan gubitak. Trgovanje uz marginu uključuje visoki rizik i nije prikladno za sve investitore. Budući da poluga može raditi u Vašu korist, ali i protiv Vas, trebate pomno pratiti otvorene pozicije. Odgovornost klijenta je pratiti otvorene pozicije. Prije trgovanja, trebali biste dobro razmotriti Vaše investicijske ciljeve, razinu financijskog inskustva i sklonost riziku.
  • Admiral Markets pruža isključivo pristup tržištu, te ne daje investicijske savjete klijentima.
  • Prinos u prošlosti ne garantira istu razinu prinosa u budućnosti. Imajte na umu da ste samo obvezni platiti sve poreze i naknade propisane zakonima u Vašoj zemlji.
  • Admiral Markets UK Ltd ne preuzima nikakvu obezu za plaćenje poreza kojeg ste Vi po zakonu obvezni platiti u Vašoj zemlji.
  • Uvijek postoji veza između visoke nagrade i visokog rizika. Svako tržište ili investicija koja može donijeti neuobičajeno visok prinos također podrazumijeva visoki rizik. U rizične investicije biste trebali ulagati isključivo višak kapitala, a oni koji nemaju višak kapitala, ne bi trebali sudjelovati u trgovanju na Forex i CFD tržištima. Različiti instrumenti uključuju različitu izloženost riziku, a pri odlučivanju o tome hoćete li uložiti u pojedini instrument, trebali biste biti svjesni sljedećeg:

1. Općenito o CFD-ovima

CFD-ovi su kompleksan financijski proizvod koji nema roka dospijeća te klijent otvorenu poziciju u pravilu može držati otvorenom koliko god želi.

CFD-ovi su slični budućnosnicama (futures) koje mogu biti vezane uz određene indekse, plemenite metale, naftu, robu ili financijske instrumente. Međutim, za razliku od drugih budućnosnica, ovi ugovori se mogu namiriti isključivo gotovinom. Ulaganje u CFD-ove obuhvaća rizike slične ulaganju u budućnosnice kojih trebate biti svjesni. Transakcije CFD-a mogu također obuhvaćati i eventualne odgovornosti te se upoznajte s implikacijama opisanim u paragrafima 3, 5 17 i 18 dalje u tekstu. Sva trgovanja CFD-ovima su dogovori između dvije strane što znači da klijent nema nikakvo pravo na vezane instrumente ili prava osim ako nije drukčije navedeno na CFD-u. Klijent nema prava na referentni udio ili glasačka prava bilo koje vrste.

2. Trgovanje valutama, indeksima, plemenitim metalima, naftom i robama

Imajte na umu da je trgovanje valutama, indeksima, plemenitim metalima, naftom i robama slične razine rizičnosti kao i trgovanje budućnosnicama (futuresima). Transakcije uz marginu mogu također obuhvaćati i eventualnu odgovornost, stoga se upoznajte s implikacijama opisanim u paragrafima 3 i 4 dalje u tekstu.

Osim standardnih izjava o odgovornosti navedenih u izjavi o riziku, također trebate biti svjesni da je trgovanje uz marginu valutama, indeksima, plemenitim metalima, naftom i robama jedno od najrizičnijih ulaganja dostupno na financijskim tržištima te je prikladno isključivo za malobrojne pojedince i institucije. S obzirom na mogućnost gubitka cjelokupne investicije, špekuliranje na tržištima plemenitih metala, indeksa, nafte, robe ili stranih valuta trebaju biti vršena s iznosom za rizična ulaganja čiji gubitak neće značajno utjecati na Vaše osobno ili blagostanje Vaše instutucije ili kompanije.

3. Strana tržišta

Na stranim tržištima su prisutni različiti rizici u odnosu na domaćim tržištima te su u nekim slučajevima rizici veći. Na mogućnost ostvarivanja dobiti ili gubitka na transakcijama na stranim tržištima ili u stranoj valuti utječu promjene tečaja stranih valuta. Takvi pojačani rizici obuhvaćaju rizike od političkih ili gospodarskih vijesti u stranim medijima koji mogu značajno i trajno promijeniti stanje, uvjete, utrživost ili vrijednost strane valute.

4. Nalozi ili strategije za smanjivanje rizika

Postavljanje određenih naloga (primjerice, “stop loss” ili “stop limits”) čija je namjena ograničiti gubitak određenih sredstava možda neće uvijek funkcionirati jer ponekad nije moguće provesti takve naloge zbog tržišnih uvjeta ili tehnoloških ograničenja. Odluči li se klijent trgovati rabeći takve naloge ili strategije, prihvaća navedene rizike.

5. Moguća odgovornost pri transakcijama

Trgovanje CFD-ovima i valutama uključuje trgovanje uz marginu što znači da je potrebno položiti samo dio sredstava od cjelokupnog iznosa ugovora. Sukladno, postoji mogućnost gubitka cjelokupnog iznosa margine koju ste položili na Admiral Markets UK Ltd za postavljanje ili održavanje naloga otvorenim. Admiral Markets UK Ltd neprestano revalorizira Vaše otvorene naloge i svaki ostvareni dobitak ili gubitak je odmah vidljiv na Vašem računu. U slučaju gubitka može se od Vas zatražiti da u kratkom roku uplatite dodatna sredstva kako bi nalog mogao ostati otvoren.

Admiral Markets UK Ltd može također u bilo kojem trenutku promijeniti iznose početnih margina i/ili zahtjeve za održavanjem naloga otvorenim što može rezultirati promjenom zadržane margina. Ako u svakom trenutku na osobnom računu ne zadržite dovoljan iznos margine i/ili osigurate ta dodatna sredstva unutar zadanog vremenskog roka, Vaše otvorene pozicije mogu biti zatvorene s gubitkom i biti ćete odgovorni za sve nastale gubitke.

6. Poluga

Premda se financijske izvedenice mogu koristiti za upravljanje rizikom, neke izvedenice nisu prikladne za sve ulagače. Trgovanje CFD-ovima i na Forexu podložno je iznimno visokom stupnju rizika. Poluga koju možete dobiti pri trgovanju CFD-ovima i na Forexu znači da je za početak trgovanja putem Admiral Markets UK Ltd dovoljno uložiti samo mali iznos premda taj mali iznos može dovesti do velikog dobitka ili gubitka. Transakcije s visokim stupnjem financijske poluge podložne su velikim promjenama u stanja na računu pri malim promjenama vrijednosti vezanog instrumenta.

7. Transakcije izvan uređenog tržišta (OTC transakcije)

Pri trgovanju CFD-ovima špekulirate o budućoj cijeni instrumenta na kojem je CFD temeljen. Takvo trgovanje se ne odvija na centraliziranom tržištu nego sklapate ugovor direktno sa Admiral Markets UK Ltd. Otvorene pozicije ne mogu biti zatvorene kod drugih brokerskih kuća, tj. moraju biti zatvorene kod Admiral Markets UK Ltd. Trgovanje na OTC tržištima može biti rizičnije nego trgovanje na centraliziranim tržištima radi npr. niže likvidnosti. Osim toga, bid i ask cijene ne moraju biti kotirane od strane Admirals, tek čak i u slučaju da jesu kotirane od strane Admirals, u situacijama kada su financijska tržišta temeljnih instrumenata zatvorena može doći do odstupanja od fer cijene. Također postoji rizik bankrota Admiral Markets UK Ltd., no u tom slučaju zaštićeni ste u sklopu Financial Services Compensation Scheme (FSCS):

Također ste izloženi riziku bankrota Admirals, no u malo vjerojatnom slučaju da dođe do toga, Admirals je član sustava za zaštitu uloga klijenata (Financial Services Compensation Schemes).

8. Cijene

Cijene kotiranje na platformama Admirals ne moraju nužno biti iste kao kod drugih financijskih institucija. Admiral Markets će odabrati cijene po kojima će biti izračunata potrebna margina te ih periodično usklađivati sa tržišnim cijenama. Iako očekujemo da će te cijene biti približno jedake cijenama drugih sudionika na tržištu, moguće je odstupanje. Admiral Markets zadržava pravo po potrebi mijenjati potrebnu marginu za otvaranje pozicija, kako bismo mogli kvalitetno upravljati rizicima kao što su nagli pomaci na tržištima, gapovima, neplaniranim zatvaranjem tržišta i sl.

Izvršenje stop loss naloga se ne može garantirati jer ovaj nalog samo pokreće postupak za zatvaranjem naloga po prvoj dostupnoj cijeni.

9. Rizici preko vikenda

Za vrijeme vikenda, kada su tržišta u pravilu zatvorena, može doći do različitih situacija ili događaja koji mogu uzrokovati otvaranje tržišta uz znatno drugačije cijene nego pri zatvaranju u petak navečer. Platformu nije moguće koristiti za postavljanje ili mijenjanje naloga tijekom vikenda ili u bilo kojem drugom trenutku dok su tržišta zatvorena. Postoji značajan rizik da će se stop loss nalozi ostavljeni kao zaštita otvorenih naloga tijekom vikenda izvršiti na mnogo nepovoljnijim cjenovnim razinama nego su postavljeni. Klijet postavljanjem ovakvih naloga prihvaća rizik i snosi odgovornost za bilo kakve nastale financijske gubitke.

10. Elektroničko trgovanje

Trgovanje OTC ugovorima putem platforme može se razlikovati od trgovanja na drugim elektroničkim sustavima trgovanja te od trgovanja na standardnim ili otvorenim tržištima. Bit ćete izloženi riziku vezanom uz elektroničke sustave trgovanja koji obuhvaćaju kvar na hardveru ili softveru te padu sustava i komunikacijske infrastrukture (primjerice, interneta) kojom ste povezani s platformom.

11. Unutardnevno trgovanje

Unutardnevno trgovanje putem interneta može Vas potaknuti na brojne transkacije.

12. Obustava trgovanja

U određenim će uvjetima povremeno biti teško ili nemoguće zatvoriti nalog. To se može dogodti npr. za vrijeme brzih i naglih promjena cijena. U tim situacijama klijent prihvaća sve vezane rizike te snosi odgovornost za bilo kakve nastale financijske gubitke. Klijent također treba biti svjestan da će u određenim uvjetima Admiral Markets UK Ltdmožda morati zatvoriti naloge klijenata zbog propisa regulatora ili burze te u tim slučajevima Admiral Markets UK Ltdnije odgovoran za nastale gubitke.

13. Naknade

Prije nego počnete trgovati, upoznajte se sa svim naknadama i ostalim troškovima za koje ćete odgovarati te koji su navedeni pod cjenikom na web stranici Admirals. Klijenti trebaju biti upoznati s potencijalnim troškovima ili odgovornostima do kojih može doći zbog: prekonoćne kamate (SWAP), dividende, dijeljenja dionica i sl.

14. Insolventnost

Bilo kakva insolventnost ili bankrot može dovesti do automatskog zatvaranja pozicija bez pristanka klijenta. Uz to, u potpunosti ćete prebaciti vlasništvo nad dijelom ili cjelokupnim ulogom novca kojeg ulažete na račun kod Admirals. Taj iznos će služiti za pokrivanje Vaših trenutnih ili budućih obveza prema Admirals, uključujući potrebnu marginu.

Admiral Markets će na temelju vlastite procjene i na dnevnoj bazi odrediti iznos potrebnog novca za pokrivanje Vaših obveza prema Admirals (uzimajući u obzir otvorene pozicije i uvjete na tržištu), a iznos može biti veći nego je naveden u detaljima u potrebnoj margini. Nećete imati vlasničkih prava za taj iznos te taj iznos neće biti podložan pravilima o odvojenosti novca klijenata. U slučaju nesolventnosti ili bankrota Admirals, postoji mogućnost da klijent neće moći povratiti takav iznos.

15. Komunikacija

Admiral Markets UK Ltd se odriče bilo kakve odgovornosti za gubitke nastale kašnjenjem ili neprimanjem komunikacije poslane klijentu u bilo kojem obliku. Klijent prihvaća da bilo kakvi gubici nastali neovlaštenim pristupom treće strane njegovoj platformi za trgovanje nisu odgovornost Admiral Markets UK Ltd osim u slučaju iznimnih propusta društva ili njegovih zaposlenika. Odgovornost klijenta je da čuva sve podatke za pristup sustavu i Admiral Markets preporučuje da se korisnički podaci ne zapisuju na papir ili pohranjuju na elektroničkim uređajima bilo koje vrste.

Također, svi klijenti su informirani i prihvaćaju da će glavne metode komunikacije između klijenta i Admirals biti komunikacija putem emaila i objavljivanja informacija na našoj web stranici.

16. Savjetovanje

Admiral Markets UK Ltd ne pruža investicijske savjete nego samo pruža uslugu izvršenja naloga. Premda nam ovlasti omogućuju općenite procjene tržišta, takve procjene ne predstavljaju investicijske savjete klijentima i u obzir ne uzimaju pojedinačnu situaciju ili potrebu klijenata. Sve odluke o trgovanju donosi isključivo klijent.

Sve informacije navedene u našim analizama, webinarima, snimkama na Youtubeu i intervjuima su isključivo osobna stajališta autora i ne predstavljaju stav ili savjet Admirals. Takve informacije ne biste trebali shvatiti kao investicijski savjet.

Analitičari i autori mogu trgovati ili imati u posjedu financijske instrumente kao što su dionice, valute, CFD-ove, futures ugovore i ostale instrumente.

U skladu sa MiFID propisima moramo procijeniti jesu li proizvodi koje nudimo prikladni za tipičnu osobu koja nam pri otvaranju računa dostavi slične informacije kao Vi. To ne znači da mi odobravanjem Vašeg računa garantiramo da su naše usluge priklade za Vas osobno, nego da smatramo da spadate u kategoriju ljudi kojima su naše usluge prikladne. Da bismo došli do takvog zaključka, pri otvaranju računa pitat ćemo Vas pitanja o iskustvu u trgovanju i investiranju i imovinskom stanju. Nećemo provjeravati jesu li informacije koje ste dostavili točne, te je Vaša vlastita odgovornost navesti ispravne informacije.

17. CFD-ovi na korporativne dionice

Molimo Vas da imate na umu da kupnja CFD-a na pojedinu dionicu za Vas može biti nepovoljnija nego posjedovanje temeljnog instrumenta. Pri trgovanju CFD-ovima ponekad ćete imati nepovoljniju cijenu ili smanjenu mogućnost zatvaranja naloga. S obzirom da se korporativna vijesti nerijetko objave uz vrlo kratko vrijeme za reagiranje, možda nećete imati mogućnost ili izbor zatvaranja naloga kako biste izbjegli nepovoljne posljedice. Radi toga možda ćeteu vrlo kratkom roku morati uplatiti dodatna novčana sredstva za držanje naloga otvorenim.

18. Short selling CFD ugovora

Otvaranje short naloga na CFD ugovorima donosi dodatne rizike koji nisu prisutni kod klasičnih naloga, npr. obvezu obavljanja druge stranu transakcije, zbog koje ćete možda morati kupiti instrument po nepovoljnim cijenama ili uplatiti sredstva za otkup prava o čemu može odlučivati Admiral Markets UK Ltdbez Vašeg glasa prema uvjetima određenima od strane Admiral Markets UK Ltdili će se tražiti Vaš glas u vremenskom razdoblju kraćem nego što je slučaj s temeljnom dionicom; možda ćete biti izloženi prisilnom otkupu zbog uvjeta posuđivanja dionica ili zahtjevima/promjenama regulatora te promjenjivim troškovima posudbe dok Vam je nalog otvoren.

19. Praćenje naloga

Klijentova je odgovornost da stalno nadzire otvorene naloge i uvijek trebate biti u mogućnosti to napraviti. Premda ćemo pokušati zatvoriti Vaše naloge u slučaju da ponestane margine na Vašem računu, ne možemo Vam jamčiti da ćemo to uspjeti pa odgovornost za sve nastale gubitke počiva isključivo na Vama.

Ovaj dokument treba pročitati zajedno s: Politikom dobre poslovne prakse, Uvjetima poslovanja te bilo kojim drugim dokumentom dostupnim u bilo kojem obliku na našoj web stranici.

20. Prilagodba za iznos dividende na CFD-ovima vezanim za dionice

20.1 Prilagodba za iznos dividende na CFD-ovima na dioničke indekse

Kada dionica čija cijena je uključena u izračun vrijednosti CFD-a na indeks dođe u "ex-dividend" dan, vrijednost indeksa će biti prilagođena iznosu dividende. Vagana vrijednost dividende će biti dodana na račun klijenta koji je imao kupovnu poziciju na indeksu te odbijena na računu klijenta koji je imao prodajnu poziciju.

20.2 Prilagodba za iznos dividende na CFD-ovima na dioničke indekse

Kada cijena dionice čiju vrijednost CFD-a prati dođe na "ex-dividend" dan, cijena CFD-a će biti prilagođena kako bi reflektirala dividendu. Iznos dividende će biti dodan na račun klijenta koji je imao otvorene kupovne pozicije na dionici te odbijen sa račuan klijenta koji je imao prodajne pozicije.

20.3 Zadržavanje poreza na iznosima dividende

Iznos dodane dividende će biti dodan sa svim strandardnim vrijednostima koje je potrebno zadržati zbog plaćanja poreza i ostalih standardnih troškova. Admiral Markets trenutno ne nudi opciju plaćanja poreza u ime klijenta u zemlji/regiji klijentova prebivališta.

21. Hedžirane pozicije

Hedžirane pozicije - imajte na umu da hedžirane pozicije (istovremeno otvorene kupovne i prodajne pozicije na istom instrumentu) neće uvijek stabilizirati Vašu razinu margine te čak i tada može doći do Stop Lossa. Do toga dolazi u sljedećim situacijama:

  1. Profit/gubitak kod prodajnih pozicija se računa po ASK cijeni a kod kupovnih pozicija po BID cijeni. U neuobičajenim tržišnim situacijama može doći do značajnog povećanja spreada što uzrokuje pad stanja na računu dovoljan za automatsko zatvaranje svih Vaših pozicija.
  2. Profit/gubitak na otvorenim pozicijama se računa u baznoj valuti računa. Ukoliko su hedžirane pozicije otovrene u valuti različitoj od bazne valute računa, promjena tečaja valute u kojoj je kotirana cijena instrumenta u odnosu na baznu valutu može uzrokovati pad stanja na računu dovoljan za automatsko zatvaranje Vaših pozicija.

22.Odricanje odgovornosti pri prijevodu

Stranice Admirals sadrže prijevode na mnoge jezike. Imajte na umu da zbog razlike u prijevodima i značenju pojedinih riječi i fraza, može doći do grešaka u značenju teksta. Službena verzija teksta je na engleskom jeziku i nalazi se na stranici https://admiralmarkets.com. Bilo kakva razlika u značenju teksta neće imati pravnih posljedica pri eventualnim pritužbama ili pravnim procesima. Razlike u prijevodu nemaju pravne posljedice. U svim pritužbama i sporovima bit će korištena isključivo verzija dokumenata i teksta na engleskom jeziku. Admiral Markets ne preuzima odgovornost za neizbježne blage razlike u značenju pojedinih riječi i fraza na različitim jezicima. Zbog toga, u slučaju da niste sigurni u značenje pojedine fraze u tekstu na Vašem jeziku, molimo Vas da pročitate i orginalnu verziju teksta na našoj stranici na engleskom jeziku.