Razumijevanje rizika

Admiral Markets i Admirals su globalno priznati zaštitni znakovi u vlasništvu Admirals Group AS. Admiral Markets Cyprus Ltd (u daljnjem tekstu također nazvana “Tvrtka”) registrirana je i regulirana od strane Ciparske komisije za vrijednosne papire i burze (“CySEC”) pod brojem 201/13 i ovaj dokument je sastavljen u skladu s pravilima i zahtjevima CySEC-a. Ostale politike, na koje se klijent slaže nakon što odluči primiti ulaganje i pomoćne usluge koje pruža Admiral Markets Cyprus Ltd, dostupne su na našoj web stranici:

https://admiralmarkets.com/hr?regulator=cysec .

Svrha ovog dokumenta je da vas obavijesti o mogućim rizicima povezanim s trgovanjem Ugovorima o razlikama (CFD-ovima) i deviznom tečaju (Forex, FX) u skladu s ciparskim Zakonom o investicijskim uslugama i aktivnostima i reguliranim tržištima Republike Cipar ( N. 87(I)/2017) kojim je Direktiva o tržištima financijskih instrumenata II transponirana u ciparsko zakonodavstvo (Zakon). Pregledavanjem ovog dokumenta o otkrivanju nemate obvezu obvezati se na ulaganje s nama; međutim, sadržaj se temelji na onima koji predlažu trgovinu s Admiral Markets Cyprus Ltd. Potvrđeno je i stoga treba napomenuti da ovo Objava rizika ne sadrži sve rizike povezane s trgovanjem CFD-ovima i Forexom te je tu kao vodič za pomoć Klijent priznaje moguće rizike. Svaki Klijent treba osigurati da se njegova odluka donese na temelju informiranosti i da je zadovoljan informacijama koje su mu dostupne. Ako niste sigurni ili ne razumijete ovaj dokument o otkrivanju rizika, potražite neovisni financijski savjet.

MOLIMO PROČITAJTE DONJI TEKST PRIJE NEGO POČNETE KORISTITI USLUGE ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD. TRGOVANJE NIJE PRIKLADNO ZA SVAKOGA. TRGOVANJE NA FOREX I CFD TRŽIŠTU UKLJUČUJE VISOKI RIZIK I MOŽE DOVESTI DO GUBITKA CJELOKUPNE INVESTICIJE. 

  • Prije nego počnete trgovati valutama na Forexu i CFD-ovima, morate biti svjesni prisutnih rizika. Visoka poluga koja se najčešće povezuje s ovim tipom ulaganja znači da je razina rizika viša nego kod ostalih financijskih proizvoda. Poluga (ili trgovanje s marginom) može raditi u Vašu korist i rezultirati značajnim profitom, ali može raditi i protiv Vas te donijeti značajan gubitak. Trgovanje uz marginu uključuje visoki rizik i nije prikladno za sve investitore. Budući da poluga može raditi u Vašu korist, ali i protiv Vas, trebate pomno pratiti otvorene pozicije. Odgovornost klijenta je pratiti otvorene pozicije. Prije trgovanja, trebali biste dobro razmotriti Vaše investicijske ciljeve, razinu financijskog inskustva i sklonost riziku.
  • Admiral Markets Cyprus Ltd je mjesto trgovanja "Execution only". Neće vam biti dani savjeti o vašoj trgovačkoj aktivnosti!
  • Prinos u prošlosti ne garantira istu razinu prinosa u budućnosti. Imajte na umu da ste samo obvezni platiti sve poreze i naknade propisane zakonima u Vašoj zemlji.
  • Admiral Markets Cyprus Ltd ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo koji porez koji ćete možda morati platiti na bilo koju dobit ostvarenu tijekom vremena kada ste vlasnik računa kod nas.
  • Uvijek postoji veza između visoke nagrade i visokog rizika. Svako tržište ili investicija koja može donijeti neuobičajeno visok prinos također podrazumijeva visoki rizik. U rizične investicije biste trebali ulagati isključivo višak kapitala, a oni koji nemaju višak kapitala, ne bi trebali sudjelovati u trgovanju na Forex i CFD tržištima. Različiti instrumenti uključuju različitu izloženost riziku, a pri odlučivanju o tome hoćete li uložiti u pojedini instrument, trebali biste biti svjesni sljedećeg:

1. Općenito o CFD-ovima

CFD-ovi su kompleksan financijski proizvod koji nema roka dospijeća te klijent otvorenu poziciju u pravilu može držati otvorenom koliko god želi.

CFD-ovi su slični budućnosnicama (futures) koje mogu biti vezane uz određene indekse, plemenite metale, naftu, robu ili financijske instrumente. Međutim, za razliku od drugih budućnosnica, ovi ugovori se mogu namiriti isključivo gotovinom. Ulaganje u CFD-ove obuhvaća rizike slične ulaganju u budućnosnice kojih trebate biti svjesni. Transakcije CFD-a mogu također obuhvaćati i eventualne odgovornosti te se upoznajte s implikacijama opisanim u paragrafima 3, 5 17 i 18 dalje u tekstu. Sva trgovanja CFD-ovima su dogovori između dvije strane što znači da klijent nema nikakvo pravo na vezane instrumente ili prava osim ako nije drukčije navedeno na CFD-u. Klijent nema prava na referentni udio ili glasačka prava bilo koje vrste.

2. Trgovanje valutama, indeksima, plemenitim metalima, naftom i robama

Ulaganje u stalni Forex i CFD-ove na kriptovalute, indekse, plemenite metale, naftu i robu nosi slične rizike kao ulaganje u budućnost i trebali biste ih biti svjesni. Takve marginalne transakcije također mogu imati potencijalnu obvezu i trebali biste biti svjesni implikacija toga kao što je navedeno u stavcima 3. i 5. u nastavku.

Osim standardnih izjava o odgovornosti navedenih u izjavi o riziku, također trebate biti svjesni da je trgovanje uz marginu valutama, indeksima, plemenitim metalima, naftom i robama jedno od najrizičnijih ulaganja dostupno na financijskim tržištima te je prikladno isključivo za malobrojne pojedince i institucije. S obzirom na mogućnost gubitka cjelokupne investicije, špekuliranje na tržištima plemenitih metala, indeksa, nafte, robe ili stranih valuta trebaju biti vršena s iznosom za rizična ulaganja čiji gubitak neće značajno utjecati na Vaše osobno ili blagostanje Vaše instutucije ili kompanije.

3. Strana tržišta

Na stranim tržištima su prisutni različiti rizici u odnosu na domaćim tržištima te su u nekim slučajevima rizici veći. Na mogućnost ostvarivanja dobiti ili gubitka na transakcijama na stranim tržištima ili u stranoj valuti utječu promjene tečaja stranih valuta. Takvi pojačani rizici obuhvaćaju rizike od političkih ili gospodarskih vijesti u stranim medijima koji mogu značajno i trajno promijeniti stanje, uvjete, utrživost ili vrijednost strane valute.

4. Nalozi ili strategije za smanjivanje rizika

Postavljanje određenih naloga (primjerice, “stop loss” ili “stop limits”) čija je namjena ograničiti gubitak određenih sredstava možda neće uvijek funkcionirati jer ponekad nije moguće provesti takve naloge zbog tržišnih uvjeta ili tehnoloških ograničenja. Odluči li se klijent trgovati rabeći takve naloge ili strategije, prihvaća navedene rizike.

5. Moguća odgovornost pri transakcijama

Forex i CFD-ovi su marginalne transakcije koje zahtijevaju da izvršite niz plaćanja u odnosu na vrijednost ugovora, umjesto da odmah platite cjelokupnu vrijednost ugovora. Možete pretrpjeti potpuni gubitak marže koju položite kod Admiral Markets Cyprus Ltd kako biste uspostavili ili zadržali poziciju. Admiral Markets Cyprus Ltd kontinuirano procjenjuje vaše otvorene pozicije tijekom svakog radnog dana, a svaki dobitak ili gubitak odmah se odražava na vašem računu, a gubitak može dovesti do toga da budete pozvani da platite znatnu dodatnu maržu u kratkom roku kako biste zadržali svoje otvorene pozicije.

Admiral Markets Cyprus Ltd također može promijeniti svoje stope početne marže i/ili pretpostavljene zahtjeve za trgovanje u bilo kojem trenutku, obavještavajući klijente prije promjene - što također može rezultirati promjenom marže koju morate održavati. Ako ne održavate dovoljnu maržu na svom računu u svakom trenutku i/ili ne osigurate takva dodatna sredstva unutar potrebnog vremena, vaše otvorene pozicije mogu biti zatvorene s gubitkom i možete biti odgovorni za eventualni manjak.

6. Poluga

Dok se derivativni instrumenti mogu koristiti za upravljanje rizikom, neka ulaganja su neprikladna za mnoge ulagače. Forex i CFD trgovanje nosi visok stupanj rizika. Odjel i poluga koji se mogu dobiti s CFD-ovima i Forex trgovanjem znače da trebate uplatiti samo mali depozit da biste započeli trgovanje s Admiral Markets Cyprus Ltd iako ovaj mali depozit može rezultirati velikim gubicima ili velikim dobicima. Transakcije s visokom financijskom polugom podložne su značajnim promjenama vrijednosti kao rezultat relativno malih promjena u vrijednosti ili razini temeljnog ili povezanog tržišnog čimbenika.

7. Transakcije izvan uređenog tržišta (OTC transakcije)

Prilikom trgovanja CFD-ovima nagađate o očekivanoj promjeni cijene za određenu temeljnu vrijednost. Ovo trgovanje se ne odvija na uređenom tržištu. Sklopit ćete izravno ugovor s Admiral Markets Cyprus Ltd u vezi s financijskim instrumentom ili drugim temeljnim predmetom kojim želite trgovati u okviru CFD-a. Sve otvorene pozicije s Admiral Markets Cyprus Ltd moraju biti zatvorene s Admiral Markets Cyprus Ltd i ne mogu se zatvoriti ni s jednom drugom stranom. Trgovanje OTC financijskim transakcijama može vas izložiti većim rizicima od trgovanja na reguliranom tržištu jer ne postoji tržište na kojem možete zatvoriti svoje otvorene pozicije, a cijene i druge uvjete postavljamo podložni bilo kakvim zakonskim/regulatornim zahtjevima. OTC transakcije mogu povećati rizik likvidnosti i uvesti druge značajne čimbenike rizika: može biti nemoguće, na primjer, procijeniti vrijednost pozicije koja proizlazi iz izvantržišne transakcije ili odrediti izloženost riziku. Također, Admiral Markets Cyprus Ltd ne mora citirati cijene ponude i cijene ponude, a čak i tamo gdje jesu, Admiral Markets Cyprus Ltd može biti teško uspostaviti poštenu cijenu, posebno kada je relevantna burza ili tržište za temeljnu vrijednost zatvoreno ili suspendirano.

Također ste izloženi riziku neispunjavanja obveza Admiral Markets Cyprus Ltd; međutim, u malo vjerojatnom slučaju da se to dogodi, mi smo članovi Sheme kompenzacije za financijske usluge.

8. Cijene

Cijene/ponude objavljene na trgovačkim platformama Admiral Markets Cyprus Ltd ("Platforma") ne moraju nužno odražavati šire tržište. Admiral Markets Cyprus Ltd će odabrati zaključne cijene koje će se koristiti u određivanju zahtjeva za maržom i povremenom označavanju za plasiranje pozicija na vašem računu i zatvaranju takvih pozicija. Iako Admiral Markets Cyprus Ltd očekuje da će ove cijene biti razumno povezane s onima dostupnim na onome što je poznato kao međubankovno tržište ili bilo koju odgovarajuću burzu ili drugo financijsko tržište ("Referentno tržište"), cijene koje Admiral Markets Cyprus Ltd koristi mogu se razlikovati od onih dostupan bankama i drugim sudionicima Referentnog tržišta. Slijedom toga, Admiral Markets Cyprus Ltd može koristiti znatnu diskreciju u određivanju zahtjeva za maržom i prikupljanju maržnih sredstava. Budući da su proizvodi dijelom povezani s temeljnom vrijednošću, trebali biste se pobrinuti da ste svjesni rizika uključenih u temeljnu vrijednost, uključujući fluktuaciju valute, volatilnost i praznine (iznenadni pomak cijene koji može biti uzrokovan mnogim čimbenicima uključujući, ali ne isključivo, ekonomske događaje, epidemije, tržišne objave i razdoblja u kojima se ne trguje temeljnom vrijednošću).

Izvršenje stop loss naloga se ne može garantirati jer ovaj nalog samo pokreće postupak za zatvaranjem naloga po prvoj dostupnoj cijeni.

9. Rizici preko vikenda

Za vrijeme vikenda, kada su tržišta u pravilu zatvorena, može doći do različitih situacija ili događaja koji mogu uzrokovati otvaranje tržišta uz znatno drugačije cijene nego pri zatvaranju u petak navečer. Platformu nije moguće koristiti za postavljanje ili mijenjanje naloga tijekom vikenda ili u bilo kojem drugom trenutku dok su tržišta zatvorena. Postoji značajan rizik da će se stop loss nalozi ostavljeni kao zaštita otvorenih naloga tijekom vikenda izvršiti na mnogo nepovoljnijim cjenovnim razinama nego su postavljeni. Klijet postavljanjem ovakvih naloga prihvaća rizik i snosi odgovornost za bilo kakve nastale financijske gubitke.

10. Elektroničko trgovanje

Trgovanje OTC ugovorima putem platforme može se razlikovati od trgovanja na drugim elektroničkim sustavima trgovanja te od trgovanja na standardnim ili otvorenim tržištima. Bit ćete izloženi riziku vezanom uz elektroničke sustave trgovanja koji obuhvaćaju kvar na hardveru ili softveru te padu sustava i komunikacijske infrastrukture (primjerice, interneta) kojom ste povezani s platformom.

11. Unutardnevno trgovanje

Unutardnevno trgovanje putem interneta može Vas potaknuti na brojne transkacije.

12. Obustava trgovanja

Pod određenim uvjetima može biti teško ili nemoguće likvidirati poziciju. To se može dogoditi, na primjer, u trenucima brzog kretanja cijene kada cijena za temeljni predmet raste ili pada tijekom jedne trgovačke sesije do te mjere da je trgovanje temeljnom vrijednošću ograničeno ili obustavljeno. Kada se to dogodi, klijent prihvaća svaki povezani rizik i da će biti odgovoran za eventualni manjak. Klijent također treba biti svjestan da u određenim okolnostima Admiral Markets Cyprus Ltd može biti zatražen da zatvori pozicije zbog regulatornih ili razmjenskih uputa i kao takav Admiral Markets Cyprus Ltd nije odgovoran za bilo kakve gubitke koji mogu nastati.

13. Naknade

Prije nego počnete trgovati, trebali biste dobiti pojedinosti o svim provizijama i drugim troškovima za koje ćete biti odgovorni, kao što je navedeno u Rasporedu cijena dostupnom na web stranici Admiral Markets Cyprus Ltd. Klijenti se trebaju upoznati s mogućim troškovima ili obvezama koje može proizaći iz te pozicije uključujući, ali ne isključivo: zamjene, korporativne radnje kao što su pitanja prava, dividende, podjele dionica itd.

14. Insolventnost

Svaka nesolventnost ili neizvršenje obaveza može dovesti do likvidacije ili zatvaranja pozicija bez vašeg pristanka. Osim toga, prenijet ćete puno vlasništvo i pravo na dio svog novca koji ćete položiti kod Admiral Markets Cyprus Ltd. To će predstavljati iznos potreban za osiguranje vaših sadašnjih ili budućih, stvarnih ili potencijalnih obveza prema Admiral Markets Cyprus Ltd, uključujući zahtjeve za maržu.

Admiral Markets Cyprus Ltd će odrediti iznos novca potreban za osiguranje vaših obveza prema Admiral Markets Cyprus Ltd prema vlastitom nahođenju na dnevnoj bazi (na temelju vaših dnevnih otvorenih pozicija i trgovanja, uzimajući u obzir tržišne uvjete), koji iznos može biti veći nego zahtjevi za maržom. Nećete imati vlasnički zahtjev nad ovim iznosom novca, koji neće biti podvrgnut odvajanju ili drugim obavezama u skladu s povremeno važećim pravilima o novcu klijenta prema važećem zakonu i može se njime baviti Admiral Markets Cyprus Ltd za svoj račun. Takav iznos novca stoga može biti nenadoknadiv u slučaju nesolventnosti ili neizvršenja obaveza Admiral Markets Cyprus Ltd.

15. Komunikacija

Admiral Markets Cyprus Ltd ne prihvaća odgovornost za bilo kakve gubitke koji mogu nastati kao rezultat odgođenog pregleda ili neprimljenih komunikacija koje Admiral Markets Cyprus Ltd šalje svojim klijentima. Klijent nadalje prihvaća da svi gubici koji nastanu kao rezultat neovlaštenog pristupa treće strane klijentskoj platformi za trgovanje nisu odgovornost Admiral Markets Cyprus Ltd, osim u slučaju grubog nemara u ime Cyprus Ltd ili njegovog osoblja. Klijent je odgovoran za sigurnost svih podataka za prijavu i Admiral Markets Cyprus Ltd snažno preporučuje da se podaci o korisniku ne zapisuju ili spremaju.

Također, svi klijenti su informirani i prihvaćaju da će glavne metode komunikacije između klijenta i Admirals biti komunikacija putem emaila i objavljivanja informacija na našoj web stranici.

16. Savjetovanje

Admiral Markets Cyprus Ltd ne pruža savjete o ulaganjima i mjesto je trgovanja samo za izvršenje. Iako prema našim ovlaštenjima možemo vršiti opće procjene tržišta, takve procjene nisu pojedinačni investicijski savjeti i ne uzimaju u obzir vaše individualne okolnosti. Svaku odluku o trgovini donosi sam Klijent.

Sve informacije navedene u našim analizama, webinarima, snimkama na Youtubeu i intervjuima su isključivo osobna stajališta autora i ne predstavljaju stav ili savjet Admirals. Takve informacije ne biste trebali shvatiti kao investicijski savjet.

Analitičari i autori mogu trgovati ili imati u posjedu financijske instrumente kao što su dionice, valute, CFD-ove, futures ugovore i ostale instrumente.

Prema zakonu, od nas se zahtijeva da procijenimo prikladnost ove vrste proizvoda za generičku osobu koja daje slične informacije kao i vi. To ne znači da dopuštajući vam da otvorite račun, pružamo individualne savjete o ulaganju da je ovaj proizvod zapravo prikladan za vas u vašim individualnim okolnostima - već ukazujemo da bi mogao biti prikladan za nekoga tko spada u istu opću kategoriju znanja i iskustva. Uz procjenu je li usluga prikladna za vas, također prikupljamo podatke o vašem prethodnom iskustvu u trgovanju, podatke o financijskoj imovini, razini obrazovanja i druge podatke koje smatramo potrebnima i proporcionalnima. Ne pratimo da vaša financijska situacija ostane ista. Klijenti preuzimaju isključivu odgovornost osigurati da smo ažurirani svim relevantnim informacijama koje mogu utjecati na prikladnost ponuđenih usluga.

17. CFD-ovi na korporativne dionice

Imajte na umu da tretman koji dobijete tijekom korporativne akcije može biti nepovoljniji nego da ste vlasnik temeljnog instrumenta jer promjene koje napravimo možda moraju biti reakcionarne i uvedene prije nego što to zahtijeva korporativna akcija. Stoga bi vrijeme koje trebate za donošenje odluka moglo biti znatno manje; dostupne opcije mogu biti restriktivnije/manje povoljne i mogu biti takve da ne postoji opcija za zatvaranje pozicije. S obzirom na to da se korporativni događaji često mogu najaviti u vrlo kratkom roku, možda nećete imati priliku ili izbora za zatvaranje pozicija kako biste izbjegli takve posljedice, a takve radnje mogu zahtijevati da osigurate više sredstava za pokriće marže u vrlo kratkom roku.

18. Short selling CFD ugovora

Odlazak na kratko na CFD dionice nosi dodatne rizike koji se ne odnose na dugu poziciju. To uključuje, ali ne isključivo, da ćete biti obvezni iskoristiti drugu stranu prilike za kupnju, npr. problem s pravima zbog kojeg idete dalje po nepovoljnim cijenama ili plaćate iznos za otkup prava o čijem izboru može odlučiti Admiral Markets Cyprus Ltd bez vašeg doprinosa, pod uvjetima koje odredi Admiral Markets Cyprus Ltd ili unosa zahtijevaju se u kraćem roku nego što bi to bilo na temeljnu dionicu; možete doživjeti prisilni otkup zbog korporativnih radnji, uvjeta zaduživanja dionica ili regulatornih zahtjeva/promjena, a možete doživjeti promjenjive troškove posudbe dok je pozicija otvorena.

19. Praćenje naloga

Odgovornost klijenata je da u svakom trenutku nadziru pozicije koje su otvorili, a vi biste uvijek trebali biti u mogućnosti to učiniti. Iako ćemo pokušati zatvoriti pozicije nakon što se vaša marža potroši, ne možemo jamčiti da će to biti moguće i stoga možete ostati odgovorni za eventualni manjak.

Ovaj dokument treba čitati zajedno s: Uvjetima i odredbama, Politikom izvršenja naloga i ostalim dokumentima koji su dostavljeni ili na drugi način dostupni klijentu na našoj web stranici.

20. Prilagodbe dividendi na CFD pozicijama

20.1 Prilagodba za iznos dividende na CFD-ovima na dioničke indekse

Kada dionica čija cijena je uključena u izračun vrijednosti CFD-a na indeks dođe u "ex-dividend" dan, vrijednost indeksa će biti prilagođena iznosu dividende. Vagana vrijednost dividende će biti dodana na račun klijenta koji je imao kupovnu poziciju na indeksu te odbijena na računu klijenta koji je imao prodajnu poziciju.

20.2 Prilagodba za iznos dividende na CFD-ovima na dioničke indekse

Kada cijena dionice čiju vrijednost CFD-a prati dođe na "ex-dividend" dan, cijena CFD-a će biti prilagođena kako bi reflektirala dividendu. Iznos dividende će biti dodan na račun klijenta koji je imao otvorene kupovne pozicije na dionici te odbijen sa račuan klijenta koji je imao prodajne pozicije.

20.3 Zadržavanje poreza na iznosima dividende

Isplate dividende bit će knjižene na račun kupca uz odbitak svih primjenjivih standardnih poreza po odbitku. Admiral Markets Cyprus Ltd trenutno ne podržava niti nudi povlaštene stope poreza po odbitku koje bi mogle biti dostupne zbog rezidentnosti ili pravnog statusa.

21. Hedžirane pozicije

Hedžirane pozicije - imajte na umu da hedžirane pozicije (istovremeno otvorene kupovne i prodajne pozicije na istom instrumentu) neće uvijek stabilizirati Vašu razinu margine te čak i tada može doći do Stop Lossa. Do toga dolazi u sljedećim situacijama:

  1. Profit/gubitak kod prodajnih pozicija se računa po ASK cijeni a kod kupovnih pozicija po BID cijeni. U neuobičajenim tržišnim situacijama može doći do značajnog povećanja spreada što uzrokuje pad stanja na računu dovoljan za automatsko zatvaranje svih Vaših pozicija.
  2. Profit/gubitak na otvorenim pozicijama se računa u baznoj valuti računa. Ukoliko su hedžirane pozicije otovrene u valuti različitoj od bazne valute računa, promjena tečaja valute u kojoj je kotirana cijena instrumenta u odnosu na baznu valutu može uzrokovati pad stanja na računu dovoljan za automatsko zatvaranje Vaših pozicija.

22.Odricanje odgovornosti pri prijevodu

Web stranica Admiral Markets Cyprus Ltd koristi različite alate za prevođenje za prevođenje stranica na ovoj stranici za korištenje u drugim zemljama. Alati za prevođenje omogućit će vam da shvatite opću namjeru izvornog sadržaja, ali neće uvijek proizvesti ispravan prijevod. Službeni tekst je engleska verzija web stranice Admiral Markets Cyprus Ltd https://admiralmarkets.com/hr?regulator=cysec. Bilo koje nepodudarnosti ili razlike nastale u prijevodu nisu obvezujuće i nemaju pravni učinak u svrhu usklađenosti ili provedbe. Ako se pojave bilo kakva pitanja u vezi točnosti informacija predstavljenih u prevedenoj verziji web stranice, molimo pogledajte službenu englesku verziju web stranice. Admiral Markets Cyprus Ltd ne preuzima odgovornost za točnost. Zbog jezične složenosti i mogućnosti niza različitih prijevoda i tumačenja pojedinih riječi i izraza, prijevodima postoje inherentna ograničenja. Admiral Markets Cyprus Ltd stoga preporučuje da pregledate i provjerite prijevod koji je rezultat korištenja ove usluge i ne prihvaća odgovornost za njihovu točnost.