Financijska Sigurnost

Odvojenost sredstava klijenata

U skladu s propisima FCA, sva sredstva klijenata se drže na potpuno odvojeno od sredstava Admiral Marketsa u EEA-reguliranoj kreditnoj instituciji. Ovo osigurava činjenicu da sredstva klijenata budu prepoznatljiva i dostupna u svakom trenutku, te ne mogu biti korištena od strane Admiral Marketsa u bilo koju svrhu. Nadalje, prema zakonu o nesolventnosti, novac klijenata je zaštićen i nedostupan općim vjerovnicima u slučaju da kompanija propadne.

Admiral Markets dnevno provodi provjere novca klijenata prema FCA zahtjevima. Ovim se postupkom osigurava da sredstva koja se drže na odvojenim bankovnim računima uvijek točno odražavaju imovinu klijenta. Ukupna vrijednost računa za trgovanje klijenta tretira se kao novac klijenta. Admiral Markets regulira FCA i dužnan je podnijeti pojedinačne prijave ClientMoneyAssetReturns(CMAR) svaki mjesec odgovarajućem regulatoru.

Admiral Markets kontrole i procesi za sredstva klijenata se godišnje revidiraju od strane naših revizora koji svoj izvještaj daju FCA.

Ako banka koja se koristi za držanje odvojenih sredstava klijenata ode u likvidaciju, svi gubici bi bili proporcionalno podijeljeni među klijentima ovisno o njihovom udjelu kompletne količine koja je bila držana u banci koja nije uspjela. Sva izgubljena sredstva u slučaju likvidacije banke regulirane od Prudential Regulation Authority (PRA), biti će pokrivena od FSCS do limita od £85,000 po klijentu (https://www.fscs.org.uk). Sva sredstva koja su izgubljena zbog likvidacije u Europskoj banci mogu biti nadoknađena do limita od €100,000 po klijentu, prema shemi Garancije Depozita: Deposit Guarantee Scheme

Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

FSCS postoji kako bi klijente zaštitio od kompanija koje pružaju financijske usluge a odu u stečaj. FSCS može platiti kompenzaciju do £85,000, a ako kompanija prestane trading sa deficitom u odvojenim sredstvima klijenata. Također plaća kompenzaciju do £85,000 u slučaju da banka regulirana od PRA koja se koristi za držanje odvojenih sredstava klijenata ode u likvidaciju.

Sheme Garantiranog Depozita

Sheme garantiranog depozida (DGS) daju sliku o limitiranoj količini koja se nadoknađuje onima čija je banka propala. Po EU propisima, sheme garantiranog depozita štite one koje uplaćuju svoja sredstva te im garantiraju do €100,000.

U Europi, ovo je organizirano na nacionalnoj razini, iako su minimalni standardi dogovoreni na razini EU. Po EU pravilima, €100,000 po osobi je garantirano kroz ovakve sheme. Neke članice EU imaju razrađeno nekoliko shema, koje organiziraju različiet bankarske skupine, poput banaka za štednju, korporativne banke, banke za javni sektor ili privatne banke.