MT4 Supreme Edition Trade Terminal

I denne manual finder du en installations- og brugsanvisning til MT4 Supreme Edition. Installationsprocessen og brugen er den samme i ny MT5 Supreme Edition. Du skal blot anvende de instruktioner, der er beskrevet i din MetaTrader 5 Supreme Edition i overensstemmelse hermed.

1.Trade Terminal oversigt

1.1.Åbning af trade terminalen

Download MT4 Supreme Edition og sørg for, at MetaTrader 4 er lukket under installationen.

Navigator vindue

For at iværksætte trade terminalen, skal du åbne en chart for ethvert symbol i MetaTrader 4 (MT4) software. Tilføj derefter ekspert rådgiver (ER) Admiral Trade Terminal, til charten. Nu enten:

 1. dobbeltklik på ER`en i MT4 Navigator-listen og træk ER`en ind på chartet, eller
 2. højreklik pådens navn og vælgVedhæft til Graffra kontekstmenuen.

Bemærk, at du kun kan køre en ER pr. chart i MT4. Hvis en ER allerede kører på etn chart, vil tilføjelse af trade terminalen erstatte den eksisterende ER. For at køre både trade terminalen og en anden ER, skal du blot åbne mere end en chart.

Trading terminalen optager et komplet chart vindue. For at forhindre tab af tilpasninger og indstillinger, kan du have foretaget på dit nuværende chart, sørg for at åbne en ny for at køre trade terminalen i.

1.2.Trade terminal komponenter

Trade terminalen består af tre komponenter:

 1. market watch
 2. kontooplysninger
 3. ordreliste.

Du kan skjule kontoinfo og ordreliste ved at klikke på de respektive dobbeltpile i deres titellinjer. Dette giver maksimal plads til market watch. Du kan også manuelt justere størrelsen af disse tre vinduer for at optimere afstanden til dine individuelle formål. For at gøre det, skal du klikke på rammen, der adskiller de to vinduer og trække det i overensstemmelse hermed.

Trading terminal vindue

Trade terminalen viser al aktivitet på en traders konto, ikke kun ordrer afgivet ved hjælp af selve trade terminalen. For eksempel hvis du kører et automatiseret system eller manuelt placere trades ved hjælp af MT4s egne indbyggede funktioner - denne aktivitet vil blive vist i trade terminalens konto resumé og ordreliste.

2.Market watch

Market watch viser en trading widget som mini terminal for hvert symbol. Hver af disse opfører sig på en meget lignende måde til on-chart mini terminal, som er beskrevet i en separat manuel.

Symbolerne i trade terminalens market watch synkroniseres med MT4’s eget market watch. Med andre ord, for at tilføje eller fjerne symboler fra trade terminalen - du tilføjer eller fjerner dem fra MT4 market watch. Trade terminalen synkroniserer derefter sin liste indenfor et par sekunder.

Marked Watch vindue

Bemærk, at hastigheden og processor anvendelsen af trade terminalen afhænger af antallet af symboler, der vises. Overdreven brug af processor kan forårsage forsinkelser for ordreplacering eller lukning input.

2.1.Placering af købs-/salgsordrer

Du kan placere en købs- eller salgsordre for hvert symbol på mrket watch ved hjælp af Buy og Sell knapperne. Statusindikatoren øverst på hver widget viser din aktuelle nettoposition for det pågældende symbol, f.eks. +0.10 hvis du er lang 0,1 lots, eller -0.10 hvis du er kort 0,1 lots.

Du kan styre lot størrelsen på nye ordrer, indstille et stop-loss, take-profit eller trailing stop - ved at bruge felterne over Køb og Sælg knapperne.

2.2.Trade lommeregner

Du kan åbne en trade lommeregner for hvert af disse felter, ved at holde ctrl-tasten og venstre-klik det respektive felt.

For eksempel:

 1. hvis du planlægger at trade 0,25 lots, og du ønsker at indstille et stop-loss med den præcise svarende til 100€ eller en procentdel af din egenkapital, kan du
 2. ctrl+klik i S&L-feltet for at åbne en lommeregner og lad systemet beregne det nøjagtige antal pips.

Hvis en nøjagtig beregning ikke er mulig på grund af trade størrelses begrænsninger (f.eks. udelukkende fulde lots til CFD`er), vil systemet afrunde ca.

Lot størrelse vindue

Lommeregneren giver oplysninger om marginkravene i din nye ordre, hvis du ctrl+klik på lot feltet.

2.3.Placere afventende ordrer

Du kan placere afventende ordrer (grænse og stop) ved at klikke på Nyt ordrevindue knap og valg af Ny ordre. Det er muligt at vælge ordretype og indgangspris, stop-loss, take-profit osv.

Indgangsprisen for afventende ordrer kan defineres enten som en fast pris (f.eks. 1,2351) eller som et antal pips. For eksempel:

 1. hvis du vælger en købsgrænse og indtaste en værdi på 20 pips i stedet for en pris, så
 2. grænsen ordre er oprettet 20 pips under den aktuelle pris.

2.4.One-cancels-other (OCO) orderer

Den nye bestillingsformular (tilgængelig via Nyt ordrevindue knap), også giver dig mulighed for at placere OCO ordrer. Der er to typer af OCO ordrer.

 1. OCO breakout giver dig mulighed for at angive to priser eller to værdier i pips, hver side af den aktuelle pris. Mini-terminalen vil placere et køb stop og et salg stop i overensstemmelse hermed. Når en af de afventende ordrer er udfyldt, annulleres den anden automatisk. Du vil typisk bruge dette, når du forventer en større prisbevægelse, men ved ikke, om retningen kommer til at gå op eller ned, f.eks. nyheds trading. Mange trading strategier er baseret på trading med breakout og denne funktionalitet tilbyder en praktisk interface for det.
 2. OCO reversion informerer mini terminalen til at placere en købsgrænse og salgsgrænse, i stedet for et køb stop og salg stop. Du vil typisk bruge dette, hvis du forventer et skridt i begge retninger, efterfulgt af en tilbagevenden mod den aktuelle pris. En hoppe fra gårsdagens high eller low.

2.5.Ordre skabeloner

Hvis du finder dig selv ved hjælp af en bestemt type ordre regelmæssigt (f.eks. en købsgrænse på 20 pips under den aktuelle pris med en 100-pip S/L og T/P), kan du gemme dette som en skabelon til hurtig fremtidig genbrug. Simpelt:

 1. klik gul knap knap
 2. indtaste detaljer i Ny ordre formularen og
 3. klik på Gem skabelon knappen og vælg et navn for den forudindstillede indstilling.

Du kan derefter hurtigt udføre den gemte skabelon i fremtiden ved at:

 1. holde ctrl+klik knap, derefter
 2. vælge den gemte skabelon fra listen, og
 3. din ordre vil automatisk blive udført.

Bemærk, at programmet ikke vil anmode om yderligere bekræftelse, hvis du placerer ordrer på denne måde.

2.6.Lukning af ordrer

Lukker ordrevindue

For at lukke en åben position, klik på positions markøren øverst på mini-terminalen (teksten læser +0,10, -0,50 osv.) og slide åbne et panel af muligheder.

Panelet viser rentabiliteten af din ordre i kontanter og pips. Prisen under fortjenesten i pips, er positionens gennemsnitlige indgangspris, hvis der er mere end én åben ordre.

Her kan du vælge at lukke alle symbolens åbne ordrer (alle vindende eller tabende trades), eller til at hedge eller vende den åbne position.

MT4 har adskillige innovative funktioner til lukning af ordrer, herunder:

 1. Close all – lukker alle positioner og afventende ordrer
 2. Close open positions – lukker alle aktive trades (afventende ordrer forbliver åbne)
 3. Delete pending orders – sletter kun afventende ordrer
 4. Close all winners – lukker alle åbne positive ordrer
 5. Close all losers – lukker alle åbne negative ordrer
 6. Reverse – lukker den aktuelle position og åbner en anden på den modsatte side af markedet med identisk volumen
 7. Hedge – åbner en ordre af identisk volumen på den modsatte side af markedet, uden at lukke den nuværende.

Du kan lukke individuelle ordrer med det almindelige MT4-vindue, eller bruge den nye mini terminals forskellige indstillinger, udvidelser og forudindstillinger.

2.7. Symbol information

Du kan se symbolinformation ved at klikke på knap og valg af Symbol information. Dette åbner et vindue, der viser minimums prisbevægelsen for symbolet, plus minimums og maksimums trade størrelser osv.

Symbol informationsvindue

2.8.Åbn nyt chart

Du kan åbne et nyt chart vindue, ved at klikke på knap og valg af Ny chart.

3.Konto oversigt

Kontooversigten viser nøgleoplysninger om din konto - såsom saldo, egenkapital, flydende P/L, fri margin og antal af åbne positioner.

Kontooplysninger

Du kan indstille en alarm på alle indgange, ved at klikke på klokkeikonet ved siden af den. For eksempel kan du bede om en alarm, når:

 1. din fri margin falder under 1000$, eller
 2. når antallet af positioner er nul (dvs. når alle positioner er blevet lukket).

Alarmer vises som pop-up-advarsler i MT4 og kan også sendes til dig via e-mail.

Når en alarm er oprettet, skifter farven på klokkeikonet til gul. Hvis en alarm efterfølgende udløses, ændres farven til rød.

3.1.Alarm niveauer

Du angiver en advarsel ved at angive en tærskel (f.eks. 1000) og vælge, om advarslen skal gå fra når værdien:

 1. overstiger tærsklen
 2. falder under det
 3. er nøjagtigt lig med det, eller
 4. ikke lig med det.

For eksempel:

 1. hvis der i øjeblikket er to åbne positioner, og du ønsker at blive underrettet, hvis dette ændrer sig på nogen måde, så du
 2. indtaster værdien 2 for advarslen og vælger indstillingen Ikke lig med.
Alarm vindue

3.2.Gentagelse af advarsler

Advarsler kan indstilles til at slukke efter de er udløst, eller de kan indstilles til at gentage. En gentagelsesperiode fortæller terminalen at ignorere advarslen i et bestemt antal minutter.

For eksempel:

 1. hvis du har bedt om en advarsel, når fri margin falder til under 1000$, så
 2. gentagelsesperioden forhindrer alarmen i at blive udløst gentagne gange (hvert par sekunder), hvis den frie margin holder svingende mellem 999$ og 1001$.

3.3.E-mail

Du kan få en valgfri e-mail notifikation, når en advarsel udløses, dvs. ud over at have standard advarsel pop op på skærmen. For at modtage en e-mail, skal du aktivere MT4`s e-mail indstillinger, som du kan konfigurere ved hjælp af MT4`s hovedmenu - Værktøjer > Indstillinger > E-mail.

3.4.Lukning af charts og ordrer

Du kan indstille to specifikke handlinger til at finde sted, når en alarm udløses.

 1. Luk alle ordrer forsøger at lukke alle åbne positioner og slette alle afventende ordrer, når alarmen udløses. Den vil typisk blive anvendt i forbindelse med en advarsel om fri margin, hvor du ønsker at lukke dine positioner for at forhindre et margin call.
 2. Luk alle charts lukker alle MT4 charts bortset fra trade terminalens eget chart. Hovedformålet med dette er at forhindre automatiserede systemer (ER`er) på andre charts i at placere yderligere trades.

4.Ordreliste

Ordrelisten viser alle åbne positioner plus afventende ordrer på din konto og giver værktøjerne til håndtering af disse ordrer. Den kopierer oplysningerne fra MT4`s egen ordreliste og indeholder nogle ekstra detaljer såsom trade varighed og rentabilitet i pips.

Åbne og afventende ordrer

Hvis ikon ved siden af en ordre ændres til , den angiver, at trade terminalen udfører automatiserede handlinger i ordren fx.

 1. et trailing stop
 2. en automatiseret lukning, eller
 3. ordren kan være en del af en OCA-gruppe.

Du kan kontrollere, hvilke handlinger der bliver behandlet, ved at klikke på ikonet og vælge Opgaver i gang.

4.1.Sortering af lister og ombestilling af kolonner

Du kan sortere ordrelisten efter enhver af dens kolonner. Klik blot på en overskrift som Ticket, for at sortere i stigende rækkefølge. Eller klik igen for at sortere i faldende ordre.

Du kan også omarrangere søjler i listen ved at trække i overskrifterne. Bare tryk og hold venstre museknap nede på en overskrift, træk derefter musemarkøren til det nye sted, hvor du vil have søjlen.

Derudover kan du vise / skjule kolonner, ved at klikke på pilen ved siden af en kolonne og vælge hvilken der skal vises eller skjules i kolonnemenuen.

4.2.Lukker ordrer

Du kan lukke en åben position eller slette en afventende ordre, ved at klikke på knap ved siden af det.

Indstillingen Luk på værktøjslinjen over ordrelisten indeholder flere muligheder for at lukke flere ordrer, herunder:

 1. Luk alle – lukker alle positioner og afventende ordrer
 2. Luk åbne positioner – lukker alle aktive trades (men påvirker ikke afventende ordrer)
 3. Slet afventende ordrer – fjerner alle afventende ordrer (men påvirker ikke aktive positioner)
 4. Luk alle vindere – lukker alle åbne positive ordrer
 5. Luk alle tabere – lukker alle åbne negative ordrer.
Vindue med indstillinger

4.3.Ændring af ordrer

Du kan udføre en række handlinger på ordrer, herunder delvislukning, ændre S/L og indstille en trailing stop.

For at få adgang til disse funktioner:

 1. klik på symbol ved siden af en individuel ordre
 2. vælg Alle ordrer under Værktøjer i menulinjen over ordrelisten – popup-menuen vil så udføre den ønskede handling (f. eks. en delvis lukning) på hver ordre
 3. vælg nogle af ordrerne i listen og vælg Valgte ordrer fra Værktøjer menuen
 4. klik på symbol i et oversigtsvindue.

4.3.1.Valg af ordrer fra listen

Du kan vælge flere ordrer fra listen for at udføre specifikke handlinger på bare de valgte ordrer. Ordren liste følger standard adfærd for Windows applikationer.

 1. Klik på en indgang, vælger kun denne række og fravælger tidligere valgte indgange.
 2. Ved brug af shift+klikvælger du alle indgange mellem den aktuelt valgte og det punkt, som du lige har klikket på. For eksempel
  1. hvis der er fem der kommer ind på ordrelisten, og
  2. du ønsker at vælge elementer to til fire, så skal du
  3. klik på element to og shift + klik på element fire.
 3. Brug af ctrl+klik, skifter en indgang. Hvis den pågældende indgang ikke er valgt for øjeblikket, vil dette vælge den. Hvis det allerede er valgt, vil handlingen fravælge det. Du kan vælge alle indgange i listen, bortset fra én, ved:
  1. klikke på den første indgang, og
  2. shift+klik på den sidste indgang, derefter
  3. ctrl+klik på den ordre, du vil udelade.

Når du har valgt nogle indgange i ordre listen, du kan bruge Valgte ordrer indstillingen i Værktøjer menuen. Denne funktion er deaktiveret, hvis der i øjeblikket ikke er valgt nogen ordrer.

Værktøjer drop down vindue

4.3.2.Delvise lukninger S/L, T/P og T/S

Du kan:

 1. delvis lukke en ordre, og
 2. set/ændre dens stop-loss (S/L), dens profit mål(T/P) eller dens trailing stop (T/S).

Værdierne for stop-loss og fortjenstmål er angivet i pips, selv om S/L og T/P også kan indstilles til break-even dvs. ordrens indgangspris.

En delvis lukning kan ikke altid behandles nøjagtigt. For eksempel kan du ikke gøre en præcis 50% delvis lukning af en ordre for 0,03 lots, fordi 0,015 lots ikke er en tilladt størrelse. Delvis lukninger altid afrunde nedad til den nærmeste lot størrelse, som din broker tillader.

For eksempel:

 1. hvis du beder om at lukke 50% af en ordre for 0,03 lots, så
 2. vil softwaren lukke 0,01 lots, efterlader
 3. en ordre til 0,02 lots.

Bemærk venligst, at trailing stop behandles af trade terminal softwaren, ikke din broker. Trailing stop vil ophøre med at fungere, hvis du lukker trade terminalen (eller MT4).

Trailing stop drop down menuvindue

4.3.3.Ordre detaljer

Du kan også åbne et pop-up-vindue for hver ordre ved at klikke på dens billet nummer eller ved at klikke på ikon og valg af Rediger.

Vindue med ordredetaljer

Pop-up vinduet viser:

 1. hvor tæt S/L og T/P er til at blive ramt (f.eks. for lange ordrer, afstanden fra den aktuelle bid pris til S/L), og
 2. kontantvirkningen på saldoen, hvis S/L eller T/P er ramt.

Den aktuelle fortjeneste for ordren vises øverst til højre i vinduet. Det kan skiftes mellem kontanter og pips display ved at klikke på det.

Du kan lukke ordren ved hjælp af den røde knap og ændre S/L, T/P eller trailing stop ved at klikke på de respektive muligheder.

4.4.Automatiseret lukning

Automatiseret lukning giver dig mulighed for at definere regler for at afslutte en åben position. Disse kan bestå af flere dele (f.eks. skalering ud af en position, når fortjensttærskler er opfyldt) og kan omfatte visuelle plus e-mail advarsler. Automatiseret lukning kan også gemmes som en skabelon til hurtig genbrug i fremtiden.

Bemærk, at automatiserede lukninger behandles af trade terminal softwaren, ikke din broker. De vil ophøre med at fungere, hvis du lukker trade terminalen eller MT4.

Du kan oprette en automatiseret lukning og køre en eksisterende en, ved at vælge:

 1. Automatiseret luk fra Værktøjer menuen for en ordre (eller flere ordrer), derefter
 2. Opret for at definere en ny automatiseret luk-regel, eller
 3. Rediger hvis der allerede er en aktiv automatiseret lukning af ordren.
Vindue med automatiseret lukning drop down menu

4.4.1.Betingelser/regler for automatiserede lukninger

Øverst i den Automatiserede tætte formular vælger du tærsklen, når denne regel anvendes.

Du vælger kriteriet - såsom ordrens overskud i pips eller varighed og værdien for tærsklen. For eksempel, at udføre en handling, når en ordre har været åben i en time - du vælger Ordre varighed, større eller lig med til og indtast værdien af 60.

Automatiseret luk vindue

For hver afsluttende tilstand, du har angivet, kan du definere et antal handlinger såsom at lukke en del eller hele ordren, opsætning af stop-loss eller trailing stop, eller afsendelse af en advarsel via e-mail. Markér blot feltet ved siden af hver handling du ønsker at blive udført og udfyld de tilsvarende felter, såsom procentdelen af ordren til at lukke.

Bemærk venligst, at procentdelen af en ordre som skal lukkes, er angivet i forhold til den oprindelige størrelse - ikke den aktuelle størrelse efter tidligere delvise lukninger.

For eksempel:

 1. hvis du har to faser, og hver af dem er konfigureret til at lukke 50% af ordren, så
 2. ordren vil blive fuldstændig lukket, når anden fase er nået.

4.4.2.Gemmer automatiserede lukker som skabeloner

Når du har defineret en automatiseret lukning, kan du gemme den som en skabelon ved at klikke på Gem skabelon knappen. I fremtiden kan en gemt skabelon anvendes på en ordre ved:

 1. vælge Automatiseret luk fra Værktøjer menuen, og
 2. vælge skabelonen fra undermenuen.
Skabelon 01

Du kan organisere din liste over gemte automatiske lukkeskabeloner og fjerne alle du behøver ikke længere, ved at vælge Administrer skabeloner fra undermenuen.

Bemærk, at programmet ikke vil anmode om yderligere bekræftelse, hvis du placerer ordrer på denne måde.

Automatiserede luknings skabeloner gemmes lokalt på din pc. Det betyder, at hvis du ønsker at bruge MetaTrader 4 Supreme Edition på en anden pc, skal du:

 1. overføre dine skabeloner til den pc, du vil bruge dem på, eller
 2. oprette nye.

4.5.OCA grupper

Trade terminalen giver dig mulighed for at oprette en OCO gruppe af afventende ordrer – hvor alle de resterende ordrer automatisk kasseres, når en af ordrerne er udfyldt.

En OCO ordre er blot en OCA gruppe, hvor der kun er to ordrer i gruppen.

Bemærk venligst, at OCA-grupper behandles af trade terminal softwaren, ikke din broker. De vil ophøre med at fungere, hvis du lukker trade terminalen eller MT4.

Du opretter en OCA-gruppe ved at vælge Opret OCA-gruppe fra OCA menuen. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har mindst to afventende ordrer. Du skal blot vælge et mindeværdigt navn for gruppen og sætte kryds i de afventende ordrer, du ønsker at inkludere i den.

Opret OCA gruppevindue

En enkelt ordre kan tilhøre flere OCA-grupper og ordrer i en gruppe kan være for forskellige symboler. Du kan slette en OCA-gruppe ved at vælge Slet OCA-gruppe fra OCA menuen. Bemærk, at dette ikke sletter de afventende ordrer - blot forhindrer trade terminalen fra at køre OCA-reglen på disse ordrer.

4.6.Ordre oversigt

Du kan se oversigter af dine åbne positioner (f.eks. via symbol, retning, varighed osv.), ved brug af Resumé menuen i værktøjslinjen over ordrelisten. Dette åbner et flydende vindue, der indeholder samlede oplysninger om ordrer såsom:

 1. opsummeret overskud/tab af alle åbne positioner
 2. den samlede volumen af en trade værdi
 3. lange og korte positioner individuelt.
Oversigts vindue

Du kan udføre handlinger på alle ordrer i en kategori, ved at klikke på dens ikon

4.7.Indstillinger

Du kan styre indstillingerne for trade terminalen (og derefter alle kopier af on-chart mini terminalen), ved at vælge Bekræftelser og præferencer fra Indstillinger menuen (i værktøjslinjen over ordrelisten).

Der er flere valgmuligheder:

 1. Bekræft nye ordrer - slår bekræftelser til/ fra, når du placerer en hurtig ordre ved at klikke på de grønne og røde Køb og Sælg knapper i en trading widget
 2. Bekræft lukningen af alle - slår bekræftelser til eller fra, når du lukker alle ordrer på et symbol, ved at klikke på dens statusindikator
 3. Hedging mode - trade terminalens standard, som er standard adfærd for MT4 som helhed. Hvis du placerer en købsordre og derefter placere en salgsordre for det samme symbol (eller omvendt), softwaren vil oprette to åbne ordrer. Du kan dog også vælge at køre softwaren i ikke-hedging tilstand. Hvis du har en åben købsordre og du afgiver en salgsordre - salg lukker køb i stedet for at oprette en ny ordre.
Bekræftelser og indstillingsvindue

For eksempel:

 1. hvis du er lang 0,3 lots, og du sælger 0,1 lots, så
 2. vil du blive efterladt med en købsordre til 0,2 lots.

Normalt kan den deaktiverede hedging bruges til at lukke ordrer hurtigere. Hvis du klikker på interface knappen, den repræsenterede ordretypen i øjeblikket ikke åben, tillader brugeren at lukke eller delvist lukke den åbne ordre. Hvis hedging blev aktiveret, ville det blot åbne nye ordrer.

4.7.1.Lyd advarsler

Desuden giver den viste menu dig mulighed for at indstille lyd meddelelser for bestemte begivenheder. Vælg en lyd og indstil den til en begivenhed, herunder:

 1. Ny markedsordre
 2. Ny afventende ordre
 3. Afventende ordre aktiveret
 4. Position lukket
 5. Afventende ordre slettet.

Knappen Test giver dig mulighed for at afspille den valgte lyd.

Sørg for at gemme dine indstillinger, eller de vil blive kasseret.

4.7.2.Frakobling af trade terminalen

Dette giver dig mulighed for at trade fra flere skærme på samme tid.

Du kan frikoble trade terminalen til et flydende vindue, ved at klikke på Indstillinger knap og vælg Fjakobling af terminal. Du kan fortsætte med at trade, mens terminalen er frakoblet fra dens chart. For at tilkoble terminalen, klik på Værktøjer knappen igen og vælg Re-dock terminal.

Alternativt kan du ændre denne indstilling, når du aktiverer trade terminalen. For at gøre dette, skal du ændre tilInput fanen og indstille UndockAtStartup til sand.

Trading terminal vindue

5.Mere info

Du er velkommen til at besøge vores YouTube-kanal, som repræsenterer live trade optagelser, vejledninger, en trade terminal vejledning og playlister af udvidelses højdepunkter.

Ansvarsfraskrivelse:

Bemærk venligst, at disse tilføjelser tilbydes gratis af en ekstern, teknisk tjenesteudbyder baseret på Ekspert Rådgiveres teknologien i MT4 & MT5. Som med alle ekspert rådgivere (ER) plugins, er disse kun aktive, når din MetaTrader har etableret forbindelse til internettet og vores servere. Selv om ER`er tekniske pålidelighed er blevet grundigt afprøvet og bør være tilstrækkelig, funktionsfejl kan aldrig helt udelukkes. Sørg for at du fuldt ud forstår funktionaliteten af alle tilføjelser og udvidelser, f.eks. ved at praktisere deres anvendelse i vid udstrækning på en demokonto. Du bør anerkende, før du bruger ER`er, at Admirals ikke er ansvarlig for tab eller andre skader forårsaget af din brug af ER`er.