Save PDF Print

Virtual Private Server (VPS) with Admiral Markets CYPRUS LTD

TERMS AND CONDITIONS

Effective as of 1st December 2020


1. General

1.1 Virtual Private Server (i det følgende også "Tjeneste") er en ekstern (tredjeparts) tjeneste drevet af ForexVPS.net (ejet af Think Huge Ltd.), som Admiral Markets (i sine globale juridiske enheder såsom Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS, Admiral Markets Cyprus og Admirals AU Pty Ltd) tilbyder kunderne i henhold til de vilkår og betingelser, der er beskrevet heri.

1.2 ThinkHuge Ltd., der driver virksomhed som ForexVPS.net, har sin Vilkår og Betingelser, og Privatlivspolitik som skal læses, forstås og accepteres af alle brugere af Tjenesten, inden de benytter Tjenesten.

1.3 Tjenesten kan bruges på både øvelseskonti med virtuelle penge ("Demokonti") og konti med rigtige penge ("Live konti") for alle Admiral Markets kunder, der har valgt at benytte sig af dette Servicetilbud.

1.4 Servicetilbuddet er tilgængeligt for Berettigede kunder hos Admiral Markets gratis hvis kunden opretholder minimum egenkapital på en Live konto på 5.000 euro (fem tusinde euro) eller tilsvarende i en anden valuta, som er en anden Live kontos basisvaluta. Opfyldelsen af ovennævnte minimumskrav til egenkapital på Live kontoen er underlagt en diskretionær manuel gennemgang, der finder sted:

1.4.1 I løbet af 2 (to) arbejdsdage efter at det krævede Live konto egenkapitalniveau er nået og rapporteret til Admiral Markets via den særlige Service Landing Page anmodning på Admiral Markets` websted via link Admiral Markets giver kunden besked via e-mail, når adgangen er givet;

1.4.2 Ved udgangen af hver kalendermåned, når Admiral Markets beslutter, om en berettiget kundes adgang til tjenesten skal fornyes for den næste kalendermåned eller ej.

1.5 Admiral Markets deltager ikke i videresalg af betalte VPS tjenester; derfor er adgangen til tjenesten kun tilgængelig for kunden, så længe Admiral Markets fornyer den.

1.6 A Virtual Private Server is a virtual machine that runs its own copy of an operating system (OS), providing the customers with a dedicated (private) access to the remote computer using virtualization technology.

1.7 Forud for brugen af Tjenesten opfordres alle brugere til at gøre sig bekendt med Tjenestens brugermanualer, der leveres af ThinkHuge Ltd., der driver virksomhed som ForexVPS.net på hjemmesiden forexvps.net. Desuden opfordres alle brugere af Tjenesten til at teste funktioner og funktioner i Tjenesten på en gratis demokonto, før de bruger Produktet med rigtige pengekonti.

1.8 Admiral Markets kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af en uventet drift af Tjenesten, der kan opstå som følge af handlinger eller undladelser fra ThinkHuge Ltd., der driver forretning som ForexVPS.net, eller Admiral Markets` kunders utilstrækkelige kendskab til Tjenestens driftsregler og principper eller ukorrekt brug heraf.

2. Provision Of The Access

2.1 For at få adgang til Tjenesten skal en kvalificeret kunde tage følgende skridt:

2.1.1 Register through the Admiral Markets website and open a Live account

2.1.2 Ensure that Live account has equity of 5,000 Euros or more (or equivalent amount in another Live account base currency)

2.1.3 Send en anmodning via en særlig Service Landings Side via link eller sende en e-mail til vps@admiralmarkets.com med et Live kontonummer og en anmodning om at få adgang til Tjenesten.

3. Renewal Of The Access

3.1 Adgang til tjenesten fornyes automatisk, hvis kunden opretholder en minimum egenkapital på en Live konto på 5.000 euro (fem tusinde euro) eller tilsvarende i en anden Live kontobasisvaluta på tidspunktet for revisionen i henhold til afsnit 1.4.2.

3.2 In all other cases service provisioning will be suspended on the last day of the ongoing calendar month, all the data of the client and configurations of the virtual private server will be deleted permanently.

3.3 Hvis Admiral Markets beslutter ikke at forny adgangen til tjenesten, vil Admiral Markets forsøge at underrette kunden via e-mail 72 timer før adgangen suspenderes, men det kan ikke garanteres, at en sådan meddelelse til kunden leveres rettidigt. Kunden er fortsat alene ansvarlig for eventuelle resultater, som afbrydelsen af adgangen til Tjenesten kan medføre.

3.4 Enhver kunde, hvis adgang til Tjenesten ikke blev fornyet, kan fortsætte med at benytte Admiral Markets tjenester på generelle servicevilkår.

4. Revocation Of The License

4.1 Admiral Markets antager “Fair Brug“: Hvis en kunde bruger dette Servicetilbud på en usædvanlig måde eller bruger tilbuddet mod Admiral Markets` økonomiske og juridiske interesser, har Admiral Markets ret til at opsige adgangen til Tjenesten øjeblikkeligt efter eget rimeligt skøn med eller uden forudgående varsel til kunden.

4.2 Admiral Markets har ret til at suspendere adgangen til Tjenesten selv for Live konti med egenkapital på mere end 5.000 Euro (fem tusind euro) eller tilsvarende i en anden Live konto basisvaluta, bør iøjnefaldende depositum og tilbagetrækning mønstre blive tydelige, hvilket tyder på, at vilkårene i dette tilbud er blevet misbrugt.

4.3 Admiral Markets forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre, justere, suspendere, annullere, opsige eller afslutte eller afslutte leveringen af tjenesten til enhver tid med eller uden varsel til kunden. Virksomheden er under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen direkte eller indirekte konsekvenser som følge af ændringer, justeringer, suspensioner, annulleringer eller ophør af tjenesten.

4.4 Intet vil udelukke eller begrænse kundens eneansvar for enhver ulovlig eller svigagtig aktivitet kan finde sted under brugen af Tjenesten.

5. Final Provisions

5.1 Ved modtagelse af Tjenesten bekræfter kunden, at han/hun har læst, forstået og accepteret disse vilkår for brug af Virtual Private Server Service samt alle relevante slutbrugervilkår og brugermanualer for Tjenesten samt kundeaftalen og alle andre generelle vilkår og betingelser fra Admiral Markets og accepterer dem.

5.2 Admiral Markets gør ingen krav på en fejlfri drift af Tjenesten og påtager sig intet ansvar for tekniske problemer med Tjenesten, der kan opstå som følge af handlinger eller undladelser fra ThinkHuge Ltd., der driver forretning som ForexVPS.net

5.3 Ved at bruge Tjenesten og acceptere de tilknyttede brugsbetingelser forpligter kunden sig til at fritage virksomheden og dens ledere, ansatte, repræsentanter og/eller agenter for ethvert ansvar for eventuelle krav, omkostninger, tab eller skader af enhver art, der opstår som følge af eller opstår i forbindelse med Tjenesten.

5.4 In the event of any dispute or misinterpretation of the applicable terms set out above, such dispute or misinterpretation will be resolved as Admiral Markets deems appropriate. The decision of Admiral Markets is final and binding.

5.5 Klienten kan til enhver tid annullere Tjenesten adgang ved at sende en e-mail med hans/hendes trading kontonummer til vps@admiralmarkets.com.

Feel free to contact us in case of any question or feedback.