Išsaugoti PDF Spausdinti

„Admirals“ virtualus privatus serveris (VPS)

NUOSTATOS IR SĄLYGOS

Galioja nuo 2020 m. gruodžio 1 d.


1. Bendri dalykai

1.1 Virtualus privatus serveris (toliau – Produktas) yra išorinė (trečiosios šalies) „ForexVPS.net“ (kurią valdo „Think Huge Ltd.“) sukurta techninė programinė įranga, kurią „Admiral Markets“ (visos jos įmonės –„ Admiral Markets UK Ltd“, „Admiral Markets AS“, „Admiral Markets Cyprus“ ir „Admiral Markets Pty“) siūlo savo klientams pagal čia nurodytas nuostatas ir sąlygas.

1.2 „ThinkHuge Ltd.“, vykdanti verslą kaip „ForexVPS.net“, turi savo Nuostatas ir sąlygas bei Privatumo politiką, kurią prieš naudodamiesi gaminiu turi perskaityti, suprasti ir priimti visi Produkto vartotojai.

1.3 Produktą gali naudoti visi „Admiral Markets“ klientai, kurie pasirinko šio produkto pasiūlymą, – tiek virtualių pinigų sąskaitose (toliau – demonstracinės sąskaitos), tiek ir realių pinigų sąskaitose (toliau – realios sąskaitos).

1.4 Produkto pasiūlymą nemokamai gali gauti reikalavimus atitinkantys „Admiral Markets“ klientai: jeigu kliento realios sąskaitos nuosavas kapitalas yra mažiausiai 5000 eurų (penki tūkstančiai eurų) arba atitinkama suma kita realios sąskaitos pagrindine valiuta. Ar atitinkate nurodytą minimalų realios sąskaitos nuosavo kapitalo reikalavimą galite patys peržiūrėti rankiniu būdu:

1.4.1 Per 2 (dvi) darbo dienas po to, kai buvo pasiektas reikalaujamas realios sąskaitos nuosavo kapitalo lygis ir apie tai buvo pranešta pateikiant specialų prašymą Produkto puslapyje, „Admiral Markets“ svetainėje, naudojant link nuorodą. Apie suteiktą prieigą „Admiral Markets“ informuos klientą elektroniniu paštu;

1.4.2 Kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje, kai „Admiral Markets“ nusprendžia, ar kitą kalendorinį mėnesį bus atnaujinta reikalavimus atitinkančio kliento prieiga prie Produkto.

1.5 „Admiral Markets“ neparduoda mokamų VPS paslaugų, tad Produkto prieiga klientas gali naudotis tol, kol „Admiral Markets“ ją atnaujina.

1.6 Virtualus privatus serveris yra virtualus įrenginys, kuriame veikia jo pačio operacinės sistemos (OS) kopija, suteikianti klientams specialią (privačią) prieigą prie nuotolinio kompiuterio, naudojant virtualizavimo technologiją.

1.7 Prieš pradedant naudoti Produktą, kiekvienas vartotojas yra raginamas susipažinti su Produkto vartojimo instrukcijomis, kurias pateikia „ThinkHuge Ltd.“, vykdanti verslą kaip „ForexVPS.net“, svetainėje forexvps.net. Be to, kiekvienas Produkto vartotojas yra raginamas išbandyti Produkto ypatybes ir funkcijas nemokamoje demonstracinėje sąskaitoje prieš naudojant Produktą su realių pinigų sąskaitomis.

1.8 „Admiral Markets“ nėra atsakinga už netikėtas Produkto operacijos pasekmes, kurios gali kilti dėl„ThinkHuge Ltd.“, vykdančios verslą kaip „ForexVPS.net“, veiksmų ar neveikimo arba „Admiral Markets“ klientų nepakankamo Produkto naudojimo taisyklių ir principų išmanymo arba neteisingo jo naudojimo.

2. Prieigos teikimas

2.1 Norėdamas gauti Produkto prieigą, klientas turi atlikti šiuos veiksmus:

2.1.1 Užsiregistruoti „Admiral Markets“ svetainėje ir atidaryti realią sąskaitą

2.1.2 Užtikrinti, kad realios sąskaitos nuosavas kapitalas sudaro 5000 eurų arba daugiau (arba atitinkama suma kita realios sąskaitos pagrindine valiuta)

2.1.3 Specialiame Produkto puslapyje pateikite užklausą, naudodami nuorodą nuoroda, arba kreipkitės elektroniniu paštu:vps@admiralmarkets.com, nurodydami realios sąskaitos numerį ir prašymą suteikti prieigą prie Produkto.

3. Prieigos atnaujinimas

3.1 Prieiga prie Produkto bus atnaujinta automatiškai, jeigu kliento minimali realios sąskaitos nuosavo kapitalo dalis bus 5000 eurų (penki tūkstančiai eurų) arba atitinkama suma kita realios sąskaitos pagrindine valiuta, kai bus tikrinama pagal 1.4.2 punktą.

3.2 Visais kitais atvejais paslaugų teikimas bus sustabdytas paskutinę einančio kalendorinio mėnesio dieną, visi kliento duomenys ir virtualaus privataus serverio konfigūracijos bus ištrintos visam laikui.

3.3 Jeigu „Admiral Markets“ nuspręs neatnaujinti prieigos prie Produkto, „Admiral Markets“ bandys apie tai pranešti klientui elektroniniu paštu 72 valandos prieš prieigos sustabdymą, tačiau tokio pranešimo pateikimas klientui laiku nėra garantuojamas. Tik klientas yra atsakingas už visus rezultatus, kuriuos gali sukelti prieigą prie Produkto nutraukimas.

3.4 Visi klientai, kuriems nebuvo atnaujinta Produkto prieiga, gali toliau naudotis „Admiral Markets“ paslaugomis pagal „Admiral Markets“ bendras paslaugų sąlygas.

4. Licencijos atšaukimas

4.1 „Admiral Markets“ remiasi „sąžiningu naudojimu“: jeigu klientas šį Produktą naudoja neįprastai arba naudojasi pasiūlymu priešingai „Admiral Markets“ ekonominiams ir teisiniams interesams, „Admiral Markets“ turi teisę nedelsdama savo nuožiūra pagrįstai nutraukti prieigą prie Produkto, iš anksto pranešdama arba nepranešdama apie tai klientui.

4.2 „Admiral Markets“ turi teisę sustabdyti prieigą prie Produkto net ir toms realioms sąskaitoms, kurių nuosavas kapitalas yra didesnis nei 5000 eurų (penki tūkstančiai eurų) arba atitinkama suma kita realios sąskaitos pagrindine valiuta, jeigu realioje sąskaitoje pastebimi lėšų įdėjimo ir nuėmimo modeliai, rodantys, kad šio pasiūlymo sąlygomis yra piktnaudžiaujama.

4.3 „Admiral Markets“ pasilieka teisę savo nuožiūra keisti, koreguoti, sustabdyti, atšaukti, arba nutraukti Produkto teikimą bet kuriuo metu, įspėjus arba neįspėjus kliento. „Admiral Markets“ jokiais būdais nebus atsakinga už bet kokias tiesiogines ar netiesiogines pasekmes, kylančias dėl bet kokio šio Produkto pakeitimo, koregavimo, sustabdymo, atšaukimo ar nutraukimo.

4.4 Niekas nepanaikina ir neapriboja kliento atsakomybės už bet kokią neteisėtą ar apgaulingą veiklą, kuri gali būti vykdoma naudojantis produktu.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1 Gavęs šį Produktą, klientas patvirtina, kad perskaitė, suprato ir sutinka su visomis Virtualaus privataus serverio produkto naudojimo sąlygomis ir Galutinio vartotojo sąlygomis bei Produkto vartojimo instrukcijomis, taip pat „Admiral Markets“ kliento sutartimi ir visomis kitomis „Admiral Markets“ bendrosiomis sąlygomis.

5.2 „Admiral Markets“ negarantuoja ir neteikia jokių pareiškimų dėl sklandaus Produkto veikimo ir neprisiima jokios atsakomybės dėl Produkto techninių problemų, kurios gali kilti dėl „ThinkHuge Ltd.“, vykdančios verslą kaip „ForexVPS.net“, veikimo arba neveikimo.

5.3 Naudodamasis Produktu ir sutikdamas su susijusiomis naudojimo sąlygomis, klientas įsipareigoja atleisti įmonę ir jos vadovus, darbuotojus, atstovus ir (arba) agentus nuo bet kokios atsakomybės dėl bet kokių pretenzijų, išlaidų, bet kokio pobūdžio nuostolių arba žalos, kylančios arba susijusios su šiuo Produktu.

5.4 Kilus bet kokiam ginčui ar neteisingai aiškinant išdėstytas taikytinas sąlygas, toks ginčas ar neteisingas aiškinimas bus išspręstas kaip „Admiral Markets“ mano esant tinkama. „Admiral Markets“ sprendimas yra galutinis ir įpareigojantis.

5.5 Klientas gali bet kada nutraukti prieigą prie Produkto, atsiųsdamas prašymą elektroniniu laišku su savo prekybos sąskaitos numeriu šiuo el. pašto adresu vps@admiralmarkets.com.

Jeigu jums kyla klausimų arba turite atsiliepimų, nedvejodami susisiekite su mumis.