Išsaugoti PDF Spausdinti

„Admiral Markets CYPRUS LTD“ virtualus privatus serveris (VPS)

NUOSTATOS IR SĄLYGOS

Galioja nuo 2020 m. gruodžio 1 d.


1. Bendri dalykai

1.1 Virtualus privatus serveris (toliau taip pat Paslauga) yra išorinė (trečiosios šalies) „ForexVPS.net“ (kurią valdo „Think Huge Ltd.“) sukurta paslauga, kurią „Admiral Markets“ (kurią sudaro visos jos įmonės –„Admiral Markets UK Ltd“, „Admiral Markets AS“, „Admiral Markets Cyprus“ ir „Admirals AU Pty Ltd“) siūlo savo klientams pagal čia nurodytas nuostatas ir sąlygas.

1.2 „ThinkHuge Ltd.“, vykdanti verslą kaip „ForexVPS.net“, turi savo Nuostatas ir sąlygas bei Privatumo politiką, kurią prieš naudodamiesi šia Paslauga turi perskaityti, suprasti ir priimti visi Paslaugos naudotojai.

1.3 Šią Paslaugą gali naudoti visi „Admirals“ klientai, kurie pasirinko šios Paslaugos pasiūlymą, – tiek virtualių pinigų sąskaitose (toliau – demonstracinės sąskaitos), tiek ir realių pinigų sąskaitose (toliau – realios sąskaitos).

1.4 Šios Paslaugis pasiūlymą nemokamai gali gauti reikalavimus atitinkantys „Admiral Markets“ klientai: jeigu kliento realios sąskaitos nuosavas kapitalas yra mažiausiai 5000 eurų (penki tūkstančiai eurų) arba atitinkama suma kita realios sąskaitos pagrindine valiuta. Ar atitinkate nurodytą minimalų realios sąskaitos nuosavo kapitalo reikalavimą galite patys peržiūrėti rankiniu būdu:

1.4.1 Per 2 (dvi) darbo dienas po to, kai buvo pasiektas reikalaujamas realios sąskaitos nuosavo kapitalo lygis ir apie tai buvo pranešta pateikiant specialų prašymą šios Paslaugos puslapyje, „Admiral Markets“ svetainėje, naudojant link nuorodą. Apie suteiktą prieigą „Admiral Markets“ informuos klientą elektroniniu paštu;

1.4.2 Kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje, kai „Admiral Markets“ nusprendžia, ar kitą kalendorinį mėnesį bus atnaujinta reikalavimus atitinkančio kliento prieiga prie šios Paslaugos.

1.5 „Admiral Markets“ neparduoda mokamų VPS paslaugų, tad šios Paslaugos prieiga klientas gali naudotis tol, kol „Admiral Markets“ ją atnaujina.

1.6 Virtualus privatus serveris yra virtualus įrenginys, kuriame veikia jo pačio operacinės sistemos (OS) kopija, suteikianti klientams specialią (privačią) prieigą prie nuotolinio kompiuterio, naudojant virtualizavimo technologiją.

1.7 Prieš pradedant naudoti šią Paslaugą, kiekvienas vartotojas yra raginamas susipažinti su Paslaugos vartojimo instrukcijomis, kurias pateikia „ThinkHuge Ltd.“, vykdanti verslą kaip „ForexVPS.net“, svetainėje forexvps.net. Be to, kiekvienas Paslaugos naudotojas yra raginamas išbandyti šios Paslaugos ypatybes ir funkcijas nemokamoje demonstracinėje sąskaitoje prieš naudojant Paslaugą realių pinigų sąskaitose.

1.8 „Admiral Markets“ nėra atsakinga už netikėtas šios paslaugos operacijos pasekmes, kurios gali kilti dėl„ThinkHuge Ltd.“, vykdančios verslą kaip „ForexVPS.net“, veiksmų ar neveikimo arba „Admiral Markets“ klientų nepakankamo Paslaugos naudojimo taisyklių ir principų išmanymo arba neteisingo jo naudojimo.

2. Prieigos teikimas

2.1 Norėdamas gauti šios Paslaugos prieigą, klientas turi atlikti šiuos veiksmus:

2.1.1 Užsiregistruoti „Admiral Markets“ svetainėje ir atidaryti realią sąskaitą

2.1.2 Užtikrinti, kad realios sąskaitos nuosavas kapitalas sudaro 5000 eurų arba daugiau (arba atitinkama suma kita realios sąskaitos pagrindine valiuta)

2.1.3 Specialiame Paslaugos puslapyje pateikite užklausą, naudodami nuorodą nuoroda, arba kreipkitės elektroniniu paštu:vps@admiralmarkets.com, nurodydami realios sąskaitos numerį ir prašymą suteikti prieigą prie šios Paslaugos.

3. Prieigos atnaujinimas

3.1 Prieiga prie šios Paslaugos bus atnaujinta automatiškai, jeigu kliento minimali realios sąskaitos nuosavo kapitalo dalis bus 5000 eurų (penki tūkstančiai eurų) arba atitinkama suma kita realios sąskaitos pagrindine valiuta, kai bus tikrinama pagal 1.4.2 punktą.

3.2 Visais kitais atvejais paslaugų teikimas bus sustabdytas paskutinę einančio kalendorinio mėnesio dieną, visi kliento duomenys ir virtualaus privataus serverio konfigūracijos bus ištrintos visam laikui.

3.3 Jeigu „Admiral Markets“ nuspręs neatnaujinti prieigos prie šios Paslaugos, „Admiral Markets“ bandys apie tai pranešti klientui elektroniniu paštu 72 valandos prieš prieigos sustabdymą, tačiau tokio pranešimo pateikimas klientui laiku nėra garantuojamas. Tik klientas yra atsakingas už visus rezultatus, kuriuos gali sukelti prieigos prie Paslaugos nutraukimas.

3.4 Visi klientai, kuriems nebuvo atnaujinta šios Paslaugos prieiga, gali toliau naudotis „Admiral Markets“ paslaugomis pagal „Admiral Markets“ bendras paslaugų sąlygas.

4. Licencijos atšaukimas

4.1 „Admiral Markets“ remiasi „sąžiningu naudojimu“: jeigu klientas šią Paslaugą naudoja neįprastai arba naudojasi pasiūlymu priešingai „Admiral Markets“ ekonominiams ir teisiniams interesams, „Admiral Markets“ turi teisę nedelsdama savo nuožiūra pagrįstai nutraukti prieigą prie šios Paslaugos, iš anksto pranešdama arba nepranešdama apie tai klientui.

4.2 „Admiral Markets“ turi teisę sustabdyti prieigą prie šios Paslaugos net ir toms realioms sąskaitoms, kurių nuosavas kapitalas yra didesnis nei 5000 eurų (penki tūkstančiai eurų) arba atitinkama suma kita realios sąskaitos pagrindine valiuta, jeigu realioje sąskaitoje pastebimi lėšų įdėjimo ir nuėmimo modeliai, rodantys, kad šio pasiūlymo sąlygomis yra piktnaudžiaujama.

4.3 „Admirals“ pasilieka teisę savo nuožiūra keisti, koreguoti, sustabdyti, atšaukti, arba nutraukti šios Paslaugos teikimą bet kuriuo metu, įspėjus arba neįspėjus kliento. „Admirals“ jokiais būdais nebus atsakinga už bet kokias tiesiogines ar netiesiogines pasekmes, kylančias dėl bet kokio šios Paslaugos pakeitimo, koregavimo, sustabdymo, atšaukimo ar nutraukimo.

4.4 Niekas nepanaikina ir neapriboja kliento atsakomybės už bet kokią neteisėtą ar apgaulingą veiklą, kuri gali būti vykdoma naudojantis šia Paslauga.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1 Gavęs šią Paslaugą, klientas patvirtina, kad perskaitė, suprato ir sutinka su visomis Virtualaus privataus serverio produkto naudojimo sąlygomis ir Galutinio vartotojo sąlygomis bei šios Paslaugos vartojimo instrukcijomis, taip pat „Admiral Markets“ kliento sutartimi ir visomis kitomis „Admiral Markets“ bendrosiomis sąlygomis.

5.2 „Admiral Markets“ negarantuoja ir neteikia jokių pareiškimų dėl sklandaus šios Paslaugos veikimo ir neprisiima jokios atsakomybės dėl Paslaugos techninių problemų, kurios gali kilti dėl „ThinkHuge Ltd.“, vykdančios verslą kaip „ForexVPS.net“, veikimo arba neveikimo.

5.3 Naudodamasis šia Paslauga ir sutikdamas su susijusiomis naudojimo sąlygomis, klientas įsipareigoja atleisti įmonę ir jos vadovus, darbuotojus, atstovus ir (arba) agentus nuo bet kokios atsakomybės dėl bet kokių pretenzijų, išlaidų, bet kokio pobūdžio nuostolių arba žalos, kylančios arba susijusios su šia Paslauga.

5.4 Kilus bet kokiam ginčui ar neteisingai aiškinant išdėstytas taikytinas sąlygas, toks ginčas ar neteisingas aiškinimas bus išspręstas kaip „Admiral Markets“ mano esant tinkama. „Admiral Markets“ sprendimas yra galutinis ir įpareigojantis.

5.5 Klientas gali bet kada nutraukti prieigą prie šios Paslaugos, atsiųsdamas prašymą elektroniniu laišku su savo prekybos sąskaitos numeriu šiuo el. pašto adresu vps@admiralmarkets.com.

Jeigu jums kyla klausimų arba turite atsiliepimų, nedvejodami susisiekite su mumis.