Saglabāt PDF Drukāt

Virtuālais privātais serveris (VPS) no Admiral Markets CYPRUS LTD

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Spēkā stājies ar 2020. gada 1. decembri


1. Vispārīgi

1.1 Virtuālais privātais serveris (turpmāk - Produkts) ir trešās puses ārpakalpojums, kuru nodrošina ForexVPS.net (no Think Huge Ltd.), un Admiral Markets (ko veido juridiskas personas Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS, Admiral Markets Cyprus un Admiral Markets Pty) to piedāvā klientiem, saskaņā ar šeit atrodamajiem noteikumiem un nosacījumiem.

1.2 ThinkHuge Ltd., kurš veic savu biznesa darbību kā ForexVPS.net, ir savi Noteikumi un nosacījumi, un Privātuma politika, kurai ir jābūt izlasītai un pieņemtai no ikviena Produkta lietotāja, pirms tas tiek izmantots.

1.3 Produktu var izmantot gan virtuālo līdzekļu (“demo tirdzniecības konti”), gan reāls naudaskontiem (“reālie tirdzniecības konti”) un tas irpieejams visiem Admiral Markets klientiem, kuri ir izvelējušies izmantot šo Produkta piedāvājumu.

1.4 Produkta piedāvājums ir pieejams Admiral Markets klientiem bez maksas, ja klienta kontā tiek saglabāts minimālais reālā tirdzniecības konta pašu kapitāls apmērā 5000 eiro (pieci tūkstoši eiro) vai līdzvērtīgā vērtībā citā reālā tirdzniecības konta bāzes valūtā. Lai pārliecinātos, ka reālajā tirdzniecības kontā ir pietiekams līdzekļu apjoms, kurš atbilst augstāk minētajām prasībām, tiks veikta manuāla konta līdzekļu pārbaude:

1.4.1 2 (divu) darba dienu laikā pēc noteiktā, minimālā pašu kapitāla līmeņa sasniegšanas reālajā tirdzniecības kontā un par to ziņots Admiral Markets, aizpildot īpašo produkta pieprasījuma veidlapu Admiral Markets vietnē caur [link]saiti[link]. Pēc piekļuves piešķiršanas, Admiral Markets nosūtīs ziņojumu klientam e-pastā;

1.4.2 Katra kalendārā mēneša beigās, kad Admiral Markets pieņem lēmumu, vai atbilstošā klienta piekļuve Produktam tiks vai netiks atjaunota uz nākamo kalendāro mēnesi.

1.5 Admiral Markets nenodarbojas ar apmaksātu Produkta licenču tālākpārdošanu; tāpēc piekļuve Produktam tiks nodrošināta tik ilgi, cik Admiral Markets veiks tā atjaunošanu.

1.6 Virtuālais privātais serveris ir virtuāla mašīna, kura nodrošina savu operētājsistēmas (OS) kopiju, nodrošinot klientiem īpašu (privātu) piekļuvi attālajam datoram, izmantojot virtualizācijas tehnoloģiju.

1.7 Pirms pieteikšanās Produkta izmantošanai, ikviens lietotājs tiek aicināts iepazīties ar Produkta izmantošanas instrukciju un norādījumiem forexvps.net, kurus nodrošina ThinkHuge Ltd., veicot biznesu kā ForexVPS.net. Papildu katrs Produkta lietotājs tiek aicināts pārbaudīt Produkta iespējas un funkcijas bezmaksas demo tirdzniecības kontā, pirms Produkta izmantošanas tirgojot ar reāliem līdzekļiem.

1.8 Admiral Markets nenes atbildību par sekām, kas saistītas ar neparedzētām operācijām lietojot Produktu, kuras iestājušās ThinkHuge Ltd., kas darbojas kā ForexVPS.net, darbības vai bezdarbības rezultātā, vai Admiral Markets klientu nepietiekamo zināšanu dēļ par Produkta lietošanas noteikumiem, principiem, vai nepareizi lietojot Produktu.

2. Piekļuves nodrošināšana

2.1 Lai iegūtu piekļuvi Produktam, klientam ir jāveic šādas darbības:

2.1.1 Jāveic reģistrācija Admiral Markets mājaslapā un jāatver reālais tirdzniecības konts

2.1.2 Jāpārliecinās, ka reālā tirdzniecības konta pašu kapitāls ir 5000 eiro vai vairāk (vai ekvivalenta summa citā valūtā, ja reālā konta bāzes valūta ir izvēlēta cita)

2.1.3 Nosūtat pieprasījumu izmantojot speciali izveidotu Produktu vietni link, vai nosūtat e-pastu uz vps@admiralmarkets.com, norādot sava reālā konta numuru un pieprasījumu izsniegt piekļuvi Produktam.

3. Piekļuves atjaunošana

3.1 Piekļuvei Produktam vajadzētu tikt atjaunotai automātiski, ja klients konta atbilstības pārskatīšanas laikā, saskaņā ar 1.4.2. Punktu minimālā reālā tirdzniecības konta pašu kapitāla apjoms būs 5000 eiro (pieci tūkstoši eiro) vai ekvivalenta summa, citā reālā konta bāzes valūtā.

3.2 Visos pārējos gadījumos, pakalpojuma nodrošināšana tiks apturēta kalendārā mēneša pēdējā dienā, visi klienta dati un Virtuālā privātā servera iestatījumi tiks neatgriezeniski dzēsti.

3.3 Ja Admiral Markets pieņems lēmumu neatjaunot piekļuvi Produktam, Admiral Markets mēģinās 72 stundas pirms piekļuves apturēšanas par to paziņot klientam, nosūtot e-pastu, tomēr ņemiet vērā, ka šāda paziņojuma savlaicīga nosūtīšana klientam netiek garantēta. Klients ir pilnībā atbildīgs par visām sekām, kuras var stāties spēkā Produkta piekļuves pārtraukšana dēļ.

3.4 Ikviens klients, kura Produkta piekļuve nav atjaunota, var turpināt izmantot Admiral Markets pakalpojumus balstoties uz vispārējiem pakalpojumu noteikumiem.

4. Licences atsaukšana

4.1 Admiral Markets pieņem, ka klienti izmantojot Produktu ievēros“Godīgus produkta izmantošanas principus”: ja klients Produktu izmantos veidā, kādā tas nav paredzēts, vai tā izmantošana būs pretrunā ar Admiral Markets ekonomiskajām un juridiskajām interesēm, Admiral Marketspatur tiesības nekavējoties izbeigt piekļuvi Pakalpojumam - ar vai bez iepriekšēja paziņojuma klientam par lēmumu.

4.2 Admiral Markets saglabā tiesības deaktivizēt vai atsaukt piekļuvi Produktam pat, ja reālā tirdzniecības konta pašu kapitāls pārsniedz noteiktos, minimālos 5000 eiro (pieci tūkstoši eiro) vai līdzvērtīgu summu citā valūtā reālajā tirdzniecības kontā, bet tikai gadījumā, ja Admiral Markets būs radušās pamatotas aizdomas, ka piedāvājums ir izmantots ļaunprātīgi, veicot aizdomīgas līdzekļu izmaksas un iemaksas.

4.3 Admiral Markets patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt, pielāgot, apturēt, atcelt, pārtraukt vai izbeigt Produkta izmantošanu jebkurā laikā, par to iepriekš brīdinot vai nebrīdinot klientu. Uzņēmums nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par jebkādām tiešām vai netiešām sekām, kas izriet no jebkurām izmaiņām Produktā vai tā pielāgošanas, apturēšanas, atcelšanas vai izbeigšanas.

4.4 Nekas neizslēdz vai neierobežo klienta pilnīgu atbildību par jebkādu nelikumīgu vai krāpniecisku darbību, kas var notikt Produkta lietošanas laikā.

5. Beigu noteikumi

5.1 Saņemot piekļuvi Produktam, klients apstiprina, ka ir izlasījis, sapratis un piekritis šiem Virtuālā privātā servera Produkta lietošanas noteikumiem, kā arī visiem uz galalietotāju attiecinātajiem noteikumiem un Produkta lietotāja rokasgrāmatā atrunātajiem Produkta lietošanas priekšrakstiem, kā arī klienta līgumā un visos citos Admiral Markets noteikumos atrunātajiem noteikumiem un nosacījumiem.

5.2 Admiral Markets neizvirza pretenzijas par nevainojamu Produkta darbību un neuzņemas jebkādu atbildību par Produkta tehniskajām problēmām, kas var rasties ThinkHuge Ltd. un ForexVPS.net darbības vai bezdarbības rezultātā.

5.3 Izmantojot Produktu un pieņemot ar to saistītos lietošanas noteikumus, klients apņemas nevērsties pret uzņēmumu un tā darbiniekiem, pārstāvjiem un/vai aģentiem ar jebkādām prasībām, pretenzijām, izmaksām, jebkāda veida zaudējumu atlīdzināšanas prasībām, kas varētu rasties saistībā ar Produkta darbību vai lietošanu.

5.4 Jebkuru strīdu vai nepareizi interpretētu augstāk minēto piemērojamo noteikumu gadījumā, strīds vai nepareizi interpretētu noteikumu jautājums tiks risināts tā, kāAdmiral Markets uzskatīs par atbilstošu. Admiral Markets lēmums tiek uzskatīts par galīgu un saistošu.

5.5 Klients jebkurā laikā var anulēt piekļuvi Produktam, nosūtot e-pastu uz vps@admiralmarkets.com un norādot sava tirdzniecības konta numuru.

Ja ir radušies jautājumi vai kādi ieteikumi, lūdzu, [link]sazinieties ar mums[link]