Salvesta PDF Prindi

Virtuaalne Privaatserv (VPS) Admiral Markets CYPRUS LTD-ga

TINGIMUSED

Kehtivad alates 1. detsembrist 2020


1. Üldsätted

1.1 Virtuaalne Privaatserver (edaspidi „teenus”) on väline (kolmanda osapoole) teenus, mida toetab ForexVPS.net (kuulub Think Huge Ltd.-le). Admiral Markets pakub klientidele teenust (oma globaalsete investeerimisühingute kaudu nagu Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS, Admiral Markets Cyprus ja Admiral Markets PTY) vastavalt käesolevas dokumendis toodud tingimustele.

1.2 ThinkHuge Ltd., mis tegutseb ForexVPS.net nime all omab oma tingimusi ning privaatsuspoliitikat. Iga teenuse kasutaja peab neid tingimusi enne teenuse kasutamist lugema, mõistma ja nendega nõustuma.

1.3 Teenust saab kasutada nii virtuaalrahaga harjutamiseks mõeldud kontodel ("demokontod") kui ka reaalse rahaga kontodel ("reaalsed kontod") kõikide Admiral Marketsi klientide poolt, kes on käesoleva pakkumise valinud.

1.4 Teenus on tasuta saadaval Admiral Marketsi nõuetele vastavatele klientidele - klient peab säilitama/hoidma oma reaalsel kontol minimaalselt 5000 euro (viis tuhat eurot) suurust kapitali või samaväärses suuruses kapitali mõnes teises reaalse konto baasvaluutas. Eespool nimetatud reaalse konto kapitali puudutava miinimumnõude täitmise kontrollimine toimub juhusliku manuaalse läbivaatluse teel, mis toimub:

1.4.1 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates vajaliku kapitalitaseme saavutamist reaalsel kontol ning Admiral Marketsile sellest spetsiaalse maandumislehe lingi kaudu teavitades. Admirals teavitab klienti juurdepääsu saamisest e-posti teel;

1.4.2 Admiral Markets otsustab iga kalendrikuu lõpus, kas kliendi juurdepääsu teenusele järgmisel kalendrikuul uuendatakse või mitte.

1.5 Admiral Markets ei tegele tasuliste VPS-teenuste edasimüügiga; seetõttu on kliendi juurdepääs teenusele saadaval ainult seni, kuni Admirals seda uuendab.

1.6 Virtuaalne Privaatserver on virtuaalmasin, mis jooksutab enda operatsioonisüsteemi koopiat. Selle võimaluse kaudu antakse kliendile virtuaalset tehnoloogiat kasutades spetsiaalne (privaatne) juurdepääs kaugarvutile.

1.7 Enne teenuse kasutamist soovitame kõigil kasutajatel tutvuda ThinkHuge Ltd. poolt loodud kasutusjuhenditega. ThinkHuge Ltd. tegutseb ForexVPS.net nime all veebilehel forexvps.net. Lisaks soovitame enne teenuse kasutamist reaalsetel kontodel testida teenust tasuta demokontol.

1.8 Admiral Markets ei vastuta teenuse kasutamisel tekkinud ootamatute tagajärgede eest, mis tulenevad ThinkHuge Ltd. (kes tegutseb ForexVPS.net nime all) tegevusest või tegevusetusest. Samuti ei vastuta Admiral Markets, kui klient ei oma piisavalt teadmisi teenuse toimimisreeglite või põhimõtete kohta või kasutab teenust mittesihipäraselt.

2. Juurdepääsu Pakkumine

2.1 Teenusele juurdepääsu saamiseks peab tingimustele vastav klient tegema järgmist:

2.1.1 Registreeri Admirals veebisaidi kaudu ja ava reaalne konto

2.1.2 Tagama, et Reaalse Konto kapital oleks vähemalt 5000 eurot (või ekvivalentne kapital mõnes teises Reaalse konto baasvaluutas)

2.1.3 Saatma päringu spetsiaalse maandumislehe kaudu kasutades seda linki või saatma e-kirja aadressile vps@admiralmarkets.com koos oma reaalse konto numbriga ja vabas vormis taotlusega.

3. Juurdepääsu Uuendamine

3.1 Kui klient säilitab punkti 1.4.2 kohaselt konto läbivaatamise ajal oma reaalsel kontol minimaalselt 5000€ (viis tuhat eurot) ulatuses kapitali või samaväärse summa mõnes teises reaalse konto baasvaluutas, pikendatakse juurdepääsu teenusele automaatselt.

3.2 Kõigil muudel juhtudel peatatakse juurdepääs Tootele jooksva kalendrikuu viimasel päeval ning kõik andmed ja virtuaalse privaatserveri konfiguratsioonid kustutatakse jäädavalt.

3.3 Kui Admiral Markets otsustab juurdepääsu teenusele mitte pikendada, proovib Admiral Markets sellest klienti e-posti teel teavitada 72 tundi enne juurdepääsu peatamist. Sellise teate õigeaegne kohaletoimetamine kliendini ei ole garanteeritud. Klient vastutab ainuisikuliselt kõikide teenuse katkestamise tagajärjel tekkinud kahjude eest.

3.4 Klient, kelle juurdepääsu teenusele ei pikendatud, võib jätkata Admiral Marketsi teenuste kasutamist üldtingimuste alusel.

4. Litsentsi Tühistamine

4.1 Admiral Markets eeldab kliendilt teenuse „õiglast kasutamist“: kui klient kasutab nimetatud pakkumist või teenust ebaharilikul viisil või Admiral Marketsimajandus- ja õigushuvide vastaselt, on Admiral Marketsil õigus oma mõistliku äranägemise järgi viivitamatult lõpetada juurdepääs teenusele ilma sellest kliendile ette teatamata.

4.2 Admiral Marketsil on õigus peatada reaalsete kontode juurdepääs teenusele, mille kapital on suurem kui 5000 eurot (viis tuhat eurot) või samaväärne mõnes teises reaalse konto baasvaluutas. Seda võidakse teha olukorras, kus ilmnevad sisse- ja väljamaksete mustrid, mis viitavad pakkumist käsitlevate tingimuste kuritarvitamisele.

4.3 Admiral Markets jätab endale õiguse oma äranägemise järgi muuta, kohandada, peatada, tühistada või lõpetada teenuse pakkumine igal ajal. Admiral Markets võib kliente sellest teavitada, aga ei ole kohustatud seda ilmtingimata tegema. Mitte mingil juhul ei vastuta ettevõte teenuse muudatuste, kohandamiste, peatamiste, tühistamiste või lõpetamiste poolt tekitatud otseste või kaudsete tagajärgede eest.

4.4 Miski ei vabasta ega piira kliendi ainuisikulist vastutust teenuse ebaseaduslikul kasutamisel või pettusele orienteeritud kasutamisel.

5. Lõppsätted

5.1 Teenusele juurdepääsu saanud klient kinnitab, et on lugenud, mõistnud ja nõustunud Virtuaalse Privaatserveri kasutustingimustega. Samuti on ta lugenud, mõistnud ja nõustunud kõikide asjakohaseid lõppkasutajaid puudutavate tingimustega, teenuse kasutusjuhendiga, kliendilepinguga ning Admiral Marketsi üldtingimustega.

5.2 Admiral Markets ei võta vastutust teenuse veatu toimimise ega tehniliste probleemide eest, mis võivad tuleneda ThinkHuge Ltd. (kes tegutseb ForexVPS.net nime all) tegevusest või tegevusetusest

5.3 Teenust kasutades ja teenuse kasutamisega seotud tingimustega nõustudes kohustub klient vabastama ettevõtte ja selle töötajad, esindajad ja/või agendid vastutusest mis tahes nõuete, kulude ning kahjude eest, mis tulenevad teenuse kasutamisest või on tekkinud teenuse kasutamise tagajärjel.

5.4 Vaidluste puhul või ülaltoodud tingimuste valesti tõlgendamise korral lahendatakse vaidlus Admirals seisukohast lähtuvalt. Admiralsi poolt tehtud otsus on lõplik ja siduv.

5.5 Klient saab ligipääsu teenusele igal ajal tühistada. Selleks tuleb saata oma kauplemiskonto numbrit sisaldav e-kiriaadressile vps@admiralmarkets.com.

Teil on küsimusi või soovite tagasisidet jätta? Võite alati meiega ühendust võtta!