Salvesta PDF Prindi

Virtuaalne Privaatserv (VPS) Admiral Markets CYPRUS LTD-ga

TINGIMUSED

Kehtivad alates 1. detsembrist 2020


1. Üldsätted

1.1 Virtuaalne Privaatserver (edaspidi „Toode”) on väline (kolmanda osapoole) teenus, mida toetab ForexVPS.net (kuulub Think Huge Ltd.-le). Admirals pakub Toodet (oma globaalsete investeerimisühingute kaudu nagu Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS, Admiral Markets Cyprus Ltd ja Admiral Markets Pty Ltd) vastavalt käesolevas dokumendis toodud Tingimustele.

1.2 ThinkHuge Ltd all tegutseb ForexVPS.net ning neil on oma Tingimused ning Privaatsuspoliitika. Iga Toote kasutaja peab neid Tingimusi enne Toote kasutamist lugema, mõistma ja nendega nõustuma.

1.3 Toodet saab kasutada virtuaalraha kontodel ("Demokontod") ja reaalsete vahendite kontodel ("Reaalsed kontod") ning Toode on saadaval kõigi käesoleva pakkumise valinud Admirals klientide jaoks.

1.4 Toode on tasuta saadaval Admirals nõuetele vastavatele klientidele - Klient peab säilitama/hoidma oma Reaalsel kontol minimaalselt 5000 euro (viis tuhat eurot) suurust kapitali või ekvivalentses suuruses kapitali mõnes teises Reaalse konto baasvaluutas. Eespool nimetatud reaalse konto kapitali puudutava miinimumnõude täitmise kontrollimine toimub juhusliku manuaalse läbivaatluse teel, mis toimub:

1.4.1 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates vajaliku kapitalitaseme saavutamist Reaalsel kontol ning Admiralsile sellest spetsiaalse maandumislehe link kaudu teavitades Admirals teavitab klienti juurdepääsu tagamisest e-posti teel;

1.4.2 Admirals otsustab iga kalendrikuu lõpus, kas kliendi juurdepääsu Tootele järgmisel kalendrikuul uuendatakse või mitte.

1.5 Admirals ei tegele tasuliste VPS-teenuste edasimüügiga; seetõttu on kliendi juurdepääs Tootele saadaval ainult seni, kuni Admirals seda uuendab.

1.6 Virtuaalne Privaatserver on virtuaalmasin, mis jooksutab enda operatsioonisüsteemi koopiat. Selle võimaluse kaudu antakse kliendile virtuaalset tehnoloogiat kasutades spetsiaalne (privaatne) juurdepääs kaugarvutile.

1.7 Enne Toote kasutamist soovitame kõigil kasutajatel tutvuda ThinkHuge Ltd. poolt loodud kasutusjuhenditega. ThinkHuge Ltd. tegutseb ForexVPS.net nime all veebilehel forexvps.net. Lisaks soovitame enne Toote kasutamist reaalsetel kontodel testida Toote funktsioone tasuta demokontol.

1.8 Admirals ei vastuta Toote kasutamisel tekkinud ootamatute tagajärgede eest, mis tulenevad ThinkHuge Ltd. (kes tegutseb ForexVPS.net nime all) tegevusest või tegevusetusest. Samuti ei vastuta Admirals, kui klient ei oma piisavalt teadmisi Toote toimimisreeglite või põhimõtete kohta või kasutab Toodet mittesihipäraselt.

2. Juurdepääsu Pakkumine

2.1 Tootele juurdepääsu saamiseks peab klient tegema järgmised sammud:

2.1.1 Registreeri Admirals veebisaidi kaudu ja ava reaalne konto

2.1.2 Tagama, et Reaalse Konto kapital oleks vähemalt 5000 eurot (või ekvivalentne kapital mõnes teises Reaalse konto baasvaluutas)

2.1.3 Saatma päringu Spetsiaalse maandumislehe kaudulink või saatma e-kirja aadressile vps@admiralmarkets.com koos oma Reaalse konto numbriga ja vabas vormis taotlusega.

3. Juurdepääsu Uuendamine

3.1 Kui klient säilitab punkti 1.4.2 kohaselt konto läbivaatamise ajal Reaalse konto minimaalse kapitali 5000€ (viis tuhat eurot) ulatuses või ekvivalentses vääringus mõnes teises Reaalse konto baasvaluutas, pikendatakse juurdepääsu Tootele automaatselt.

3.2 Kõigil muudel juhtudel peatatakse juurdepääs Tootele jooksva kalendrikuu viimasel päeval ning kõik andmed ja virtuaalse privaatserveri konfiguratsioonid kustutatakse jäädavalt.

3.3 Kui Admirals otsustab juurdepääsu Tootele mitte pikendada, proovib Admirals sellest klienti e-posti teel teavitada 72 tundi enne juurdepääsu peatamist. Sellise teate õigeaegne kohaletoimetamine kliendini ei ole garanteeritud. Klient vastutab ainuisikuliselt kõikide Toote katkestamise tagajärjel tekkinud kahjude eest.

3.4 Klient, kelle Toote juurdepääsu ei pikendatud, võib jätkata Admirals teenuste kasutamist üldtingimuste alusel.

4. Litsentsi Tühistamine

4.1 Admirals eeldab kliendilt Toote „Õiglast Kasutamist“: kui klient kasutab nimetatud pakkumist või Toodet ebaharilikul viisil või Admirals majandus- ja õigushuvide vastaselt, on Admiralsil õigus oma mõistliku äranägemise järgi viivitamatult lõpetada juurdepääs Tootele ilma sellest kliendile ette teatamata.

4.2 Admiralsi on õigus peatada reaalsete kontode juurdepääs Tootele, mille kapital on suurem kui 5000 eurot (viis tuhat eurot) või ekvivalentses suuruses mõnes teises Reaalse konto baasvaluutas. Seda võidakse teha olukorras, kus ilmnevad silmnähtavad sisse- ja väljamaksete mustrid, mis viitavad pakkumist käsitlevate tingimuste kuritarvitamisele.

4.3 Admirals jätab endale õiguse oma äranägemise järgi muuta, kohandada, peatada, tühistada või lõpetada Toote pakkumine igal ajal. Admirals võib kliente sellest teavitada, aga ei ole kohustatud seda ilmtingimata tegema. Mitte mingil juhul ei vastuta ettevõte Tootemuudatuste, kohandamiste, peatamiste, tühistamiste või lõpetamiste poolt tekitatud otseste või kaudsete tagajärgede eest.

4.4 Miski ei vabasta ega piira kliendi ainuisikulist vastutust Toote ebaseaduslikul kasutamisel või pettusele orienteeritud kasutamisel.

5. Lõppsätted

5.1 Tootele juurdepääsu taganud klient kinnitab, et on lugenud, mõistnud ja nõustunud Virtuaalse Privaatserveri kasutustingimustega. Samuti on ta lugenud, mõistnud ja nõustunud kõikide asjakohaseid lõppkasutajaid puudutavate tingimustega, Toote kasutusjuhendiga, kliendilepinguga ning Admirals üldtingimustega.

5.2 Admirals ei võta vastutust Toote veatu toimimise ega tehniliste probleemide eest, mis võivad tuleneda ThinkHuge Ltd. (kes tegutseb ForexVPS.net nime all) tegevusest või tegevusetusest

5.3 Toodet kasutades ja Toote kasutamisega seotud tingimustega nõustudes kohustub klient vabastama ettevõtte ja selle töötajad, esindajad ja/või agendid vastutusest mis tahes nõuete, kulude ning kahjude eest, mis tulenevad Toote kasutamisest või on tekkinud Toote kasutamise tagajärjel.

5.4 Vaidluste puhul või ülaltoodud tingimuste valesti tõlgendamise korral lahendatakse vaidlus Admirals seisukohast lähtuvalt. Admiralsi poolt tehtud otsus on lõplik ja siduv.

5.5 Klient saab Toote igal ajal tühistada. Selleks tuleb saata e-kiri oma kauplemiskonto numbriga aadressile vps@admiralmarkets.com.

Teil on küsimusi või soovite tagasisidet jätta? Võite alati meiega ühendust võtta!