PDF mentés Nyomtatás

Virtual Private Server(VPS) az Admiral Markets CYPRUS LTD-vel

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Hatályos 2020 december 1-től


1. Általános

1.1 Virtual Private Server (a továbbiakban: „Termék”) egy külső (harmadik fél) szolgáltatás, amelyet a ForexVPS.net üzemeltet (a Think Huge Ltd. tulajdonában van), amely Admiral Markets ( globális jogi személyeiben, mint például az Admiral Markets UK Ltd, az Admiral Markets AS, az Admiral Markets Cyprus és az Admiral Markets Pty) ajánlatokat kínál az ügyfeleknek az itt leírt feltételeknek megfelelően.

1.2 A ForexVPS.net néven üzleti tevékenységet folytató ThinkHuge Ltd. rendelkezik Általános Szerződési Feltételeivel és Adatvédelmi szabályzatával, amelyeket a Szolgáltatás használata előtt a Szolgáltatás minden felhasználójának el kell olvasnia, meg kell értenie és el kell fogadnia.

1.3 A Szolgáltatás mind a virtuális pénzes gyakorlati számlákon („Demo számlák”), mind a valódi pénzes számlákon („Élő számlák”) használható minden Admiral Markets-ügyfélnél, aki feliratkozott erre a Szolgáltatási ajánlatra.

1.4 A szolgáltatás az Admiral Markets Jogosult ügyfelei számára ingyen érhető el, ha az ügyfél legalább 5000 euróval (ötezer euró) rendelkezik éles számlján vagy azzal egyenértékű valuta tőkével az éles számláján. A fent említett minimális éles számla tőkekövetelmény teljesítése diszkrecionális kézi felülvizsgálat tárgyát képezi, amelyre sor kerül:

1.4.1 2 (két) munkanapon belül, miután a szükséges éles számla tőkeszintet elérték, és az Admiral Markets webhelyén a linken keresztül a speciális szolgáltatás-céloldal kérésen keresztül jelentették az Admiral Markets-nek. Az Admiral Markets a hozzáférés megadása után e-mailben értesíti az ügyfelet;

1.4.2 Minden naptári hónap végén, amikor az Admiral Markets eldönti, hogy megújítják-e a Jogosult ügyfél szolgáltatás hozzáférését a következő naptári hónapra.

1.5 Az Admiral Markets nem folytatja fizetős VPS szolgáltatások viszonteladását; ezért a szolgáltatáshoz való hozzáférés csak addig áll az ügyfél rendelkezésére, amíg az Admiral Markets megújítja.

1.6 A Virtual Private Server egy virtuális gép, amely az operációs rendszer (OS) saját példányát futtatja, és az ügyfeleknek dedikált (privát) hozzáférést biztosít a távoli számítógéphez a virtualizációs technológia segítségével.

1.7 A szolgáltatás használata előtt minden felhasználót arra ösztönzünk, hogy ismerkedjen meg a ThinkHuge Ltd. által ForexVPS.net néven működő üzleti felhasználói kézikönyvekkel a forexvps.net weboldalon. Ezenkívül a szolgáltatás minden felhasználóját arra ösztönzik, hogy tesztelje a szolgáltatás beállításait és funkcióit egy ingyenes demo számlán, mielőtt a szolgáltatást éles számlán használná.

1.8 Az Admiral Markets nem vonható felelősségre a szolgáltatás váratlan működésének következményeiért, amelyek a ForexVPS.net néven üzleti tevékenységet folytató ThinkHuge Ltd. cselekedetei vagy mulasztásai miatt merülhetnek fel, vagy az Admiral Markets ügyfeleinek a szolgáltatás működési szabályainak és alapelveinek hiányos ismerete miatt vagy helytelen használata végett.

2. Hozzáférés Biztosítása

2.1 A szolgáltatás hozzáférés megszerzéséhez a jogosult ügyfélnek a következő lépéseket szükséges megtennie:

2.1.1 Regisztrálj az Admiral Markets weboldalon, és nyisson Éles számlát

2.1.2 Győződj meg, hogy az Éles számlád tőkéje legalább 5000 euró (vagy ennek megfelelő összeg egy másik Éles számlán valutában)

2.1.3 Küldj kérelmet a szolgáltatás speciális landing oldalán található linken keresztül, vagy e-mailt a következő címre: vps@admiralmarkets.com Éles számla azonosító számoddal és a szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosításának kérésével.

3. Hozzáférés megújítása

3.1 A szolgáltatáshoz való hozzáférés automatikusan megújul, ha az ügyfél a felülvizsgálat időpontjában az Éles számláján minimum 5000 euró (ötezer euró) vagy azzal egyenértékű összeggel rendelkezik vagy egy másik Éles számla alapvalutában az 1.4.2 bekezdés szerint.

3.2 Minden más esetben a szolgáltatásnyújtás a folyamatban lévő naptári hónap utolsó napján szünetel, az ügyfél összes adata és a virtuális magánszerver konfigurációi véglegesen törlődnek.

3.3 Amennyiben az Admiral Markets úgy dönt, hogy nem újítja meg a szolgáltatáshoz való hozzáférést, az Admiral Markets 72 órával a hozzáférés felfüggesztése előtt megkísérli e-mailben értesíteni az ügyfelet, azonban az ilyen értesítés időben történő kézbesítése az ügyfél számára nem garantált. Az ügyfél továbbra is kizárólagos felelősséggel tartozik minden olyan eredményért, amelyet a szolgáltatás hozzáférés megszüntetése okozhat.

3.4 Minden olyan ügyfél, akinek a szolgáltatáshoz való hozzáférését nem újítottuk meg, továbbra is szabadon használhatja az Admiral Markets szolgáltatásait általános szolgáltatási feltételek mellett.

4. Licenc visszavonás

4.1 Az Admiral Markets feltételezi a „méltányos használatot”: Ha egy ügyfél szokatlan módon használja ezt a szolgáltatást vagy felhasználja az ajánlatot az Admiral Markets ellen, valamint gazdasági és jogi érdekeivel szemben, az Admiral Markets-nekjoga van, ésszerű belátása szerint, előzetesen vagy anélkül azonnal felmondani a szolgáltatást az ügyfélnek.

4.2 Az Admiral Marketsnek joga van felfüggeszteni a szolgáltatáshoz való hozzáférést olyan éles számlák esetében is, amelyek saját tőkéje meghaladja az 5000 eurót (ötezer eurót) vagy azzal egyenértékű alap valutával rendelkezik egy másik éles számlán, abban az esetben ha szembetűnő betéti és kifizetési szokások nyilvánvalóvá válnak, ami arra utal, hogy ennek az ajánlatnak a feltételeivel visszaéltek.

4.3 Az Admiral Markets fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint megváltoztassa, módosítsa, felfüggessze, törölje, vagy bármikor felmondhassa vagy megszüntethesse a szolgáltatást az ügyfél értesítése vagy anélkül. Semmilyen körülmények között sem lesz a cég felelős az ebből származó közvetlen vagy közvetett következményekért a szolgáltatás bármilyen módosítása, beállítása, felfüggesztése, törlése vagy megszüntetése miatt.

4.4 Semmi sem zárja ki vagy korlátozza az ügyfél kizárólagos felelősségét a szolgáltatás használata során esetlegesen bekövetkező illegális vagy csalárd tevékenységekért.

5. Általános rendelkezések

5.1 A szolgáltatás átvételét követően az ügyfél nyugtázza, hogy elolvasta, megértette éselfogadta a Virtual Private Server szogáltatás összes érintett végfelhasználó használati feltételeit, hozzáférési feltételeit és a szolgáltatás felhasználói kézikönyvét, valamint az ügyfélszerződés és az összes többi általános feltételt, valamint az Admiral Markets feltételeiben is, egyetért.

5.2 Az Admiral Markets nem tesz állítást a szolgáltatás hibátlan működésével kapcsolatban, és nem vállal felelősséget a szolgáltatással kapcsolatos műszaki problémákért, amelyek a ThinkHuge Ltd. ForexVPS.net néven üzleti tevékenységéből vagy mulasztásából fakadhatnak.

5.3 A szolgáltatás használatával és a kapcsolódó használati feltételek elfogadásával az ügyfél vállalja, hogy mentesíti a céget és annak tisztviselőit, alkalmazottait, képviselőit és / vagy ügynökeit a felelősség alól bármilyen igény, költség, veszteség vagy bármilyen kár alól, amely a szolgáltatással kapcsolatban merül fel vagy merült fel.

5.4 Bármely vita vagy a fent meghatározott alkalmazandó feltételek téves értelmezése eseténa vitát vagy félreértelmezést az Admiral Markets megfelelőnek ítélt módon oldja meg. Az Admiral Markets határoztata végleges és kötelező érvényű.

5.5 Az ügyfél bármikor felmondhatja a szolgáltatás hozzáférést, ha e-mailben elküldi a kereskedési azonosító számát a vps@admiralmarkets.com-ra.

Kérdés vagy visszajelzés esetén nyugodtan lépj kapcsolatba velünk.