Salvează PDF Tipărește

Server Privat Virtual (VPS) cu Admiral Markets CYPRUS LTD

TERMENI ȘI CONDIȚII

În vigoare începând cu 1 Decembrie 2020


1. General

1.1 Serverul Virtual Privat (denumit în continuare „Produs”) este un software extern (third party), dezvoltat de [link]ForexVPS.net[/link] (deținut de Think Huge Ltd.), pe careAdmirals (prin entitățile sale juridice globale, cum ar fi Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS, Admiral Markets Cyprus și Admiral Markets PTY) le oferă clienților în conformitate cu termenii și condițiile descrise în continuare.

1.2 Think Huge Ltd., care își desfășoară activitatea ca ForexVPS.net deține Termenii și condițiile sale, respectiv și Politica de confidențialitate care trebuie citite, înțelese și acceptate de fiecare utilizator al Serviciului înainte de utilizarea Serviciului.

1.3 Serviciul poate fi utilizat atât pe conturile de practică pe bani virtuali („Conturi demo”), cât și pe conturile cu bani reali („Conturi live”) ale tuturor clienților Admirals care au optat pentru această ofertă de Servicii.

1.4 Oferta serviciului este disponibilă pentru clienții Eligibili ai Admirals, în mod gratuit, dacă clientul menține capitalul propriu minim al contului Live la minim 5.000 Euro (cinci mii Euro) sau echivalent într-o altă monedă de bază a contului live. Îndeplinirea cerinței minime menționate anterior privind capitalul propriu aferentă contului live este supusă unei revizuiri manuale discreționare:

1.4.1 În decursul a 2 (două) zile lucrătoare de la atingerea nivelului de capital propriu necesar pentru conturile Live, raportat către Admirals prin solicitarea specială din paginia dedicată serviciului de pe site-ul Admirals, prin intermediul următorului link, Admirals va notifica clientul prin e-mail după acordarea accesului;

1.4.2 La sfârșitul fiecărei luni calendaristice, când Admirals decide dacă accesul la respectivul serviciu al unui client Eligibil va fi reînnoit sau nu pentru următoarea lună calendaristică.

1.5 Admirals nu este implicată în revânzarea serviciilor VPS plătite; prin urmare, accesul la Serviciu este disponibil pentru client doar atâta timp cât accesul va fi reînnoit de Admirals.

1.6 UnServer Privat Virtual este o mașină virtuală care rulează propria copie a unui sistem de operare (OS), oferind clienților un acces dedicat (privat) la computer, de la distanță, folosind tehnologia de virtualizare.

1.7 Înainte de utilizarea Serviciului, fiecare utilizator este încurajat să se familiarizeze cu manualele de utilizare ale Serviciului furnizate de ThinkHuge Ltd., care derulează business-ul ca ForexVPS.net, pe site-ul forexvps.net. În plus, fiecare utilizator al Serviciului este încurajat să testeze caracteristicile și funcțiile Serviciului pe un cont demo gratuit înainte de a utiliza produsul pe conturi cu fonduri reale.

1.8 Admirals nu poate fi trasă la răspundere pentru consecințele unei funcționări imprevizibile a Serviciului care ar putea apărea din cauza unor acte sau omisiuni ale ThinkHuge Ltd., care desfășoară activități sub egida ForexVPS.net sau a cunoștințelor insuficiente ale clienților Admirals cu privire la regulile și principiile de operare a Serviciului. sau utilizarea incorectă a acestora.

2. Furnizarea accesului

2.1 Pentru a obține acces la Serviciu, un client eligibil trebuie să parcurgă următoarele etape:

2.1.1 Înregistrați-vă prin intermediul site-ului Admirals și deschideți-vă un cont Live

2.1.2 Asigurați-vă că aveți pe contul Live un capital propriu de minim 5.000 de Euro (sau o sumă echivalentă într-o altă monedă de bază a contului Live)

2.1.3 Trimiteți o solicitare print intermediul Paginii Dedicate a Serviciului prin următorul link sau trimiteți un e-mail la vps@admiralmarkets.com cu un număr de cont Live și o cerere de furnizare a accesului la respectivul Serviciu.

3. Reînnoirea accesului

3.1 Accesul la Serviciu va fi reînnoit automat atât timp cât clientul menține nivelul capitalului propriu al contului live la minim 5.000 Euro (cinci mii euro) sau echivalent într-o altă monedă de bază a contului live, în momentul revizuirii, conform paragrafului 1.4.2.

3.2 În toate celelalte cazuri, furnizarea serviciului va fi suspendată în ultima zi a lunii calendaristice în curs, toate datele clientului și configurațiile serverului privat virtual urmăd să fie șterse definitiv.

3.3 În situația în care Admirals decide să nu reînnoiască accesul la Serviciu, Admirals va încerca să notifice clientul prin e-mail cu 72 de ore înainte ca accesul să fie suspendat. Cu toate acestea, livrarea în timp util a unei astfel de notificări către client nu este garantată. Clientul rămâne singurul responsabil pentru orice rezultate pe care le poate provoca întreruperea accesului la Serviciu.

3.4 Orice client al cărui acces la Serviciu nu a fost reînnoit poate să continue să utilizeze serviciile Admirals în condițiile generale ale serviciului respectiv.

4. Revocarea Licenței

4.1 Admirals presupune "Utilizarea corectă” a Serviciului menționat: în situația în care un client utilizează această ofertă de Serviciu într-o manieră neobișnuită sau utilizează oferta împotriva intereselor economice și legale ale Admirals, Admirals are dreptul de a rezilia accesul la Serviciu imediat, la discreția sa rezonabilă, cu sau fără o notificare prealabilă a clientului.

4.2 Admirals are dreptul de a suspenda accesul la Serviciu chiar și pentru conturile Live cu capitaluri proprii mai mari de 5.000 de Euro (cinci mii Euro) sau echivalent într-o altă monedă de bază a contului Live, în cazul în care devine evidentă apariția unor modele suspecte de depuneri și/sau retrageri, aspecte care ar putea sugera că termenii aferenți acestei oferte au fost abuzați.

4.3 Admirals își rezervă dreptul, la discreția sa, de a modifica, ajusta, suspenda, anula, rezilia sau de a suspenda Serviciul în orice moment, cu sau fără nicio notificare către client. Sub nicio circumstanță compania nu va fi răspunzătoare în privința oricăror consecințe, directe sau indirecte, care decurg din orice fel de modificare, ajustare, suspendare, anulare sau suspendare a Serviciul.

4.4 Nimic nu va exclude sau limita responsabilitatea exclusivă a clientului în privința oricărei activități ilegale sau frauduloase care ar putea avea loc în timpul utilizării Serviciului.

5. Dispoziții finale

5.1 Odată cu recepționarea Serviciului, clientul recunoaște că a citit, a înțeles și că este de acord cu privire la acești termeni de utilizare a Serviciului Server Privat Virtual, precum și la toți termenii relevanți ai utilizatorului final și manualele de utilizare ale Serviciului, acordul clientului și toți ceilalți termeni și condiții generale ale Admirals.

5.2 Admirals nu face nicio promisiune cu referire la funcționarea impecabilă a Serviciului și nu își asumă nicio responsabilitate în privința problemelor tehnice ale Serviciului care pot apărea în urma acțiunilor sau omisiunilor ThinkHuge Ltd., acționând ca ForexVPS.net

5.3 Prin utilizarea Serviciului și acceptarea condițiilor de utilizare asociate, clientul se angajează să absolve compania și directorii ei, angajații, reprezentanții și / sau agenții săi de orice răspundere în privința oricăror pretenții, costuri, pierderi sau daune de orice fel care ar putea rezulta sau apărea în legătură cu Serviciul.

5.4 În cazul oricărei dispute sau a unei interpretări greșite a termenilor aplicabili stabiliți mai sus, o astfel de dispută sau interpretare greșită va fi soluționată în funcție de cum va considera adecvat Admirals. Decizia Admirals este definitivă și obligatorie.

5.5 Clientul poate anula accesul la Serviciu în orice moment, trimițând un e-mail cu numărul contului său de tranzacționare la vps@admiralmarkets.com.

Nu ezitați să ne contactați în cazul în care aveți întrebări sau doriți un feedback.