Salvează PDF Tipărește

Server Privat Virtual (VPS) la Admirals

TERMENI ȘI CONDIȚII

În vigoare începând cu 1 Decembrie 2020


1. General

1.1 Serverul Privat Virtual denumit, în continuare, „Produs”) este un software extern, dezvoltat de ForexVPS.net (deținut de Think Huge Ltd.), pe care Admiral Markets (prin entitățile sale la nivel global, precum Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS, Admiral Markets Cyprus și Admiral Markets Pty) îl oferă clienților în conformitate cu Termenii și Condițiile menționateîn această secțiune.

1.2 ThinkHuge Ltd. își desfășoară activitatea pornind de la premisa că Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate ale ForexVPS.net trebuie citite, înțelese și acceptate de fiecare utilizator al Produsului înainte de utilizarea Produsului.

1.3 Produsul poate fi utilizat atât pe conturile cu bani virtuali („Conturi Demonstrative”) cât și pe conturile cu bani reali („Conturi Live”) ale tuturor clienților Admiral Markets care au optat în favoarea acestei oferte de produs.

1.4 Oferta de produs este disponibilă pentru clienții eligibili ai Admiral Markets, în mod gratuit, dacă clientul menține capitalul propriu minim al contului live la minim 5.000 Euro (cinci mii Euro) sau echivalent într-o altă monedă de bază a contului live. Îndeplinirea cerinței minime menționate anterior privind capitalul propriu aferentă contului live este supusă unei revizuiri manuale discreționare care are loc:

1.4.1 În decursul a 2 (două) zile lucrătoare de la atingerea nivelului de capital propriu necesar pentru conturile Live, raportat cătreAdmiral Markets prin solicitarea specială din paginia dedicată produsului de pe site-ul Admiral Markets, prin intermediul următorului link. Admiral Markets va notifica clientul prin e-mail după acordarea accesului;

1.4.2 La sfârșitul fiecărei luni calendaristice, când Admiral Markets decide dacă accesul la respectivul produs al unui client eligibil va fi reînnoit sau nu pentru următoarea lună calendaristică.

1.5 Admiral Markets nu este implicată în revânzarea serviciilor VPS plătite; prin urmare, accesul la produs este disponibil pentru client doar atâta timp cât accesul va fi reînnoit de Admiral Markets.

1.6 UnServer Privat Virtual este o mașină virtuală care rulează propria copie a unui sistem de operare (OS), oferind clienților un acces dedicat (privat) la computer, de la distanță, folosind tehnologia de virtualizare.

1.7 Înainte de utilizarea Produsului, fiecare utilizator este încurajat să se familiarizeze cu manualele de utilizare ale Produsului furnizate de ThinkHuge Ltd., care derulează business-ul ca ForexVPS.net, pe site-ul forexvps.net. În plus, fiecare utilizator al produsului este încurajat să testeze caracteristicile și funcțiile produsului pe un cont demo gratuit înainte de a utiliza produsul pe conturi cu fonduri reale.

1.8 Admiral Markets nu poate fi trasă la răspundere pentru consecințele unei funcționări imprevizibile a Produsului care ar putea apărea din cauza unor acte sau omisiuni ale ThinkHuge Ltd., care desfășoară activități sub egida ForexVPS.net sau a cunoștințelor insuficiente ale clienților Admiral Markets cu privire la regulile și principiile de operare a Produsului. sau utilizarea incorectă a acestora.

2. Furnizarea accesului

2.1 Pentru a obține acces la produs, un client eligibil trebuie să parcurgă următoarele etape:

2.1.1 Înregistrați-vă prin intermediul site-ului Admiral Markets și deschideți-vă un cont Live

2.1.2 Asigurați-vă că aveți pe contul Live un capital propriu de minim 5.000 de Euro (sau o sumă echivalentă într-o altă monedă de bază a contului Live)

2.1.3 Trimiteți o solicitare print intermediul paginii dedicate a produsului prin următorul link sau trimiteți un e-mail la vps@admiralmarkets.com cu un număr de cont Live și o cerere de furnizare a accesului la respectivul produs.

3. Reînnoirea accesului

3.1 Accesul la produs va fi reînnoit automat atât timp cât clientul menține nivelul capitalului propriu al contului live la minim 5.000 Euro (cinci mii euro) sau echivalent într-o altă monedă de bază a contului live, în momentul revizuirii, conform paragrafului 1.4.2.

3.2 În toate celelalte cazuri, furnizarea serviciului va fi suspendată în ultima zi a lunii calendaristice în curs, toate datele clientului și configurațiile serverului privat virtual urmăd să fie șterse definitiv.

3.3 În situația în care Admiral Markets decide să nu reînnoiască accesul la produs, Admiral Markets va încerca să notifice clientul prin e-mail cu 72 de ore înainte ca accesul să fie suspendat. Cu toate acestea, livrarea în timp util a unei astfel de notificări către client nu este garantată. Clientul rămâne singurul responsabil pentru orice rezultate pe care le poate provoca întreruperea accesului la produs.

3.4 Orice client al cărui acces la produs nu a fost reînnoit poate să continue să utilizeze serviciile Admiral Markets în condițiile generale ale serviciului respectiv.

4. Revocarea Licenței

4.1 Admiral Markets presupune "Utilizarea corectă” a serviciului menționat: în situația în care un client utilizează această ofertă de Produs într-o manieră neobișnuită sau utilizează oferta împotriva intereselor economice și legale ale Admiral Markets, Admiral Markets are dreptul de a rezilia accesul la Produs imediat, la discreția sa rezonabilă, cu sau fără o notificare prealabilă a clientului.

4.2 Admiral Markets are dreptul de a suspenda accesul la produs chiar și pentru conturile Live cu capitaluri proprii mai mari de 5.000 de Euro (cinci mii Euro) sau echivalent într-o altă monedă de bază a contului Live, în cazul în care devine evidentă apariția unor modele suspecte de depuneri și/sau retrageri, aspecte care ar putea sugera că termenii aferenți acestei oferte au fost abuzați.

4.3 Admiral Markets își rezervă dreptul, la discreția sa, de a modifica, ajusta, suspenda, anula, rezilia sau de a suspenda produsul în orice moment, cu sau fără nicio notificare către client. Sub nicio circumstanță compania nu va fi răspunzătoare în privința oricăror consecințe, directe sau indirecte, care decurg din orice fel de modificare, ajustare, suspendare, anulare sau suspendare a Produsului.

4.4 Nimic nu va exclude sau limita responsabilitatea exclusivă a clientului în privința oricărei activități ilegale sau frauduloase care ar putea avea loc în timpul utilizării Produsului.

5. Dispoziții finale

5.1 Odată cu recepționarea Produsului, clientul recunoaște că a citit, a înțeles și că este de acord cu privire la acești termeni de utilizare a produsului Server Privat Virtual, precum și la toți termenii relevanți ai utilizatorului final și manualele de utilizare ale Produsului, acordul clientului și toți ceilalți termeni și condiții generale ale Admiral Markets.

5.2 Admiral Markets nu face nicio promisiune cu referire la funcționarea impecabilă a produsului și nu își asumă nicio responsabilitate în privința problemelor tehnice ale produsului care pot apărea în urma acțiunilor sau omisiunilor ThinkHuge Ltd., acționând ca ForexVPS.net

5.3 Prin utilizarea produsului și acceptarea condițiilor de utilizare asociate, clientul se angajează să absolve compania și directorii ei, angajații, reprezentanții și / sau agenții săi de orice răspundere în privința oricăror pretenții, costuri, pierderi sau daune de orice fel care ar putea rezulta sau apărea în legătură cu produsul.

5.4 În cazul oricărei dispute sau a unei interpretări greșite a termenilor aplicabili stabiliți mai sus, o astfel de dispută sau interpretare greșită va fi soluționată în funcție de cum va considera adecvat Admiral Markets. Decizia Admiral Markets este definitivă și obligatorie.

5.5 Clientul poate anula accesul la Produs în orice moment, trimițând un e-mail cu numărul contului său de tranzacționare la vps@admiralmarkets.com.

Nu ezitați să ne contactați în cazul în care aveți întrebări sau doriți un feedback.