PDF opslaan Printen

Virtual Private Server (VPS) bij Admiral Markets CYPRUS LTD

VOORWAARDEN

Van kracht vanaf 1 December 2020


1. Algemeen

1.1 Virtual Private Server (hierna genaamd "Product") is een externe (third party)downloadbare technische software ontwikkeld door ForexVPS.net (owned by Think Huge Ltd)., dat Admiral Markets (bij zijn wereldwijde juridische entiteiten bekend als Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS, Admiral Markets Cyprus enAdmiral Markets Pty) aanbiedt aan klanten volgens de licentievoorwaarden die hierin uiteen worden gezet.

1.2 ThinkHuge Ltd. actief als ForexVPS.net heeft zijn algemene voorwaarden en privacybeleid die door elke productgebruiker moeten worden gelezen, begrepen en geaccepteerd voordat het product wordt gebruikt .

1.3 Afhankelijk van de toepasselijke licentievoorwaarden, mag het Product worden gebruikt voor zowel oefenaccounts met virtueel geld ("Demo-accounts") en accounts met echt geld ("Live-accounts") door alle Admiral Markets-klantendie zich hebben aangemeld voor dit productaanbod.

1.4 De Productaanbieding is gratis beschikbaar voor in aanmerking komende klanten van Admiral Markets als de klant minimaal eenLive-accountvermogen van 5.000 euro (vijfduizend euro) of gelijkwaardig in een ander Live-account valuta aanhoudt. De vervulling van de bovengenoemde minimale eigenvermogen vereiste voor Live-accounts is onderworpen aan discretionaire niet-automatische beoordeling die plaatsvindt:

1.4.1 Gedurende 2 (twee) werkdagen nadat het vereiste vermogensniveau van de Live-account is bereikt en gerapporteerd aan Admiral Markets via het speciale Product Landing Page-verzoek op de website van Admiral Markets via de link. Zal Admiral Markets de klant via e-mail op de hoogte brengen dat de toegang is verleend;

1.4.2 Aan het einde van elke kalendermaand beslist Admiral Markets of de Producttoegang van een In aanmerking komende klant al dan niet zal worden verlengd voor de volgende kalendermaand.

1.5 Admiral Markets houdt zich niet bezig met het doorverkopen van betaalde VPS services; daarom is een productlicentie alleen beschikbaar voor de klant zolang Admiral Markets de productlicentie verlengt.

1.6 Een Virtual Private Server is een virtuele machine die een eigen kopie van een besturingssysteem (OS) draait en de klanten een speciale (privé) toegang biedt tot de externe computer met behulp van virtualisatietechnologie.

1.7 Voordat de functies van het product worden toegepast, wordt elke gebruiker aangemoedigd om vertrouwd te raken met de producthandleiding die door ThinkHuge Ltd. onder de naam ForexVPS.netop de website wordt geleverd via forexvps.net.Bovendien wordt elke gebruiker van het product aangemoedigd om de producteigenschappen en functies te testen op een gratis demo-account voordat u het product gebruikt met accounts met echt geld.

1.8 Admiral Markets kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een onverwachte werking van het Product dat kan ontstaan als gevolg van handelen of nalaten van ThinkHuge Ltd. onder de naam ForexVPS.net of onvoldoende kennis van de operationele regels en principes van het Product, of onjuist gebruik ervan, door Admiral Markets-klanten.

2. Regels voor Toegankelijkheid

2.1 Om de productlicentie te verkrijgen, moet een in aanmerking komende klant de volgende stappen ondernemen:

2.1.1 Registreer via de Admiral Markets-website en open een Live-account

2.1.2 Zorg ervoor dat het Live-account een vermogen heeft van 5.000 euro of meer (of een gelijkwaardig bedrag in een anderebasisvaluta)

2.1.3 Stuur een verzoek via een specifieke product pagina via de link of stuur een e-mail naar vps@admiralmarkets.commet uw Live-accountnummer en een verzoek om een Productlicentie voor het product.

3. Verlenging van de Toegang

3.1 De toegang tot het product wordt automatisch verlengd als de klant op het moment van beoordeling minimaal Live-accountvermogen van 5.000 euro (vijfduizend euro) of equivalent in een andere Live-accountbasisvaluta aanhoudt volgens paragraaf 1.4.2 .

3.2 In alle andere gevallen wordt de dienstverlening op de laatste dag van de lopende kalendermaand opgeschort, alle gegevens van de client en configuraties van de virtual private server worden definitief verwijderd.

3.3 Mocht Admiral Markets besluiten de toegang tot het Product niet te verlengen, dan zal Admiral Markets proberen de klant 72 uur voordat de toegang wordt opgeschort via e-mail op de hoogte te stellen, maar de tijdige levering van een dergelijke melding aan de klant is niet gegarandeerd. De klant blijft als enige verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die de stopzetting van de producttoegang kan veroorzaken .

3.4 Elke klant wiens productlicentie niet is verlengd, is vrij om de diensten van Admiral te blijven gebruikenMarkten met algemene servicevoorwaarden.

4. Beëindiging van de Licentie

4.1 Admiral Markets gaat uit van "Fair Use (redelijk gebruik)": als een klant dit productaanbod op een ongebruikelijke manier gebruikt of gebruik op een wijze die tegen de economische en juridische belangen van Admiral Markets ingaat, heeft Admiral Markets het recht om het aanbod onmiddellijk naar eigen goeddunken met of zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

4.2 Admiral Markets heeft het recht om productlicenties te deactiveren en in te trekken, zelfs voor Live-accountsmet een eigen vermogen van meer dan 5.000 euro, mochten er opvallende stortings- en opnamepatronen worden gezien, die suggereren dat de voorwaarden van dit aanbod misbruikt zijn.

4.3 Admiral Markets behoudt zich het recht voor om op elk moment het product naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, op te schorten, te annuleren of te beëindigen, met of zonder kennisgeving aan de klant. Onder geen omstandigheid is het bedrijf aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen die voortvloeien uit een wijziging, aanpassing, opschorting, annulering of beëindiging van het Product.

4.4 Niets zal de verantwoordelijkheid van de klant uitsluiten of beperken voor enige illegale of frauduleuze activiteit die kan plaatsvinden tijdens het gebruik van het product.

5. Laatste Voorwaarden

5.1 Bij ontvangst van het Product erkent de klant dat hij de gebruiksvoorwaarden van hetVirtual Private Server Product en alle relevante eindgebruikers-licentievoorwaarden en de gebruikershandleiding van het product, evenals de klantovereenkomst en alle andere algemene voorwaarden en voorwaarden van Admiral Markets heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

5.2 Admiral Markets waarborgt de foutloze werking van het product niet en neemt ook geen verantwoordelijkheid voor technische problemen met het product die kunnen voortvloeien uit het handelen of nalaten daarvan door ThinkHuge Ltd.actief als ForexVPS.net

5.3 Door gebruik te maken van het Product en de bijbehorende gebruiksvoorwaarden te accepteren, verbindt de klant zich ertoe het bedrijf en zijn functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers en/of agenten vrij te waren van elke aansprakelijkheid voorclaims, kosten, verliezen of schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit of ontstaan in verband met het product.

5.4 In het geval van een geschil of verkeerde interpretatie van de toepasselijke voorwaarden die hierboven uiteengezet zijn, zullen zulkegeschillen of verkeerde interpretaties worden opgelost zoals Admiral Markets dit passend acht. De beslissing van Admiral Markets is definitief en bindend.

5.5 De klant kan de productlicentie op elk moment annuleren door een e-mail te sturen met zijn/haar tradeaccountnummer naar vps@admiralmarkets.com.

Neem gerust contact met ons op in geval van vragen of opmerkingen.