PDF opslaan Printen

Virtual Private Server (VPS) bij Admiral Markets CYPRUS LTD

VOORWAARDEN

Van kracht vanaf 1 December 2020


1. Algemeen

1.1 Virtual Private Server (hierna genaamd "Product") is een externe (derde partij) service aangedreven door ForexVPS.net (eigendom van Think Huge Ltd.), dat Admirals (in zijn wereldwijde juridische entiteiten als Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS, Admiral Markets Cyprus en Admirals Markets PTY) aanbiedt aan klanten volgens de algemene voorwaarden die hierin uiteen worden gezet.

1.2 ThinkHuge Ltd. actief als ForexVPS.net heeft zijn Algemene Voorwaarden en Privacybeleid die door elke Servicegebruiker moeten worden gelezen, begrepen en geaccepteerd voordat de Service wordt gebruikt.

1.3 De Service kan worden gebruikt op zowel oefenrekeningen met virtueel geld ("Demorekeningen") als rekeningen met echt geld ("Live-rekeningen") van alle Admirals-klanten die zich hebben aangemeld voor dit Serviceaanbod.

1.4 De Productaanbieding is gratis beschikbaar voor in aanmerking komende klanten van Admirals als de klant minimaal een Live-accountvermogen van 5.000 euro (vijfduizend euro) of gelijkwaardig in een ander Live-account valuta aanhoudt. De vervulling van de bovengenoemde minimale eigenvermogen vereiste voor Live-accounts is onderworpen aan discretionaire niet-automatische beoordeling die plaatsvindt:

1.4.1 Gedurende 2 (twee) werkdagen nadat het vereiste vermogensniveau van de Live-account is bereikt en gerapporteerd aan Admiral Markets via het speciale Service Landing Page-verzoek op de website van Admirals via de link zal Admirals de klant via e-mail op de hoogte brengen dat de toegang is verleend;

1.4.2 Aan het einde van elke kalendermaand beslist Admirals of de Servicetoegang van een In aanmerking komende klant al dan niet zal worden verlengd voor de volgende kalendermaand.

1.5 Admirals houdt zich niet bezig met het doorverkopen van betaalde VPS services; daarom is Servicetoegang alleen beschikbaar voor de klant zolang Admirals ze verlengt.

1.6 Een Virtual Private Server is een virtuele machine die een eigen kopie van een besturingssysteem (OS) draait en de klanten een speciale (privé) toegang biedt tot de externe computer met behulp van virtualisatietechnologie.

1.7 Voordat de functies van de Service worden toegepast, wordt elke gebruiker aangemoedigd om vertrouwd te raken met de Servicehandleiding die door ThinkHuge Ltd. onder de naam ForexVPS.net op de website wordt geleverd via forexvps.net. Bovendien wordt elke gebruiker van de Service aangemoedigd om de Service-eigenschappen en -functies te testen op een gratis demo-rekening voordat u het product gebruikt met accounts met echt geld.

1.8 Admirals kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een onverwachte werking van de Service dat kan ontstaan als gevolg van handelen of nalaten van ThinkHuge Ltd. onder de naam ForexVPS.net of onvoldoende kennis van de operationele regels en principes van de Service, of onjuist gebruik ervan, door Admirals-klanten.

2. Regels voor Toegankelijkheid

2.1 Om toegang te krijgen tot de Service, moet een in aanmerking komende klant de volgende stappen ondernemen:

2.1.1 Registreer via de Admirals-website en open een Live-account

2.1.2 Zorg ervoor dat het Live-account een vermogen heeft van 5.000 euro of meer (of een gelijkwaardig bedrag in een anderebasisvaluta)

2.1.3 Stuur een verzoek via een specifieke Service Landing Page via de link of stuur een e-mail naar vps@admiralmarkets.commet uw Live-accountnummer en een verzoek om een toegang te verstrekken tot de Service.

3. Verlenging van de Toegang

3.1 De toegang tot de Service wordt automatisch verlengd als de klant op het moment van beoordeling minimaal een Live-accountvermogen van 5.000 euro (vijfduizend euro) of equivalent in een andere Live-accountbasisvaluta aanhoudt volgens paragraaf 1.4.2.

3.2 In alle andere gevallen wordt de dienstverlening op de laatste dag van de lopende kalendermaand opgeschort, alle gegevens van de client en configuraties van de virtual private server worden definitief verwijderd.

3.3 Mocht Admirals besluiten de toegang tot de Service niet te verlengen, dan zal Admirals proberen de klant 72 uur voordat de toegang wordt opgeschort via e-mail op de hoogte te stellen, maar de tijdige levering van een dergelijke melding aan de klant is niet gegarandeerd. De klant blijft als enige verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die de stopzetting van de Servicetoegang kan veroorzaken.

3.4 Elke klant wiens Servicetoegang niet is verlengd, is vrij om de diensten van Admirals te blijven gebruiken met algemene servicevoorwaarden.

4. Beëindiging van de Licentie

4.1 Admirals gaat uit van "Fair Use (redelijk gebruik)": Als een klant dit Service-aanbod op een ongebruikelijke manier gebruikt of gebruik op een wijze die tegen de economische en juridische belangen van Admirals ingaat, heeft Admirals het recht om de toegang tot de Service onmiddellijk naar eigen goeddunken met of zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

4.2 Admirals heeft het recht om de toegang tot de Service op te schorten, zelfs voor Live-accounts met een eigen vermogen van meer dan 5.000 euro (vijfduizend euro) of het equivalent daarvan in een andere Live-account basisvaluta, mocht er opvallende stortings- en opnamepatronen blijken, die suggereren dat er is misbruik gemaakt van de licentievoorwaarden van dit aanbod.

4.3 Admirals behoudt zich het recht voor om op elk moment de Service naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, op te schorten, te annuleren of te beëindigen, met of zonder kennisgeving aan de klant. Onder geen omstandigheid is het bedrijf aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen die voortvloeien uit een wijziging, aanpassing, opschorting, annulering of beëindiging van de Service.

4.4 Niets zal de verantwoordelijkheid van de klant uitsluiten of beperken voor enige illegale of frauduleuze activiteit die kan plaatsvinden tijdens het gebruik van de Service.

5. Laatste Voorwaarden

5.1 Bij ontvangst van de Service erkent de klant dat hij de gebruiksvoorwaarden van het Virtual Private Server Product en alle relevante eindgebruikers-licentievoorwaarden en de gebruikershandleiding van de Service, evenals de klantovereenkomst en alle andere algemene voorwaarden en voorwaarden van Admirals heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

5.2 Admirals waarborgt de foutloze werking van het product niet en neemt ook geen verantwoordelijkheid voor technische problemen met de Service die kunnen voortvloeien uit het handelen of nalaten daarvan door ThinkHuge Ltd. actief als ForexVPS.net

5.3 Door gebruik te maken van de Service en de bijbehorende gebruiksvoorwaarden te accepteren, verbindt de klant zich ertoe het bedrijf en zijn functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers en/of agenten te vrijwaren van elke aansprakelijkheid voor claims, kosten, verliezen of schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit of ontstaan in verband met de Service.

5.4 In het geval van een geschil of verkeerde interpretatie van de toepasselijke voorwaarden die hierboven uiteengezet zijn, zullen zulkegeschillen of verkeerde interpretaties worden opgelost zoals Admirals dit passend acht. De beslissing van Admirals is definitief en bindend.

5.5 De klant kan de Servicetoegang op elk moment annuleren door een e-mail te sturen met zijn/haar tradeaccountnummer naar vps@admiralmarkets.com.

Neem gerust contact met ons op in geval van vragen of opmerkingen.