Save PDF Print

Markedsførings Regler


De følgende retningslinjer og eksempler er udformet med henblik på at give mening i de lovgivningsmæssige krav til Finansielle Kampagner til fremme af Admirals mærket, som anvendes internt og eksternt.

1. Grundlæggende krav til alle Finansielle Kampagner

Investeringsselskaber skal sikre, at de oplysninger, de sender til eller formidler på en sådan måde, at de sandsynligvis vil blive modtaget af detailkunder eller professionelle kunder eller potentielle detailkunder eller professionelle kunder, herunder marketingkommunikation, opfylder følgende betingelser:

1.1 Oplysningerne omfatter navnet på investeringsselskabet;

1.2 Oplysningerne er nøjagtige og giver altid en rimelig og fremtrædende indikation af eventuelle relevante risici, når der henvises til eventuelle potentielle fordele ved en investeringsservice eller et finansielt instrument;

1.3 Oplysningerne bruger en skriftstørrelse til angivelse af relevante risici, der mindst svarer til den fremherskende skriftstørrelse, der er anvendt i alle de fremlagte oplysninger samt en layout, der sikrer, at en sådan indikation er fremtrædende;

1.4 Oplysningerne er tilstrækkelige til og præsenteres på en måde, der kan forventes at blive forstået af det gennemsnitlige gruppe medlem hvem den er retter eller hvem den sandsynligvis vil blive modtaget af;

1.5 Oplysningerne må ikke skjule, formindske eller tilsløre vigtige elementer, udsagn eller advarsler;

1.6 Oplysningerne er konsekvent præsenteret på samme sprog i alle former for information og markedsføring materialer, der leveres til hver kunde, medmindre kunden har accepteret at modtage oplysninger på mere end ét sprog;

1.7 Oplysningerne er ajourførte og relevante for de anvendte kommunikationsmidler;

1.8 Oplysningerne skal ikke blot omfatte et eksempel på et positivt resultat, men også et eksempel på et negativt resultat.

1.9 Informationen skal have en risikoadvarsel.

2. SEO artikler og analyseposter

Principper

2.1 Sammenligningen skal være meningsfuld og præsenteres på en retfærdig og afbalanceret måde;

2.2 Kilderne til de oplysninger, der anvendes til sammenligningen, skal specificeres;

2.3 De vigtigste fakta og forudsætninger, der er anvendt til sammenligningen, skal medtages;

2.4 Artiklen eller posten skal indeholde den korrekte ansvarsfraskrivelse.

Ved angivelse af TIDLIGERE RESULTATER:

2.5 Referenceperioden og informationskilden skal være klart angivet;

2.6 Oplysningerne skal indeholde en fremtrædende advarsel om, at tallene refererer til fortiden, og at tidligere præstationer ikke er en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Ved angivelse af FREMTIDIG PRÆSTATION:

2.7 Oplysningerne må ikke være baseret på eller henvise til simuleret tidligere ydeevne;

2.8 Den skal være baseret på rimelige antagelser, der understøttes af objektive data;

2.9 Hvor oplysningerne er baseret på bruttoresultater, skal virkningen af provisioner, gebyrer eller andre afgifter offentliggøres;

2.10 Den skal indeholde en fremtrædende advarsel om, at sådanne prognoser ikke er en pålidelig indikator for fremtidige præstationer.

3. Sociale medier

3.1 Twitter

 • Der er ingen regel om 20 % tekst, men det er bedre at bruge hovedtitel og undertitel, hvis det passer
 • Brug risikoadvarsel
 • Muligt at bruge knappen

Eksempler på hvordan det skal se ud:

Twitter kampagne

3.2 Facebook

 • Billeder eller indlæg skal have en risikoadvarsel, i det mindste på teksten
 • Brug ikke meget tekst i billedet. Hvis du bruger tekst, så brug kun hovedtitel, tekst kan ikke være mere end 20% af billedstørrelsen (herunder branding og tekst på grafik)
 • Det er muligt at titel- og undertekstfelter, når du deler indhold (f.eks. artikler og websider)
 • Mulighed for at bruge en knap i betalte Facebook-annoncer og boostede indlæg
 • I sidens omslagsbillede, må du ikke dække den nederst venstre halvdel af pladsen, fordi avatarbilledet er placeret der
 • Brug ikke branding på alle billeder

Eksempler på hvordan det skal se ud:

Facebook kampagne Facebook kampagne

3.3 Linkedin

 • Der er ingen regel om 20% tekst, men det er bedre at bruge Hovedtitel og Undertitel, hvis det passer
 • Brug risikoadvarsel
 • Muligt at bruge knappen

Eksempler på hvordan det skal se ud:

Linkedin kampagne Linkedin kampagne

3.4 Google-annoncer

 • Skal inkludere mærke
 • Skal omfatte risikoadvarsel
 • Knap tilgængelig for visning af reklamer

Eksempler på hvordan det skal se ud:

Google kampagne

3.5 Instagram

 • Risikoadvarsel er nødvendig, når der gøres reklame for
 • Muligt at bruge mærke
 • Ingen 20% tekstregel

Eksempler på hvordan det skal se ud:

Instagram kampagne

4. Bannere

Grundlæggende nøglepunkter for udformningen af effektiv kommunikation:

4.1 Let at forstå sprog med korte, forståelige meddelelser. Det anvendte sprog bør være passende for målgruppen, jargon-fri og indeholde enkle og korte meddelelser.

4.2. Designet til en målgruppe af forbrugere. Kommunikation bør være designet til at opfylde behovene hos målgruppen af forbrugere.

4.3 Vigtige oplysninger vises på en fremtrædende plads og indrammet effektivt.

4.4 Korrekt brug af billeder og grafik.

Vigtigste krav:

4.5 Oplysningerne skal være retfærdige, klare og ikke misledende;

4.6 Oplysningerne skal indeholde en klar henvisning til produktet;

4.7 Undgå uprofessionel markedsføring (kontekst, sprog, billeder osv.);

4.8 Banneren skal have afbalancerede oplysninger (brug en skriftstørrelse til angivelse af relevante risici, der mindst svarer til den fremherskende skriftstørrelse, der er anvendt i alle de fremlagte oplysninger samt en layout, der sikrer, at sådanne oplysninger er fremtrædende);

4.9 Banneren skal have risikoadvarsler (brug en skriftstørrelse til angivelse af relevante risici, der mindst svarer til den fremherskende skriftstørrelse, der er anvendt i alle de fremlagte oplysninger samt en layout, der sikrer, at sådanne oplysninger er fremtrædende);

4.10 Undgå tvetydig formuleringer;

4.11 Det er forbudt at bruge hashtags på banneret.

De fælles Finansielle Salgsfremme fejl og mangler på bannerne er følgende:

4.12 Undladelse af at skelne AM-instrumenter fra de underliggende aktiver; eksempel Digital Valuta (det rigtige ting at sige er, at vi har digital valuta CFD`er)

4. 13 Utilstrækkelig produktbeskrivelse

4.14 Kun at fremhæve produktets fordele

4.15 Manglende medtagelse af et afbalanceret billede af risiko og afgifter

4.16 Urealistiske overskrifter

4.17 Manglende eller utilstrækkelig beskrivelse af risiciene

4.18 Risikoadvarsel mangler og/eller invitation til at læse vilkår og betingelser

5. Regler for kampagnen (Vilkår og Betingelser):

5.1 Kontaktoplysninger for arrangøren af kampagnen (firmanavn, kontaktoplysninger: adresse, e-mail, telefon).

5.2 Tidsperiode for tilrettelæggelse af forbrugerspillet (start- og slutdatoer, timen, hvis det er nødvendigt. Overvej f.eks., om der skal inkluderes markedstimer).

5.3 Liste over præmier (beskrivelse, værdi). Hvis vinderen kan vælge præmien, skal det angives ud af hvilke produkter. Hvis der kun er én præmie pr. deltager, skal de respektive oplysninger tilføjes.

5.4 Krav til deltagere (f.eks. hjemsted for deltager, hvis nødvendigt: deltageren skal være voksen; hver person kan kun deltage én gang; klienten kan dog deltage som fysisk person og med juridisk enhed, hvor han/hun f.eks. er eneejer).

5.5 Betingelser for deltagelse (hvad skal en kunde gøre for at deltage i spillet) herunder deltagelse i mellemliggende lodtrækninger og en chance for at nå finalen.

5.6 Tid og beskrivelse af hvornår og hvordan vinderen eller vinderne vil blive valgt, herunder vinderne af mellemliggende kampagne trækker og vinderen af hovedpræmien. Dette bør også omfatte en beskrivelse af placeringen af deltagerne med identiske resultater (f.eks. samlede point eller tid) eller du bør overveje at udelukke denne mulighed.

5.7 Annoncering af vindere (gennem hvilken kanal og om vinderne vil blive kontaktet personligt).

5.8 Oplysninger om brug af data fra vinderen (offentliggørelse af navnet på vinderen).

5.9 Levering af præmier (placering eller henvisning til postlevering; tidsperiode, hvor præmierne vil blive leveret).

5.10 Muligheder for at opnå yderligere oplysninger (web-adresse, e-mailadresse; telefon; adresse på en lokal filial og hovedkontoradresse).

5.11 Procedure og frist for behandling af klager (kontaktoplysninger for indgivelse af klager).

5.12 Hvis kampagnen er rettet mod bestemte regionsklienter, skal der sikres en mulighed for at kommunikere på dette sprog. Det betyder også, at Kampagneregler/-Vilkår og Betingelser skal være på det lokale sprog.

6. Video

6.1 Risikoadvarsel skal være fremtrædende og ikke forsvinde under medieafspiller menuen.

6.2 Overensstemmende versioner gælder også for tv-reklamer, hvor ESMA`s advarsel om klæbrig risiko er synlig i hele videoen.

6.3 Endelige rammer af videoen skal have længere risikoadvarsel og AM-virksomheds registrerings oplysninger.

7. Risikoadvarsel

Den relevante risikoadvarsel skal være:

7.1 Fremtrædende;

7.2 Indeholdt inden for sin egen grænse og med fed og ikke-fed tekst som angivet;

7.3 Hvis den findes på et websted eller via en mobil applikation, statisk fikseret og synlig øverst på skærmen, selv når detailkunden ruller op eller ned ad websiden; og

7.4 Hvis det findes på en hjemmeside, inkluderet på hver enkelt linket webside på webstedet.

Den relevante risikoadvarsel, herunder skriftstørrelsen, skal være:

7.5 Proportionelt, under hensyntagen til indholdet, størrelse og orientering af markedsføringsmaterialet som helhed; og

7.6 Udgivet på en neutral baggrund.

8. Referencer og risikoadvarselseksempler

For at holde indholdet AM giver pålidelig, og for at beskytte AM mod mulige krænkelse af ophavsret, vi forventer billeder, charts, tekster (nyheder, studier, bøger osv.) og grafer tilføjet med henvisning til deres oprindelige kilde.

8.1 Charts:

Kilde: Admirals MT5 med MT5-SE Tilføjelse XXX Dags chart (mellem XXX, 201X, til XXX 201X). Besøgt: XXX, 2019, kl XX:00 GMT - Bemærk venligst: Tidligere ydeevne er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater, eller fremtidig ydeevne.

Ansvarsfraskrivelse: Chats for finansielle instrumenter i denne artikel er til illustrative formål og udgør ikke trading eller investeringsrådgivning eller en opfordring til at købe eller sælge ethvert finansielt instrument levet af Admirals (CFD`er, ETF`er, Aktier). Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikation af fremtidige resultater

8.2 SEO artikler:

Dette materiale indeholder ikke og bør ikke fortolkes som indeholdende investeringsrådgivning, investeringsanbefalinger, et tilbud om eller opfordring til transaktioner i finansielle instrumenter. Trading med finansielle instrumenter, der udbydes af Admirals (CFD`er, ETF`er, aktier) indebærer et højt risikoniveau, som ikke egner sig til alle investorer på grund af deres komplekse karakter. Før du træffer investeringsbeslutninger, bør du søge rådgivning fra uafhængige finansielle rådgivere for at sikre, at du forstår de risici, der er involveret. Læs mere på www.admiralmarkets.com.

CFD`er er komplekse instrumenter og har en høj risiko for at miste penge hurtigt på grund af gearing. XX% af detailinvestorkonti mister penge, når de trader CFD`er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD`er fungerer, og om du har råd til at tage den høje risiko for at miste dine penge.

8.3 Analyse indlæg:

OPLYSNINGER OM ANALYTISKE MATERIALER:

De foreliggende data indeholder yderligere oplysninger om alle analyser, estimater, prognoser, forudsigelser, markedsundersøgelser, ugentlige udsigter eller andre lignende vurderinger eller oplysninger (herefter “Analyse”) offentliggjort på Admirals websted. Før du træffer investeringsbeslutninger, skal du være meget opmærksom på følgende:

1. Dette er en marketingkommunikation. Indholdet offentliggøres kun til vejledende formål og kan på ingen måde opfattes som investeringsrådgivning eller anbefaling. Den er ikke udarbejdet i overensstemmelse med de juridiske krav, der har til formål at fremme investeringsforskningens uafhængighed. og at det ikke er omfattet af noget forbud mod at handle forud for formidlingen af investeringsforskning.

2. Enhver investeringsbeslutning træffes af hver kunde alene, mens Admirals ikke er ansvarlig for tab eller skade som følge af en sådan beslutning også baseret på indholdet.

3. Med henblik på at beskytte vores kunders interesser og objektiviteten af analysen, har Admirals etableret relevante interne procedurer for forebyggelse og forvaltning af interessekonflikter.

4. Analysen er udarbejdet af en uafhængig analytiker (herefter “Forfatter”) baseret på NAVN + (Position) personlige vurderinger.

5. Mens alle rimelige indsats er taget for at sikre, at alle kilder til indholdet er pålidelige, og at alle oplysninger fremlægges, så vidt muligt på en forståelig, rettidig, præcis og fuldstændig måde, garanterer Admirals ikke nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysninger indeholdt i analysen.

6. Enhver form for tidligere eller modelleret præstation af finansielle instrumenter, der er angivet i indholdet, bør ikke fortolkes som et udtrykkeligt eller stiltiende løfte, garanti eller implikation af Admirals for enhver fremtidig præstation. Værdien af det finansielle instrument kan både stige og falde, og beskyttelsen af aktivværdien er ikke garanteret.

7. Gearede produkter (herunder contracts for difference) er af spekulativ karakter og kan resultere i tab eller fortjeneste. Før du begynder at trade, skal du sikre dig, at du fuldt ud forstår de involverede risici.

8.4 Sociale medier

Twitter

[indsæt procentdel pr. udbyder]% af detail-CFD konti mister penge.

Facebook, bannere, videoer

[indsæt procentdel pr. udbyder]% af detailinvestor konti mister penge, når de trader CFD`er med denne udbyder. Du bør overveje, om du har råd til at tage den høje risiko for at miste dine penge.

8,5 Webinar, seminar, præsentationsmaterialer

Trading med finansielle instrumenter (CFD`er, Aktier, ETF`er), der tilbydes af Admirals, indebærer et højt risikoniveau, som ikke egner sig til alle investorer på grund af deres komplekse karakter. Før du indgår en kundeaftale eller foretager en transaktion, skal du sørge for at læse vilkårene og betingelserne for vores service. Kontakt en specialist om nødvendigt for at sikre, at du forstår de risici, der er forbundet med trading.

Dette indhold er kun til formål for information og undervisning. Indholdsmaterialet er udviklet af Admirals og distribueres af Admirals Group AS investeringsselskaber til et globalt publikum. Vær derfor venligst opmærksom på, at oplysningerne på dette session måske ikke passer til alle.

For at få de tilsvarende oplysninger om charting, betingelser og alle andre oplysninger, bedes du besøge admiralmarkets.com, vælge dit bopælsland og kontakte en passende person.

Dette indhold er kun til generelle oplysninger og er ikke beregnet til at levere trading eller investeringsrådgivning eller personlige anbefalinger. Alle oplysninger om tidligere resultater af en investering garanterer ikke nødvendigvis fremtidige resultater. Admirals er ikke ansvarlig for tab, som du pådrager dig, hverken direkte eller indirekte, som følge af enhver investering baseret på oplysninger i dette indhold.

Oplysningerne er ikke rettet mod indbyggere i USA, Belgien eller et bestemt land og er ikke beregnet til distribution af eller brug af en person i et hvilket som helst land eller jurisdiktion, hvor en sådan distribution eller anvendelse ville være i strid med lokal lovgivning eller regulering.

Relateret dokument er bilag til Retningslinjer for Markedsføring og Finansiel salgsfremme af Admirals.