Shrani PDF Natisni

Pogoji uporabe spletnega mesta

Velja od 1.12.2022

1.Splošne informacije

1.1 Pogoje uporabe te spletne strani (v nadaljnjem besedilu: pogoji spletnega mesta) zagotavlja Admiral Markets AS (AM) in se nanaša na informacije, ki so dostopne prek spletnih mest, ki so v lasti vseh AM in promovirajo svoje storitve pod blagovno znamko Admirals (druga investicijska podjetja, ki delujejo v okviru Admirals Group) na internetu. Ti pogoji urejajo uporabo teh spletnih strani, vključno z vsemi njenimi jezikovnimi podstrani, ki pripadajo AM.

1.2 Z vstopom in uporabo spletne strani obiskovalec zastopa in jamči, da je preučil pogoje spletne strani, jih razumel in v celoti sprejel. Če ste stranka AM ali samo obiskovalec spletnega mesta, so ti pogoji poleg tega in ne izničujejo nobenega drugega dogovora med vami in AM. Obiskovalec ne sme uporabljati te spletne strani, če obstajajo kakršni koli ugovori na te pogoje.

2.Informacije na spletni strani

2.1 Čeprav je podjetje AM storilo vse, kar je razumno, da bi zagotovilo, da so informacije (vključno s cenami vrednostnih papirjev in podatki o statistiki transakcij), prikazane na spletni strani, točne in izčrpne, AM ne jamči za pravilnost podatkov, niti ne AM prevzame odgovornost za posledice uporabe teh informacij.

2.2 Analize trga vrednostnih papirjev, komentarji, mnenja in napovedi glede cen vrednostnih papirjev in splošni trendi na trgih vrednostnih papirjev odražajo subjektivno vizijo strokovnjakov AM. AM ne prevzema odgovornosti za omenjene raziskave, pripombe, mnenja in napovedi niti za morebitno škodo, ki izhaja iz njihove uporabe. Raziskave, pripombe, mnenja in napovedi se ne štejejo za naložbena priporočila, razen če je izrecno navedeno drugače. Obiskovalec ne sme sprejemati svojih investicijskih odločitev le na podlagi anket, komentarjev, mnenj in napovedi, prikazanih na spletni strani.

2.3 Ta spletna stran in vsa njena vsebina, vključno z napovedmi in analizami tržnih ali posebnih instrumentov, je bila pripravljena samo za informativne in / ali izobraževalne namene, zanašanje na katero koli vsebino, ki je vsebovana na tej spletni strani ali je dostopna na njej, je na lastno odgovornost. Vsebina te spletne strani se ne sme razlagati kot priporočilo ali ponudba za nakup ali prodajo kakršnega koli varnostnega ali finančnega produkta ali za sodelovanje v določeni trgovalni strategiji. Obiskovalec ne sme sprejemati svojih investicijskih odločitev le na podlagi anket, komentarjev, mnenj in napovedi, prikazanih na spletni strani.

2.4 Če obiskovalec zapusti to spletno stran preko povezave, ki je v njej navedena, in si ogleda vsebino, ki je ni zagotovila Admiral Markets AS, obiskovalec to počne na lastno odgovornost. Admiral Markets AS nima nadzora nad naravo, vsebino in razpoložljivostjo teh spletnih mest.

2.5 Spletna stran ni naslovljena na osebe, ki imajo v skladu z veljavnimi zakoni ali predpisi svoje državljanstvo, stalno prebivališče ali prebivališče dostop do spletne strani. Osebe, ki jim je prepovedano uporabljati informacije na tej spletni strani ali so v dvomih, ali jim je dovoljena uporaba teh informacij, prosimo, da zapustijo spletno stran.

3.Pravice intelektualne lastnine

3.1 Spletne strani Admirals kot intelektualna lastnina z vsebino, ki jo vsebuje, razen blagovne znamke, pripada Admiral Markets AS.

3.2 Lastnik blagovne znamke Admirals je Admirals Group AS. Blagovne znamke, ki so uporabljene ali prikazane na spletni strani, ni dovoljeno kopirati ali uporabljati v celoti, delno ali spremenjeno, brez predhodnega pisnega dovoljenja Admirals Group AS. Uporaba blagovne znamke Admirals je dovoljena le za lastna investicijska podjetja.

4.Omejitve

Obiskovalec spletne strani:

  • gradiva spletne strani ne objavite v nobenem mediju brez pisnega soglasja AM;
  • ne uporabljajte te spletne strani na kakršen koli način, ki bi lahko škodoval tej spletni strani;
  • ne uporabljajte te spletne strani na kakršen koli način, ki vpliva na dostop uporabnikov do te spletne strani;
  • ne uporabljajte te spletne strani v nasprotju z veljavnimi zakoni in predpisi ali na način, ki povzroča ali lahko povzroči škodo na spletnem mestu;
  • ne sodelujejo pri rudarjenju podatkov, pridobivanju podatkov, pridobivanju podatkov ali drugih podobnih dejavnostih v zvezi s to spletno stranjo ali med uporabo te spletne strani;
  • ne uporabljajte te spletne strani za kakršno koli oglaševanje ali trženje, razen če je AM odobril to pravico.

5.Omejitev odgovornosti

5.1 V nobenem primeru AM ne bo odgovoren pred obiskovalcem spletne strani, za kakršnekoli stvari, ki izhajajo iz ali na kakršen koli način povezane z vašo uporabo te spletne strani, ali je takšna odgovornost pod pogodbo, odškodninsko ali drugače, vključno z morebitnim posrednim, posledičnim ali posebnim odgovornost, ki izhaja iz ali na kakršen koli način povezana z vašo uporabo te spletne strani.

5.2 Prizadevamo si, da bi spletno mesto potekalo gladko. Vendar Admiral Markets AS ne prevzema nobene odgovornosti in ne odgovarja za to, da je spletna stran začasno nedostopna zaradi tehničnih težav, ki so izven našega nadzora.

6.Avtorske pravice

6.1 Informacije, ki so na voljo na spletnih straneh, vključno z zasnovo, so intelektualna lastnina AM, če ni drugače določeno. AM bo lahko dodelil, prenesel in oddal svoje pravice in / ali obveznosti po teh pogojih brez kakršnega koli zahtevanega obvestila ali soglasja.

6.2 Reprodukcija, objava ali prenos tretjim osebam z drugimi sredstvi anket, komentarji, mnenji, napovedmi ali drugimi informacijami, ki so na voljo na spletni strani, je prepovedana brez predhodnega pisnega soglasja AM.

6.3 Udeleženci v forumih, klepetalnicah in oddelkih za komentarje na spletni strani morajo predložiti le tiste materiale, na katere imajo avtorske pravice ali ki jih lahko predložijo na podlagi druge pravice.

7.Piškotki

7.1 Spletna stran vsebuje piškotke. Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletna stran shrani na trdi disk uporabnika. Besedilne datoteke piškotkov vsebujejo številke in črke. Datoteke piškotkov se shranijo v posebna območja v pomnilniku računalnika ali mobilne naprave. Obstajata dve vrsti piškotkov, ki jih imajo spletne strani investicijskih družb Admirals.

7.2 AM uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje, delo na spletnem mestu, omogočanje varnosti spletnega mesta in zagotavljanje tržnih informacij o obiskovalcih spletnega mesta. AM ne uporablja piškotkov za zbiranje osebnih podatkov o vas - piškotke, ki jih uporabljamo, samo zbirajo anonimne informacije za optimizacijo naših storitev in ne zbirajo osebnih podatkov.

7.3 Na spletnih mestih AM so na voljo dve vrsti piškotkov:

  • Obstoječi piškotki shranijo datoteko na računalniku obiskovalca za določen čas. Spletna stran uporablja stalne piškotke za spremljanje navigacije obiskovalcev na spletni strani in za zbiranje statističnih podatkov. Trajni piškotki omogočajo tudi AM, da sledi in ciljno usmeri lokacijo in interese uporabnikov, ki dostopajo do spletnih mest AM, in izboljša izkušnje ponujenih storitev. Nekateri stalni piškotki so piškotki tretjih strani podjetij za spletno analitiko in drugih tretjih oseb, ki se ukvarjajo z nadzorom vaših navigacij na spletni strani. Stalne piškotke lahko odstranite tako, da sledite navodilom v datoteki »Pomoč« vašega internetnega brskalnika. AM določa stalni piškotek za statistične namene.
  • Začasni Piškotki so začasni in izginejo, ko obiskovalec zapusti spletno mesto ali zapre brskalnik. Sejni piškotki se lahko uporabijo za omogočanje določenih funkcij spletnega mesta, kot je uporaba storitve ali izdelka. Za popolno uporabo spletne strani mora obiskovalec sprejeti uporabo sejnih piškotkov.

7.4 Onemogočanje piškotkov je vedno možnost, ali želite sprejeti piškotke v vašem spletnem brskalniku. Če ne želite sprejeti piškotkov, lahko nastavite brskalnik, da jih samodejno onemogoči, ali pa vas ob vsaki priložnosti obvesti, ko spletno mesto zahteva dodajanje piškotka. Za potrebne nastavitve si oglejte funkcijo pomoči vašega spletnega brskalnika. Upoštevajte, da so lahko nekatere storitve in funkcije naše spletne strani omejene, ne da bi sprejeli piškotke.

8.Vladni zakoni & Pristojnosti

8.1 Ti pogoji se urejajo in razlagajo v skladu z zakoni Republike Estonije in morebitni spori, ki izhajajo iz teh pogojev, se predložijo okrožnemu sodišču v Harjuju.