PDF mentés Nyomtatás

Weboldal Használati Feltételek

Érvényes 2022.12.1-től

1.Általános információ

1.1 Jelen weboldal használati feltételek (a továbbiakban: „Weboldal Feltételek”) az Admiral Markets AS (a továbbiakban: „AM”) által kerültek elfogadásra. A Feltételek az AM tulajdonában álló olyan weboldalakon elérhető információkra vonatkoznak, amelyek szolgáltatásaikat az AM márkanév alatt népszerűsítik (az AM csoporton belül működő egyéb befektetési vállalkozások) az interneten. Jelen Feltételek szabályozzák ezeknek a Weboldalaknak a használatát, beleértve azoknak az AM-hez tartozó valamennyi nyelv-alapú aloldalait.

1.2 A Weboldalhoz való hozzáférés és annak használata által a látogató kijelenti és szavatol azért, hogy áttanulmányozta a Weboldal Feltételeket, megértette és elfogadja azokat. Amennyiben Ön az AM ügyfele vagy csak egy látogató a Weboldalon, jelen Feltételek nem helyezik hatályon kívül, hanem kiegészítik az AM-mel fennálló más megállapodásait. A látogató nem használhatja a Weboldalakat, ha bármilyen kifogása van jelen Feltételekkel szemben.

2.A Weboldalon található információk

2.1 Az AM minden ésszerű lépést megtesz azért, hogy a Weboldalon található információ (ide értve az értékpapírok árfolyamait és a tranzakciós statisztikákra vonatkozó adatokat) pontos és kimerítő legyen. Ennek ellenére az AM nem garantálja az információ helyességét, és nem vállal felelősséget az ilyen információ használatának következményeiért.

2.2 Az értékpapírok árfolyamaira és az értékpapír-piaci általános trendekre vonatkozó értékpapír-piaci felmérések, megjegyzések, vélemények és előrejelzések az AM szakembereinek szubjektív nézeteit tükrözik. Az AM nem vállal felelősséget az említett felmérésekért, megjegyzésekért, véleményekért és előrejelzésekért, illetőleg a használatukból eredő esetleges károkért. Az ilyen felmérések, megjegyzések, vélemények és előrejelzések – eltérő rendelkezés hiányában – nem tekinthetők befektetési ajánlatnak. A látogatóknak nem javasolt befektetési döntéseiket kizárólag a Weboldalon található felmérésekre, megjegyzésekre, véleményekre vagy előrejelzésekre alapozniuk.

2.3 Ez a Weboldal és annak összes tartalma, ide értve az előrejelzéseket és a piaci-, vagy instrumentum-specifikus analíziseket, kizárólag tájékoztató és/vagy oktatási célokat szolgál. A Weboldalon található vagy ezáltal elérhető tartalomban Ön kizárólag a saját kockázatára bízhat meg. A Weboldalon található tartalom nem értelmezhető javaslatként vagy ajánlatként bármely értékpapír vagy pénzügyi termék adásvételére, sem arra, hogy Ön bármilyen kereskedelmi stratégiában vegyen részt. A látogatóknak nem javasolt befektetési döntéseiket kizárólag a Weboldalon található felmérésekre, megjegyzésekre, véleményekre vagy előrejelzésekre alapozniuk.

2.4 Ha a látogató jelen Weboldalt valamely, itt található linken keresztül hagyja el és olyan tartalmat jelenít meg, amelyet nem az Admiral Markets AS bocsátott rendelkezésére, ezt a látogató a saját kockázatára teszi. Az ilyen oldalak jellege, tartalma és hozzáférhetősége felett az Admiral Markets AS nem gyakorol irányítást.

2.5 A Weboldalt nem olyan személyeknek címeztük, akik az állampolgárságuk, lakhelyük vagy tartózkodási helyük szerint irányadó jogszabályok vagy egyéb rendelkezések alapján a Weboldalhoz nem jogosultak hozzáférni. Kérjük, hogy akik nem jogosultak a Weboldalon található információ használatára, vagy akik számára kétséges, hogy használhatják-e az információt, szíveskedjenek elhagyni a Weboldalt.

3.Szellemi tulajdonhoz való jog

3.1 Az Admiral Markets Weboldalak, mint szellemi alkotások, a rajtuk található tartalommal együtt – kivéve a védjegyet – az Admiral Markets AS-t illetik.

3.2 Az Admiral Markets védjegy tulajdonosa az Admirals Group AS. A Weboldalon használt vagy feltüntetett védjegy kizárólag az Admirals Group AS előzetes írásos engedélyével másolható vagy használható akár egészben, akár részben vagy módosított formában. Az Admiral Markets védjegyet csak a tulajdonolt befektetési vállalkozások használhatják.

4.Korlátozások

A Weboldal látogatója:

  • nem tehet közzé a Weboldalon található semmilyen anyagot semmilyen médiában az AM írásos hozzájárulása nélkül;
  • nem használhatja a Weboldalt olyan módon, amely károsít(hat)ja a Weboldalt;
  • nem használhatja a Weboldalt olyan módon, amely befolyásolja a felhasználók hozzáférését a Weboldalhoz;
  • nem használhatja a Weboldalt az irányadó jogszabályokba és egyéb rendelkezésekbe ütköző módon, vagy olyan módon, amely károsít(hat)ja a Weboldalt;
  • nem vehet részt adatbányászatban, adathalászatban, adatkivonásban vagy hasonló tevékenységben a Weboldallal összefüggésben vagy a Weboldal használata során;
  • nem használhatja a Weboldalt reklám vagy marketing célra, kivéve ha az AM erre feljogosította.

5.Felelősségkorlátozás

5.1 Az AM semmi esetre sem lehet felelős a Weboldal látogatójával szemben semmilyen eseménnyel kapcsolatban, ami a Weboldal használatából adódóan vagy azzal összefüggésben keletkezett, ide értve a szerződésszegéssel okozott- és a szerződésen kívüli kárfelelősséget, valamint annak egyéb fajtáit, ide értve az indirekt, következményi vagy speciális felelősséget, amely a Weboldal használatából adódóan vagy azzal összefüggésben keletkezett.

5.2 Minden erőfeszítést megteszünk azért, hogy fenntartsuk a Weboldal zökkenőmentes működését. Mindazonáltal az Admiral Markets AS nem vállal felelősséget és nem tehető felelőssé azért, ha a Weboldal az ellenőrzési körén kívül eső technikai okból időszakosan nem elérhető.

6.Szerzői jogok

6.1 A Weboldalakon közzétett információk, ide értve a design-t is, ellenkező rendelkezés hiányában az AM szellemi tulajdonát képezik. Az AM jogosult engedményezni, átruházni vagy alvállalkozás keretében átadni a jelen Feltételekben foglalt jogokat és/vagy kötelezettségeket, melyhez külön értesítés vagy hozzájárulás nem szükséges.

6.2 A Weboldalon található felmérések, megjegyzések, vélemények, előrejelzések vagy más információk reprodukálása, közzététele vagy harmadik személyeknek bármely módon történő átruházása kizárólag az AM előzetes, írásos hozzájárulásával lehetséges.

6.3 A vitafórumok és chatszobák résztvevői, valamint a kommentelők a Weboldalon kizárólag olyan anyagokat küldhetnek be, amelyre vonatkozóan a szerzői jogokkal ők rendelkeznek, vagy valamely más jogcím alapján jogosultak azok beküldésére.

7.Cookie-k

7.1 A Weboldal cookie-kat tartalmaz. A cookie egy rövid szövegfájl, amelyet a Weboldal a felhasználó merevlemezén tárol. A cookie szövegfájlok számokból és betűkből állnak. A cookie fájlok a számítógép vagy mobileszköz memóriájának speciális területére kerülnek mentésre. Az Admiral Markets befektetési vállalkozások weboldalai kéttípusú cookie-t használnak.

7.2 Az AM a felhasználói élmény javítására, a weboldal működtetésére, az oldal biztonságossá tételére, valamint arra használja a cookie-kat, hogy marketing információval lássa el az oldal látogatóiról az üzletmenetet. Az AM nem használja arra a cookie-kat, hogy személyes információkat tudjon meg rólad – az általunk használt cookie-k csak névtelen információkat gyűjtenek a szolgáltatás optimális működése érdekében. Személyes adatok gyűjtésére nem kerül sor.

7.3 Az AM Weboldalak a cookie-k két típusát használják:

  • Ún. persistent cookie: meghatározott ideig fájlt tárol a felhasználó számítógépén. A weboldal arra használja ezeket a cookie-kat, hogy monitorozza a látogató navigációját a Weboldalon és statisztikai adatokat gyűjtsön. A persistent cookie-k azt is lehetővé teszik az AM számára, hogy meghatározza és kövesse az AM weboldal(ak)ra látogató felhasználók helyzetét és érdeklődési körét, valamint fokozza az ajánlott szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatokat. A persistent cookie-k némelyike harmadik személyekhez tartozik, akik lehetnek webes elemző cégek vagy más harmadik személyek, akiket azért vontunk be, hogy a weboldalon való navigációt monitorozzák. Eltávolíthatod a persistent cookie-kat, ha követed az internetes böngésződ Súgó oldalán található utasításokat. Az AM a persistent cookie-t statisztikai célokra állítja be.
  • Session cookie-k: időlegesek és eltűnnek, amikor a felhasználó elhagyja a weboldalt vagy bezárja a böngészőt. A session cookie-kat arra használjuk, hogy meghatározott webes műveleteket lehetővé tegyenek, úgymint jelentkezzenek valamilyen szolgáltatás vagy termék iránt. A weboldal teljes körű használata érdekében a felhasználónak hozzá kell járulnia a session cookie-k alkalmazásához.

7.4 A cookie-k letiltása mindig egy lehetőség a tekintetben, hogy Ön el kívánja-e fogadni a cookie-kat a webes böngészőjében. Amennyiben nem kívánja elfogadni a cookie-kat, a webes böngészőjében beállíthatja az automatikus letiltásukat, ahogy azt is, hogy minden egyes alkalommal értesítést kapjon, amikor egy weboldal kérelmezi a cookie-k hozzáadását. Kérjük, tekintse át webes böngészőjének Súgó funkcióját az ehhez szükséges beállítások érdekében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Weboldalunk egyes szolgáltatásai illetőleg funkciói korlátozottan működhetnek, ha a cookie-kat nem fogadja el.

8.Irányadó jog és joghatóság

8.1 Jelen Feltételek az Észt Köztársaság jogának megfelelően kerültek megalkotásra, és azokra az észt jog irányadó. A jelen Feltételekkel kapcsolatos bármely jogvita elbírálása a Harju Megyei Bíróság hatáskörébe tartozik.