Запиши PDF Печат

Уебсайт Условия за Ползване

Валидни от 1.12.2022

1.Обща информация

1.1 Тези Условия за Ползване на уебсайт (по-долу като "Условия на Уебсайт") се предоставят от Admiral Markets AS (AM) и се отнасят до информацията, достъпна през всички уебсайтове на AM, които популяризират услугите си под търговската марка Admiral Markets (други инвестиционни компании опериращи в Admiral Markets Group) в интернет. Тези Условия уреждат използването на тези уеб сайтове, включително всички под-страници, които принадлежат на AM.

1.2 С достъпа и използването на Уебсайта, посетителят представлява и гарантира, че той/тя е разгледала Условията на Уебсайта, разбира ги и ги приема напълно. Ако сте клиент на AM или просто посетител на уебсайта, тези условия са в допълнение и не анулират друго споразумение между вас и AM. Посетителят не трябва да използва този уебсайт, ако има някакви възражения към тези условия.

2.Информацията на уебсайта

2.1 Въпреки че AM е направил всичко, което е разумно да се гарантира, че информацията (вкл. цените на активите и информацията относно статистиката на транзакции) показвана в сайта е точна и изчерпателна, AM не гарантира точността на информацията, нито пък съм поема отговорност за последствията от използването на тази информация.

2.2 Пазарни проучвания на активи, коментари, мнения и прогнози относно цените на активи и общите тенденции на пазарите на ценни книжа отразяват субективното визията на специалистите на AM. AM не поема отговорност за споменатите проучвания, коментари, мнения и прогнози, нито за евентуални щети, произтичащи от използването им. Проучванията, коментарите, мненията и прогнозите не трябва да се приемат като инвестиционни препоръки, освен ако изрично не е посочено друго. Посетителите не трябва да взимат своите инвестиционни решения, базирани само на проучвания, коментари, мнения и прогнози, показани в Уебсайта.

2.3 Този Уебсайт и цялото му съдържание, включително прогнози и анализи на пазари или други специфични инструменти са подготвени само с информационни и/или образователни цели и уповаването на каквото и да е съдържание, съдържащо се или достъпно на този уебсайт, е на Ваш риск. Съдържанието на този уебсайт не трябва да се тълкува като препоръка или предложение за покупка или продажба на актив или финансов продукт или за участие в определена търговска стратегия. Посетителят не трябва да взема своите инвестиционни решения само въз основа на проучванията, коментарите, мненията и прогнозите, показани на Уебсайта.

2.4 Ако посетителят напусне този уебсайт чрез линк, съдържащ се тук и прегледа съдържание, което не е предоставено от Admiral Markets AS, посетителят го прави на собствен риск. Admiral Markets AS няма контрол върху естеството, съдържанието и наличността на тези сайтове.

2.5 Уебсайтът не е адресиран до лица, на които е забранен, съгласно приложимите закони или разпоредби на тяхното гражданство, местоживеене или местожителство, достъп до Уебсайта. Лицата, на които е забранено да използват информацията на този уебсайт или е под съмнение дали им е разрешено да използват информацията, се умоляват да напуснат сайта.

3.Права върху Интелектуална Собственост

3.1 Уебсайтовете на Admirals, като интелектуална собственост със съдържащите се в тях материали, с изключение на търговската марка, принадлежат на Admiral Markets AS.

3.2 Собственикът на търговската марка Admiral Markets е Admirals Group AS. Търговската марка, която е използвана или изложена на Уебсайта не може да бъде копирана или използвана, в частично или напълно модифицирана форма без предварителното писмено разрешение на Admirals Group AS. Използването на търговската марка Admiral Markets е разрешено само за собствените инвестиционни компании.

4.Ограничения

Посетителят на Уебсайта:

  • не може да публикува никакви материали от Уебсайта в никакви медии без писменото разрешение на AM;
  • не може да използва този сайт по никакъв начин, който е или може да бъде, в ущърб на този Уебсайт;
  • не може да използва този Уебсайт по какъвто и да било начин, който влияе върху достъпа на потребителите до този Уебсайт;
  • не може да използва този Уебсайт по начин, който противоречи на законите и регулациите или по начин, който причинява или може да причини вреди на Уебсайта;
  • не може да участва в никакво придобиване на данни, събиране на данни, извличане на данни или подобна дейност свързана с този Уебсайт или докато използва този Уебсайт;
  • не може да използва този Уебсайт, за да участва в каквато и да била реклама или маркетинг, освен ако това право не е предоставено от AM.

5.Ограничение на отговорността

5.1 В никакъв случай AM не носи отговорност пред посетител на Уебсайта, за всичко, произтичащо от или по някакъв начин свързано с използването на този Уебсайт, независимо дали такава отговорност е по силата на договор, закононарушение или по друг начин, включително и за всякакви непреки, последващи или специално произтичащи отговорности от или по някакъв начин свързани с използването на този сайт.

5.2 Полагат се всички усилия Уебсайта да се поддържа и да работи безпроблемно. Все пак, Admiral Markets AS не носи отговорност и няма да е отговорен ако Уебсайта е временно недостъпен поради технически проблеми извън нашия контрол.

6.Авторски права

6.1 Информацията достъпна на Уебсайтoвете, включително дизайна, е интелектуална собственост на AM, освен ако не е предвидено друго. AM има право да възлага, прехвърля и прехвърля на подизпълнители правата и/или задълженията си съгласно настоящите Условия, без да е необходимо уведомяване или съгласие.

6.2 Възпроизвеждане, публикуване или прехвърляне на трети страни на проучвания, коментари, мнения, прогнози или друга налична информация на Уебсайта е забранено, без предварително писмено съгласие на AM.

6.3 Участниците в дискусионни форуми, чат стаи и секции с коментари на Уебсайта трябва да предоставят само материали, на които те притежават авторските права или които могат да предоставят въз основа на друго право.

7.Бисквитки

7.1 Уебсайта съдържа бисквитки. Бисквитката е малък текстови файл, който се съхранява на твърдия диск на потребителя на Уебсайта. Текстовите файлове на бисквитките съдържат букви и цифри. Файловете на бисквитките се съхраняват в специални области в паметта на вашия компютър или мобилно устройство. Има два вида бисквитки, които уебсайтовете на инвестиционните компании на Admiral Markets притежават.

7.2 AM използва бисквитки, за да подобри преживяването на потребителите, работата на уебсайта, да осигури сигурността на уебсайта и да предостави на бизнеса маркетингова информация за посетителите. AM не използва бисквитки за събиране на лична информация за Вас - бисквитките, които използваме, събират само анонимна информация, за да оптимизират нашите услуги и не събират лична информация.

7.3 На Уебсайтовете на AM се използват два вида бисквитки:

  • Постоянни бисквитки съхраняват даден файл на компютъра на посетителя за определен период от време. Уебсайтът използва постоянни бисквитки, за да наблюдава навигацията на посетителите на уебсайта и да събират статистически данни. Постоянните бисквитки също така позволяват на AM да проследява местоположението и интересите на потребителите, които имат достъп до AM уебсайт(ове) и да подобрява преживяването от услугите, които предлага. Някои от постоянните бисквитки са на трети страни като компании за уеб анализи и други трети страни, ангажирани да наблюдават навигацията Ви на уебсайта. Можете да премахнете постоянните бисквитки като следвате указанията във "Help" файла на Вашия интернет браузър. AM използва постоянните бисквитки за статистически цели.
  • Сесийни бисквитки са временни и ще изчезнат, когато посетителят излезе от уебсайта или затвори браузъра. Сесийните бисквитки могат да се използват, за да се активират определени функции на сайта, като например кандидатстване за услуга или продукт. За пълното използване на уебсайта, посетителят трябва да приеме използването на сесийни бисквитки.

7.4 Деактивирането на бисквитките винаги е опция при положение, че не искате да приемате „бисквитки“ във вашия уеб браузър. Ако не искате да приемате „бисквитки“, можете да настроите браузъра си автоматично да ги деактивира или да ви информира всеки път, когато даден уебсайт иска да добави „бисквитка“. Моля, вижте функцията помощ на уеб браузъра Ви, за да направите необходимите настройки. Моля, имайте предвид, че някои от услугите и функциите на нашия уебсайт могат да бъдат ограничени, ако не приемате бисквитките.

8.Приложим Закон & Юрисдикция

8.1 Тези Условия ще се уреждат от и тълкуват съобразно законите на Република Естония и всякакви спорове, произтичащи от тези Условия, ще се уреждат от Окръжния съд на Харю.