Zapisz w PDF Drukuj

Warunki korzystania z witryny

Obowiązuje od 1.12.2022 r.

1.Informacje ogólne

1.1 Niniejsze Warunki korzystania z witryny (zwane dalej "Warunki korzystania") są dostarczane przez Admiral Markets AS (AM) i mają zastosowanie do informacji dostępnych za pośrednictwem wszystkich witryn należących do AM, promujących swoje usługi pod znakiem towarowym Admiral Markets (firmy inwestycyjne działające pod marką Admiral Markets Group) w Internecie. Niniejsze Warunki określają zasady korzystania z tych Stron internetowych, w tym wszystkie ich podstrony tłumaczone w różnych językach, które należą do AM.

1.2 Uzyskanie dostępu i korzystanie z witryny oznacza, iż użytkownik oświadcza i zapewnia, że zapoznał się z Warunkami korzystania, zrozumiał je i w pełni je zaakceptował. Jeśli jesteś klientem AM lub tylko gościem na stronie, niniejsze Warunki stanowią uzupełnienie i nie unieważniają żadnej innej umowy między Tobą a AM. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do niniejszych Warunków nie należy uzyskiwać dostępu i korzystać z tej witryny internetowej.

2.Informacje na stronie internetowej

2.1 Chociaż AM dokłada wszelkich starań, aby informacje (w tym ceny papierów wartościowych i informacje dotyczące statystyk transakcji) wyświetlane na stronie internetowej były dokładne i wyczerpujące, AM nie gwarantuje poprawności informacji, ani nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania z tych informacji.

2.2 Badania rynku, komentarze, opinie i prognozy dotyczące cen papierów wartościowych oraz ogólnych trendów na rynkach papierów wartościowych odzwierciedlają subiektywną wizję specjalistów AM. Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za wspomniane badania, komentarze, opinie i prognozy ani za ewentualne szkody wynikające z ich zastosowania. Badań, komentarzy, opinii i prognoz nie uznaje się za rekomendacje inwestycyjne, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Użytkownik nie powinien podejmować decyzji inwestycyjnych wyłącznie na podstawie badań, komentarzy, opinii i prognoz zamieszczonych na stronie internetowej.

2.3 Niniejsza strona internetowa i wszystkie jej treści, w tym prognozy i analizy rynkowe lub szczegółowe analizy instrumentów, zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych i / lub edukacyjnych, a poleganie na jakichkolwiek treściach zawartych na tej stronie internetowej lub do których uzyskano dostęp odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Treści zamieszczone na tej stronie nie należy interpretować jako rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu lub produktu finansowego ani też udziału w jakiejkolwiek określonej strategii handlowej. Odwiedzający nie powinien podejmować decyzji inwestycyjnych w oparciu o ankiety, komentarze, opinie i prognozy wyświetlane w witrynie internetowej.

2.4 W przypadku opuszczenia przez odwiedzającego witrynę za pośrednictwem linku w niej zawartego i obejrzenia treści, które nie są udostępnione przez Admiral Markets AS, odwiedzający robi to na własne ryzyko. Admiral Markets AS nie ma kontroli nad charakterem, zawartością i dostępnością tych stron.

2.5 Witryna nie jest adresowana do osób, które na mocy obowiązujących przepisów prawa lub regulacji dotyczących ich obywatelstwa, miejsca zamieszkania lub pobytu nie mają prawa dostępu do Witryny. Osoby, którym zabrania się korzystania z informacji zawartych na tej stronie internetowej lub które mają wątpliwości, czy wolno im korzystać z tych informacji, czy też nie prosimy o opuszczenie strony internetowej.

3.Prawa własności intelektualnej

3.1 Zawartość strony internetowej Admiral Markets oraz wszystkie materiały w niej zawarte z wyłączeniem znaku towarowego stanowią własność intelektualną Admiral Markets AS.

3.2 Właścicielem znaku towarowego Admiral Markets jest Admirals Group AS. Znak towarowy używany lub wyświetlany na stronie internetowej, nie może być kopiowany ani wykorzystywany w całości, w części lub w zmienionej formie, bez uprzedniej pisemnej zgody Admirals Group AS. Używanie znaku handlowego Admiral Markets jest dozwolone wyłącznie w odniesieniu do działających pod jego marką firm inwestycyjnych.

4.Ograniczenia

Użytkownik strony internetowej:

  • nie będzie publikować żadnych materiałów z niniejszej witryny w jakichkolwiek mediach bez pisemnej zgody AM;
  • nie może korzystać z niniejszej witryny w jakikolwiek sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej witryny;
  • nie będzie korzystać z niniejszej strony internetowej w sposób, który wpływa na uzyskanie dostępu przez użytkownika do tej Witryny;
  • nie będzie korzystać z niniejszej strony internetowej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami lub w sposób, który powoduje lub może powodować szkody na stronie internetowej;
  • nie będzie angażować się w eksplorację danych, zbieranie danych, ekstrakcję danych ani jakiejkolwiek inną podobną działalność związaną z niniejszą Witryną lub w trakcie jej użytkowania;
  • nie wykorzysta tej Witryny do angażowania się w żadną reklamę lub marketing, chyba że takie prawo zostało przyznane przez AM.

5.Ograniczenie odpowiedzialności

5.1 Admiral Markets w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec odwiedzających stronę internetową za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z niniejszej strony internetowej, bez względu na to, czy odpowiedzialność ta wynika z umowy, czynu niedozwolonego lub z innego powodu, w tym za jakąkolwiek pośrednią, wtórną lub szczególną odpowiedzialność wynikającą lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem przez użytkownika z tej strony.

5.2 Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała poprawnie. Admiral Markets AS nie ponosi jednak odpowiedzialności za stronę internetową, która jest tymczasowo niedostępna z powodu problemów technicznych, które występują niezależnie od AM.

6.Prawa własności

6.1 Wszelkie informacje udostępniane na stronach internetowych, w tym wygląd, stanowią własność intelektualną AM, o ile nie postanowiono inaczej. AM przysługuje prawo do cesji, przeniesienia i zleceń podwykonawstwa swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez konieczności powiadamiania lub uzyskiwania jakiejkolwiek wymaganej zgody.

6.2 Powielanie, publikowanie lub przekazywanie osobom trzecim za pomocą innych środków badań, komentarzy, opinii, prognoz lub innych informacji dostępnych na stronie internetowej jest zabronione bez uprzedniej, pisemnej zgody AM.

6.3 Uczestnicy forów dyskusyjnych, czatów i sekcji komentarzy niniejszej strony internetowej zobowiązani są do zamieszczania wyłącznie takich materiałów, do których posiadają prawa autorskie lub które wolno im zamieszczać na podstawie innych praw.

7.Pliki cookies

7.1 Witryna zawiera pliki cookie. Cookie to niewielki plik tekstowy, który jest przechowywany na dysku twardym użytkownika przez stronę internetową. Pliki tekstowe Cookie zawierają cyfry i litery. Pliki cookie są zapisywane w specjalnych obszarach pamięci komputera lub urządzenia mobilnego. Istnieją dwa rodzaje plików cookie, które znajdują się na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admiral Markets.

7.2 AM wykorzystuje pliki cookies w celu poprawy komfortu użytkowania, działania serwisu, zapewnienia bezpieczeństwa witryny i dostarczania informacji marketingowych o osobach odwiedzających stronę internetową. AM nie wykorzystuje plików cookie do zbierania informacji umożliwiających identyfikację użytkownika - pliki cookies, z których korzysta, nie gromadzą danych osobowych a zbierają jedynie anonimowe informacje w celu optymalizacji usług.

7.3 Na stronach internetowych AM stosuje się dwa rodzaje plików cookies:

  • Trwałe pliki cookies przechowują pliki na komputerze odwiedzającego przez określony czas. Strona internetowa wykorzystuje trwałe pliki cookies w celu monitorowania nawigacji użytkownika w witrynie i zbierania danych statystycznych. Trwałe pliki cookies umożliwiają przede wszystkim poprawę jakości oferowanych usług przez AM, ale także śledzenie lokalizacji i preferencji użytkowników, którzy uzyskują dostęp do strony internetowej. Niektóre z tych trwałych plików cookies są plikami cookies osób trzecich, pochodzących od firm zajmujących się analizą stron internetowych a także innych podmiotów zewnętrznych, zaangażowanych w monitorowanie nawigacji użytkownika na stronie internetowej. Trwałe pliki cookies można usunąć postępując zgodnie instrukcją korzystając z "Pomocy" dostępnej w menu używanej przeglądarki internetowej. AM ustawia trwałe pliki cookies w celach statystycznych.
  • Pliki cookies sesji są tymczasowe i znikną, gdy użytkownik opuści witrynę lub zamknie przeglądarkę. Pliki cookie sesji mogą być używane w celu umożliwienia korzystania z pewnych funkcji witryny, takich jak ubieganie się o usługę lub produkt. Aby w pełni korzystać ze strony internetowej, użytkownik zobowiązany jest zaakceptować użycie plików cookies sesji.

7.4 Niezależnie od tego, czy akceptujesz pliki cookies w przeglądarce internetowej, masz możliwość wyłączenia ich obsługi. Jeśli nie akceptujesz plików cookies, możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby automatycznie je wyłączała lub informowała Cię za każdym razem, gdy strona internetowa prosi o dodanie pliku cookies. Aby dokonać niezbędnych ustawień, należy skorzystać z funkcji pomocy dostępnej w menu przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że niektóre usługi i funkcje naszej strony internetowej mogą zostać ograniczone ze względu na brak akceptacji usługi plików cookies.

8.Prawo właściwe i jurysdykcja

8.1 Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Republiki Estońskiej, a wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków będą prowadzone przez Sąd Okręgowy w Harju.