Shrani PDF Natisni

Pogoje uporabe storitev SMS obvestil


Pogoji uporabe

Ta pravilnik določa pogoje uporabe ter ureja zagotavljanje in uporabo storitve SMS obveščanja (v nadaljevanju: storitev). Ta politika je enotna politika za investicijska podjetja, ki zagotavljajo storitve pod blagovno znamko Admirals in pripadajo konsolidacijski skupini Admirals Group AS. Investicijska podjetja znotraj skupine Admirals Group sestavljajo naslednje: Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd., Admiral Markets Cyprus Ltd in Admirals AU Pty Ltd. (tukaj skupaj imenovana »Admirals«).

Ti Pogoji uporabe dopolnjujejo in spreminjajo splošne pogoje in določila vaše pogodbe s stranko v zvezi s storitvijo. V primeru kakršnih koli neskladij med temi pogoji uporabe in splošnimi določili in pogoji pogodbe s stranko, bodo veljali ti pogoji uporabe, vendar le strogo v zvezi s storitvijo.

Pozorno preberite te pogoje uporabe, saj ti urejajo zagotavljanje in uporabo storitve. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s temi pogoji uporabe, se obrnite na nas prek kontaktnih podatkov v razdelku 9 tega dokumenta.

Z registracijo za storitev potrjujete, da ste prebrali, razumeli in sprejeli te pogoje uporabe.

1. Splošno

1.1 Zagotavljanje storitve bo sestavljeno iz pošiljanja obvestil SMS (storitev kratkih sporočil), vključno z informacijami o vaših trgovalnih računih, odprtih pri nas (v nadaljevanju obvestila SMS), na številko mobilnega telefona, ki ste jo registrirali pri nas.. Storitev je avtomatizirana IT rešitev, ki strankam nudi dodaten način prejemanja informacij o računu prek besedilnih sporočil SMS. Podrobnosti o storitvi lahko dobite na spletnem mestu Admirals www.admiralmarkets.com/si ali tako, da nas kontaktirate preko kontaktnih podatkov v razdelku 9 ali v naši pisarni Admirals.

1.2 Vse informacije, posredovane v okviru te storitve, na noben način ne nadomeščajo, spreminjajo ali dopolnjujejo informacij (vključno s podatki o transakcijah in depozitih), ki vam jih damo na voljo v skladu s pogodbo s stranko (vključno s podatki, ki so navedeni na platforma za trgovanje) in je na voljo samo za namene dodatnega informiranja. Podatki v SMS obvestilih niso popolni in celoviti. V primeru kakršnih koli odstopanj se informacije, ki so na voljo na trgovalni platformi, štejejo za pravilne. Informacije, zagotovljene v okviru te storitve, nimajo pravnega pomena in se nanje ne smete zanašati pri sprejemanju trgovalnih odločitev. Ne jamčimo za točnost ali popolnost informacij, zagotovljenih v okviru storitve.

1.3 Če želite biti upravičeni do SMS obvestil, morate imeti trgovalni račun Admirals. Za dodatne informacije o odpiranju trgovalnega računa si oglejte kontaktne podatke v razdelku 9. SMS obvestila so na voljo samo, če je vaš račun pravilno pooblaščen in pravilno delujoč, ste za uporabo storitve registrirali svojo številko mobilnega telefona in sprejeli te Pogoji uporabe.

1.4 Dovolili vam bomo, da pri nas kadar koli registrirate samo eno številko mobilnega telefona. To bo veljalo za vse vaše trgovalne račune, odprte pri nas. Če ste registrirani za prejemanje SMS-obvestil o več kot enem računu, boste morali uporabiti referenco do petih znakov za razlikovanje med računi.

1.5 SMS obvestila se lahko pošljejo na mobilni telefon, registriran pri katerem koli mednarodnem mobilnem operaterju.

1.6 Ob registraciji za storitev potrjujete, da so številka mobilnega telefona in vse druge informacije, ki ste nam jih posredovali, veljavne, točne in ažurne. Zavedate se, da ne moremo pošiljati SMS obvestil na stacionarni telefon, na računalnik, ki je sposoben prejemati SMS, ali na katero koli drugo napravo, ki ne podpira SMS obvestil.

1.7 Vsako SMS obvestilo vam bomo poslali samo enkrat. Če izbrišete SMS obvestilo iz svojega mobilnega telefona, istega SMS obvestila ne bomo mogli več poslati.

1.8 SMS obvestila bomo začeli pošiljati v 48 urah od prve registracije za storitev.

1.9 Kadar koli nas lahko zaprosite, da začasno prekinemo vaša SMS obvestila. To lahko storite na spletu v svoji trgovalni sobi, tako da stopite v stik z nami prek kontaktnih podatkov v razdelku 9 ali po telefonu v naši pisarni Admirals. Začasna prekinitev storitve bo uporabljena za vse vaše račune, razen če račun, za katerega velja začasna ustavitev, določite sami. Obveščanje SMS bo prenehalo prejemati v 24 urah od prejema vaše zahteve za začasno ustavitev. Storitev bo ponovno vzpostavljena v 48 urah od prejema vaše zahteve.

1.10 Obvestila SMS, poslana med uporabo storitve, ne bodo vključevala vaših osebnih podatkov (tj. vašega imena ali drugih informacij, ki bi tretjim osebam, ki niso seznanjene z vašo strankino pogodbo in/ali podatki o trgovalnem računu, omogočile, da vas identificirajo na podlagi obvestila SMS).

2. Aktivacija

2.1 Storitev je z naše strani brezplačna. Vendar pa lahko storitev kadar koli zaračunamo, tako da vam pošljemo obvestilo vsaj 2 meseca pred začetkom uporabe pristojbine. Če storitve ne prekličete, ste dolžni plačati stroške na enak način, kot so nam plačani vsi drugi dolgovani zneski v skladu s splošnimi pogoji vaše pogodbe o stranki z nami.

2.2 Vaš ponudnik mobilne telefonije vam lahko zaračuna prejemanje besedilnih sporočil (vključno z obvestili SMS), pri prejemanju besedilnih sporočil v tujini pa lahko operater zaračuna dodatne stroške. Za več informacij se obrnite na ponudnika mobilne telefonije. Odgovorni ste za vse zneske, ki vam jih zaračuna ponudnik mobilne telefonije.

3. Varnost

3.1 Če je vaš mobilni telefon izgubljen ali ukraden, nas morate obvestiti takoj, ko je to razumno izvedljivo, v vsakem primeru pa v 24 urah po izgubi ali kraji, tako da nas kontaktirate prek kontaktnih podatkov v razdelku 9.

3.2 Obvestiti nas morate takoj, ko spremenite svojo številko mobilnega telefona z registracijo nove številke mobilnega telefona prek spletne strani Admirals.

3.3 Zavedajte se, da vam nikoli ne bomo poslali besedilnega sporočila, v katerem bi vas prosili, da posredujete kakršne koli osebne podatke. Če prejmete takšno sporočilo, prosimo, ne ukrepajte in nas kontaktirajte takoj, ko je to razumno izvedljivo, s kontaktnimi podatki v razdelku 9.

4. Odgovornost

4.1 Čeprav si prizadevamo, da bi bili podatki, ki jih nudi ta storitev, točni, posodobljeni in zanesljivi, ti podatki nimajo pravnega pomena in se nanje ne smemo zanašati pri sprejemanju trgovalnih odločitev. Zato ne prevzemamo nobene odgovornosti, ki izhaja iz ali v povezavi s to storitvijo ali informacijami, zagotovljenimi v okviru te storitve, informacije, za katere se pričakuje, da bodo dobavljene v okviru storitve, niso dobavljene ali so dobavljene z zamudo. Nismo odgovorni, vključno z, vendar ne omejeno na naslednje:

4.1.1 Kakršna koli škoda ali izguba, ki bi jo lahko utrpeli zaradi zanašanja na informacije, posredovane z obvestilom SMS, ali odsotnosti le-teh;

4.1.2 Kakršna koli škoda ali izguba, ki jo lahko utrpite zaradi goljufive uporabe storitve ali zaradi vašega neizpolnjevanja vaših obveznosti v skladu s temi pogoji uporabe ali strankino pogodbo z nami, ali vaše malomarnosti ali namernega napačnega ravnanja, ali vaš nezmožnost varovanja podatkov iz kakršnega koli razloga;

4.1.3 Če popravila, posodobitve in redno vzdrževanje naših sistemov in sistemov naših dobaviteljev pomenijo, da ne moremo pošiljati besedilnih sporočil, vključno z obvestili SMS;

4.1.4 Če iz kakršnega koli razloga ne prejmete naših SMS obvestil, vključno zaradi velike obremenitve omrežja, pomanjkanja omrežja, ali je vaš telefon izklopljen; ohranjanje telefona v letalskem načinu; vaš telefon ni v funkciji ali pa nimate dovolj prostora v »prejetih« sporočilih SMS.

4.2 Odgovorni ste za to, da nihče nima dostopa do zaupnih informacij na vašem mobilnem telefonu. Če vaš mobilni telefon izgubite ali vam ga ukradejo ali če zamenjate številko ali omrežnega operaterja, ste sami odgovorni, da od nas zahtevate preklic ali prekinitev storitve. Ne bomo odgovorni, če podatki o vašem računu postanejo komu znani, ker nas niste obvestili ali če so podatki o registraciji, ki ste nam jih posredovali, napačni. Ko nas prosite, da prekličemo ali začasno prekinemo storitev, bomo storitev preklicali ali začasno ukinili takoj, ko bo to izvedljivo, vendar najkasneje v 24 urah od prejema vaše zahteve. Ne odgovarjamo za nobeno škodo, ki bi jo lahko utrpeli zaradi zagotavljanja storitve v zgornjem najdaljšem roku, ki ga imamo na voljo za preklic/začasno prekinitev storitve.

4.3 Zaradi jasnosti ste se s tem strinjali, da ne prevzemamo nobene odgovornosti v zvezi s storitvijo. Če naše odgovornosti ni mogoče v celoti izključiti v skladu z veljavnim izrednim pravom, bo naša odgovornost omejena na največji možni obseg, ki ga dovoljuje veljavno izredno pravo. V vsakem primeru je naša odgovornost omejena na neposredno premoženjsko škodo (brez izgube dobička in morebitne nepremoženjske škode), ki je nastala zaradi našega namernega neprimernega ravnanja.

5. Preklic

5.1 Če želite prekiniti storitev, boste morali preklicati svojo registracijo za obvestila in opozorila SMS. To lahko storite na našem spletnem mestu www.admiralmarkets.com/si ali na kontaktnih podatkih v razdelku 9.

5.2 Storitev lahko kadar koli prekličemo s pisnim obvestilom najmanj dva meseca. Storitev lahko prekličemo ali začasno prekinemo s takojšnjim učinkom brez predhodnega obvestila zaradi regulativnih ali pravnih razlogov, zaradi zagotavljanja varnosti ali boja proti goljufijam ali iz katerega koli drugega razloga, določenega v pogodbi s stranko.

6. Druga obvestila

Če ste registrirani za prejemanje SMS obvestil, lahko občasno pošljemo druga operativna sporočila o vašem trgovalnem računu na vaš prijavljeni mobilni telefon.

7. Splošne določbe

7.1 Popravila, posodobitve in redno vzdrževanje naših sistemov ali sistemov naših dobaviteljev ter druge okoliščine lahko povzročijo, da storitev občasno ni na voljo. Če ne prejmete nobenega obvestila SMS, ne smete domnevati, da ni razlogov za obvestila SMS (vključno z vsemi aktivnostmi v zvezi z vašim trgovalnim računom, vendar ne omejeno nanje).

7.2 Če ugotovimo, da vaš mobilni telefon ne prejema obvestil SMS, lahko storitev prekinemo s takojšnjim učinkom. Poslali vam bomo e-poštno obvestilo, da vas bomo obvestili o prekinitvi in naših razumnih zahtevah za potrditev podatkov o mobilnem telefonu, ki jih imamo v zvezi z vami. Ko potrdite podatke o svojem mobilnem telefonu, bo storitev ponovno vzpostavljena v 24 urah.

7.3 Lahko (vendar nismo dolžni) vam občasno pošljemo SMS, pošto ali e-pošto informacije o storitvi, vzdrževalnih delih in zadevni nerazpoložljivosti storitve ter korakih, ki jih morate izvesti v zvezi z servis.

7.4 Z registracijo za storitev dajete soglasje za shranjevanje in obdelavo vaših osebnih podatkov in informacij v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje storitve in v skladu s politiko Admirals za obdelavo podatkov strank.

7.5 Te pogoje uporabe lahko kadar koli spremenimo, dopolnimo ali nadomestimo, kot je določeno v vaši pogodbi s stranko glede na druge dokumente pogodbe s stranko. Prav tako lahko kadar koli spremenimo storitev in njene podrobnosti brez predhodnega obvestila.

7.6 Za vsa vprašanja, ki niso urejena v teh pogojih uporabe, veljajo splošni pogoji vaše pogodbe o stranki z nami in drugi dokumenti pogodbe o stranki.

8. Pravo in pristojnosti

Te pogoje uporabe ureja zakonodaja in so predmet pristojnosti sodišč, kot je določeno v vaši strankinski pogodbi z nami.

9. Kontaktirajte nas

Splošni kontaktni podatki investicijskih podjetij Admirals so na voljo na spletnem mestu Admirals: www.admiralmarkets.com/si, izberite stran »Stik z nami«. Ker se lahko stroški klicev razlikujejo, se za dodatne informacije obrnite na svojega ponudnika storitev.

Klici se lahko snemajo zaradi spremljanja kakovosti naših storitev in varnostnih razlogov.