Salvesta PDF Prindi

SMS teavitusteenuse kasutustingimused


Kasutustingimused

See poliitika seab SMS teavitusteenuse (edaspidi: teenus) kasutustingimused ning reguleerib selle osutamist ning kasutamist. Käesolev poliitika on Admiral Marketsi kaubamärgi all teenuseid pakkuvate investeerimisühingute ühtne poliitika kes kuuluvad Admirals Group AS konsolideerimisgruppi. dmiral Markets Groupi kuuluvad investeerimisühingud on: Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd. ja Admiral Markets PTY Ltd (ühiselt nimetatakse siin "Admiral Markets").

Kasutustingimused täiendavad sinu kliendilepingu üldtingimusi seoses selle teenusega. Juhul kui nende kasutustingimuste ja kliendilepingu üldtingimuste vahel esineb vastuolu, kehtivad kasutustingimused, aga vaid seoses selle teenusega.

Need kasutustingimused tuleks hoolikalt läbi lugeda, kuna need reguleerivad teenuse pakkumist ja kasutamist. Kui teil esineb kasutustingimuste kohta küsimusi, võtke meiega 9. lõigus esitatud kontaktandmete kaudu ühendust.

Teenuse jaoks registreerudes kinnitate, et olete kasutustingimusi lugenud, mõistnud ja nendega nõustunud.

1. Üldine

1.1 Teenuse pakkumine kujutab endast teie meie juures registreeritud telefoninumbrile SMS-sõnumi (Short Message Service - lühisõnumiteenus) vormis teavituste saatmisest, mis sisaldavad infot teie kauplemiskonto(de) kohta, mis on meie juures avatud (edaspidi SMS-teavitused). Teenus on automatiseeritud IT-lahendus pakkumaks klientidele lisavõimalust saada infot konto kohta SMS-sõnumite kaudu. Täpsemat infot teenuse kohta saate Admiral Marketsi veebilehel www.admiralmarkets.com või võttes meiega ühendust 9. lõigus mainitud kontaktandmete kaudu või Admiral Marketsi kontoris.

1.2. Selle teenuse raames esitatud teave ei asenda, muuda ega täienda ühelgi viisil teavet (sealhulgas teavet tehingute ja hoiuste kohta), mille me teile vastavalt kliendilepingule kättesaadavaks teinud oleme (sealhulgas kauplemisplatvormil esitatud info) ja seda pakutakse ainult täiendava teavitamise eesmärgil. SMS-teavitustes esitatud info ei ole täielik ja kõikehõlmav. Mis tahes lahknevuste korral loetakse kauplemisplatvormil olev teave õigeks. Selle teenuse raames pakutav teave ei oma õiguslikku tähendust ja sellele ei tohi kauplemisotsuste tegemisel tugineda. Me ei kinnita teenuse raames esitatud teabe täpsust ega täielikkust.

1.3 SMS-teavituste saamiseks peab teil olema Admiral Marketsi kauplemiskonto. Lisainfot kauplemiskonto avamise kohta leiate kontaktandmete lõigust 9. SMS-teavitused on saadaval ainult siis, kui teie konto on õiguspäraselt volitatud ja töötab korralikult, olete teenuse kasutamiseks registreerinud oma mobiiltelefoni numbri ja nõustunud kasutustingimustega.

1.4 Lubame teil meie juures registreerida vaid ühe mobiiltelefoninumbri. See kehtib kõigi teie meie juures avatud kauplemiskontode kohta. Kui olete taodelnud SMS-teavituste saamist rohkem kui ühe konto kohta, palutakse teil kontode eristamiseks kasutada kuni viiest tähemärgist koosnevat viidet.

1.5 SMS-teavitusi võib saata igale rahvusvahelise mobiilsideoperaatori juures registreeritud mobiiltelefonile.

1.6 Teenuse kasutajaks registreerudes kinnitate, et mobiiltelefoni number ja muu meile edastatud teave on kehtiv, täpne ja ajakohane. Olete teadlik, et me ei saa saata SMS-teateid tavatelefonile, sõnumite vastuvõtmiseks võimelisse arvutisse ega muusse seadmesse, mis ei toeta SMS-teavitusi.

1.7. Saadame teile iga SMS-teavituse vaid korra. Kui te SMS-teavituse oma telefonist kustutate, ei saa me sama SMS-teavitust uuesti saata.

1.8. Hakkame SMS-teavitusi saatma 48 tunni jooksul peale esmalt teenuse joks registreerumist.

1.9 Võite igal ajal paluda meil teie SMS-teavitused ajutiselt peatada. Saate seda teha veebis oma Dashboardis, võttes meiega 9. lõigus mainitud kontaktandmete kaudu ühendust või helistades Admiral Marketsi kontorisse. Teenuse peatamine rakendub kõigile teie kontodele, välja arvatud juhul, kui konto, millele peatamine rakendatakse, on teie poolt eraldi välja toodud. SMS-teavitused lakkavad 24 tunni jooksul pärast teie peatamise taotluse saamist. Teenus taastatakse 48 tunni jooksul pärast teie taotluse saamist.

1.10 Teenuse kasutamisel saadetavad SMS-teavitused ei sisalda teie isikuandmeid (st teie nime või muud teavet, mis võimaldaks kolmandatel isikutel, kes ei tunne teie kliendilepingut ja/või kauplemiskonto andmeid, teid SMS-teavituse põhjal tuvastada).

2. Tasu

2.1 Teenus on meie poolt tasuta. Siiski võime igal ajal kehtestada teenusele tasu, saates teile teatise vähemalt 2 kuud enne tasu kohaldamist. Kui te teenust ei tühista, olete kohustatud tasuma tasu samal viisil, nagu meile makstakse kõik muud tasumisele kuuluvad summad vastavalt teie meiega sõlmitud kliendilepingu üldtingimustele.

2.2 Teie mobiilsideoperaator võib teilt tekstisõnumite (sealhulgas SMS-teavituste) vastuvõtmise eest tasu küsida ja välismaal tekstisõnumite vastuvõtmisel võivad lisanduda operaatoritasud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma mobiilsideoperaatoriga. Olete vastutav mis tahes summade eest, mida teie mobiilsideoperaator teilt küsib.

3. Turvalisus

3.1 Kui teie mobiiltelefon läheb kaotsi või varastatakse, peate sellest meid teavitama esimesel võimalusel ja kindlasti 24 tunni jooksul pärast kaotamist või vargust, võttes meiega ühendust 9. lõigus esitatud kontaktandmete kaudu.

3.2 Peate meid teavitama kohe, kui olete oma mobiilinumbrit muutnud, registreerides uue numbri Admiral Marketsi veebilehel.

3.3 Pidage meeles, et me ei saada teile kunagi tekstisõnumit, milles palutakse teil esitada isikuandmeid. Kui saate sellise teate, ärge sellele vastakse ja võtke meiega esimesel võimalusel ühendust, kasutades 9. lõigus toodud kontaktandmeid.

4. Vastutus

4.1 Kuigi me püüame hoida selle teenuse raames pakutavat teavet täpse, ajakohase ja usaldusväärsena, ei ole sellel teabel õiguslikku tähtsust ja sellele ei tohi kauplemisotsuste tegemisel tugineda. Seetõttu ei võta me endale vastutust, mis tuleneb või on seotud sellest teenusest või selle teenuse raames pakutava teabega, teenusega eeldatavalt edastatava teabega, mida ei edastata või edastatakse hilinemisega. Me ei vastuta, sealhulgas, kuid mitte ainult, järgmise eest:

4.1.1 Mis tahes kahju või kaotus, mida võib tekkida SMS-teavituse teabele tuginemise või selle puudumise tõttu;

4.1.2 Mis tahes kahju või kaotus, mis võib tekkida teenuse petturliku kasutamise, kasutustingimustest või meiega sõlmitud kliendilepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise, teie hooletuse või tahtliku üleastumise või teie suutmatuse tõttu hoida teavet mis tahes põhjusel turvalisena;

4.1.3 Kui meie ja meie tarnijate süsteemide parandus, uuendused ja rutiinne hooldus tähendab, et me ei saa saata tekstsõnumeid, sealhulgas SMS-teavitusi;

4.1.4 Kui te ei saa mingil põhjusel meie SMS-teavitusi, sealhulgas võrgu suure koormuse, võrgu levi puudumise, teie telefoni välja lülitatud oleku; telefoni lennukirežiimis hoidmise tõttu või kui teie telefon ei tööta või teie SMS-i postkastis pole piisavalt ruumi.

4.2 Vastutate selle eest, et kellelgi ei oleks juurdepääsu teie mobiiltelefonis olevale konfidentsiaalsele teabele. Kui teie mobiiltelefon kaob või varastatakse või kui muudate oma numbrit või võrguoperaatorit, on teie kohustus paluda meil teenus tühistada või peatada. Me ei vastuta selle eest, kui teie konto andmed saavad kellelegi teatavaks, kuna te ei teavita meid või kui meile edastatud registreerimisteave on vale. Kui olete palunud meil teenuse tühistada või peatada, tühistame või peatame teenuse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul alates teie taotluse saamisest. Me ei vastuta kahjude eest, mis võivad teile tekkida seoses teenuse osutamisega ülaltoodud maksimaalse teenuse tühistamise/peatamise aja jooksul.

4.3 Selguse huvides nõustute käesolevaga, et me ei kanna teenusega seoses mingit vastutust. Kui meie vastutust ei saa kohaldatava imperatiivse õiguse alusel täielikult välistada, on meie vastutus piiratud kohaldatava imperatiivse seadusega lubatud maksimaalse ulatusega. Igal juhul on meie vastutus piiratud otsese varalise kahjuga (v. a saamata jäänud kasum ja mittevaraline kahju), mis on põhjustatud meie tahtlikust üleastumisest.

5. Tühistamine

5.1 Kui soovite teenuse lõpetada, peate tühistama SMS-teavituste registreeringu. Seda saab teha meie veebilehel www.admiralmarkets.com/ee või kasutades 9. lõigus toodud kontaktandmeid.

5.2 Võime teenuse igal ajal tühistada, teatades sellest teile kirjalikult vähemalt kaks kuud varem. Võime regulatiivsetel jt juriidilistel põhjustel, turvalisuse tagamiseks, pettuste vastu võitlemiseks või mis tahes muul kliendilepingus sätestatud põhjusel Teenuse tühistada või peatada koheselt ilma ette teatamata.

6. Muud teavitused

Kui olete registreerunud SMS-teavituste saamiseks, võime aeg-ajalt saata teie registreeritud mobiiltelefonile muid operatiivseid sõnumeid teie kauplemiskonto kohta.

7. Üldsätted

7.1 Meie või meie tarnijate süsteemide parandused, uuendused ja regulaarne hooldus ning muud asjaolud võivad muuta teenuse aeg-ajalt kättesaamatuks. Kui te ei saa SMS-teavitusi, ei tohi te eeldada, et SMS-teavituste jaoks pole põhjust (sealhulgas, kuid mitte ainult, teie kauplemiskontoga seotud toimingud).

7.2 Kui meile selgub, et teie mobiiltelefon ei saa SMS-teavitusi, võime teenuse koheselt peatada. Saadame teile e-posti teel teatise, et teavitada teid peatamisest ja meie mõistlikest nõuetest teiega seotud mobiiltelefoniteabe kinnitamiseks. Kui olete oma mobiiltelefoni andmed kinnitanud, taastatakse teenus 24 tunni jooksul.

7.3 Võime (kuid me ei ole kohustatud) saata teile aeg-ajalt SMS-i, posti või e-posti teel teavet teenuse, hooldustööde ja neist tingitud teenuse mittekättesaadavuse kohta ning meetmete kohta, mida peate seoses teenusega tegema.

7.4 Teenuse kasutajaks registreerumisel annate nõusoleku oma isikuandmete ja teabe säilitamiseks ja töötlemiseks teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses ning vastavalt Admiral Marketsi kliendiandmete töötlemise poliitikale.

7.5 Võime käesolevaid kasutustingimusi igal ajal muuta, täiendada või asendada vastavalt teie kliendilepingule ja muudele kliendilepingu dokumentidele. Samuti võime teenust ja selle üksikasju igal ajal ilma ette teatamata muuta.

7.6 Kõigis käesolevates kasutustingimustes reguleerimata küsimustes kehtivad teie meiega sõlmitud kliendilepingu üldtingimused ja muud kliendilepingu dokumendid.

8. Õigus ja jurisdiktsioon

Neid kasutustingimusi reguleerivad seadused ja need kuuluvad teie meiega sõlmitud kliendilepingus sätestatud kohtute jurisdiktsiooni alla.

9. Võta ühendust

Admiral Marketsi investeerimisühingute üldised kontaktandmed on saadaval Admiral Marketsi veebisaidil: www.admiralmarkets.com/ee, valides lehe "Võta ühendust". kuna kõnede hinnad võivad erineda, kontakteeruge lisainfo saamiseks oma teenuspakkujaga.

Kõnesid võidakse teenuse kvaliteedi jälgimiseks ja turvaeesmärkidel salvestada.