Saglabāt PDF Drukāt

SMS Paziņojumu pakalpojuma lietošanas noteikumi


Lietošanas noteikumi

Šī Politika nosaka lietošanas noteikumus un regulē SMS paziņojumu pakalpojuma (turpmāk tekstā - Pakalpojums) sniegšanu un lietošanu. Šī ir vienota politika ieguldījumu sabiedrībām, kas sniedz pakalpojumus ar Admirals preču zīmi, kas ietilpst Admirals Group AS. Admirals Group ieguldījumu sabiedrību veido: Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd., Admiral Markets Cyprus Ltd un Admirals AU Pty Ltd. (šeit kopā saukts par "Admirals").

Šie lietošanas noteikumi papildina un groza jūsu ar mums noslēgtā Klienta līguma vispārīgos noteikumus un nosacījumus, attiecībā uz sniegto Pakalpojumu. Jebkādu pretrunu gadījumā starp šiem Lietošanas noteikumiem un vispārējiem Klienta līguma noteikumiem un nosacījumiem, primāri tiks piemēroti šie Lietošanas noteikumi, tomēr tie tiks attiecināti tikai uz pašu Pakalpojumu.

Jums ir rūpīgi jāizlasa šie lietošanas noteikumi, jo tie regulēs Pakalpojuma sniegšanu un lietošanu. Ja jums ir kādi jautājumi par šiem lietošanas noteikumiem, sazinieties ar mums, izmantojot šī dokumenta 9. sadaļā norādīto kontaktinformāciju.

Reģistrējoties Pakalpojumam, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis, sapratis un piekrītat šiem lietošanas noteikumiem.

1. Vispārīgi

1.1 Pakalpojums paredz SMS paziņojuma teksta nosūtīšanu uz reģistrēto mobilā telefona numuru, ieskaitot informāciju par tirdzniecības kontu(iem), kas atvērti pie mums (turpmāk - SMS paziņojumi). Pakalpojumu nodrošina automatizēta IT sistēma kas radīta, lai nodrošinātu klientus ar iespēju saņemt informāciju ar SMS teksta ziņas starpniecību. Informācija par pakalpojuma saņemšanu ir pieejama Admirals mājaslapā www.admiralmarkets.lv vai sazinoties ar mums izmantojot 9. punktā atrodamo kontaktinformāciju, vai klātienē Admirals birojā.

1.2. Jebkāda un visa šī Pakalpojuma ietvaros sniegtā informācija neaizstāj, nemaina vai jebkādā veidā nepapildina informāciju (tostarp informāciju par darījumiem un noguldījumiem), kuru mēs esam darījuši jums pieejamu saskaņā ar Klienta līgumu (ieskaitot informāciju, kas sniegta tirdzniecības platformā) un tiek sniegta tikai papildu informatīviem paziņojumiem. SMS paziņojumos sniegtā informācija nav pilnīga un visaptveroša. Jebkuru neatbilstību gadījumā, tirdzniecības platformā pieejamā informācija tiek uzskatīta par pareizu. Informācijai, kas sniegta saskaņā ar šo pakalpojumu, nav nekādas juridiskas nozīmes, un uz to nedrīkst paļauties, pieņemot tirdzniecības lēmumus. Mēs negarantējam, ka Pakalpojumā sniegtās informācija ir pilnībā precīza vai pilnīga.

1.3. Lai saņemtu SMS paziņojumus, jums ir jābūt Admirals tirdzniecības kontam. Sīkāku informāciju par tirdzniecības konta atvēršanu varēsi atrast 9. punktā. SMS paziņojumi ir pieejami tikai tad, ja jūsu konts ir autorizēts un darbojas precīzi, kā arī jūs esat reģistrējis savu mobilā tālruņa numuru, lai izmantotu Pakalpojumu, un piekritis šiem Lietošanas noteikumi.

1.4 Mēs ļausim jums reģistrēt tikai vienu mobilā tālruņa numuru, un tas būs attiecināms uz visiem pie mums atvērtajiem jūsu tirdzniecības kontiem. Ja esat reģistrējis SMS paziņojumus vairakiem kontiem, lai atšķirtu kontus, jums tiks lūgts izmantot atsauci līdz piecām rakstzīmēm.

1.5. SMS paziņojumus var nosūtīt uz mobilo tālruni, kas reģistrēts pie jebkura starptautiskā mobilo sakaru tīkla operatora.

1.6. Reģistrējoties Pakalpojumam, jūs apstiprināt, ka mobilā tālruņa numurs un visa cita mums nosūtītā informācija ir derīga, precīza un atjaunināta. Jūs apzināties, ka mēs nevaram nosūtīt SMS paziņojumus uz fiksēto tālruni, uz datoru, kas spēj saņemt īsziņas, vai uz jebkuru citu ierīci, kas neatbalsta SMS paziņojumus.

1.7. Katru SMS paziņojumu mēs nosūtīsim tikai vienu reizi. Ja izdzēsīsi SMS paziņojumu no sava mobilā tālruņa, mēs nevarēsim veikt SMS paziņojuma atkārtotu nosūtīšanu.

1.8 Mēs sāksim sūtīt SMS paziņojumus 48 stundu laikā pēc pirmās Pakalpojuma reģistrācijas.

1.9. Jebkurā laikā jūs varat lūgt uz laiku apturēt SMS paziņojumus. To var izdarīt tiešsaistē, savā Dashboard panelī, sazinoties ar mums, izmantojot 9. sadaļā norādīto kontaktinformāciju, vai zvanot uz mūsu Admirals biroju. Pakalpojuma apturēšana tiks piemērota visiem jūsu kontiem, izņemot gadījumus, ja jūs būsiet norādījis konkrētu kontu, kuram slēgt šo Pakalpojumu. SMS paziņojumu sūtīšana tiks pārtraukta 24 stundu laikā no brīža, kad būsim saņemuši jūsu pieprasījumu par Pakalpojuma apturēšanu. Pakalpojums tiks atjaunots 48 stundu laikā pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas.

1.10. SMS paziņojumos, kas nosūtīti, izmantojot šo Pakalpojumu, netiks iekļauta jūsu personiskā informācija (t.i., jūsu vārds vai cita informācija, kas ļautu trešajām personām jūs identificēt, ņemot vērā nosūtīto SMS paziņojumu).

2. Iekasēšana

2.1. Pakalpojums no mūsu puses ir bez maksas. Tomēr mēs jebkurā laikā varam noteikt maksu par Pakalpojumu, nosūtot jums paziņojumu vismaz 2 mēnešus pirms maksas stāšanās spēkā. Ja jūs neatcelsie Pakalpojumu, jums būs jāmaksā maksa tādā pašā veidā, kā jebkuras citas maksājamās summas, kas mums tiek maksātas saskaņā ar noslēgtā Klienta līguma vispārīgajiem Noteikumiem un nosacījumiem.

2.2. Jūsu mobilo tālruņu tīkla pakalpojumu sniedzējs var iekasēt maksu par īsziņu (tostarp SMS paziņojumu) saņemšanu, un, saņemot īsziņas ārzemēs, mobilo sakaru operators var iekasēt papildu maksu. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar savu mobilo tālruņu tīkla pakalpojumu sniedzēju. Jūs esat atbildīgs par jebkādām maksām, ko no jums iekasē jūsu mobilo tālruņu tīkla pakalpojumu sniedzējs.

3. Drošība

3.1. Ja jūsu mobilais tālrunis ir pazaudēts vai nozagts, jums par to ir jāziņo mums, cik drīz vien iespējams, un jebkurā gadījumā 24 stundu laikā pēc nozaudēšanas vai zādzības konstatēšanas, sazinoties ar mums, izmantojot 9. sadaļā norādīto kontaktinformāciju.

3.2. Ja maināt savu mobilā tālruņa numuru, jums ir jāpaziņo par to mums, reģistrējot jauno mobilā tālruņa numuru Admirals tīmekļa vietnē.

3.3. Ņemiet vērā, ka mēs nekad nesūtīsim jums īsziņu ar lūgumu sniegt jebkādu personisku informāciju. Ja saņemat šādu ziņojumu, lūdzu, neveiciet nekādas darbības un sazinieties ar mums, tiklīdz tas ir praktiski iespējams, izmantojot 9. sadaļā norādīto kontaktinformāciju.

4. Atbildība

4.1. Lai gan mēs cenšamies nodrošināt, lai saskaņā ar šo Pakalpojumu sniegtā informācija būtu precīza, atjaunināta un uzticama, informācijai nav nekādas juridiskas nozīmes, un uz to nevar paļauties, pieņemot tirdzniecības lēmumus. Tāpēc mēs neuzņemamies nekādu atbildību, kas izriet no, vai ir saistīta ar ar šo Pakalpojumu, vai informāciju, kas sniegta saskaņā ar Pakalpojumu, informāciju, kas nav sniegta vai piegādāta ar kavēšanos. Mēs neesam atbildīgi, tostarp, bet ne tikai par:

4.1.1. Jebkuru kaitējumu vai zaudējumu, kas var rasties, paļaujoties uz SMS paziņojumā sniegto informāciju, vai tās neesamības dēļ;

4.1.2. Jebkurš kaitējums vai zaudējumi, kas jums var rasties krāpnieciskas Pakalpojuma izmantošanas rezultātā, vai tādēļ, ka neievērojat savus pienākumus saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem, vai Klienta līgumu, vai jūsu nolaidības vai tīša pārkāpuma, vai jūsu nespējas nodrošināt informācijas drošību dēļ;

4.1.3. Mūsu un mūsu piegādātāju sistēmas remonta, atjauninājumu un regulārās apkopes dēļ, kā rezultātē mēs nevaram nosūtīt īsziņas, tostarp SMS paziņojumus;

4.1.4 Ja kāda iemesla dēļ jūs nesaņemat mūsu SMS paziņojumus, tostarp intensīvas tīkla izmantošanas, tīkla pārklājuma trūkuma dēļ, vai gadījumā, ja jūsu tālrunis ir izslēgts; tālrunim ir ieslēgts lidmašīnas režīms; tālrunis nedarbojas vai arī SMS “iesūtnē” nav pietiekami daudz vietas, lai saņemtu paziņojumu.

4.2. Jūs esat atbildīgs par to, lai jūsu mobilajā tālrunī nevienam nebūtu piekļuves konfidenciālajai informācijai. Ja jūsu mobilais tālrunis tiek pazaudēts vai nozagts, vai gadījumos, ja maināt savu numuru vai tīkla operatoru, jūsu pienākums ir lūgt mums atcelt vai apturēt Pakalpojuma darbību. Mēs neuzņemamies atbildību, ja jūsu konta informācija kļūs zināma kādam, jo jūs mūs neesat informējis, vai, ja reģistrācijas informācija, kuru mums sniedzāt, ir nepareiza. Kad esat lūdzis mums atcelt vai apturēt Pakalpojumu, mēs atcelsim vai apturēsim Pakalpojumu cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas jums var rasties, sniedzot Pakalpojumu iepriekš minētajā maksimālā termiņā, kas mums ir paredzēts Pakalpojuma atcelšanai/apturēšanai.

4.3 Skaidrības labad, jūs piekrītat, ka mēs neuzņemamies nekādu atbildību saistībā ar Pakalpojumu. Ja mūsu atbildību nevar pilnībā izslēgt saskaņā ar piemērojamiem imperatīviem tiesību aktiem, mūsu atbildība ir ierobežota līdz maksimālajam apmēram, ko pieļauj piemērojamie imperatīvie tiesību akti. Jebkurā gadījumā mūsu atbildība aprobežojas ar tiešu materiālo kaitējumu (izņemot negūto peļņu un jebkādu morālo kaitējumu), ko izraisījusi mūsu tīša nepareiza rīcība.

5. Atcelšana

5.1 Ja vēlaties izbeigt Pakalpojuma saņemšanu, atsakieties noSMS paziņojumiem un brīdinājumiem. To variet izdarīt mūsu mājaslapā www.admiralmarkets.lv vai sazinoties ar mums izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta 9. punktā.

5.2. Mēs varam atcelt Pakalpojumu jebkurā laikā, rakstiski brīdinot, vismaz divus mēnešus pirms tam . Mēs varam nekavējoties atcelt vai apturēt Pakalpojumu bez iepriekšēja brīdinājuma, regulējošu vai juridisku iemeslu dēļ, lai nodrošinātu drošību vai apkarotu krāpšanu, vai jebkura cita Klienta līgumā noteikta iemesla dēļ.

6. Citi paziņojumi

Ja esat reģistrējies SMS paziņojumu saņemšanai, mēs laiku pa laikam varam nosūtīt citus operatīvus ziņojumus par jūsu tirdzniecības kontu, informāciju nosūtot uz jūsu reģistrēto mobilo tālruni.

7. Vispārīgie noteikumi

7.1. Remonts, atjauninājumi un regulārā apkope mūsu, vai mūsu piegādātāju sistēmās, kā arī citi apstākļi, laiku pa laikam var padarīt Pakalpojumu nepieejamu. Ja nesaņemat SMS paziņojumus, jums nevajadzētu pieņemt, ka SMS paziņojumu saņemšanai nav pamata (tostarp, bet ne tikai, jebkādas darbības dēļ, saistībā ar jūsu tirdzniecības kontu).

7.2. Ja mums būs informācija, ka jūs uz savu mobilo tālruni nesaņem SMS paziņojumus, mēs varam nekavējoties apturēt Pakalpojuma darbību. Mēs nosūtīsim jums e-pasta paziņojumu, lai informētu jūs par Pakalpojuma apturēšanu, un mūsu prasību attiecībā uz mobilā tālruņa informācijas validāciju. Kad būsiet apstiprinājis sava mobilā tālruņa informāciju, Pakalpojums tiks atjaunots 24 stundu laikā.

7.3. Mēs varam (bet mums nav pienākums) ik pa laikam nosūtīt jums SMS, pasta vai e-pasta veidā informāciju par Pakalpojumu, apkopes darbiem un attiecīgo Pakalpojuma nepieejamību, kā arī darbībām, kas jums jāveic saistībā ar Pakalpojumu.

7.4. Reģistrējoties Pakalpojumam, jūs piekrītat savu personas datu un informācijas glabāšanai un apstrādei tādā apjomā, kāds nepieciešams Pakalpojuma sniegšanai, un ir saskaņā ar Admirals klientu datu apstrādes politiku.

7.5. Mēs varam grozīt, papildināt vai aizstāt šos Lietošanas noteikumus jebkurā laikā, kā noteikts jūsu Klienta līgumā, kā arī saskaņā ar citiem Klienta līguma dokumentiem. Mēs varam arī mainīt Pakalpojumu un tā informāciju jebkurā laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma.

7.6. Uz visiem jautājumiem, kas nav reglamentēti šajos Lietošanas noteikumos, attiecas Klienta līguma vispārīgie noteikumi un nosacījumi, un citi Klienta līguma dokumenti.

8. Likums un jurisdikcija

Šos lietošanas noteikumus regulē tiesību akti, un tie ir pakļauti tiesu jurisdikcijai, kas noteikta jūsu ar mums noslēgtajā Klienta līgumā.

9. Saziņa ar mums

Kontaktinformācija saziņai ar Admiral Markets investīciju firmu, ir pieejama Admiral Markets mājaslapā:www.admiralmarkets.lv, izvēloties "Kontakti" sadaļu. Ņemot vērā, ka piemērotā maksa par zvanu var atšķirties, lūdzam sazināties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu detalizētāku informāciju.

Zvani var tikt ierakstīti, lai uzraudzītu mūsu pakalpojuma kvalitāti, kā arī drošības nolūkos.