PDF mentés Nyomtatás

Az SMS értesítési szolgáltatás használati feltételei


Használati feltételek

Jelen Szabályzat rögzíti a használati feltételeket, és szabályozza az SMS értesítési szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) biztosítását és használatát. Ez a szabályzat az Admirals Group AS konszolidációs csoporthoz tartozó Admiral Markets védjegy alatt szolgáltatásokat nyújtó befektetési vállalkozások egységes szabályzata. Az Admiral Markets Csoporton belüli befektetési cégek a következők: Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd., Admiral Markets Cyprus Ltd. és Admirals AU Pty Ltd. (a továbbiakban együtt: Admiral Markets).

Jelen felhasználási feltételek kiegészítik és módosítják az ügyfelek velünk kötött ügyfélszerződésének általános szerződési feltételeit a szolgáltatás tekintetében. A jelen felhasználási feltételek és az ügyfélszerződés általános szerződési feltételei közötti ellentmondás esetén a jelen felhasználási feltételek az irányadók, de csak szigorúan a szolgáltatásra vonatkozóan.

Figyelmesen olvasd el a jelen felhasználási feltételeket, mivel ezek szabályozzák a szolgáltatás nyújtását és használatát. Ha bármilyen kérdésed van a jelen felhasználási feltételekkel kapcsolatban, vedd fel velünk a kapcsolatot a jelen dokumentum 9. pontjában található elérhetőségeken.

A szolgáltatásra való regisztrációval megerősíted, hogy elolvastad, megértetted és elfogadod a jelen felhasználási feltételeket.

1. Általános

1.1 A szolgáltatás nyújtása SMS (Short Message Service) értesítések küldéséből áll, beleértve a nálunk nyitott kereskedési számlá(k)ra vonatkozó információkat is (a továbbiakban SMS értesítések) arra a mobiltelefonszámra, amelyet az ügyfél nálunk regisztrált. A szolgáltatás egy automatizált informatikai megoldás, amely további lehetőséget biztosít az ügyfeleknek a számla információk SMS-ben történő fogadására. A szolgáltatás részleteit az Admirals webhelyén www.admiralmarkets.com találod, továbbá felveheted velünk a kapcsolatot a 9. szakaszban található elérhetőségeken vagy Admirals irodánkban.

1.2 A jelen szolgáltatás keretében rendelkezésre bocsátott információk semmilyen módon nem helyettesítik, módosítják vagy kiegészítik azokat az információkat (beleértve a tranzakciókra és betétekre vonatkozó információkat is), amelyeket az ügyfélszerződés értelmében az ügyfelek rendelkezésére bocsátunk (beleértve a kereskedési platform), és csak további tájékoztatási célból áll rendelkezésre. Az SMS értesítésekben közölt információk nem teljesek és nem teljes körűek. Eltérés esetén a kereskedési platformon elérhető információkat kell helyesnek tekinteni. A jelen szolgáltatás keretében közölt információknak nincs jogi jelentősége és nem lehet rájuk támaszkodni a kereskedési döntések meghozatalakor. Nem vállalunk felelősséget a szolgáltatás keretében közölt információk pontosságával vagy teljességével kapcsolatban.

1.3 Ahhoz, hogy az ügyfél jogosult legyen SMS értesítésekre, Admirals kereskedési számlával kell rendelkeznie. A kereskedési számla nyitásával kapcsolatos további információkért tekintsd meg a 9. pontban található elérhetőségeket. Az SMS értesítések csak akkor érhetők el, ha számlád engedélyezett és megfelelően működik, a szolgáltatás igénybevételéhez regisztráltad mobiltelefonszámodat és elfogadtad a felhasználási feltételeket.

1.4 Egyszerre csak egy mobiltelefonszám regisztrálását engedélyezzük. Ez a nálunk nyitott összes kereskedési számlára vonatkozik. Ha egynél több számlád van regisztrálva SMS értesítések fogadására, akkor legfeljebb öt karakterből álló hivatkozást kell használnod a számlák megkülönböztetéséhez.

1.5 Az SMS értesítések bármely nemzetközi mobilhálózat szolgáltatónál regisztrált mobiltelefonra küldhetők.

1.6 A szolgáltatásra való regisztrációkor megerősíted, hogy a mobiltelefonszám és a számunkra továbbított bármely egyéb információ érvényes, pontos és naprakész. Nem tudunk SMS értesítést küldeni vezetékes telefonra, szöveg fogadására képes számítógépre vagy bármely más olyan eszközre, amely nem támogatja az SMS értesítéseket.

1.7 Minden SMS értesítést csak egyszer küldünk el. Ha törlöd az SMS értesítést mobiltelefonodról, nem tudjuk újra elküldeni ugyanazt az SMS értesítést.

1.8 A szolgáltatásra való első regisztrációtól számított 48 órán belül megkezdjük az SMS értesítések küldését.

1.9 Bármikor kérheted tőlünk az SMS értesítések ideiglenes felfüggesztését. Ezt megteheted online a Dashboard felületén, felveheted velünk a kapcsolatot a 9. részben található elérhetőségeken vagy felhívhatod Admirals irodánkat. A szolgáltatás felfüggesztése minden számládra vonatkozik. Az SMS értesítések a felfüggesztési kérelmek kézhezvételétől számított 24 órán belül megszűnnek. A szolgáltatás a kérés beérkezésétől számított 48 órán belül visszaáll.

1.10 A szolgáltatás használata során küldött SMS értesítések nem tartalmazzák személyes adataidat (azaz a nevedet vagy egyéb olyan információt, amely lehetővé tenné az ügyfélszerződést és/vagy kereskedési számla adatait nem ismerő harmadik felek számára, hogy az SMS értesítés alapján azonosítsanak).

2. Költségek

2.1 A szolgáltatás részünkről ingyenes. Azonban bármikor díjat számíthatunk fel a szolgáltatásra úgy, hogy legalább 2 hónappal a díj érvényesülése előtt értesítést küldünk ügyfeleinknek. Ha nem mondod le a szolgáltatást, a díjat ugyanúgy köteles vagy megfizetni, mint bármely más esedékes összeget a velünk kötött ügyfélszerződés általános feltételei szerint.

2.2 Mobiltelefon szolgáltatód díjat számíthat fel a szöveges üzenetek fogadásáért (beleértve az SMS értesítéseket is), és a szolgáltató további díjat számíthat fel, ha szöveges üzeneteket fogadsz külföldön. További információért fordulj mobiltelefon szolgáltatódhoz.

3. Biztonság

3.1 Ha mobiltelefonod elveszik vagy ellopják, a lehető leghamarabb, de minden esetben az elvesztést vagy ellopást követő 24 órán belül értesítened kell minket a 9. pontban található elérhetőségeken.

3.2 Amint megváltoztatod mobiltelefonszámodat, azonnal értesítened kell bennünket az új mobiltelefonszám regisztrálásával az Admirals webhelyén.

3.3 Soha nem küldünk olyan szöveges üzenetet, amelyben személyes adatok megadására kérnénk. Ha ilyen üzenetet kapsz, kérjük, ne tegyél semmit, és amint lehetséges, vedd fel velünk a kapcsolatot a 9. szakaszban található elérhetőségeken.

4. Felelősség

4.1 Bár törekszünk arra, hogy a jelen szolgáltatás keretében közölt információk pontosak, naprakészek és megbízhatóak legyenek, az információknak nincs jogi jelentősége, és nem lehet rájuk támaszkodni a kereskedési döntések meghozatalakor. Ezért nem vállalunk semmilyen felelősséget a jelen szolgáltatásból vagy az e szolgáltatás keretében nyújtott információkból, a szolgáltatás keretében várhatóan átadott, nem vagy késedelmesen átadott információkért. Nem vállalunk felelősséget, többek között, de nem kizárólagosan a következőkért:

4.1.1 Bármilyen kár vagy veszteség, amely az SMS értesítésben kapott információkra való támaszkodás vagy azok hiánya miatt érhet;

4.1.2 Bármilyen kár vagy veszteség, amelyet a szolgáltatás csalárd használata vagy a jelen felhasználási feltételek vagy a velünk kötött ügyfélszerződés szerinti kötelezettségek be nem tartása, illetve az ügyfél hanyagsága vagy szándékos kötelességszegése miatt keletkezett;

4.1.3 Amennyiben a rendszereink javítása, frissítése és rutinszerű karbantartása azt jelenti, hogy nem tudunk szöveges üzeneteket küldeni, beleértve az SMS értesítéseket;

4.1.4 Ha bármilyen okból nem kapod meg SMS értesítéseinket, beleértve a hálózati lefedettség hiányát, a telefon kikapcsolását; a telefon repülőgép üzemmódban tartását; ha telefonod nem működik vagy nincs elég tárhely az SMS-ek fogadására.

4.2 Felelős vagy azért, hogy a mobiltelefonodon senki ne férhessen hozzá bizalmas információkhoz. Ha mobiltelefonod elveszett vagy ellopták vagy ha megváltoztatod telefonszámodat vagy hálózati szolgáltatódat, a Te felelősséged, hogy kérelmezd a szolgáltatás megszüntetését vagy felfüggesztését. Nem vállalunk felelősséget, ha számlád adatai valakinek tudomására jutnak, mert nem értesítettél bennünket vagy ha az általad megadott regisztrációs adatok helytelenek. Ha a szolgáltatás megszüntetését vagy felfüggesztését kérted, a szolgáltatást a lehető leghamarabb, de legkésőbb a kérésé kézhezvételétől számított 24 órán belül törlésre vagy felfüggesztésre kerül. Nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan kárért, amelyet az ügyfél a szolgáltatás lemondására/felfüggesztésére vonatkozó fent említett maximális határidőn belül nyújtott szolgáltatás következtében szenved el.

4.3 Az egyértelműség kedvéért ezennel beleegyeztél, hogy a szolgáltatással kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk. Ha felelősségünket nem lehet teljes mértékben kizárni az alkalmazandó imperatív jogszabályok alapján, felelősségünket az alkalmazandó imperatív jog által megengedett maximális mértékre korlátozzuk. Felelősségünk mindenesetre olyan közvetlen vagyoni kárra korlátozódik (kivéve az elmaradt haszon és bármilyen nem vagyoni kárt), amelyet szándékos kötelességszegésünk okoz.

5. Lemondás

5.1 Ha meg kívánod szüntetni a szolgáltatást, törölnöd kell az SMS értesítésekre és figyelmeztetésekre való regisztrációdat. Ezt megteheted weboldalunkon www.admiralmarkets.com vagy a 9. részben található elérhetőségeken.

5.2 Bármikor lemondhatjuk a szolgáltatást legalább két hónapos írásbeli értesítéssel. Szabályozási vagy jogi okokból, a biztonság vagy a csalás leküzdése érdekében vagy bármely más, az ügyfélszerződésben meghatározott okból azonnali hatállyal megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül.

6. Egyéb értesítések

Ha regisztráltál SMS értesítések fogadására, időről időre egyéb operatív üzeneteket küldhetünk a kereskedési számládról a regisztrált mobiltelefonodra.

7. Általános rendelkezések

7.1 A rendszereinken végzett javítások, frissítések és rutin karbantartások, valamint egyéb körülmények a szolgáltatást időről időre elérhetetlenné tehetik (ideértve, de nem kizárólagosan a kereskedési számlával kapcsolatos tevékenységeket).

7.2 Ha nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy a mobiltelefonodra nem érkezik SMS értesítés, azonnali hatállyal felfüggeszthetjük a szolgáltatást. E-mailben értesítünk a felfüggesztésről, valamint a tárolt mobiltelefon információink érvényesítésére vonatkozó ésszerű követelményeinkről. Miután hitelesítetted mobiltelefon adataidat, a szolgáltatás 24 órán belül visszaáll.

7.3 Időről időre SMS-ben, postai úton vagy e-mailben küldhetünk (de nem vagyunk kötelesek) információkat a szolgáltatásról, a karbantartási munkálatokról és a szolgáltatás megfelelő elérhetetlenségéről.

7.4 A szolgáltatásra való regisztrációval hozzájárulsz személyes adataid és információid a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben, valamint az Admirals ügyféladatok kezelésére vonatkozó szabályzatának megfelelően történő tárolásához és feldolgozásához.

7.5 A jelen felhasználási feltételeket bármikor módosíthatjuk, kiegészíthetjük vagy helyettesíthetjük az ügyfélszerződésben meghatározott egyéb ügyfélszerződés dokumentumok tekintetében. A szolgáltatást és annak részleteit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk.

7.6 A velünk kötött ügyfélszerződés általános feltételei és egyéb ügyfélszerződés dokumentumai vonatkoznak minden olyan kérdésre, amelyet a jelen felhasználási feltételek nem szabályoznak.

8. Jog és joghatóság

A jelen felhasználási feltételekre a törvény az irányadó, és a velünk kötött ügyfélszerződésben meghatározott bíróságok joghatósága alá tartozik.

9. Kapcsolat

Az Admirals befektetési cégek általános elérhetőségei elérhetők az Admirals webhelyén: www.admiralmarkets.com, a „Kapcsolatfelvétel” oldalon. Mivel a hívások díja változhat, kérjük, fordulj a szolgáltatóhoz további információkért.

A hívások rögzíthetők szolgáltatásunk minőségének ellenőrzése és biztonsági okokból.