Salvează PDF Tipărește

Termenii de utilizare a serviciului de notificări prin SMS


Termeni utilizare

Această Politică stabilește termenii de utilizare și guvernează furnizarea și utilizarea serviciului de notificare prin SMS (denumit în continuare: Serviciul). Această Politică este o politică unificată pentru firmele de investiții care prestează servicii sub marca Admiral Markets, aparținând grupului de consolidare Admirals Group AS. Firmele de investiții din cadrul Grupului Admiral Markets sunt formate din următoarele: Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd., Admiral Markets Cyprus Ltd și Admirals AU Pty Ltd. (denumite în comun „Admirals”).

Acești Termeni de utilizare suplimentează și modifică termenii și condițiile generale ale Acordului cu Clientul cu privire la Serviciu. În cazul oricărei inconsecvențe între acești Termeni de utilizare și termenii și condițiile generale ale Acordului Clientului, acești termeni de utilizare se vor aplica, dar numai strict în relație cu Serviciul.

Ar trebui să citiți cu atenție acești termeni de utilizare, deoarece aceștia vor guverna furnizarea și utilizarea Serviciului. Dacă aveți întrebări referitoare la acești Termeni de utilizare, ar trebui să ne contactați folosind detaliile de contact din secțiunea 9 a acestui document.

Prin înregistrarea pentru serviciu, confirmați că ați citit, înțeles și acceptat acești termeni de utilizare.

1. Generalități

1.1 Furnizarea Serviciului va consta în trimiterea de notificări prin intermediul mesajelor SMS (Serviciu de Mesaje Scurte), inclusiv informații despre conturile tale de tranzacționare deschise la noi (tot prin notificări SMS), la numărul de telefon pe care l-ai înregistrat la noi. Serviciul este o soluție IT automatizată care oferă clienților o modalitate suplimentară de a primi informații despre cont prin mesaje text SMS. Detaliile Serviciului pot fi obținute de pe site-ul Admirals www.admiralmarkets.com/ro sau contactându-ne în mod direct.

1.2 Informaţiile furnizate în cadrul acestui serviciu şi toate acestea nu înlocuiesc, modifică sau completează în orice mod informațiile (inclusiv informațiile despre tranzacții și depozite) pe care vi le punem la dispoziție în conformitate cu Acordul Clientului (inclusiv informațiile care sunt furnizate pe platforma de tranzacționare) și sunt furnizate numai în scopuri de notificări informative suplimentare. Informațiile furnizate în notificările SMS nu sunt complete și nu sunt incluse. În cazul unor discrepanțe, informațiile disponibile pe platforma de tranzacționare sunt considerate corecte. Informațiile furnizate în cadrul acestui serviciu nu au nicio semnificație juridică și nu se bazează pe acestea în luarea deciziilor de tranzacționare. Nu facem nicio reprezentare în ceea ce privește acuratețea sau exhaustivitatea informațiilor furnizate în cadrul Serviciului.

1.3 Pentru a fi eligibil pentru notificări prin SMS, trebuie să aveți un cont de tranzacționare Admirals. Pentru mai multe informații despre deschiderea unui cont de tranzacționare, vă rugăm să consultați detaliile de contact din secțiunea 9. Notificările prin SMS sunt disponibile numai dacă contul dvs. este autorizat pe drept și funcționează corespunzător, v-ați înregistrat numărul de telefon mobil pentru a utiliza Serviciul și ați acceptat Termenii de Utilizare.

1.4 Vă vom permite să înregistraţi un singur număr de telefon mobil la noi, în orice moment. Acest lucru se va aplica tuturor conturilor de tranzacționare deschise cu noi. Dacă sunteţi înregistrat pentru a primi notificări SMS de pe mai multe conturi, vi se va cere să utilizaţi o referinţă de până la cinci caractere pentru a diferenţia între conturi.

1.5 Notificările prin SMS pot fi trimise pe un telefon mobil înregistrat la orice operator internațional de telefonie mobilă.

1.6 La înregistrarea pentru serviciu, confirmați că numărul de telefon mobil și orice alte informații transmise către noi sunt valabile, exacte și actualizate. Sunteți în cunoștință de cauză că nu putem trimite notificări SMS către un telefon fix, unui computer capabil să primească text sau oricărui alt dispozitiv care nu acceptă notificări SMS.

1.7 Vă vom trimite fiecare notificare prin SMS o singură dată. Dacă ștergeți notificarea prin SMS de pe telefonul mobil, nu vom mai putea trimite aceeași notificare prin SMS din nou.

1.8 Vom începe să trimitem notificări prin SMS în termen de 48 de ore de la prima înregistrare a serviciului.

1.9 Ne puteți cere oricând să suspendăm temporar notificările prin SMS. Puteți face acest lucru online în Camera Traderului dvs., contactându-ne folosind datele de contact din secțiunea 9 sau telefonând la biroul nostru Admirals. Suspendarea serviciului va fi aplicată tuturor conturilor dvs., cu excepția cazului în care contul căruia i se aplică suspendarea este specificat de dvs. Notificările prin SMS vor înceta în 24 de ore de la primirea cererii dvs. de suspendare. Serviciul va fi restabilit în termen de 48 de ore de la primirea solicitării dumneavoastră.

1.10 Notificările prin SMS trimise atunci când utilizați serviciul nu vor include informațiile dvs. personale (adică numele dumneavoastră sau alte informații care ar permite unor terți să nu fie familiarizați cu Acordul Clientului și/sau detaliile contului dumneavoastră de tranzacționare pentru a vă identifica pe baza notificării SMS).

Costuri

2.1 Serviciul este gratuit din partea noastră. Cu toate acestea, putem impune oricând o taxă pentru serviciu prin trimiterea unei notificări cu cel puțin 2 luni înainte ca taxa să devină aplicabilă. Dacă nu anulați serviciul, sunteți obligat să plătiți taxa în același mod în care orice alte sume datorate ne sunt plătite în conformitate cu termenii și condițiile generale ale Acordului de Client cu noi.

2.2 Furnizorul dvs. de telefonie mobilă vă poate percepe taxe pentru primirea mesajelor text (inclusiv a notificărilor SMS) şi poate exista o taxă suplimentară pentru suportul mesajelor text din străinătate. Vă rugăm să vă contactaţi furnizorul de telefonie mobilă pentru mai multe informaţii. Sunteți răspunzător pentru orice sumă care vă este imputată de către furnizorul dumneavoastră de telefonie mobilă.

Securitate

3.1 În cazul în care telefonul mobil este pierdut sau furat, trebuie să ne anunțați cât mai curând posibil, și, în orice caz, în termen de 24 de ore de la pierdere sau furt, contactându-ne folosind detaliile de contact din secțiunea 9.

3.2 Trebuie să ne anunțați imediat ce vă schimbați numărul de telefon mobil prin înregistrarea noului număr de telefon mobil prin intermediul site-ului Admirals.

3.3 Fiți în cunoștință de cauză că nu vă vom trimite niciodată un mesaj text care să vă solicite informații cu caracter personal. Dacă primiți un astfel de mesaj, vă rugăm să nu luați nicio măsură și să ne contactați cât mai curând posibil, utilizând detaliile de contact de la punctul 9.

4. Răspunderea

4.1 Deși ne străduim să menținem exactitatea, actualizarea și fiabilitatea informațiilor furnizate în cadrul acestui serviciu; informațiile nu au nicio semnificație juridică și nu sunt utilizate pentru luarea deciziilor de tranzacționare. Prin urmare, nu ne asumăm nicio răspundere care decurge din sau în legătură cu acest Serviciu sau cu informațiile furnizate de acest Serviciu, informațiile care se preconizează că vor fi furnizate în cadrul serviciului, nefurnizate sau furnizate cu întârziere. Nu suntem răspunzători, inclusiv, dar nu numai, pentru următoarele:

4.1.1 Orice pagubă sau pierdere pe care o suferiți ca urmare a faptului că se bazează pe informațiile furnizate printr-o notificare prin SMS, sau absența acestuia;

4.1.2 Orice daune sau pierderi pe care le puteți suferi ca urmare a utilizării frauduloase a Serviciului sau ca urmare a nerespectării de către dvs. a obligațiilor în cadrul acestor Termeni de utilizare sau a Contractului de client încheiat cu noi, a neglijenței sau a comportamentului dvs. intenționat, sau a nerespectării de către dvs. a obligației de a păstra informațiile în siguranță din orice motiv;

4.1.3 În cazul reparațiilor, actualizărilor și întreținerii de rutină a sistemelor noastre și a furnizorilor noștri, nu putem trimite mesaje text, inclusiv notificările SMS;

4.1.4 Dacă nu primiți notificările noastre SMS din orice motiv, inclusiv din cauza utilizării grele a rețelei, nicio acoperire de rețea, telefonul este oprit; păstrarea telefonului în modul avion; telefonul este în afara serviciului sau aveți spațiu insuficient în „inbox” pentru SMS.

4.2 Sunteți responsabil să vă asigurați că nimeni nu are acces la informațiile confidențiale de pe telefonul dumneavoastră mobil. În cazul în care telefonul dvs. mobil este pierdut sau furat sau dacă vă schimbați numărul sau operatorul de rețea, este responsabilitatea dvs. să ne cereți să anulăm sau să suspendăm serviciul. Nu vom fi răspunzători în cazul în care informațiile despre contul dvs. devin cunoscute de cineva pentru că nu ne anunțați sau dacă informațiile de înregistrare pe care ni le-ați furnizat sunt incorecte. Odată ce ne-ați cerut să anulăm sau să suspendăm Serviciul, vom anula sau vom suspenda Serviciul cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 24 de ore de la primirea cererii dumneavoastră. Nu vom fi răspunzători pentru niciun prejudiciu pe care l-ați putea suferi ca urmare a furnizării Serviciului în timpul termenului maxim menționat mai sus pe care îl avem pentru anularea/suspendarea Serviciului.

4.3 Din motive de clarificare, ați fost de acord prin prezenta că nu ne asumăm nicio răspundere în legătură cu Serviciul. În cazul în care răspunderea noastră nu poate fi exclusă în totalitate în conformitate cu legislația imperativă aplicabilă, răspunderea noastră va fi limitată în măsura maximă permisă de legislația imperativă aplicabilă. În orice caz, răspunderea noastră este limitată la daunele pecuniare directe (cu excepția pierderii de profit și a oricăror daune morale) care au fost cauzate de o conduită intenționată din partea noastră.

5. Anulare

5.1 Dacă doriți să întrerupeți furnizarea acestui serviciu, va trebui să anulați înregistrarea pe care ați făcut-o pentru notificări și alerte SMS. Acest lucru poate fi realizat folosind site-ul nostru ]www.admiralmarkets.com/ro sau folosind datele de contact de pe site-ul nostru.

5.2 Putem anula Serviciul în orice moment, dându-vă un preaviz scris de cel puțin două luni. Putem anula sau suspenda Serviciul cu efect imediat, fără notificare prealabilă, din motive de reglementare sau legale, pentru a asigura securitatea sau pentru a combate frauda, sau din orice alt motiv prevăzut în Contractul cu clientul.

6. Alte notificări

Dacă v-ați înregistrat pentru a primi notificări prin SMS, este posibil ca, din când în când, să trimitem alte mesaje operaționale despre contul dumneavoastră de tranzacționare, pe telefonul mobil înregistrat.

7. Dispoziții generale

7.1 Reparațiile, actualizările și întreținerea de rutină a sistemelor noastre sau ale furnizorilor noștri, precum și alte circumstanțe, pot face ca Serviciul să fie indisponibil din când în când. În cazul în care nu primiți nicio notificare prin SMS, nu puteți presupune că nu există temeiuri pentru notificările prin SMS (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, orice activități cu privire la contul dvs. de tranzacționare).

7.2 În cazul în care ne dăm seama că notificările prin SMS nu sunt recepționate de telefonul dvs. mobil, putem suspenda serviciul cu efect imediat. Vă vom trimite o notificare prin e-mail pentru a vă informa cu privire la suspendare și la cerințele noastre rezonabile de validare a informațiilor despre telefonul mobil pe care le deținem în raport cu dumneavoastră. Odată ce informațiile despre telefonul mobil au fost validate de către dumneavoastră, Serviciul va fi restabilit în termen de 24 de ore.

7.3 Putem (dar nu suntem obligați) să vă trimitem prin SMS, poștă sau e-mail, din când în când, informații despre Serviciu, lucrări de întreținere și respectiv indisponibilitatea Serviciului, precum și măsurile pe care trebuie să le luați în legătură cu Serviciul.

7.4 Prin înregistrarea pentru Serviciu, vă dați consimțământul pentru a stoca și procesa datele și informațiile dvs. personale în măsura în care este necesar pentru furnizarea Serviciului și în conformitate cu politica Admirals pentru procesarea datelor clienților.

7.5 Putem modifica, completa sau înlocui acești Termeni de utilizare, în orice moment, așa cum este prevăzut în Acordul de client în ceea ce privește alte documente ale Acordului de client. De asemenea, putem modifica Serviciul și detaliile acestuia în orice moment, fără notificare prealabilă.

7.6 Termenii și condițiile generale ale Acordului cu Clientul încheiat cu noi și alte documente ale Acordului cu Clientul, se vor aplica tuturor aspectelor care nu sunt reglementate în acești Termeni de utilizare.

Legislația și jurisdicția

Acești Termeni de Utilizare sunt reglementați de lege și se află sub jurisdicția instanțelor stabilite în Acordul Clientului cu noi.

9. Contactați-ne

Datele generale de contact ale companiilor de investiții Admiral Markets sunt disponibile pe site-ul Admiral Markets: www.admiralmarkets.com/ro, selectând secțiunea „Contactează-ne”. Întrucât costul apelurilor poate varia, vă rugăm să luați legătura cu furnizorul dvs. de servicii de comunicații pentru informații suplimentare.

Apelurile pot fi înregistrate pentru a monitoriza calitatea serviciului nostru și în scopuri de securitate.