Išsaugoti PDF Spausdinti

Informavimo SMS žinute paslaugos naudojimosi sąlygos


Naudojimo sąlygos

Ši politika nustato naudojimo sąlygas ir reglamentuoja SMS pranešimų paslaugos (toliau – Paslauga) teikimą ir naudojimą. Ši politika yra vieninga politika investicinėms įmonėms, teikiančioms paslaugas su „Admiral Markets“ prekės ženklu ir priklausančioms „Admiral Markets Group AS“ įmonių grupei. „Admiral Markets“ grupės investicines įmones sudaro: „Admiral Markets AS“, „Admiral Markets UK Ltd“, „Admiral Markets Cyprus Ltd“ ir „Admirals AU Pty Ltd“.

Šios Naudojimo sąlygos papildo ir iš dalies keičia jūsų kliento sutarties su mumis bendrąsias sąlygas, susijusias su Paslauga. Atsiradus prieštaravimų tarp šių Naudojimo sąlygų ir bendrųjų kliento sutarties sąlygų, bus taikomos šios Naudojimo sąlygos, bet tik griežtai susijusios su Paslauga.

Turėtumėte atidžiai perskaityti šias Naudojimo sąlygas, nes jos reglamentuoja Paslaugos teikimą ir naudojimą. Jeigu turite klausimų dėl šių naudojimo sąlygų, turėtumėte susisiekti su mumis naudodamiesi kontaktine informacija, pateikta šio dokumento 9 skyriuje.

Registruodamiesi šiai Paslaugai patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate su šiomis Naudojimo sąlygomis.

1. Bendrai

1.1. Ši Paslauga – tai SMS teksto pranešimų, įskaitant informaciją apie jūsų prekybos sąskaitą (-as), atidarytą (-as) mūsų įmonėje, siuntimas (toliau – SMS pranešimai) jums į mobilųjį telefoną numeriu, kurį jūs užregistravote mūsų įmonėje. Ši Paslauga yra automatizuotas IT sprendimas, suteikiantis klientams papildomą būdą gauti informaciją apie sąskaitas SMS žinutėmis. Išsamią informaciją apie šią Paslaugą galite skaityti „Admiral Markets“ tinklalapyje [link]www.admiralmarkets.lt[/ link] arba gauti, susisiekę su mumis pagal kontaktinę informaciją, pateiktą 9 skyriuje, arba tiesiog mūsų „Admiral Markets“ biure.

1.2. Bet kuri ir visa informacija, teikiama pagal šią Paslaugą, nepakeičia ir neatstoja informacijos (įskaitant informaciją apie operacijas ir indėlius), kurią mes suteikiame jums pagal Kliento sutartį (įskaitant informaciją, kuri pateikiama prekybos platformoje), ir yra teikiama tik papildomais informaciniais pranešimo tikslais. SMS pranešimuose pateikta informacija nėra išsami ir visa apimanti. Jeigu yra neatitikimų, laikoma, kad prekybos platformoje esanti informacija yra teisinga. Pagal šią Paslaugą teikiama informacija neturi teisinės reikšmės ir ja neturi būti remiamasi priimant prekybos sprendimus. Mes neteikiame jokių pareiškimų, susijusių su informacijos, pateikiamos naudojantis Paslauga, tikslumo ar išsamumo.

1.3. Norėdami gauti SMS pranešimus, turite turėti „Admiral Markets“ prekybos sąskaitą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prekybos sąskaitos atidarymą, susisiekite 9 skyriuje nurodytais kontaktais. SMS pranešimai galimi tik tuo atveju, jeigu jūsų sąskaita yra tinkamai autorizuota ir tinkamai veikia. Jeigu norite naudotis šia Paslauga, turite užregistruoti savo mobiliojo telefono numerį ir sutikti su šiomis Naudojimo sąlygomis.

1.4. Jūs galite bet kada užregistruoti tik vieną mobiliojo telefono numerį. Jis bus taikomas visoms jūsų prekybos sąskaitoms, atidarytoms mūsų įmonėje. Jeigu registruojatės gauti SMS pranešimus apie daugiau nei vieną sąskaitą, jūsų paprašys sąskaitoms atskirti naudoti iki penkių simbolių.

1.5. SMS pranešimai gali būti siunčiami į užregistruotą bet kurio tarptautinio mobiliojo tinklo operatoriaus mobilųjį telefoną.

1.6. Užsiregistruodami naudotis šia Paslauga patvirtinate, kad mobiliojo telefono numeris ir visa kita mums pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir atnaujinta. Žinote, kad negalime siųsti SMS pranešimų fiksuoto telefono linija, į kompiuterį, galintį priimti tekstą, arba į bet kurį kitą įrenginį, kuris nepalaiko SMS pranešimų.

1.7. Kiekvieną SMS pranešimą jums siųsime tik vieną kartą. Jeigu ištrinsite SMS pranešimą iš savo mobiliojo telefono, mes nebegalėsime atsiųsti jums to paties SMS pranešimo.

1.8. Kai pirmą kartą užsiregistruosite, SMS pranešimus pradėsime siųsti per 48 valandas.

1.9. Galite kreiptis į mus, kad bet kuriuo metu laikinai sustabdytume jūsų SMS pranešimus. Tai galite padaryti prisijungę savo „Dashboard“, susisiekę su mumis naudodami kontaktinę informaciją, nurodytą 9 skyriuje, arba paskambinę į mūsų „Admiral Markets“ biurą. Paslaugų sustabdymas bus taikomas visoms jūsų sąskaitoms, nebent nurodysite sąskaitą, kuriai taikyti sustabdymą. SMS pranešimus nustosime siųsti per 24 valandas, gavę jūsų prašymą sustabdyti. Paslauga bus atkurta per 48 valandas nuo jūsų prašymo gavimo.

1.10. SMS pranešimuose, išsiųstuose naudojantis šia Paslauga, nebus jūsų asmeninės informacijos (t. y. jūsų vardo, pavardės ar kitos informacijos, leidžiančios trečiosioms šalims, nesusipažinusioms su jūsų kliento sutartimi ir (arba) prekybos sąskaitos duomenimis, jus identifikuoti, remiantis gautu SMS pranešimu).

2. Mokestis

2.1. Ši Paslauga iš mūsų pusės yra nemokama. Tačiau bet kuriuo metu galime nustatyti mokestį už šią Paslaugą, atsiųsdami jums pranešimą mažiausiai prieš 2 mėnesius iki mokesčio taikymo pradžios. Jeigu neatšauksite Paslaugos, jūs turėsite sumokėti mokestį tokiu pat būdu, kaip ir visos kitos mokėtinos sumos, kurios yra mokamos mums pagal jūsų kliento sutarties su mumis bendrąsias sąlygas.

2.2. Jūsų mobiliojo telefono tinklo teikėjas gali imti mokestį už tekstinių pranešimų (įskaitant SMS pranešimus) gavimą, o tektiniams pranešimams, gaunamiems užsienyje, gali būti taikomi papildomi operatoriaus mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su savo mobiliųjų telefonų tinklo teikėju. Jūs esate atsakingi už visas jūsų mobiliojo telefono tinklo teikėjui mokėtas sumas.

3. Sauga

3.1. Jeigu pametėte savo mobilųjį telefoną arba jį pavogė, turite kuo greičiau informuoti mus, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 24 valandas nuo pametimo ar vagystės, susisiekdami su mumis, naudodami kontaktinę informaciją, nurodytą 9 skyriuje.

3.2. Turite pranešti mums, kai tik pakeisite savo mobiliojo telefono numerį, „Admiral Markets“ svetainėje užregistruodami naują mobiliojo telefono numerį.

3.3. Žinokite, kad niekada nesiųsime jums teksto pranešimo, kuriame prašomytume pateikti bet kokią asmeninę informaciją. Jeigu gausite tokį pranešimą, nesiimkite jokių veiksmų ir kuo greičiau susisiekite su mumis, naudodamiesi 9 skyriuje nurodyta kontaktine informacija.

4. Atsakomybė

4.1. Nors mes stengiamės, kad pagal šią Paslaugą teikiama informacija būtų tiksli, naujausia ir patikima, ši informacija neturi jokios teisinės reikšmės ir į ją neturi būti atsižvelgiama priimant prekybos sprendimus. Todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios dėl šios Paslaugos ar su ja susijusios informacijos, ar pagal šią Paslaugą teikiamos informacijos arba pagal šią Paslaugą nepateiktos arba vėluojant pateiktos informacijos. Mes nesame atsakingi už, įskaitant, bet tuo neapsiribojant:

4.1.1. bet kokia žala ar nuostoliais, kuriuos galite patirti, remdamiesi SMS pranešime pateikta informacija arba jos negavę;

4.1.2. bet kokia žala ar nuostoliais, kuriuos galite patirti dėl nesąžiningo naudojimosi šia Paslauga arba dėl savo įsipareigojimų pagal šias Naudojimo sąlygas ar Kliento sutarties su mumis nesilaikymo arba dėl neatsargumo ar sąmoningo netinkamo elgesio arba jeigu dėl kokių nors priežasčių neapsaugote gautos informacijos;

4.1.3. tais atvejais, kai mūsų ar mūsų teikėjų sistemos remontuojamos, atnaujinamos ar įprastai tvarkomos, reiškia, kad mes negalime siųsti tekstinių pranešimų, įskaitant SMS pranešimus;

4.1.4. kad negaunate mūsų SMS pranešimų dėl kokios nors priežasties, įskaitant dėl intensyvaus tinklo naudojimo, per mažos tinklo aprėpties ar dėl išjungto jūsų telefono, arba telefone įjungto lėktuvo režimo, ar dėl to, kad jūsų telefonas neveikia, arba jūsų SMS žinučių dėžutėje neužtenka vietos.

4.2. Jūs esate atsakingi už tai, kad niekas nepasiektų jūsų mobiliajame telefone esančios konfidencialios informacijos. Jeigu pametėte savo mobilųjį telefoną ar jį pavogė arba jeigu pakeitėte savo telefono numerį ar tinklo operatorių, jūs turite paprašyti mūsų atšaukti arba sustabdyti šią Paslaugą. Mes nebūsime atsakingi, jeigu jūsų sąskaitos informacija taps žinoma kažkam kitam dėl to, kad jūs nepranešėte mums arba pateikėte neteisingą jūsų registracijos informaciją. Kai paprašysite mūsų atšaukti arba sustabdyti šios Paslaugos teikimą, mes atšauksime arba sustabdysime šią Paslaugą kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 24 valandas nuo jūsų prašymo gavimo. Mes neatsakome už jokią žalą, kurią galite patirti dėl Paslaugos teikimo per čia nurodytą maksimalų Paslaugos atšaukimo arba sustabdymo terminą.

4.3. Kad būtų aiškiau, jūs sutikote su tuo, kad mes neprisiimame jokios atsakomybės, susijusios su šia Paslauga. Jeigu mūsų atsakomybės negalima visiškai atmesti pagal taikytiną imperatyvų įstatymą, mūsų atsakomybė bus apribota maksimalia apimtimi, kuri leidžiama pagal taikytiną imperatyvų įstatymą. Bet kokiu atveju, mūsų atsakomybė apsiriboja tiesiogine turtine žala (išskyrus negautą pelną ir bet kokią neturtinę žalą), kurią sukėlė mūsų tyčinis netinkamas elgesys.

5. Nutraukimas

5.1. Jeigu norite nutraukti šią Paslaugą, turėsite atšaukti savo SMS pranešimų ir perspėjimų registraciją. Tai galima padaryti naudojantis mūsų svetaine [link]www.admiralmarkets.lt[/ link] arba naudojant 9 skyriuje nurodytą kontaktinę informaciją.

5.2. Bet kuriuo metu mes galime atšaukti šią Paslaugą, apie tai pranešdami bent prieš du mėnesius. Mes galime atšaukti arba sustabdyti šią Paslaugą nedelsdami, be išankstinio įspėjimo, dėl reguliavimo arba teisinių priežasčių, siekdami užtikrinti saugumą ar kovoti su sukčiavimu arba bet kokiu kitu pagrindu, nurodytu Kliento sutartyje.

6. Kiti pranešimai

Jeigu užsiregistravote gauti SMS pranešimus, mes galime retkarčiais išsiųsti ir kitus operatyvinius pranešimus apie jūsų prekybos sąskaitą į jūsų registruotą mobilųjį telefoną.

7. Bendrosios nuostatos

7.1. Dėl mūsų ar mūsų teikėjų sistemų remonto, atnaujinimo ar įprastinės priežiūros, taip pat kitų aplinkybių ši Paslauga gali būti retkarčiais neprieinama. Jeigu negaunate jokių SMS pranešimų, nereikėtų manyti, kad SMS pranešimams nėra jokio pagrindo (įskaitant bet kokią su jūsų prekybos sąskaita susijusią veiklą).

7.2. Jeigu išsiaiškinsime, kad jūsų mobiliuoju telefonu negaunami SMS pranešimai, mes nedelsdami galime sustabdyti paslaugos teikimą. Mes jums atsiųsime pranešimą el. paštu ir informuosime apie sustabdymą bei pateiksime pagrįstus reikalavimus, susijusius su mūsų turimos informacijos apie mobilųjį telefoną patvirtinimu. Kai tik patvirtinsite savo mobiliojo telefono informaciją, paslauga bus atkurta per 24 valandas.

7.3. Mes galime (bet nesame įpareigoti) retkarčiais atsiųsti jums SMS, paštu ar el. paštu informaciją apie šią Paslaugą, priežiūros darbus ar atitinkamai Paslaugos neprieinamumą bei veiksmus, kurių turite imtis dėl šios Paslaugos.

7.4. Registruodamiesi šiai Paslaugai jūs suteikiate sutikimą saugoti ir tvarkyti jūsų asmens duomenis ir informaciją tiek, kiek tai yra būtina teikiant šią Paslaugą ir laikantis „Admiral Markets“ klientų duomenų tvarkymo politikos.

7.5. Mes galime bet kada pakeisti ar papildyti šias Naudojimo sąlygas, kaip nustatyta jūsų kliento sutartyje bei atsižvelgiant į kitus kliento sutarties dokumentus. Be to, bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo galime pakeisti šią Paslaugą ir jos detales.

7.6. Bendrosios jūsų kliento sutarties su mumis sąlygos ir kiti kliento sutarties dokumentai bus taikomi visais klausimais, nereglamentuojamais šiose naudojimo sąlygose.

8. Teisės aktai ir jurisdikcija

Šias naudojimo sąlygas reglamentuoja teisės aktai ir joms taikoma jurisdikcija, nustatyta jūsų kliento sutartyje su mumis.

9. Mūsų kontaktai

Bendrąją „Admiral Markets“ kontaktinę informaciją galite rasti „Admiral Markets“ svetainėje: [link]www.admiralmarkets.lt[/ link], pasirinkę puslapį „Susisiekite“. Skambučių kaina gali skirtis. Norėdami gauti papildomos informacijos, susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Siekdami savo paslaugų kokybės ir saugos tikslais, skambučius galime įrašyti.