Shrani PDF Natisni

Dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) v zvezi s UCITS Skladi

Posodobljeno 15 Maj, 2021


UCITS ETF Ponudniki

Tržno tveganje je tveganje zmanjšanja vrednosti naložb zaradi gospodarskega razvoja ali drugih dogodkov, ki vplivajo na celoten trg. Kot posledica tržnega tveganja lahko stranka utrpi izgube zaradi splošnega neugodnega gibanja cen na trgu vrednostnih papirjev ali v njegovem določenem segmentu. Neugodno gibanje cen lahko na primer povzročijo slabi ekonomski kazalniki ustrezne države ali gospodarske panoge, nestabilno gospodarsko okolje ali nestabilen trg vrednostnih papirjev.

S sklenitvijo transakcije z UCITSETF po storitvah, ki jih zagotavlja Admirals, boste sklenili dogovor, da je Admirals s posredovanjem podrobnosti o spodnjih spletnih mestih izpolnil kakršno koli obveznost, da vam posreduje KIID za take UCITS ETF-je. S tem prevzemate odgovornost, da stopite v stik z ustreznim izdajateljem ETF,-a preden pridobite kakršen koli delež v UCITS ETF-A, kjer KIID niso na voljo na navedenih spletnih mestih.

Disclaimer

Namen te strani je zagotoviti strankam Admirals dokumentacijo s ključnimi informacijami za vlagatelje (v nadaljnjem besedilu "KIID"), da lahko od Admiralsa kupijo sredstva, s katerimi se trguje na borzi (v nadaljnjem besedilu "ETF"). Podatke, vsebovane v KIID-jih, pa tudi vso drugo dokumentacijo za vlagatelje, poročila, članke in publikacije, do katerih je mogoče dostopati prek te spletne strani, so zbrali tretji ponudniki, niti Admirals niti njene podružnice ne dajejo nobenih predstavitev ali garancij, izrecnih ali implicitnih glede natančnosti, popolnosti ali pravilnosti KIID.

KIID-I in druga vsebina, prikazana in povezana na tej spletni strani, ne predstavlja raziskave in ne upošteva posebnih okoliščin ali potreb določenih oseb, ki bi jo lahko prebrale. Niti podane informacije niso izraženo mnenje in ne predstavljajo ponudbe za prodajo ali nagovarjanja ponudbe za nakup kakršnih koli ETF-jev, vrednostnih papirjev ali naložb, niti se jih ne sme razlagati kot take v kateri koli jurisdikciji, kjer bi bila takšna ponudba ali zahteva nezakonita. Niti Admirals, niti katero koli od njenih povezanih družb ne sprejemajo nobene odgovornosti za kakršno koli neposredno ali posledično izgubo, ki izhaja iz kakršne koli uporabe kakršnih koli informacij, ki jih vsebujejo dokument KIID, kot tudi vse druge dokumentacije, poročila, članki in publikacije, ki jih tu vsebuje.