Družbeno odgovorno investiranje za začetnike: celoten vodič

Admirals
17 Min branje

Če spremljate glavne ali finančne medije, potem ste se zagotovo že srečali s pojmom družbeno odgovornega investiranja (DOI). Gre za investiranje v takšen družbe, ki imajo visoke okoljske, družbene in vodstvene standarde.

V tem članku si bomo od bliže pogledali družbeno odgovorno investiranje in kako ga umestiti v svoje trgovalne in naložbene strategije.

Kaj je družbeno odgovorno investiranje ali ESG investing?

Gre za kombinacijo okoljskih, družbenih in vodstvenih standardov, ki jih vlagatelj upošteva pri sprejemanju naložbenih odločitev. Družbeno odgovorni vlagatelji se najprej vprašajo, če družba pri svojem poslovanju upošteva visoke, ali vsaj zadostne standarde z vidika družbene odgovornosti. Zgolj v tem primeru potem nadaljujejo s temeljno analizo in analizo finančnih trendov z namenom ugotovitve, ali investirati v družbo ali ne.

Okoljski dejavniki so očitno tisti, ki so povezani z onesnaževanjem zraka, zemlje in vode in kaj vse počne družba, da bi bila s tega vidika čim bolj 'zelena'.

Pri družbenem vidiku so stvari nekoliko manj očitne in zajemajo širše področje, ki se nanaša na:

●Raznolikost in enakost z vidika uresničevanja priložnosti s strani vseh zaposlenih.

●Izkoriščanje delavcev in suženjstvo - vključno s celotno dobavno verigo

●Zaščita potrošnikov.

●Blaginja živalskega sveta.

Z vidika vodenja pa se sprašujemo, kako dobro je nadzorovano vodenje družbe in s kakšno mero odgovornosti vodstvo opravlja svoje delo. Dobro vodenje se kaže v enotnosti, transparentnosti in dobrim nadzorom nad podjetjem in njenega vodstva.

Kratka zgodovina družbeno odgovornega investiranja

Družbeno odgovorno investiranje se je začelo že v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Prvotno so bili etični vlagatelji tisti, ki so se izogibali 'grešnih' delnic, torej družb, ki poslujejo v panogah povezanih s tobakom, alkoholom, igrami na srečo in orožjem.

Z vse večjim problemom onesnaževanja okolja so se vlagatelji potem začeli izogibati naložbam v družbe, ki so večji onesnaževalci (v tem pogledu so največkrat omenjene naftne družbe) in nagrajevati tiste družbe, ki so pozornost posvetile zmanjšanju onesnaževanja okolja na tak ali drugačen način - preko recikliranja, uporabo zelene energije ali preko zmanjšanje porabe vode.

V zadnjih 15 letih smo bili priča vse večjemu zanimanju za delnice družb, ki se 'primerno obnašajo' tudi na drugih področjih družbeno odgovornega investiranja.

Vas zanima več o trgovanju? Pridružite se našim brezplačnim trgovalnim webinarjem, ki jih 3x tedensko vodijo naši profesionalni trgovalci. Kliknite na oglas spodaj in se prijavite še danes:

Brezplačni trgovalni webinarji

Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje

Razvoj družbeno odgovornega investiranja v finančni industriji

Prvi DOI indeks je bil ustanovljen leta 1990 in sicer Domini 400 Social Index. Gre za indeks 400 javno kotirajočih podjetij, ki dosegajo minimalne standarde družbene in okoljske odličnosti. Utež posameznega podjetja v indeksu je določena glede na tržno kapitalizacijo podjetja. Indeks se je kasneje preimenoval v MSCI KLD 400 Social Index.

Z vse večjim pomenom družbene odgovornosti je finančna industrija začela z ustvarjanjem produktov na tem področju in tako je leta 2002 nastal prvi družbeno odgovoren ETF. Danes so ETF-i zelo priljubljen finančni instrument, obstaja jih na stotine in v tej panogi upravljajo okoli 240 milijard dolarjev. Samo družba Blackrock je za leto 2020 poročala, da upravlja 27 skladov s področja družbeno odgovornega investiranja.

Aprila 2006 so Združeni narodi sprejeli načela družbeno odgovornega investiranja. Gre za 6 načel, ki so nastali kot konsenz med Združenimi narodi in skupino 90 vlagateljev, svetovalcev in strokovnjakov s tega področja. Dokument je požel veliko pozornost javnosti, še posebej med in po finančni krizi leta 2008, ko se je povečalo število podpisnikov, ki so se odločili spoštovati sprejeta načela. Aprila leta 2019 je bilo pod dokument podpisanih že 2350 subjektov.

Drugo večjo spodbudo je družbeno odgovorno investiranje doživelo leta 2014, ko je 'Law Commission of England and Wales' potrdila, da pri pokojninskih zaupnikih in drugih ni prihajalo do težav glede upoštevanja družbeno odgovornih načel pri odločanju o naložbah in da ni prišlo do navzkrižja z njihovimi fiduciarnimi odgovornostmi.

Kritiki družbeno odgovornega investiranja ali ESG investing-a

Podporniki družbeno odgovornega investiranja verjamejo, da 'delajo dobro' s tem ko se odločajo za naložbe v družbeno odgovorna podjetja in to smatrajo kot svoj prispevek k boljšemu svetu. Kritiki dvomijo v to in izpostavljajo številne probleme na tem področju.

Nekateri vidijo družbeno odgovorne aktivnosti zgolj kot promocijo družbe napram vlagateljem in širši javnosti, medtem ko se v ozadju ne dogaja nič bistvenega. Če smo bolj konkretni, določene družbe so bile obtožene 'zelene promocije', medtem ko so nadaljevale s tradicionalnim načinom poslovanja in onesnaževanjem okolja.

Spet drugi so kritični do 'pojmovne zmede' na tem področju, saj za družbeno odgovorno investiranje obstajajo številni pojmi in kratice, konkurenčni standardi in promocijski ter nadzorni organi, kot so: GRI (the Global Reporting Initiative), SASB (Sustainability Accounting Standards Board), TCFD ( Task Force on Climate-related Financial Disclosures), CDP (Carbon Disclosure Project), GRI (Global Reporting Initiative) in tako naprej.

Obstaja torej problem, ker ni enega vodilnega in širše sprejetega standarda na področju družbene odgovornosti, ki bi se ga potem lahko držala tako podjetja kot vlagatelji.

Posledično obstajajo različne agencije, ki ocenjujejo družbe z vidika družbene odgovornosti, a pri tem upoštevajo različne dejavnike in jim dajejo tudi različne uteži. Tako se lahko zgodi, da ena agencija nekaj ovrednoti kot dobro, spet druga pa to isto zadevo ovrednoti kot slabo, kar povzroča zmedo in cinizem.

Celo več, bili so primer visoko ocenjenih družb na področju družbene odgovornosti, za katere se je potem kasneje izkazalo, da jim absolutno ni mar za to področje.

Vir: TradingView, Boohoo, obdobje: 24.9.2019 do 13.11.2020, zajeto dne 13.11.2020. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Med zadnjimi takimi primeri je nekoč občudovana trgovska družba Boohoo, za katero so novinarji ugotovili, da nenamerno spodbuja nesprejemljive delovne pogoje pri nekaterih svojih dobaviteljih.

Tečaj delnice Boohoo je nemudoma padel za 46%, ko je Sunday Times objavil te ugotovitve sredi julija 2020.

Nekoliko bolj kontroverzen je primer visoko ocenjenega proizvajalca električnih vozil Nikola, za katerega je bilo ugotovljeno, da so posneli promocijski video, v katerem se je njihov tovornjak spuščal po hribu navzdol, stvar pa so želeli prikazati, kot da se premika s svojimi močmi.

Kljub veliki želji po svetu, da bi družbeno odgovornost spravili v en sam kazalnik, je to velik izziv, polen subjektivni pogledov in praktičnih težav. Kritiki družbeno odgovornega investiranja bodo zato z nami še kar nekaj časa.

Trenutno situacija na področju družbene odgovornosti

Kljub navedenim pomislekom družbeno odgovorno investiranje pridobiva na svojem pomenu.

Julija 2020 je panožna publikacija Pensions & Investments objavila, da so se družbeno odgovorna sredstva v upravljanju skoraj podvojila v zadnjih štirih letih in znašajo 40 bilijonov dolarjev.

Novembra 2020 je Rishi Sunak, kancler Angleške centralne banke, sporočil, da so izdali prvo zeleno državno obveznico, katere namen je izključno financiranje nizko ogljikovih infrastrukturnih projektov.

Prav tako novembra 2020 je Scottish Widows, upravljalec skladov v Veliki Britaniji, objavil, da bodo prodali za 440 milijonov funtov premoženja v družbah, ki ne dosegajo družbeno odgovornih standardov.

Ali lahko torej trgovalci in vlagatelji izkoristijo vse večje zanimanje za družbeno odgovorno investiranje?

Trgujte družbeno odgovorno preko MetaTrader 5 trgovalne platforme

Trgovalci, ki trgujejo preko Admirals, imajo brezplačen dostop do najboljše trgovalne platforme na svetu, ki omogoča trgovanje z različnimi naložbenimi razredi. Platforma MetaTrader 5 ponuja trgovalcem tečaje v živo in analize, številne uporabne tehnične indikatorje in še veliko več. Kliknite na oglas spodaj in si namestite platformo še danes.

Vodilna multifunkcijska platforma za trgovanje na svetu


Pomen družbeno odgovornega investiranja

Kljub določenim dvomom, je družbeno odgovorno investiranje vendarle pomembno.

Študija, ki so jo opravili pri Deutsche Asset and Wealth Management in Univerzi v Hamburgu leta 2015, je zajela 2250 akademskih raziskav, ki so segale vse tja do leta 1970, ugotavlja, da je kar 62,5% vseh raziskav pokazala pozitivno povezavo med vpeljavo družbeno odgovornih standardov in finančno uspešnostjo. Zgolj 10% raziskav je ugotovilo negativno povezanost.

Študija je ugotovila tudi, da ni razlike v finančni uspešnosti glede na to, ali je družba osredotočena na okoljski, družbeni ali vodstveni vidik družbene odgovornosti, je pa premajhna osredotočenost ali preveč splošna usmerjenost manj učinkovita.

Vse skupaj si lahko razlagamo tako, da so družbeno odgovorne družbe učinkoviteje vodene, imajo bolj motivirane zaposlene in imajo več nadzora nad vodstvom, da delajo stvari na pravi način in se obenem izogibajo dragim napakam povezanim z onesnaževanjem okolja, napačnim odnosom do zaposlenih ali dobaviteljev, ali slabih vedenjskih vzorcev vodstva.

Takšna podjetja po večini uživajo tudi boljši sloves med svojimi strankami, zaradi večje priljubljenosti med vlagatelji, pa imajo tudi nižje stroške lastniškega financiranja.

Družbeno odgovorno trgovanje in investiranje

Kako lahko kot družbeno odgovoren vlagatelj izkoristite navedene trende? V nadaljevanju predstavljamo nekaj idej.

Dobavitelji v niši - ESG investing

Najbolj očiten poskus profitiranja na račun družbeno odgovornega investiranja je z vlaganjem v delnice tistih družb, ki ustvarjajo dobiček neposredno od servisiranja potreb na tem področju.

V finančni industriji bodo podjetja, banke in profesionalni vlagatelji več svojih sredstev investirali v specializirane ponudnike podatkov, indeksov in ocen, ki pokrivajo družbeno odgovornost. Med družbami, ki ponujajo te storitve so:

Moody's Corp

MSCI Inc.

S&P Global

S&P Global na primer ponuja podatke iz področja družbene odgovornosti za S&P in Dow Jones indekse, ki vključujejo številne dobro uveljavljene in ciljno usmerjene indekse na trgu.

Vir: Admirals MetaTrader 5, S&P Global Inc, tedensko - obdobje: 31.5.2009 do 12.11.2020, zajeto dne 12.11.2020. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Čista energija - ESG investing

Čista energija in zamenjava fosilnih goriv je osrednjih del družbeno odgovornega gibanja. To lahko izkoristite tako, da investirate v dobavitelje zelene energije, kot je npr. NextEra Energy.

Vir: Admirals MetaTrader 5, NextEra Energy, dnevno- obdobje: 16.8.2019 do 22.10.2020, zajeto dne 13.11.2020. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Podjetje ima v lasti dve oskrbni enoti na Floridi, ki ustvarjata zelo stabilne prihodke. Poleg tega imajo v lasti še tretjo enoto, ki je osredotočena na zeleno energijo. V podjetju NextEra trdijo, da so največji generator obnovljive energije na svetu iz vetra in sonca ter vodilni na svetu na področju hrambe energije v baterijah.

Čistejša proizvodnja - družbeno odgovorno investiranje

Naslednja možnost družbeno odgovornega investitorja je naložba v delnice podjetij, ki so usmerjene v proizvodnjo tradicionalnih izdelkov na okolju prijazen način. Nekaj primerov:

●Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla.

●Vestno rudarsko podjetje Polymetal.

●Ali podjetje Unilever, katerih cilj je postati negativno na področju ogljikovih izpustov do leta 2030.

Vir: Admirals MetaTrader 5, Polymetal International PLC, dnevno- obdobje: 10.2.2016 do 12.11.2020, zajeto dne 12.11.2020. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Družba Polymetal, ki je v indeksu Dow Jones Sustainability Index že od leta 2018, upravlja z osmimi rudniki in predelovalnimi obrati v Kazahstanu in Rusiji. Po podatkih FT, so v družbi sprejeli družbeno odgovorne standarde že dolgo preden so ti postali tako modni, zaradi česar so poželi naklonjenost vlagateljev.

Indeks FTSE 100 vključuje tudi družbo Unilever, ki proizvaja širok nabor izdelkov za dnevno potrošnjo. Njihov cilje je postati negativni na področju emisije ogljikovih izpustov do leta 2030, nekaj, kar je bilo z navdušenjem sprejeto med njihovimi strankami in nekaterimi njihovimi blagovnimi znamkami, kot npr. pri sladoledu Ben & Jerry.

Fosilna goriva - družbeno odgovorno investiranje

Nekoliko drugačne strategije se lahko vlagatelji poslužijo v primeru delnic tistih družb, ki so povezana s fosilnimi gorivi:

Shell

Exxon

Vodilne naftne družbe so pogosto označene kot 'negativni igralci' na področju družbene odgovornosti, kar je lahko priložnost za shortanje (prodaja na kratko) njihovih delnic s pomočjo CFD-jev (Contracts for Difference).

Vir: Admirals MetaTrader 5, Exxon Mobil Corp., tedensko - obdobje: 3.5.2009 do 12.11.2020, zajeto dne 12.11.2020. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

ETF-i in skladi in družbeno odgovorno investiranje

Vse več je skladov in ETF-ov, ki so usmerjeni v naložbe tistih družb, ki pri poslovanju upoštevajo minimalne standarde na področju družbene odgovornosti. Eden izmed takšnih ETF-ov v ZDA je iShares' MSCI USA ESG Select ETF.

Vir: Admirals MetaTrader 5, iShares MSCI USA ESG Select ETF, tedensko - obdobje: 3.5.2009 do 12.11.2020, zajeto dne 12.11.2020. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Kot je razvidno iz grafikona, je tečaj ETF-a v zadnjih letih beležil zmerno in konstantno rast, ki je rezultirala v podvojitvi tečaja med leti 2013 in 2018. Odtlej pa je gibanja tečaja nekoliko bolj volatilno.

Še ena strategija povezana z ETF-i in skladi je, da si pogledate, katere neposredne naložbe so najpogostejše v njihovih portfeljih.

Na vrhu seznama je pogosto delnica Microsofta. Družba je nevtralna na področju ogljikovih izpustov že od leta 2012, do leta 2030 pa imajo cilj pri tem postati negativni.

Vir: Admirals MetaTrader 5, Microsoft Corp., tedensko - obdobje: 23.5.2009 do 12.11.2020, zajeto dne 12.11.2020. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Druga najpogostejša delnica v portfeljih družbeno odgovornih skladov je Thermo Fisher Scientific Inc.

Njihovi letnih prihodki presegajo 25 milijard dolarjev, proizvajajo pa visoko tehnološko znanstveno in laboratorijsko opremo.

Vir: Admirals MetaTrader 5, Thermo Fisher Scientific Inc, tedensko - obdobje: 3.5.2009 do 12.11.2020, zajeto dne 12.11.2020. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Družbeno odgovorno investiranje: Zaključek

Kot lahko torej vidite, je glavni investicijski tok v zadnjih letih povezan z družbeno odgovornim investiranjem.

Za vsem skupaj je smiselna logika, saj gre družbeno odgovornim podjetjem dobro tudi zato, ker delajo stvari na pravi način in predstavljene ideje so soliden temelje za začetek investiranja.

Investirajte preko Admirals

Če vas zanima investiranje v družbeno odgovorne naložbe, potem vas bo zagotovo navdušila novica, da lahko preko Admirals investirate v delnice največjih družb po vsem svetu!

PrekoInvest.MT5 računa lahko kupite delnice več kot 2300 kotirajočih podjetij in več kot 180 ETF-ov. Druge prednosti vključujejo:

●Račun lahko odprete že z vsega enim evrom minimalnega pologa.

●Brezplačni tečaji vam bodo na voljo brezplačno, brez doplačila.

●Pri trgovanju boste lahko uporabljali MetaTrader 5 trgovalno platformo, ki omogoča trgovanje z različnimi naložbenimi razredi.

Kliknite na oglas spodaj in si odprite račun še danes:

ETF CFDji

Trgujte CFDje na najbolj priljubljene ETFJE (exchange-traded funds)

Pridobite še dodatna znanja s področja investiranja:

O Admirals

Družba Admirals je večkrat nagrajena in globalno regulirana Forex in CFD posredniška družba, ki omogoča trgovanje s preko 8000 različnih finančnih instrumentov preko najbolj priljubljene trgovalne platforme na svetu: MetaTrader 4 in MetaTrader 5. Začnite s trgovanjem še danes!

Informacije o analitičnih materialih:

To besedilo vsebuje dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih in drugih informacijah (v nadaljevanju "Analize"), objavljenih na spletni strani Admirals.

1. Analiza je bila objavljena za informativne namene in se ne sme šteti za investicijsko svetovanje ali priporočilo.

2. Vsaka stranka neodvisno sprejema investicijske odločitve in Admirals ne odgovarja za kakršno koli izgubo, ki izhaja iz take odločitve, ne glede na to, ali odločitev temelji na analizi.

3. Vsako analizo opravi neodvisni analitik (v nadaljnjem besedilu: avtor) na podlagi svojega osebnega mnenja.

4. Za zagotovitev zaščite interesov strank in objektivnosti analize je Admirals vzpostavil notranje postopke za preprečevanje navzkrižja interesov.

5. Čeprav si prizadevamo zagotoviti zanesljivost in popolnost informacij, ki so na voljo v analizah, Admirals ne more zagotoviti točnosti in popolnosti kakršnih koli informacij v analizah. Predstavljene številke, ki se nanašajo na prejšnja gibanja cen, ne zagotavljajo prihodnjih rezultatov.

6. Prednost Analiza se ne sme obravnavati kot posredna obljuba ali jamstvo za Admirals, da bo stranka z uporabo navedenih strategij ali omejitvijo izgub dobiček.

7. Predhodna nihanja cen v ceni finančnega instrumenta ali pričakovanja, navedena v analizah, se ne smejo šteti za obljubo ali jamstvo za Admirals za prihodnja gibanja cen. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča in zmanjša, ohranitev vrednosti instrumenta pa ni zagotovljena.

8. Projekcije, vključene v analizo, ne smejo upoštevati nobenih provizij, davkov in drugih stroškov, ki nastanejo pri vlaganju v take instrumente. Cenik Admiralsa je naveden na spletni strani Admiralsa.

9. Proizvodi, s katerimi se trguje na finančnem vzvodu (vključno s CFD-ji), so po svoji naravi špekulativni, trgovanje pa lahko povzroči izgubo in dobiček. Preden začnete trgovati, morate poskrbeti, da boste razumeli vsa tveganja.

 

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Finančni trgi - kako najti najbolj primerno investicijo za vas?
Kaj so finančni trgi? Finančni trgi so tisti, na katerih se trguje z vrednostnimi papirji, to pomeni, da trgovci te vrednostne papirje kupujejo in prodajajo z namenom ustvarjanja dobička, hkrati pa poskušajo omejiti tveganja. Finančni trgi - vsebina članka Kaj so finančni t...
AUDUSD | Vse, kar morate vedeti za trgovanje z AUD / USD
Trgovanje z AUDUSD je lahko izjemno zanimivo, saj je povpečje premikov na dan kar 49, to pa ponuja obilo priložnosti za trgovanje. Želite tudi vi izkoristiti to izjemno visoko volativnost? Admirals vam že 18-let zagotavlja dostop v svet trgovanja in investiranja. Tukaj vam na enem mestu ponujam saj...
?USDCHF forex valutni par - vse, kar morate vedeti za trgovanje (Vodnik)
Želite spoznati, kako uspešno trgovati USDCHF? Spoznajte vse, kar morate vedeti o trgovanju z dolarjem in švicarskimi franki z Admirals. Vsebina članka USDCHF Kaj je USD CHF? Kako kupiti USD CHF menjalni tečaj? Kako prodati dolar po švicarskem franku? Prednosti trgovanja s ceno USD CHF Trgo...
Poglej vse