Finančna varnost

Ko trgujete z Admirals, ste zaščiteni z našimi strogimi finančno varnostnimi ureditvami in politiko podpore za stranke.

Ločevanje sredstev strank

V skladu s pravili CySEC, ki jih določa Zakon o trgu vrednostnih papirjev, se ves denar strank v celoti ločuje od lastnih sredstev po regulativi kreditne institucije v EU. To zagotavlja, da so jim sredstva strank vedno na voljo in tudi, da jih pod nobenimi pogoji ne morejo uporabiti. Te dogovore preverjajo in verificirajo naši revizorji.

Sklad za odškodnine za vlagatelje (ICF)

V malo verjetnem primeru, da pridemo v finančne težave, je vaš denar še vedno popolnoma varen. Investitorski odškodninski sklad (ICF) plača odškodnine v vrednosti do 20,000.00 EUR za pokrivanje stranka. Preberite celotno dokumentacijo Politika komplencacija investitorjv.

Politika zaščite pred negativnim stanjem

Kompenziranje primanjkljajev na računih za profesionalne odjemalce v skladu z našo Politiko zaščite negativnega stanja, ki pokrivajo do 50.000 funtov na stranko. Naši naročniki na drobno imajo popolno in brezpogojno zaščito pred primanjkljajem na računu in so zajeti brez omejitev za največje izplačilo.

Korektno obravnavanje strank

Pri Admirals so vaši interesi vedno na prvem mestu. Popolnoma izpolnjujemo zahteve CySEC, da pri opravljanju naložbenih in pomožnih storitev delujemo pošteno in profesionalno ter v skladu z najboljšimi interesi naših strank.

Zagotavljamo tudi, da je naša ekipa vedno seznanjena z vsemi novostmi, ki bi lahko vplivale na kakovost storitve, ki vam jo zagatavljamo.

Ciprsko zavarovalno kritje do 100.000 EUR

S pričetkom 1. marca 2021 je bila ustanovljena zavarovalna polica za zavarovanje sredstev naših strank za stranke Admiral Markets Cyprus *. Od zdaj naprej ima vaš denar bistveno višjo stopnjo zaščite, vse do 100.000 EUR!

Zavarovalne ugodnosti se samodejno razširijo za stranke Admiral Markets Cyprus Ltd brez potrebnih ukrepov in brez dodatnih provizij ali stroškov.

To novo zavarovanje je sestavni del naše celotne varnostne ponudbe, skupaj z ločenimi računi denarja strank pri največjih bankah na svetu (nobena med njimi ni ciprska banka), zaščita pred negativnim stanjem na računu za maloprodajne stranke za fizične osebe po vsej EU (po uredbi o CFD v EU) in naša dodatna politika zaščite pred negativnim stanjem na računu v zvezi s tveganji za trgovanje s CFD za profesionalne stranke.

Kaj je zajeto:

 • Samo primerni vrednostni papirji in gotovina strank Admiral Markets Cyprus Ltd v primeru insolventnosti.

Kaj ni zajeto:

 • Naložbe / uspešnost trgovanja NISO zajete. Izdelki z vzvodom so zelo špekulativni in predstavljajo veliko tveganje za izgubo pri trgovanju. Trgujte odgovorno!

Potrdilo o zavarovanju smo dodali tukaj.

To je še en način, da pri Admiral Markets Cyprus Ltd naredimo še dodaten korak, da so vaša sredstva zaščitena. Standardna zaščita strank prek ICF (Sklad za odškodnino za vlagatelje) je omejena na pokrije za stranko do 20.000 EUR, vendar je vaša varnost naša prednostna naloga, zato želimo zagotoviti najboljšo možno zaščito, ki je na voljo.

* Več kot 99% vseh naših strank bo zavarovanih prek zavarovalne police. Žal pa nekatere stranke ne bodo zajete v to zavarovanje, kot so:

 • Združeno podjetje, ki ni majhno podjetje (v tem okviru se za „malo podjetje“ šteje partnerstvo, korporacija, nekorporacijsko združenje ali vzajemno združenje z letnim prometom manj kot 1 milijon USD).
 • Partnerstvo (razen zgoraj opisanega).
 • Vzajemna združenja (razen zgoraj opisanega).
 • Prekomorska institucija za finančne storitve.
 • Kolektivna naložbena shema ali kdor koli, ki je upravljavec ali skrbnik take sheme.
 • Pokojninski ali upokojitveni skladi.
 • Nadnacionalna institucija, vlada ali centralna upravna oblast.
 • Deželni, regionalni, lokalni ali občinski organi.
 • Oseba, ki je po mnenju zavarovalnic odgovorna za plačilno nesposobnost Admiral Markets Cyprus Ltd ali bo prispevala k njej.
 • Oseba, katere terjatev izhaja iz transakcij, v zvezi s katerimi je bila obsojena zaradi kaznivega dejanja pranja denarja.