Jak wybrać najlepszy wskaźnik Pivot Points?

Admirals

Podstawą niemal wszystkich form analizy technicznej są koncepcje wsparcia i oporu oraz pivot points. Można je uznać za kluczowe poziomy, przy których dochodzi do decydującej walki między niedźwiedziami a bykami na rynku. W miarę zbliżania się rynku do tych kluczowych poziomów, niektórzy inwestorzy oczekują odbicia ceny, a inni przełamania tych poziomów. Dlatego identyfikacja poziomu wsparcia i oporu jest niezwykle przydatną umiejętnością w handlu.

Biorąc pod uwagę znaczenie punktów wsparcia i oporu, pojawia się naturalne pytanie, jak obliczyć, gdzie znajdują się te kluczowe poziomy cen?

W tym artykule wyjaśnimy, czym są te obszary wsparcia i oporu oraz psychologię rynku w okolicy pivot points. Dokonamy również przeglądu wskaźników wsparcia i oporu :

 • Admiral Pivot
 • Fibonacciego
 • Fale Wolfe
 • Pivot points Camarilla
 • Murrey Math Lines (MML)

Więcej informacji na temat poziomów wsparcia i oporu można znaleźć we wstępie do naszego artykułu na temat strategii opierających się na Wstęgach Bollingera.

Pivot Points - definicja poziomu wsparcia i oporu

Poziomy wsparcia i oporu są integralną częścią każdego rynku finansowego. Sami gracze rynkowi definiują te poziomy, które zasadniczo reprezentują podaż i popyt lub przepływ zleceń, które mogą się szybko zmieniać. To na tych rynkach byki (kupujący) i niedźwiedzie (sprzedający) spotykają się na przeciwko siebie, przy czym jedna strona zawsze wygrywa z drugą.

Istnieją setki metod ustalania poziomów wsparcia i oporu lub pivot points na wykresie cen. Jeśli inwestor zdecyduje się narysować wszystkie istotne poziomy na bazie tych metod znajdujące się na jego wykresie, to można się założyć, że nie będzie w stanie zobaczyć ceny. Dlaczego? Ponieważ cena zniknie za liczbą wykreślonych poziomów.

Oczywiście celem jest określenie tylko tych najbardziej odpowiednich poziomów wsparcia i oporu i pivot points by uniknąć ryzyka otrzymania nieczytelnej i bezużytecznej grafiki.

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

Jak więc traderzy mogą wyróżnić najważniejsze poziomy? A także, przede wszystkim, co należy uznać za ważne? Poziom wsparcia i oporu lub pivot points ma wartość tylko wtedy, gdy rynek ich przestrzega. Jeśli poziom taki jest istotny tylko sporadycznie lub rzadko, analityk nie umieści go na swoim wykresie.

Podsumowując: inwestorzy szukają najbardziej respektowanych poziomów wsparcia i oporu oraz poziomów pivot points na rynku, a więc najbardziej odpowiednich i najlepszych.

Każdego dnia inwestorzy rozpoczynają swoją podróż tradingową na największym na świecie rynku finansowym, forex (lub rynku forex). Nowicjusze mają nadzieję skorzystać z ogromnej zmienności wynikającej z obrotu o wartości 5,3 biliona dolarów dziennie.

Rynek ewoluuje we własnym tempie; lepiej jest przeprowadzić dokładną analizę i podjąć przemyślane transakcje na parze walutowej niż polegać na instynktownych odczuciach.

Jednym z głównych rodzajów analiz jest analiza techniczna. Opiera się na założeniu, że „historia się powtarza", a zatem opiera się na historycznych zmianach kursów walutowych par walutowych. Ten rodzaj analizy stosuje się również na rynkach akcji, obligacji i prawie na wszystkich innych rynkach finansowych.

Pod koniec dogłębnej analizy technicznej inwestor wyodrębnia ważne wsparcia i opory, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o możliwości handlu. Dotyczy to również kluczowych pivot points . W tym artykule zostaną omówione zniesienia Fibonacciego, które mogą znacznie pomóc w przeprowadzeniu odpowiednich analiz technicznych, a także różne sposoby określania poziomów pivot points .

Psychologiczne poziomy wsparcia i oporu oraz pivot points 

Cena zwykle skłania się do testów poziomów psychologicznych, przy czym najsilniejszymi są te okrągłe - poziomy z końcówką 0 lub w 5 (np. 1,00 lub 1,50). Faktycznie ludzie dyskutują o okrągłych liczbach, omawiając poziomy cen lub pivot points, szczególnie na rynku Forex.

Na przykład, gdy traderzy omawiają przyszłą wartość euro w stosunku do dolara amerykańskiego, jest mało prawdopodobne, aby udzielili odpowiedzi w rodzaju 1.09732 lub 1.07345. Bardziej prawdopodobne jest, że zaokrąglą swoje prognozy cen do czegoś prostszego, na przykład 1.1000 lub 1.15000.

Często zdarza się, że skupiska zleceń wokół tych dużych okrągłych liczb tworzą poziomy wsparcia i oporu.

Ponadto najczęstszymi poziomami psychologicznymi są zwykle te, które zawierają dwa zera na końcu, takie jak 1100 lub 112,00. Jednak jeszcze silniejsze poziomy psychologiczne kończą się trzema zerami, takimi jak 1,1000 lub 110,00. Inne, jeszcze silniejsze poziomy kończą się czterema zerami, takimi jak 1.0000 lub 100.00.

Admiral Pivot

Jeśli używasz oprogramowania handlowego Admirals do analizy technicznej, poziomy pivot points mogą być przedstawione za pomocą wyjątkowego wskaźnika Admiral Pivot, który jest dostępny bezpłatnie wraz z wtyczką MetaTrader Supreme Edition (MTSE). Wskaźnik Admiral Pivot jest profesjonalnie zakodowanym wskaźnikiem do handlu na rynkach finansowych.

Ten wskaźnik służy do:

 • Skalpowania w oparciu o poziomy wsparć i oporu
 • Przebicia kluczowych poziomów
 • Wyznaczania obszarów wsparcia i opor oraz pivot points

Jego wyjątkowość wynika z modyfikacji, którą można znaleźć we właściwościach wskaźnika.

Źródło: wskaźnik Admiral Pivot, wtyczka SE

Wskaźnik niestandardowy (pokazany powyżej) pozwala wybrać jedną z dziewięciu dostępnych jednostek czasu do wyświetlenia na bieżącym wykresie. Na przykład możesz handlować na wykresie M5 (5 minut) z pivot points dla wykresu godzinowego (H1). Ponadto można dostosować wskaźnik według własnego uznania, używając dodatkowych opcji we właściwościach wskaźnika.

Definicja Pivot Points 

Co to są pivot points ?

Pivot points są bardzo ważnym poziomami na wykresie giełdowym, które działają jako wskaźniki wsparcia i oporu. Pivot points dostarczają psychologicznych poziomów na rynku i są poziomami wsparcia i oporu wykorzystywanymi przez wielu traderów. Pivot points na giełdzie jest wskaźnikiem analizy technicznej, służącym do identyfikacji progów wsparcia i oporu na wykresie giełdowym, a także do określenia trendu rynkowego.

Źródło: Admirals MetaTrader 5, #EURUSD, H4, ze wskaźnikiem pivot points

Wskaźnik pivot points pokazuje traderowi błyskawicznie kierunek rynku i potencjalne poziomy cenowe, które można wykorzystać do wyznaczania zleceń take profit i stop-loss.

Obliczanie pivot points i wzór

Jak obliczyć pivot points ?

Kalkulacja pivot points w tradingu jest średnią arytmetyczną maksimum (H), minimum (L) i zamknięcia (C) poprzedniego okresu:

Obliczenie pivot points: PP = (H + L + C) / 3

Następnie określamy na tej bazie dwa poziomy wsparcia i oporu. Uwaga (D) to różnica między maksimum a minimum, a zatem D = H - L

Obliczanie wsparć i oporów:

 • Pierwsze wsparcie, S1 = 2PP - H
 • Drugie wsparcie, S2 = PP - D
 • Pierwszy opór, R1 = 2PP - L
 • Drugi opór, R2 = PP + D

Korzystanie ze wskaźnika Pivot Points w tradingu

Jak korzystać ze wskaźnika pivot points w analizie technicznej?

Po pierwsze, możesz wykorzystać pivot points forex jako sposób oceny ogólnego kierunku rynku. Jeśli cena rynkowa jest wyższa niż pivot points , sugeruje to, że trend jest byczy. Jeśli rynek jest poniżej tego poziomu, sugeruje to trend spadkowy. Z drugiej strony możesz użyć poziomów wsparcia i oporu, aby zrealizować naszą strategię handlową, z typowymi regułami kupowania powyżej poziomu pivot points i sprzedaży poniżej oraz celowania w poziomy oporu R1, R2., gdy rynek rośnie, a poziomy wsparcia S1, S2, gdy rynek spada.

Alternatywnie można użyć poziomów siły oporu , aby określić, kiedy należy otworzyć pozycje. Można na przykład sprzedawać, gdy rynek znajduje się na oporze, najlepiej R2 lub R3, lub kupować, gdy cena jest zbliżona do wsparcia (S2 lub S3), przewidując spadek i odbicie na rynku.

Jak korzystać z pivot points?

 • Gdy cena instrumentu wychodzi powyżej pivot points

  Handluj z Admirals

  Uzyskaj dostęp do ponad 80 walut na rynkach Forex i handluj z szeroką gamą głównych par Forex, głównych crossów Forex i par egzotycznych. Najświeższe wiadomości z rynku i eksperckie spostrzeżenia są do Państwa dyspozycji, wystarczy kliknąć! Kliknij na poniższy baner, aby już dziś otworzyć rachunek rzeczywisty!

  , oznacza to, że rynek jest zwyżkowy.
 • Kiedy cena instrumentu spada poniżej pivot points, oznacza to, że rynek jest spadkowy.
 • Wskaźnik pivot points zazwyczaj obejmuje cztery dodatkowe poziomy: S1, S2, R1 i R2. Reprezentują one wsparcia jeden i dwa oraz opory jeden i dwa.
 • Wsparcia i opory 1 i 2 mogą kreować odwrócenie trendu, ale można ich również użyć do potwierdzenia siły trendu. Na przykład, jeśli cena spadnie poniżej S1, potwierdza trend spadkowy i wskazuje na możliwą kontynuację do S2.

Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do średnich kroczących i oscylatorów, pivot points są statyczne i pozostają na tym samym poziomie przez całą sesję. Pomaga to traderowi w tworzeniu planu tradingowego z wyprzedzeniem.

Oczywiście zapewne nie będziesz miał ochoty wykonywać obliczeń ręcznie, ponieważ kursy zmieniają się na twoich oczach. Dla wygody będziesz szukał oprogramowania handlowego, które automatycznie wykona obliczenia. Zobaczmy więc teraz, jak korzystać ze wskaźnika pivot points na platformie transakcyjnej MetaTrader 4.

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Pivot Points - strategia handlu w oparciu o wsparcia i opory

Oto przykład strategii handlowej opartej na poziomach pivot points określonych przez wskaźnik Admiral Pivot:

Jednostka czasu: M15

Pary walutowe:

 • EUR / USD
 • GBP / USD
 • USD / JPY
 • AUD / USD
 • NZD / USD
 • USD / CHF
 • EUR / JPY

Wskaźniki:

 • Admiral Pivot (D1)
 • ADX z 14 okresów (średni wskaźnik kierunkowy) z poziomem 20
 • Wykładnicza średnia ruchoma z 5 okresów, zastosowana do ceny zamknięcia (zielona)
 • Wykładnicza średnia ruchoma z 15 okresów, zastosowana do ceny zamknięcia (niebieski)
 • Wykładnicza średnia ruchoma z 30 okresów, zastosowana do ceny zamknięcia (czerwona)
 • Oscylator stochastyczny (5,3,3) z poziomem 50

Źródło: Admirals MetaTrader 4, GBPUSD, grafika M15 - Zakres danych: 25 września 2019 r. do 30 września 2019 r. - Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Pozycja długa:

 • Cena musi przełamać wsparcie wskazane przez pivot point (PP, S1, S2 lub S3)
 • ADX z 14 okresów musi wskazywać wartość większą niż 20
 • Wykładnicza średnia ruchoma dla 5 okresów musi być wyższa niż średnia dla 15 okresów i obie muszą być wyższe niż średnia dla 30 okresów (zielona> niebieska> czerwona)
 • Oscylator stochastyczny musi wskazywać wartość większą niż 50
 • Pozycję można otworzyć, gdy oscylator stochastyczny przełamuje poziom 50 w trakcie trendu zwyżkowego
 • Poziomem zlecenia take profit jest następny pivot point (lub jego pobliże o 3-5 pipsów)
 • Stop loss to 5 pipsów poniżej ostatniego minimum

Źródło: Admirals MetaTrader 4, GBPUSD, M15 Graphics - Zakres danych: 25 sierpnia 2019 r., 30 sierpnia 2019 r. - Uwaga: Wyniki z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Pozycja krótka:

 • Cena musi przełamać opór wskazany przez pivot point (PP, R1, R2 lub R3)
 • ADX z 14 okresów musi wskazywać wartość większą niż 20
 • Wykładnicza średnia ruchoma z 5 okresów musi być niższa niż średnia z 15 okresów i obie muszą być niższe niż średnia z 30 okresów (czerwona> niebieska> zielona)
 • Oscylator stochastyczny musi wskazywać wartość mniejszą niż 50
 • Pozycję można otworzyć, gdy oscylator stochastyczny spadnie pod poziom 50
 • Poziomem zlecenia take profit jest następny pivot point (lub jego pobliże o 3-5 pipsów)
 • Stop loss to 5 pipsów powyżej ostatniego maksimu

Źródło: Admirals MetaTrader 4, EURUSD, grafika M15 - Zakres danych: 25 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 201 r. - Uwaga: Wyniki z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Jak pobrać wskaźnik pivot point

Pivot point nie jest dostępny w podstawowej wersji platformy MetaTrader, ale możemy znaleźć pivot point EA lub nazywany również ekspertem pivot points , w celu dodania wskaźnika pivot points dla MetaTrader 4. Minusem, no jasne, nie możemy być pewni jakości i niezawodności EA.

Najlepiej będzie użyć wskaźników zaprogramowanych przez profesjonalistów. Jeśli jesteś zainteresowany tym wskaźnikiem z wiarygodnego źródła, możesz sięgnąć po Admiral Pivot, wskaźnika pivot points będącego częścią pakietu Admirals MetaTrader 4 Supreme Edition oraz w MetaTrader 5 (MT5).

Supreme jest bezpłatną wtyczką dla MetaTrader, która została starannie zaprojektowana przez profesjonalnych programistów. Jedną z jej zalet jest to, że od razu otrzymujemy pakiet nowych narzędzi z tego samego niezawodnego źródła. Pobierając SE, otrzymujesz cały pakiet dodatkowych narzędzi i wskaźników i nie musisz pobierać ich pojedynczo.

Wskaźnik Szczyt-Dołek, Kanały Donchiana i Kanały Keltnera to tylko niektóre z dołączonych narzędzi. W ten sposób otrzymujesz szeroki wybór najnowocześniejszych narzędzi wraz ze wskaźnikiem Forex Pivot Point. Wszystko w ramach bezpłatnego pobrania.

Po pobraniu i zainstalowaniu SE możesz znaleźć dodatkowe narzędzia w przeglądarce.

Źródło: Admirals MetTrader 4 Supreme Edition

Kliknij dwukrotnie Adival Pivot, a otworzy się okno, w którym możesz zmienić ustawienia pivot points. Jeśli jesteś zadowolony z wartości domyślnych, po prostu wybierz OK.

Zauważ, że jak widać na powyższym zrzucie ekranu, domyślną wartością okresu dla pivot points jest D1, czyli dane dziennie. Oznacza to, że maksimum, minimum oraz zamknięcie będą brane z poprzedniego dnia. Wartości pivot points, wsparcia i opory nie zmieniają się, zmieniając interwał wykresu.

W związku z tym należy wcześniej skonfigurować ten parametr, jeśli wolisz używać wskaźnika w innym interwale, np. tygodniowym pivot point. Przy czym pivot points są zwykle przeznaczone do krótkoterminowej analizy graficznej, często stosuje się je w strategii tradingowej w oparciu o pivot points daytrading lub nawet w krótszych ramach czasowych.

Źródło: Admirals MetaTrader 4 Supreme Edition, #EURUSD, H1, ze wskaźnikiem punktu obrotu

Powyższy wykres pokazuje linie pivot points na wykresie godzinowym dla EUR/USD. Podstawowy pivot point jest oznaczony PP i kolorem zielonym. Linie oporu są zaznaczone na czerwono, a wsparcia na niebiesko, ale te atrybuty można w pełni dostosować do własnych potrzeb za pomocą Supreme.

Które rynki sprzyjają skuteczności pivot points?

Jedną z zalet korzystania ze strategii tradingowej pivot points jest to, że jest to wskaźnik określający potencjalne poziomy, przy których mogą się pojawić istotne okazje inwestycyjne. Pivot point, oparty bezpośrednio na obliczeniach opartych na cenie, dotyczy wszystkich rynków:

Point Pivot CAC 40: francuski wskaźnik 40 największych pod względem kapitalizacji spółek może być analizowany dzięki temu wskaźnikowi pivot points . Możemy skupić się na wykresie H4.

Pivot points na euro-dolarze: pivot points euro/usd prawdopodobnie również pozytywnie zareaguje na linie wsparcia i oporu. Ciekawie jest zobaczyć pivot points forex na danych 30 minut

Pivot point DAX: Ten wskaźnik, który wykorzystuje wykres wsparcia i oporu, działa bardzo dobrze na rynkach, gdzie dominują trendy, a strategia pivot points na DAX jest tego doskonałym przykładem.

Pivot points na surowcach i towarach: ten rodzaj analizy pivot point jest również bardzo dobry w przypadku towarów takich jak złoto, na przykład z wykresem dziennymi

Ogólnie rzecz biorąc wskaźnik pivot points jest stosowany na różnych rynkach, tak na tych, z trendami, ale także i w konsolidacji.

Jak handlować z pivot points?

Wykres wsparcia i oporu na bazie pivot points może być używany w różnych horyzontach czasowych i, jak widzieliśmy, na różnych rynkach. Najlepszą strategią handlu pivot points są prawdopodobnie techniki intraday. Dlatego strategie handlu punktowego jak skalping istnieją dzięki pivot points.

Przykład handlu na pivot points:

Oto wykres pivot points dla pary EURUSD na danych 30 minut.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition, EURUSD, 30 minut (22 lipca 2019 r. - 31 lipca 2019 r., 31 lipca 2019 r.). UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Wykres pivot points EUR/USD pokazuje możliwość sprzedaży po zmianie trendu. Kurs EUR/USD poruszał się wyżej, aby ostatecznie zejść poniżej progu 1,1160, czyli kilka pipsów poniżej dziennego R1.

Cofnięcie przełamało linię pivot point, pozwalając na techniczne odbicie w celu potwierdzenia zmiany kierunku. W tym momencie pojawił się kluczowy sygnał sprzedaży na pivot point, umożliwiający otwarcie krótkiej pozycji w kierunku 1.1150, ze stop-loss tuż nad pivotem.

Para walutowa następnie przyspieszyła ruch w dół, aby osiągnąć S1 1.1137, oferując pierwszą okazję do realizacji zysków. Trader grający na pivot points może również zdecydować się na oczekiwanie na ruch w kierunku S2, który znajduje się na około 1.1120.

Agresywni traderzy mogliby zdecydować się sprzedać EUR/USD pod R1, na poprzednim szczycie, zarabiając więcej, ale także podejmując większe ryzyko.

Nierzadko traderzy na rynku Forex łączą pivot points z innymi wskaźnikami technicznymi, w tym wskaźnikami, które również nakłada się bezpośrednio na wykres cen, takie jak średnie kroczące lub zniesienia Fibonacciego.

Zatem jeśli poziom wsparcia i oporu wskaźnika pivot points odpowiada również średniej ruchomej lub zniesieniu Fibo, jego znaczenie zostanie wzmocnione.

Pivot points Fibonacciego

Aby obliczyć pivot points fibonacciego, zaczynamy w tym samym punkcie początkowym, który zastosowano dla standardowych pivot points.

Poziomy wsparcia i oporu znajdują się w pewnej odległości od punktu PP. Wyznacz ponownie D, czy różnicę między maksimum a minimum. Poziomy wsparcia są obliczane przez odjęcie wielokrotności D od poziomu PP. Opory oblicza się, dodając wielokrotności D do PP. Mnożniki pochodzą z sekwencji liczb Fibonacciego, stąd nazwa tego typu pivot points.

Dokładne obliczenia pivot points fibonacciego są następujące:

 • S1 = PP - 0,382D
 • S2 = PP - 0,618D
 • S3 = PP - D
 • R1 = PP + 0,382D
 • R2 = PP + 0,618D
 • R3 = PP + D

Odkryj ekskluzywną wersję MetaTrader Supreme Edition

Pobierz najpotężniejszy pakiet wtyczek do swojej ulubionej platformy transakcyjnej!

DeMark pivot point

Do obliczenia DeMark pivot point używamy innej definicji tradingu pivot points. Istnieją trzy różne sposoby obliczania pivot points za pomocą tej metody. Obliczenia, których należy użyć, zależą od porównania zamknięcia z otwarciem.

Dla tych pivot points definiujemy zmienną X, której wartość zależy od tego, czy otwarcie jest większe czy mniejsze od zamknięcia.

 • Jeśli zamknięcie jest mniejsze niż otwarcie, X = H + 2L + C
 • Jeśli zamknięcie jest większe niż otwarcie, X = 2H + L + C
 • Gdy otwarcie jest równy zamknięciu, X = H + L + 2C

Ta końcowa wartość będzie najczęściej używana, jeśli szukasz strategii handlu pivot points na rynku Forex. Rzeczywiście, ponieważ rynek walutowy jest otwarty 24 godziny na dobę, otwarcie prawie zawsze jest równe zamknięciu.

Po uzyskaniu naszej wartości dla X używamy jej do obliczania punktu obrotu PP.

 • PP = X / 4

Poziomy wsparcia i oporu są tutaj obliczane na podstawie X (DeMark pivot points nie używają więcej niż jednego wsparcia i oporu).

S1 = X / 2 - H

R1 = X / 2 - L

Zniesienia Fibonacciego

Być może zastanawiasz się, jak określić poziomy wsparcia i oporu, jakie sugerują zniesienia Fibonacciego w daytradingu (handel w ciągu dnia lub handel intraday). To jest stosunkowo proste. Sekwencja Fibonacciego, wynikająca z wielkiego dzieła włoskiego matematyka z XIII wieku Leonarda Fibonacciego, była jedną z głównych tajemnic w tworzeniu wielu wskaźników technicznych.

Zidentyfikuj Pivot Points za pomocą Fibonacci Suite

Sekwencja Fibonacciego jest ciągiem liczb całkowitych, w których każdy wyraz jest sumą dwóch poprzednich wyrazów: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 itd. . Współczynniki wyprowadzone z tej serii liczb są szeroko stosowane do obliczania poziomów zlecenia take profit i punktów wejścia w handlu akcjami, towarami, a zwłaszcza walutami.

Pamiętaj, że zniesienia Fibonacciego są używane tylko na rynkach z dominacją i zawsze należy je śledzić od lewej do prawej.

Jak wyjaśniono wcześniej, zniesienia Fibonacciego służą do wskazywania poziomów docelowych i punktów wejścia na rynkach z dominacją trendów. Wskazują potencjalne pivot points odwrócenia cen, które inwestorzy mogą wykorzystać w wyniku analizy technicznej. W trakcie tendencji spadkowej określane są poziomy zniesienia Fibonacciego od góry do dołu (zawsze od lewej do prawej).

 • Punkt A jest najwyższym punktem, od którego rozpoczyna mierzenie ruchu
 • Punkt B to najniższy punkt, w którym kończy się mierzenie ruchu
 • Punkt C to potencjalny poziom odwrócenia kierunku ruchu ceny, wskazujący prawdopodobny początek nowego trendu

Źródło: Admirals MetaTrader 4, EURUSD, wykres H1 - Zakres danych: od 11 sierpnia 2019 r. Do 30 sierpnia 2019 r. - Uwaga: wyniki w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

W trendzie wzrostowym zniesienia Fibonacciego są kreślone od dołu do góry (zawsze od lewej do prawej).

Źródło: Admirals MetaTrader 4, CADJPY, wykre H4 - Zakres danych: od 25 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 201 r. - Uwaga: wcześniejsze wyniki nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

 • Punkt A to najniższy punkt, w którym rozpoczyna się ruch
 • Punkt B jest najwyższym punktem, w którym kończy się ruch, a zaczyna zniesienie
 • Punkt C to potencjalny poziom odwrócenia kierunku ruchu ceny, wskazujący prawdopodobny początek nowego trendu

Zakres ruchu/prognozy Fibonacciego wspierają obliczenie potencjalnego poziomu dla zysków, w chwili gdy punkt początkowy nowego trendu zostanie potwierdzony, a cena będzie poruszać się w tym nowym kierunku. Aby to zilustrować, weźmy przykład zwyżkowego trendu na parze walutowej GBP/JPY jak powyżej (zakresy ruchu Fibonacciego są pokazane na czerwono):

 • Punkt 1 jest punktem, od którego rozpoczyna się wyznaczanie zniesienia
 • Punkt 2 jest najwyższym punktem
 • Punkt 3 jest punktem, w którym kończy się zniesienie

Źródło: Admirals MetaTrader 4, GBPJPY, wykres H4 - Zakres danych: od 7 lipca 2017 r. Do 27 listopada 2017 r. - Uwaga: wcześniejsze wyniki nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Główne cele oparte na rozszerzeniach Fibonacciego to:

 • 0,618 lub 61,8%
 • 1 lub 100%
 • 1,618 lub 161,8%

Wskaźnik wsparcia i oporu oraz pomoc dla pivot points - Fale Wolfe'a

Fale Wolfe'a są naturalnie występującą prawidłowością na wszystkich rynkach finansowych. Pierwotnie odkryte przez tradera o nazwisku Bill Wolfe, fale Wolfe działają trochę jak fale Elliota, chociaż istnieją pewne różnice w zastosowanych technikach.

Kształty zidentyfikowane jako fale Wolfe'a są naturalnymi i wiarygodnymi formacjami zmiany kierunku ruchu ceny, obecnymi na wszystkich rynkach finansowych i we wszystkich interwałach.

Pivot Points - Figura z pięcioma falami

Jak sama nazwa wskazuje, figura ta składa się z pięciu fal pokazujących podaż i popyt wokół ceny równowagi. Fale Wolfe'a generalnie rozwijają się we wszystkich horyzontach czasowych i służą do przewidywania poziomu, do którego zmierza kurs zasobu oraz kiedy ma on tam dotrzeć.

Po prawidłowej identyfikacji fale Wolfe dokładnie przewidują cenę równowagi aktywów, by przewidzieć potencjalną zmianę kierunku ruchu ceny, a tym samym wspierają wnioskowanie płynące z pivot points.

Najważniejsze jest zidentyfikowanie dominującej linii trendu i upewnienie się, że ma co najmniej cztery punkty kontaktowe. Drugim najważniejszym czynnikiem jest zidentyfikowanie wyraźnego przełamania tej linii trendu. Pamiętając o tym, że zmiany kierunku ruchu zdarzają się tylko w 20% przypadków, ostatnie maksimum/minimum należy poddać próbie.

Sekretem fal Wolfe'a jest wykorzystanie tego punktu jako wyzwalacza dla ceny. Tutaj chodzi o to, że dominująca linia trendu pełni rolę wsparcia lub oporu dynamicznego, które można wykorzystać do zdefiniowania potencjalnego punktu otwarcia pozycji.

Identyfikacja Fal Wolfe'a

Fale Wolfe'a składają się z fal 1, 2, 3, 4 i 5, z których fale 2 i 4 są korektami. Traderzy korzystający z fal Wolfe'a wyróżniają dwa rodzaje fal: Fale ścisłe i Fale modyfikowane.

Ścisłe fale Wolfe'a są poszukiwane przy użyciu następujących reguł:

 • Fale 3 i 4 muszą pozostać w kanale utworzonym przez fale 1 i 2
 • Fale 1 i 2 są równe falom 3 i 4
 • Fala 4 znajduje się pomiędzy falami 1 i 2
 • Pomiędzy wszystkimi falami jest regularny czas
 • Fala 5 przełamuje linię trendu utworzoną przez fale 1 i 3

Źródło: Admirals MetaTrader 4, GBPJPY, wykres H1 - Uwaga: wcześniejsze wyniki nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Główna różnica między falami ścisłymi a falami zmodyfikowanymi polega na tym, że w zmodyfikowanej fali Wolfe'a punkt 4 znajduje się w kanale utworzonym przez fale 1 i 2.Źródło: Admirals MetaTrader 4, GBPJPY - Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Źródło: Admirals MetaTrader 4, GBPJPY - Uwaga: wcześniejsze wyniki nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wyzwalacz: po zidentyfikowaniu figury fal Wolfe'a, możliwe jest złożenie zlecenia (dla punktu otwarcia pozycji) w pobliżu skośnego oporu figury. Zwykle pozycja jest otwierana w chwili, gdy cena zamyka się powyżej linii trendu utworzonej przez fale 1 i 3.

Stop loss: Stop loss znajduje się na ostatnim maksimum/minimum figury.

Take profit: punkt 5 to punkt wejścia na pozycję wg zasad figury. Take profit znajduje się na linii między punktami 1 i 4. W poniższym przykładzie możemy wyraźnie zauważyć, że oczekiwany poziom cen został osiągnięty i przekroczony:

Źródło: Admirals MetaTrader 4, GBPJPY, grafika H1 - Uwaga: wcześniejsze wyniki nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźnik Pivot points Camarilla

Najbardziej podstawową i uproszczoną definicją pivot points Camarilla jest to, że definiują trendy i konsolidacje. Inwestorzy mogą łatwo i szybko ustalić, czy rynek jest wzrostowy, czy spadkowy, patrząc na wskaźnik pivot points Camarilla jedynie przez kilka sekund. Mówiąc prosto, wskaźnik pivot points Camarilla automatycznie zapewnia istotne i proste poziomy wsparcia i oporu.

Ten wskaźnik jest bardzo poważany przez profesjonalnych traderów. Jednym z głównych powodów jest to, że inwestorzy instytucjonalni używają go bardzo często. Innym powodem jest to, że rynek w naturalny sposób trzyma się blisko poziomów Camarilli i wykorzystuje go jako centrum lub ograniczenie dziennych i tygodniowych ruchów cen.

Inne zalety wskaźnika pivot points Camarilla obejmują to, że:

 • Pivot points są generowane automatycznie dla każdej sesji handlowej
 • Nie wymagają żadnych korekt ani ręcznej pracy ze strony tradera
 • Zachowują prosty wykres z sześcioma liniami bazowymi (3 czerwone, 3 zielone)

Trend: cena jest w trendzie, gdy znajduje się poza strefami H3 i L3. Oznacza to albo powyżej strefy H3 dla trendu wzrostowego, albo poniżej strefy L3 dla trendu spadkowego.

Konsolidacja: cena mieści się w przedziale między strefami H3 i L3.

Skalpowanie z pivot points 

Poziomy wsparcia i oporu wskazane przez pivot points Camarilli można tradować na dwa sposoby:

 • W prosty sposób
 • W formie wybicia

Scenariusz 1: Rynek otwiera się między H3 a L3

Jeśli rynek otwiera się między strefami H3 i L3, należy poczekać, aż cena zbliży się do jednej z tych dwóch stref. Potencjalną pozycję można następnie otworzyć, gdy cena osiągnie strefę H3 lub L3.

Pozycja krótka pivot points :

 • Handel na odbicie: w przypadku krótkiej pozycji należy poczekać, aż cena odrzuci strefę H3 i dopiero wtedy wejść na rynek. Stop loss powinien znajdować się powyżej strefy H4.
 • Trading na wybicie: Nadal mówimy o przypadku krótkiej pozycji, ale tym razem na przykładzie wybicia, należy poczekać, aż cena przełamie strefę L3, i dopiero wejść na rynek. Stop loss jest ustawiany zwykle powyżej H3 lub H4.

Źródło: Admirals MetaTrader 4, EURCAD, Wykres M30 - Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Pozycja długa Pivot points:

Trading na odbicie: W przypadku długiej pozycji przed wejściem na rynek należy poczekać na odbicie się ceny od strefie L3. Stop loss jest usytuowany poniżej strefy L4.

Trading na wybicie: W przypadku długiej pozycji, należy poczekać, aż cena przebije strefę H3 w górę, i dopiero wejść na rynek. Stop loss jest zwykle poniżej obszarów L3 lub L4.

Źródło: Admirals MetaTrader 4, EURUSD, wykres M30 - Uwaga: wyniki w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Scenariusz 2: Rynek otwiera się poza H3 i L3

Jeśli rynek otwiera się poza strefami H3 i L3, należy poczekać, aż cena zbliży się do jednej z tych dwóch stref, ponieważ celem jest handel w kierunku zgodnym z trendem. Ponownie stop loss znajduje się po drugiej stronie odpowiedniego obszaru H4 lub L4.

Ten scenariusz zwykle występuje, gdy rynek otwiera się luką (różnica w kwotowaniu między ceną zamknięcia a ceną otwarcia). Jednak ten scenariusz może być niebezpieczny, jeśli luka zostanie zamknięta. Niektórzy inwestorzy stosują to podejście do skalpowania w oparciu o poziomy pivot points , szukając jedynie 10 do 15 pipsów / punktów.

Cena otwarcia znajduje się między strefami H3 i H4 (tylko pozycja długa):

 • Kup, gdy cena jest wyższa niż H4
 • Stop loss jest poniżej strefy H3
 • Take profit to strefa H5

Źródło: Admirals MetaTrader 4 GBPAUD, grafika M30 - Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Cena otwarcia wynosi od L3 do L4 (tylko krótka pozycja):

 • Sprzedaj, gdy cena jest niższa niż L4
 • Stop loss znajduje się powyżej strefy L3
 • Take profit to strefa L5

Źródło: Admirals MetaTrader 4, USDCHF, wykres H1 - Uwaga: wyniki w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźnik Pivot points Murrey Math Lines (MML)

Źródło: Admirals MetaTrader 4, USDCHF, wykres H1 ze wskaźnikiem linii Murrey Math - Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Według teorii Ganna ceny zwykle zmieniają się w postaci oktaw. Wskaźnik pivot points linii Murreya przedstawia tę ewolucję poprzez 8 linii wskazujących poziomy wsparcia i oporu. Uzupełniając te oktawy analizą price action, każda linia Murrey otrzymuje swoją własność.

 • Linie 8/8 i 0/8 - Wsparcie lub najwyższy opór

Linie te mają być najtrudniejsze do przełamania podczas ruchu wzrostowego. Podczas spadku powinny oferować najwyższy poziom wsparcia (generalnie linie te odrzucają cenę podczas pierwszego testu i trudno je wtedy przebić).

 • Linia 7/8 - niska, zatrzymanie i odwrót

Ta linia wskazuje na niski poziom oporu. Jeśli cena wzrośnie zbyt szybko i zatrzyma się na tej linii, prawdopodobne jest, że się zmieni. Jeśli cena nie zatrzyma się na tej linii i przekroczy ją, prawdopodobne jest, że ruch zwyżkowy będzie trwał do linii 8/8.

 • Linie 6/8 i 2/8 - pivot points

Te dwie linie Murreya są poprzedzone tylko linią 4/8 pod względem ich zdolności do wymuszania na cenie zmiany kierunku jej ruchu

 • Linia 5/8 - duży przedział

Cena zwykle spędza 40% czasu, na wahaniach między liniami 5/8 i 3/8. Jeśli cena jest powyżej linii 5/8 i pozostaje tam przez jakiś czas, mówi się, że rynek sprzedaje po cenie wyższej niż ta, po której ktoś chce płacić. Jeśli jednak cena spadnie poniżej linii 5/8, prawdopodobnie spadnie jeszcze bardziej, by zatrzymać się na dolnym poziomie wsparcia.

 • Linia 4/8 - Wsparcie lub główny opór

Ta linia wskazuje najważniejszy poziom wsparcia, oporu lub pivot points . Rzeczywiście, służy jako solidne wsparcie, gdy cena jest powyżej, a opór, gdy cena jest poniżej. Ten poziom cen jest jednym z najlepszych do złożenia zleceń kupna lub sprzedaży.

 • Linia 3/8 - dolny zakres

Jeśli cena jest poniżej tej linii i idzie w górę, linia ta działa jak trudny do złamania opór. Jeśli cena przekroczy tę linię i pozostanie powyżej pewien czas, prawdopodobnie się tam utrzyma, ponieważ spędza około 40% czasu między tą linią a linią 5/8.

 • Linia 1/8 - niska, zatrzymanie i odwrót

Ta linia wskazuje niski poziom wsparcia. Jeśli cena spadnie zbyt szybko i zatrzyma się na tej linii, prawdopodobne jest, że się odbije. Jeśli cena nie zatrzyma się na tej linii i przekroczy ją, prawdopodobne jest, że spadkowy ruch będzie kontynuowany do linii 0/8.

Wnioski

Pivot points oferują narzędzia techniczne i strategię handlową, która jest pod ręką każdego inwestora. Ale która metoda pasuje do Twojego stylu handlu? To zależy od ciebie i musisz to ustalić.

Wskazane jest, aby samodzielnie sprawdzić, co działa, a co nie, za pośrednictwem demonstracyjnego rachunku transakcyjnego, ponieważ jest to środowisko wolne od ryzyka, które pozwala zbudować zaufanie do strategii przed rozpoczęciem inwestycji na prawdziwe pieniądze.

Należy pamiętać, że wskaźnik pivot points nie jest sam w sobie kompletnym systemem handlowym. Opłacalna strategia z kluczowymi punktami będzie musiała zintegrować inne umiejętności, takie jak zarządzanie pieniędzmi, strategię wyjścia i rozsądne wybory rynkowe.

Ponadto rozważ wzmocnienie sygnałów pochodzących z pivot points za pomocą dodatkowych narzędzi i wskaźników, w tym dostarczonych w pakiecie MetaTrader 4 Supreme Edition. Jeśli wszystkie dwa lub trzy wskaźniki potwierdzają ten sam sygnał, z pewnością stanowi to dobrą okazję do zawarcia transakcji.

Artykuły, które powinny Cię zainteresować

Handluj z Admirals

Uzyskaj dostęp do ponad 80 walut na rynkach Forex i handluj z szeroką gamą głównych par Forex, głównych crossów Forex i par egzotycznych. Najświeższe wiadomości z rynku i eksperckie spostrzeżenia są do Państwa dyspozycji, wystarczy kliknąć! Kliknij na poniższy baner, aby już dziś otworzyć rachunek rzeczywisty!

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Czym są nastroje na rynku Forex?
Poniższy artykuł dostarcza szczegółowych informacji na temat nastrojów rynkowych w handlu na rynku Forex. Obejmuje on analizę nastrojów, omówienie różnych rodzajów wskaźników nastrojów dostępnych na rynku – i porady, jak z nich korzystać.Wszyscy inwestorzy Forex (FX) w globalnej społeczności handlo...
Wskaźnik MACD - najpopularniejszy ze wskaźników
W tym artykule poruszymy temat jednego z najpopularniejszych oscylatorów analizy technicznej. Wyjaśnimy, czym jest wskaźnik MACD. Omówimy różne jego cechy: sposób skalpowania, handel intraday, wybicia oraz formacje. To i jeszcze więcej znajdziesz w poniższym artykule! Z tego artykułu dowiesz się:...
Oscylator stochastyczny – zastosowanie w handlu na rynkach finansowych
Oscylator stochastyczny został opracowany w latach 50-tych XX wieku. Ze względu na swoją wszechstronność, pozostaje jednym z najbardziej popularnych wskaźników technicznych stosowanych obecnie w handlu na rynku Forex i akcjach. W artykule wyjaśnimy, czym jest oscylator stochastyczny, pokażemy, jak m...
Więcej