Jak czytać wykresy Forex?

Jitanchandra Solanki

Handel na rynku walutowym może początkowo wydawać się zniechęcający dla niedoświadczonych inwestorów. Mając do dyspozycji pewne narzędzia, decyzje o tym, czym i kiedy handlować, stają się dużo prostsze. Jest jednak jedno narzędzie, które przewyższa wszystkie inne - wykresy.

Wykresy pomagają traderom analizować w czasie rzeczywistym, co aktualnie dzieje się na rynku. Dają również wskazówki i wgląd w to, co może się wydarzyć w przyszłości - ale tylko tym, którzy są dobrze zorientowani w ich odczytywaniu.

W tym artykule zostało zawarte wszystko, co musisz wiedzieć na temat czytania wykresów rynkowych, a więc jak identyfikować sygnały, jak uzyskać do nich bezpłatny dostęp i dlaczego rozszyfrowywanie wykresów może okazać się najbardziej przydatną umiejętnością, której nauczysz się po przeczytaniu tego artykułu.

Jak uzyskać dostęp do wykresów Forex

Zanim nauczysz się czytać wykresy Forex, musisz najpierw uzyskać do nich dostęp. Przeglądanie wykresów na żywo jest niezbędne do podejmowania wszelkich decyzji handlowych. Ceny zawarte na wykresie pokazują aktywność kupujących i sprzedających, która ma obecnie miejsce na rynku. MetaTrader jest jedną z najlepszych platform handlowych używanych przez traderów na rynkach finansowych. Admirals oferuje następujące platformy tradingowe, z których wszystkie zawierają bezpłatne wykresy Forex:

Większość inwestorów na rynku Forex zaczyna od platformy MetaTrader 5, którą można pobrać bezpłatnie. Po jej zainstalowaniu możliwe jest przeglądanie interesujących nas instrumentów bez ponoszenia żadnych kosztów. Jedną z głównych zalet tych platform to handel bezpośrednio z poziomu wyświetlanego wykresu. Tak więc, jeśli jesteś wprawiony w odczytywaniu wykresów, po zidentyfikowaniu potencjalnego sygnału handlowego możesz łatwo otworzyć pozycję w czasie rzeczywistym, klikając przycisk Kup lub Sprzedaj.

Źródło: Admirals Metatrader 5, EURUSD, wykres tygodniowy, zakres danych: od dnia 9 stycznia 2019 r. do 11 kwietnia 2021 r. Sporządzono dnia 27 maja 2021 r. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Powyższy zrzut ekranu przedstawia wykres pary walutowej EUR/USD z platformy MetaTrader 5. Po lewej stronie, u góry widoczne jest okno Rynek, w którym pokazane są wszystkie dostępne do handlu pary walutowe. Metatrader daje możliwość podglądu na żywo cen instrumentów, które obserwujesz. Brokerzy zazwyczaj otrzymują ceny rynkowe z rynku międzybankowego i od dostawców płynności. Tym samym zapewniają, że trader jest naprawdę połączony z globalnym rynkiem.

Jak skutecznie czytać wykresy Forex

W tej sekcji omówimy podstawowe elementy wykresu a w dalszej części przejdziemy do zaawansowanych narzędzi.

1. Wykresy Forex: Oś ceny i czasu

Źródło: Admirals Metatrader 5, GBPUSD, wykres dzienny, zakres danych: od dnia 25 maja 2021 r. do 27 maja 2021 r. Sporządzono dnia 27 maja 2021 r. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Wszystkie wykresy instrumentów finansowych posiadają „czas" wzdłuż poziomej osi X i „cenę" na pionowej osi Y. Oznacza to, że przesuwając się od lewej do prawej strony możemy przeglądać ceny historyczne. Wyświetlane daty i godziny będą się różnić od siebie w zależności od tego, jak powiększony lub pomniejszony będzie wykres. Im bardziej wykres zostanie pomniejszony, tym dłuższa historia notowań zostanie udostępniona.

Na wykresach, pionowa oś Y pokazuje ceny „kursu wymiany" dla oglądanego instrumentu. Opierając się na tym prostym zrozumieniu ceny i czasu, można wywnioskować kilka scenariuszy, pomagających traderom w podejmowaniu decyzji dotyczące tego, co i kiedy kupić lub sprzedać:

 1. Jeśli od lewej strony wykresu do prawej kurs wymiany spadł, możemy sądzić, że w tym okresie rynek znajduje się w trendzie spadkowym, czyli sprzedający mają kontrolę.
 2. Jeśli od lewej strony wykresu do prawej kurs wymiany wzrósł, możemy wywnioskować, że w tym okresie rynek znajduje się w trendzie wzrostowym, czyli kupujący mają kontrolę.

Dla niektórych może się to wydawać banalne, ale w rzeczywistości jest to dość ważne ponieważ trend może utrzymywać się bardzo długo. Aby obliczyć, o ile rynek porusza się w górę lub w dół, musimy spojrzeć na ceny kursów i dowiedzieć się czym jest „pips".

2. Ceny kursów wymiany - pips

Ruch pary walutowej jest często określany w „pips” - z angielskiego Percentage in Points, czyli „procent w punktach”. Zasadniczo jest to tylko jednostka miary ruchu cen. Większość par walutowych jest mierzona z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, ale nie wszystkie. Pary walutowe związane chociażby z jenem japońskim (JPY) wyceniane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W dzisiejszych czasach ze względu na handel algorytmiczny większość platform oferuje precyzyjne wyceny robotów handlowych, zawierających transakcje w ciągu nanosekund. Dlatego w kursie wymiany często znajduje się jeszcze jedna (piąta po przecinku, lub trzecia dla par z JPY) liczba. Można ją jednak zignorować podczas obliczania pipsów. Zobaczmy przykład:

Źródło: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, wykres piętnastominutowy, zakres danych: 5 marca 2019 r. do 5 marca 2019 r. Sporządzono dnia 21 lipca 2020 r. o 16:20. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Na powyższym zrzucie z platformy prezentującym wykres pary EURUSD można zauważyć dwie ceny: maksymalna (1,13385) i minimalna (1,12893). Oznacza to, że rynek spadł o 49 pipsów, ponieważ:

1,1338 (cena maksymalna) - 1,1289 (cena minimalna) = 0,0049

Dzięki temu można określić zysk lub stratę pieniężną. W momencie otwarcia okna Zlecenia, w celu zawarcia transakcji, należy wypełnić pole Wolumen (wielkość pozycji). Jest on mierzony w lotach, z których jeden lot jest równy 10 USD zmiany za każdy pips.

Może to oznaczać dwie rzeczy dla Twojego portfela:

 1. Gdybyś kupił EUR/USD po 1,1338 i sprzedał po 1,1289, straciłbyś 49 pipsów. Jeśli jeden pips jest wart 10 $, mógłbyś stracić 490 $ (49 pipsów * 10 $).
 2. Gdybyś sprzedał EUR/USD po 1,1338 i odkupił po 1,1289, zyskałbyś 49 pipsów. Oznacza to, że mógłbyś osiągnąć zysk w wysokości 490 $.

Jest to bardzo uproszczony przykład, a liczby będą się różnić w zależności od par walutowych, którymi handlujesz i wielkości pozycji. Jednak zarządzanie ryzykiem jest istotnym elementem długoterminowego sukcesu na rynku. Aby ułatwić traderom obliczenia, Admirals oferuje bezpłatny kalkulator inwestora, który może okazać się bardzo przydatny!

3. Typy wykresów - linie, słupki i świece

Podczas przeglądania kursów par walutowych na wykresach, traderzy korzystający z platformy MetaTrader mają do dyspozycji trzy różne typy wykresów: liniowe, słupkowe lub świecowe. Na platformie MetaTrader możesz przełączać się między nimi, wybierając opcję:

Widok --> Pasek narzędzi --> Pasek standardowy

Na pasku narzędzi u góry ekranu zobaczysz teraz takie pole:

Źródło: Meta Trader 5 Admirals

Pierwsza opcja polega na wyświetleniu wykresu za pomocą słupków OHLC. Druga zaś oferuje wykres świecowy, a trzecia - wykresy liniowy. Przyjrzyjmy się z bliska każdej z tych opcji z osobna.

Wykres liniowy

Źródło: Admirals Meta Trader 5, GBPUSD, wykres dzienny, zakres danych od 8 marca 2021 r. do 25 maja 2021 r. Sporządzono dnia 27 maja 2021 r. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Wykres liniowy łączy ceny zamknięcia w przeglądanych ramach czasowych. Tak więc podczas przeglądania wykresu dziennego linia łączy ze sobą ceny zamknięcia każdego dnia handlowego. Jest to najbardziej podstawowy typ wykresu używany przez traderów. Służy głównie do identyfikacji trendów w dłuższej perspektywie czasowej, ale nie oferuje wiele więcej, w przeciwieństwie do dwóch pozostałych typów wykresów.

Wykres słupkowy OHLC

Źródło: Admirals Meta Trader 5, GBPUSD, wykres dzienny, zakres danych od 8 marca 2021 r. do 25 maja 2021 r. Sporządzono dnia 27 maja 2021 r. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników

Wykres słupkowy OHLC przedstawia słupek dla każdego okresu, który jest aktualnie obserwowany. Tak więc patrząc na wykres dzienny, każdy pionowy słupek przedstawia jeden dzień handlowy. Daje to traderowi znacznie więcej informacji na temat ceny, niż wcześniej omawiany wykres liniowy, gdyż oprócz ceny zamknięcia widoczne są: cena otwarcia, cena maksymalna i cena minimalna w analizowanym okresie czasu.

Kreska po lewej stronie przedstawia cenę otwarcia, a kreska po prawej cenę zamknięcia. Górny koniec słupka to cena maksymalna osiągnięta w określonym okresie, a dolny koniec słupka - cena minimalna.

 • Ciemnoniebieskie słupki to słupki wzrostowe, ponieważ cena zamknięcia jest wyższa od ceny otwarcia.
 • Jasnoniebieskie słupki to słupki spadkowe, ponieważ cena zamknięcia znajduje się poniżej ceny otwarcia.

W obu przypadkach wykresy słupkowe OHLC pomagają traderom zidentyfikować, kto kontroluje rynek - kupujący czy sprzedający. Słupki te stanowią bazę wyjściową do następnego typu wykresu, zwanego wykresem świecowym, który jest najpopularniejszy wśród inwestorów Forex i CFD.

Wykres świecowy

Źródło: Admirals Meta Trader 5, GBPUSD, wykres dzienny, zakres danych od dnia 10 grudnia 2020 r. do 19 maja 2021 r. Sporządzono dnia 27 maja 2021 r. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Wykresy świecowe są bardzo podobne do słupków OHLC, ponieważ również pokazują wartości otwarcia, zamknięcia, minimum i maksimum z określonego okresu czasu. Różnią się tym, że posiadają ramkę między ceną otwarcia i zamknięcia, nazywaną „korpusem" świecy.

Wielu traderów uważa, że wykresy świecowe są najbardziej atrakcyjne wizualnie. Są również bardzo popularne, ponieważ dostarczają wielu różnorodnych formacji price action używanych przez inwestorów na całym świecie. Więcej na ich temat przeczytasz w artykule pt. „Poznaj wykres świecowy i zacznij prognozować przyszłe wahania cen”. 

4. Ramy czasowe wykresów

Podczas przeglądania wykresów, można wybierać spośród wielu przedziałów czasowych. Zazwyczaj ramy czasowe wybrane przez tradera będą zależeć od jego stylu działania.

 1. Miesięczne, tygodniowe i dzienne wykresy są odpowiednie dla inwestorów, którzy utrzymują pozycje przez długi czas, handlujących pozycyjnie lub swing traderów.
 2. Czterogodzinne, godzinne i trzydziestominutowe wykresy są zazwyczaj odpowiednie dla inwestorów, którzy lubią handlować w ciągu dnia i utrzymywać pozycje od kilku godzin do kilku dni.
 3. Przedziały 15-minutowe, pięciominutowe i jednominutowe są zarezerwowane dla traderów, utrzymujących pozycje przez bardzo krótkie okresy, takich jak daytraderzy i scalperzy.

Będąc na platformie MetaTrader, możesz przełączać się między tymi przedziałami czasowymi, wybierając:

Widok --> Paski narzędzi --> Okresowość

Na pasku narzędzi u góry ekranu zobaczysz teraz takie pole:

Źródło: Meta Trader 5 Admirals

Podczas przeglądania wykresów słupkowych OHLC lub wykresów świecowych, nowy słupek lub świeca utworzy się po zakończeniu wybranego okresu. Na przykład na wykresie 5-minutowym (M5) nowy słupek lub świeca będzie pojawiać się co pięć minut. W ciągu jednej godziny handlu utworzy się 12 słupków lub świec M5.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu i różnych produktach finansowych, możesz zapisać się na nasze bezpłatne szkolenia online. Zapisz się juz dziś, klikając poniższy baner:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Jak czytać świecowe wykresy

W tej części artykuły szczegółowo omówione zostaną świecowe wykresy. Poniżej znajduje się przykład dwóch najbardziej podstawowych typów formacji świecowych: świeca wzrostowa i świeca spadkowa.

Obie świece dostarczają inwestorom przydatnych informacji:

 • Maksimum i minimum wskazują nam najwyższą i najniższą cenę w wybranym przedziale czasowym.
 • Świeca spadkowa, oznaczona czerwonym lub czasem czarnym korpusem, informuje nas, że sprzedający mają obecnie przewagę. Dzieje się tak, ponieważ poziom ceny zamknięcia jest niższy od poziomu ceny otwarcia świecy.
 • Świeca wzrostowa, w kolorze zielonym lub czasem białym, informuje nas o przewadze kupujących. W tym przypadku poziom ceny zamknięcia jest wyższy niż poziom ceny otwarcia.

Jak można wykorzystać te informacje? Na dwa sposoby:

 1. Jeśli po świecy spadkowej pojawi się kolejna czerwona świeca, która osiągnie nowy dołek, oznacza to, że traderzy są skłonni do dalszej sprzedaży na rynku. Ta słabość spowoduje, że niektórzy inwestorzy zainicjują pozycje spadkowe lub utrzymają pozycje krótkie, które już posiadają.
 2. Jeśli po świecy wzrostowej, kolejna świeca osiągnie nowy szczyt, będzie to sygnał, że uczestnicy rynku są skłonni nadal kupować. To z kolei spowoduje otwieranie nowych pozycji kupna, jak również utrzymanie pozycji długich, które zostały wcześniej otwarte.

Na tym nie kończy się użyteczność tego typu wykresów. Warto również przyjrzeć się niektórym z głównych typów formacji świecowych, gdyż są one bardzo pomocne podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Bycze formacje świecowe

Oto kilka przykładów:

Młot odzwierciedla spadki, a tym samym inwestorów, którzy pchają rynek do nowego minimum, a następnie kupujących, chcących zawrócić trend ponownie ku górze. Jeśli poziom otwarcia i zamknięcia świecy znajduje się w górnej połowie świecy, oznacza to zanegowanie spadków i możliwe odbicie.

Bycze harami to wysoka czerwona świeca, po której następuje niska zielona. Jest to oznaka niezdecydowania na rynku, a im większe panuje niezdecydowanie i niepewność, tym zwiększa się prawdopodobieństwo zmiany trendu, w tym przypadku na wzrostowy. Formacja ta jest również nazywana „Inside bar", ponieważ druga świeca formuje się wewnątrz pierwszej.

Formacja byczego objęcia to mniejsza czerwona świeca, po której następuje większa zielona. Formacja ta nazywana jest również formacją objęcia bessy i reprezentuje silną zmianę nastrojów na rynku. Zasadniczo druga świeca całkowicie pochłania przedział cenowy od maksimum do minimum poprzedniej świecy, co sugeruje prawdopodobną kontynuację wzrostu po jej zamknięciu.

Niedźwiedzie formacje świecowe

Oto kilka przykładów:

Odwrócony młot, znany również jako spadająca gwiazda, pokazuje kupujących, którzy pchają rynek do nowego maksimum, a następnie sprzedających próbujących go zawrócić. Cena otwarcia i zamknięcia świecy znajduje się w dolnej jej połowie, co oznacza odrzucenie wzrostów i możliwy ruch w dół.

Niedźwiedzi harami to długa zielona świeca, po której następuje krótsza czerwona. Zasada formowania i czytania tej formacji jest analogiczna do byczego harami, z tą różnicą, że niedźwiedzi harami wieści spadki na rynku. 

Formacja niedźwiedziego objęcia to krótka zielona świeca, po której następuje dłuższa czerwona. Nazywana jest również objęciem hossy i reprezentuje silną zmianę nastrojów na rynku - zwiastuje spadki.

Identyfikowanie formacji świecowych

Zapewne wiesz już więcej o tym, jak czytać świecowe wykresy. Pora na małe ćwiczenie. Zerknij na poniższy wykres i przekonaj się, czy dostrzegasz jakieś formacje świecowe?

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Sporządzono 25 lipca 2020 r. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

 

To tylko niektóre formacje, spośród wielu, które można znaleźć na świecowych wykresach. Nie wszystkie zostały zaznaczone w powyższym przykładzie, ale jest to podstawa do rozpoczęcia edukacji w tym zakresie. Można również zauważyć, że niektóre formacje rozpoczynają dłuższe ruchy. W rzeczywistości, patrząc wstecz, wyraźnie widać cykle rynkowe na wykresie.

Wykresy w czasie rzeczywistym łatwiej jest analizować, gdy potrafimy identyfikować cykle rynkowe, które są pomocne w określeniu ogólnego trendu lub przyszłego ukierunkowania rynku. Oczywiście nie dowiemy się, o ile pipsów rynek się poruszy, ale z pewnością pomoże nam to w uzyskaniu ogólnego spojrzenia na sytuację rynkową.

Wykresy Forex z rachunkiem demo

Świetnym sposobem na przetestowanie części wiedzy, pozyskanej w tym artykule, jest otwarcie DARMOWEGO rachunku demo. Dzięki najpopularniejszej platformie handlowej na świecie, którą masz na wyciągnięcie ręki, przeglądanie darmowych wykresów nigdy nie było łatwiejsze. 

To oznacza, że inwestorzy mogą uniknąć narażania swojego kapitału na ryzyko i sami zdecydować, kiedy otworzyć rachunek live.

Rachunek demo od Admirals umożliwia traderom dostęp do najnowszych danych rynkowych w czasie rzeczywistym, a także handel wirtualną walutą. Dodatkowo, z jego poziomu masz wgląd do najnowszych spostrzeżeń handlowych od ekspertów rynkowych. Aby otworzyć DARMOWE konto handlowe demo, kliknij poniższy baner:

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Wnioski dotyczące wykresów Forex

Pierwsza styczność z wykresem bardzo często nie jest łatwa i bywa nawet zniechęcająca. Jednak zrozumienie osi ceny i czasu pomaga określić, co wydarzyło się w przeszłości, jak również może pomóc w określeniu prawdopodobieństwa przyszłych wydarzeń. Zrozumienie kursu walutowego i sposobu obliczania pipsów pomaga inwestorom analizować ryzyko, szczególnie gdy korzystają z kalkulatora inwestora od Admirals.

Wszystkie trzy typy wykresów posiadają unikalne cechy, ale to świecowy wykres jest najpopularniejszy wśród inwestorów na całym świecie. Identyfikowanie formacji na wykresach świecowych - takich jak niedźwiedzi harami czy bycze objęcie - może pomóc traderom określić możliwe punkty zwrotne oraz początek lub koniec cyklu rynkowego.

Inne artykuły, które mogą Cię również zainteresować:

O Admirals

Admirals to wielokrotnie nagradzany, globalnie regulowany broker Forex i CFD, oferujący możliwość handlu na ponad 8 000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych na świecie platform transakcyjnych: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Rozpocznij handel już dziś!

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne, ofertę lub rekomendacje dotyczące jakichkolwiek transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy zamieszczone w tym artykule nie są gwarantem bieżących lub przyszłych wyników, ponieważ okoliczności mogą się zmieniać. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś zasięgnąć porady niezależnych doradców finansowych, aby upewnić się, że rozumiesz ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Co to jest swap na rynku Forex?
W żargonie na rynku Forex rzadziej stosowany termin przez traderów Rollover Forex jest również znany jako Swap walutowy lub Forex Swap. Pojęcie to jest bardzo ważne, ponieważ Twoje zarobki mogą wzrastać lub maleć w zależności od swapów, o ile przetrzymywane są otwarte pozycje przez noc na kolejny dz...
Co to jest pips na rynkach finansowych?
Jeśli interesuje Cię Forex i przeglądasz analizy lub komentarze dotyczące rynków finansowych, prawdopodobnie natknąłeś się na określenie pips. W tym krótkim tekście postaramy się odpowiedzieć na pytanie co to jest pips i jak go obliczyć.Co to jest pips?Pips (ang. percentage in point) jest stopniowym...
Największe giełdy papierów wartościowych na świecie
Czy wiesz, że rynek akcji ma historię sięgającą ponad 500 lat? Giełda obecnie kojarzy się z nowoczesnym budynkiem z dużymi pomieszczeniami, w których umieszczone są serwery, za pomocą których dokonywanych jest setki milionów transakcji wartych miliardy dolarów. Początek handlu papierami wartościowym...
Więcej