Rodzaje rynków finansowych, które traderzy powinni znać

Admirals
16 minut

Rynek finansowy jest rynkiem, na którym zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnym przedmiotem obrotu są instrumenty finansowe. Traderzy kupują i sprzedają te instrumenty, aby osiągnąć zyski, jednocześnie starając się ograniczyć podejmowane ryzyko. Wielu traderów koncentruje się na jednym wybranym rynku finansowym, na przykład na akcjach giełdowych lub kontraktach CFD, ale ważne jest, aby mieć świadomość jaki jest podział rynku finansowego, ponieważ jego elementy mogą wzajemnie na siebie wpływać. W tym artykule omówiono główne segmenty rynku finansowego i wyjaśniono ich globalną rolę.

Co to jest rynek finansowy?

Rynek finansowy w swej istocie niewiele różni się od innych rynków, na których kupowane są i sprzedawane towary i produkty. Ale zamiast wymiany warzyw, odzieży lub komputerów na lokalną lub krajową walutę, rynki finansowe koncentrują się na kupnie, sprzedaży i posiadaniu papierów wartościowych, finansowych produktów i instrumentów. Globalne rynki finansowe w ciągu ostatnich kilku dekad wykonały niemal wykładniczy rozwój i obecnie oferują wiele rodzajów instrumentów finansowych.

Oto najważniejsze segmenty rynku finansowego:

 • Forex - (znany również jako: rynek walutowy lub FX)
 • Rynki kapitałowe - takie jak rynki akcji i obligacji
 • Rynki instrumentów pochodnych - takie jak CFD (znane również jako: Kontrakty na różnice)
 • Rynki towarowe - które obejmują złoto, srebro i ropę naftową
 • Rynki pieniężne - takie jak dług krótkoterminowy
 • Rynki kryptowalut - w tym Bitcoin i Altcoins
 • Rynki kredytów hipotecznych - które oferują pożyczki długoterminowe
 • Rynki ubezpieczeń - które transferują ryzyko w zamian za premię

Źródło: Admirals MT5 z dodatkiem MT5SE, wykres dzienny GBP/USD - Zakres danych: 8 lutego 2016 r. - 28 maja 2019r. - Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie przesądzają o osiągnięciu podobnych w przyszłości.

Aby zrozumieć rynki finansowe, warto wiedzieć, że niektóre elementy rynku finansowego są z natury bardziej zorientowane długoterminowo, inne bardziej krótkoterminowo lub stanowią połączenie dla obu horyzontów. Na przykład rynek kredytów hipotecznych składa się z wielu długoterminowych pożyczek, podczas gdy rynki pieniężne koncentrują się na transakcjach krótkoterminowych. Forex, akcje, kontrakty CFD i towary mogą być przedmiotem obrotu zarówno krótko-, jak i długoterminowego. Profesjonalni traderzy mogą zdecydować się na inwestycje lub handel, w zależności od własnego podejścia i stylu.

Funkcje rynku finansowego związane są z celami gospodarczymi i oferują:

 • Ustalanie cen
 • Płynność
 • Efektywność (kosztów, takich jak koszty transakcji)
 • Tradycyjne kredyty i pożyczki
 • Informacje o przepływie kapitałów
 • Podział ryzyka

Pytanie, jak działa rynek finansowy, ściśle związane jest z instytucjami finansowymi. Instytucje finansowe pomagają w ułatwianiu przepływu i przemieszczaniu się kapitałów w ramach rynków globalnych i w całym systemie finansowym. Na instytucje te składają się banki komercyjne, banki inwestycyjne, banki centralne, firmy ubezpieczeniowe, brokerzy, a nawet niebankowe instytucje finansowe (takie jak unie kredytowe).

Naucz się, jak handlować na rynku Forex

Jeśli chcesz odświeżyć swoją wiedzę na temat Forex i zrozumieć rynki finansowe lub szukasz kompleksowego kursu dla początkujących na rynku Forex, nie szukaj dalej - pod ręką masz kurs tradingu online oferowany przez Admirals. Kliknij na poniższy baner, aby zarejestrować się ZA DARMO!

SUPER TRADER

Naucz się handlu na rynkach w 8 dni, od teorii do praktyki

Globalne rynki finansowe dzisiaj

Ogólnie rzecz biorąc, od ponad 100 lat poprzez swoje funkcje rynki finansowe wydają się być mechanizmem pobudzającym handel międzynarodowy i ogólną gospodarkę światową. Szczególnie w ostatnich 25 latach, gdy rynki finansowe stały się jeszcze bardziej złożone, wyrafinowane i istotne. Na początku XXI wieku światowe rynki finansowe stały się bardziej dynamiczne i szybko się zmieniają. Jak działa rynek finansowy? Globalnie! Obecnie istnieje mniej regulacji dotyczących wymiany, przepływu kapitału, więcej jest nastawionych globalnie transakcji finansowych i więcej systemów płatności.

Szybkie zmiany następują również w zakresie warunków międzynarodowych przepływów kapitałowych, pojawiają się nowe elementy rynku finansowego, rozwijają się nowe instrumenty finansowe (takie jak krypto) oraz nowe technologie cyfrowe. Ogólnie rzecz biorąc, skłania to społeczeństwa do większej otwartości, rozwijania zaawansowanych rynków i metod finansowych. Chociaż powyższe trendy obowiązują ogólnie, to wszystkie segmenty rynku finansowego mają swoje własne odrębne trendy. Omówimy kilka trendów na rynku Forex i giełdowym.

Elementy rynku finansowego w ujęciu historycznym

Rynek Forex

Omawiając różne rodzaje rynków finansowych zacznijmy od rynku walutowego - Forexu. W ciągu ostatnich kilku dekad rynek Forex stał się bardzo popularny i odnotował ogromny wzrost obrotów. Oto trend wykazany bardziej szczegółowo:

 • 1977 - 5 miliardów dolarów
 • 1987 - 600 miliardów dolarów
 • 1992 - 1 bilion dolarów
 • 2001 - 1,5 biliona dolarów
 • 2007 - 3 biliony dolarów
 • 2010 - 4 biliony dolarów
 • 2013 - 5,3 biliona dolarów
 • 2017 - 5,5 bln USD

Jak widać, obrót na rynku Forex wzrósł 1000-krotnie w ciągu 40 lat. Wzrost o 267% pojawił się tylko między 2001 r. a 2017 r., a o 40% między 2010 r. i 2017 r. Te imponujące dane dotyczące wzrostu obrotów pokazują, jak ważny jest to rynek.

Giełda Papierów Wartościowych

Starając się zrozumieć rynki finansowe uświadomijmy sobie, jakie zmiany zaszły na rynkach akcji. Kolejny trend, poza wzrostem znaczenia rynku Forex, można zaobserwować na światowych rynkach akcji, na których amerykańskie giełdy stały się prawdopodobnie najważniejsze w porównaniu z innymi częściami świata. Według książki „Triumph of the Optimists" (2002) napisanej przez Elroya Dimsona, Paula Marsha i Mike'a Stauntona, amerykański rynek akcji był wielkim zwycięzcą w XX wieku. Ich badania wskazują, że w ciągu ostatnich 100 lat zaszły trzy ważne zmiany:

 • USA osiągnęły dominację na rynku
 • Giełdy zostały skonsolidowane
 • Nastąpiła rotacja sekularna (działania rynkowe występujące w długim okresie)

Oto kilka wykresów, które przedstawiają podział rynku finansowego w segmencie akcji oraz informacje dotyczące tego segmentu w ujęciu historycznym - na stan w roku 1900, jak i w 2000:

Źródło: Investopedia - „Triumph of the Optimists - Dimson, et al."

Wykresy pokazują, jak udział amerykańskich giełd wzrósł z 22% w 1900 r. do 47% w 2000 r. Ten udział zwiększył się ponad dwukrotnie i osiągnął prawie 50%. Kolejnym krajem, który zwiększył swoją pozycję poza Stanami Zjednoczonymi, była Japonia, której udział wzrósł z 4% do 13%. Większość innych regionów utraciła udział w rynku. Znaczenie Wielkiej Brytanii spadło z 12% do 8%, a Eurolandu z 25% do 13%. Niektóre kraje zniknęły z listy, podczas gdy inne weszły na listę po raz pierwszy. Kanada nie była obecna na liście w 1900 r., ale miała 2% udziału w 2000 r. Inne kraje w 1900 r. zdołały utrzymać 7%, podczas gdy „Nowe rynki" stanowiły 6% w 2000 r.Źródło: Investopedia - „Triumph of the Optimists - Dimson, et al."

Między rokiem 1900, a 2000 doszło do znaczącej zmiany w istotności sektorów biznesowych. Prześledzenie tych zmian pozwoli zrozumieć rynki finansowe. Sektory, które dominowały w 1900 r., takie jak kolej, na przestrzeni wieku straciły znaczny udział w rynku. Koleje zanotowały spadek z 62,8% w 1900 r. do raptem 0,2% w roku 2000. Na przykład sektor żelaza, węgla i stali zjechały z 5,2% do 0,3%. Znaczenie innych branż wzrosło - banki i instytucje finansowe oraz handel detaliczny. Niektóre segmenty rynku finansowego dotyczącego akcji, istotne w 2000 r., nie miały żadnego udziału w rynku w 1900 r. Technologia informacyjna wzrosła z 0 do 23,1% w 2000 r. Farmaceutyki, ubezpieczenia i sektor konglomeratów wielobranżowych również odnotowały znaczny wzrost udziałów.

Oczywiście trendy minionego stulecia nie muszą być trendami tego stulecia. Na szczęście traderzy nie muszą wiedzieć, jak będzie wyglądać przyszłość za 100 lat. Mogą wybrać opcję handlu w krótszych horyzontach czasowych, takich jak handel w trakcie jednego dnia, tygodnia czy miesiąca. Ostatecznie, łatwiej jest zrozumieć, co globalne rynki finansowe mogą zrobić w krótkim okresie niż w znacznie dłuższej perspektywie, zwłaszcza przy analizie całego wieku.

Udział sektorów w indeksie z 1900 roku (w proc.)

Sektor 1900 2000 Zmiana
Kolej żelazna 62,8 0,2 -62,6
Banki i instytucje finansowe 6,7 12,9 6,2
Kopalnie 0,0 0,0 0,0
Przemysł włókienniczy 0,7 0,2 -0,5
Żelazo, węgiel, stal 5,2 0,3 -4,9
Browary i gorzelnie 0,3 0,4 0,1
Usługi użyteczności publicznej 4,8 3,8 -1,0
Telekomunikacja 3,9 5,6 1,7
Ubezpieczenia 0,0 4,9 4,9
Transport 3,7 0,5 -3,2
Chemia 0,5 1,2 0,7
Produkcja żywności 2,5 1,2 -1,3
Handel detaliczny 0,1 5,6 5,5
Przemysł tytoniowy 4,0 0,8 -3,2
Pozostałe z roku 1900 4,8 62,4 57,6
Ogółem 100 100  

Źródło: Investopedia - „Triumph of the Optimists - Dimson, et al."

 

Udział sektorów w indeksie z 2000 roku (w proc.)

Sektor 2000 1900 Zmiana
Technologie informacyjne 23,1 0,0 23,1
Banki i instytucje finansowe 12,9 6,7 6,2
Przemysł farmaceutyczny 11,2 0,0 11,2
Telekomunikacja 5,6 3,9 1,7
Handel detaliczny 5,6 0,1 5,5
Przemysł naftowy i gazowy 5,2 0,0 5,2
Przemysł zdywersyfikowany 5,1 0,0 5,1
Ubezpieczenia 4,9 0,0 4,9
Usługi użyteczności publicznej 3,8 4,8 -1,0
Media i fotografika 2,5 0,0 2,5
Browary i gorzelnie 0,4 0,3 0,1
Kopalnie 0,0 0,0 0,0
Pozostałe z roku 2000 19,7 84,2 -64,5
Ogółem 100 100  

Źródło: Investopedia - „Triumph of the Optimists - Dimson, et al."

Podział rynku finansowego

Odpowiadając na pytanie, co to jest rynek finansowy, warto opisać jego części. Ta część tekstu przedstawia różne rodzaje rynków finansowych, o których wspomniano wcześniej.

Rynek Forex

Jak wspomniano wcześniej, w ciągu ostatnich 40 lat rozwój rynku Forex i jego obrotów był imponujący - z 5 mld USD w 1977 r. do ponad 5 bln USD w 2017 r. Na taki trend wpłynęło się kilka kluczowych czynników:

 • Pojawienie się zaawansowanych komputerów
 • Większa zmienność cen
 • Lepszy dostęp do rynków finansowych za pośrednictwem brokerów
 • Więcej narzędzitradingowych i dostęp do informacji

Forex to rodzaj rynku, który jest popularny wśród traderów, którzy poszukują krótko- i średnioterminowych możliwości spekulacyjnych.

Rynki instrumentów pochodnych

Instrumenty pochodne to papiery wartościowe powiązane z aktywem bazowym i czasami wykorzystywane jako zabezpieczenie przed zmianami cen. Opcje, kontrakty futures i CFD to przykłady instrumentów pochodnych. Tutaj odpowiedź na pytanie, jak działa rynek finansowy, jest bardziej złożona. Spekulanci mogą korzystać z tych instrumentów w celu wzięcia na siebie ryzyka, by dzięki temu osiągnąć zysk finansowe, a podmioty zabezpieczające się, dzięki temu mogą się ryzyka pozbyć.

Rynki towarowe

Rynek towarowy składa się z towarów twardych, takich jak złoto, ropa i towarów miękkich, takie jak produkty rolne i produkty zwierzęce. Inwestorzy i traderzy mogą pośrednio posiadać dany towar, kupując akcje lub bezpośrednio kupując opcje, kontrakt futures lub kontrakt CFD.

Rynki kapitałowe

Kolejne elementy rynku finansowego to rynki kapitałowe. Obejmują one rynki akcji i obligacji (zarówno obligacje sektora prywatnego, jak i publicznego). Istnieje rynek pierwotny, na którym firmy i rządy emitują nowe papiery wartościowe oraz rynek wtórny, na którym notowane są wcześniej wyemitowane akcje i obligacje.

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Rynki ubezpieczeń i kredytów hipotecznych

Podział rynku finansowego wyróżnia również rynki mniej interesujące spekulantów. Rynki kredytów hipotecznych dotyczą pożyczek długoterminowych, które są przeznaczone na zakup nieruchomości. Pożyczki te mogą być przedmiotem obrotu na wtórnych rynkach hipotecznych. Rynki ubezpieczeń obejmują ubezpieczyciela i ubezpieczonego, w których ryzyko jest transferowane za premię. Firmy ubezpieczeniowe mają znaczne rezerwy gotówkowe, które inwestują w akcje, obligacje i na rynkach instrumentów pochodnych.

Rynki pieniężne

Lokalne i globalne rynki finansowe to także rynki pieniężne. Rynki pieniężne koncentrują się na instrumentach dotyczących krótkoterminowego długu i angażują lokalne banki i banki centralne. Banki udzielają sobie nawzajem pożyczek krótkoterminowych. Bank centralny często działa jako pożyczkodawca ostatniej szansy.

Rynki kryptowalut

Chociaż jest to nowy rynek, Bitcoin i inne Altcoins wzbudziły zainteresowanie pod koniec 2017 r., kiedy duża zmienność spowodowała gwałtowny wzrost cen. Technologia blockchain i system wydobywania kryptowalut spowodowały wzrost zainteresowania tym rynkiem. W jaki sposób ten rynek będzie się rozwijał, w jaki sposób będzie przekształcał rynki finansowe w ogóle, i czy może on stworzyć większą wartość dla konsumentów i systemu finansowego, czy też nie, jak działa rynek finansowy z takimi innowacjami, przekonamy się w ciągu najbliższych kilku lat.

Najlepsza platforma do handlu na Forex i CFD

Gdy już wiesz, co to jest rynek finansowy, to może warto się z nim spotkać w praktyce? Główne funkcje rynku finansowego, które są realizowane na co dzień można obserwować na platformie transakcyjnej. Najlepszą platformą transakcyjną dla handlu Forex i CFD jest niewątpliwie MetaTrader5 Supreme Edition. Traderzy mogą stosować strategie skalpowania na wielu różnych instrumentach finansowych, w tym Forex, kontrakty CFD na waluty, CFD na towary i indeksy giełdowe. Platforma MetaTrader oferuje środowisko do tworzenia wykresów, które nie tylko jest łatwe w użyciu, ale także łatwe w nawigowaniu. Jeśli chcesz zrozumieć rynki finansowe, dowiedzieć się więcej o handlu, zalecamy zapoznanie się z naszymi artykułami i samouczkami .

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Poznaj wykres świecowy i zacznij prognozować przyszłe wahania cen
Japońskie wykresy świecowe oferują traderom więcej informacji niż tradycyjne wykresy słupkowe. Dostarczają one różnych wskazówek wizualnych, ułatwiających zrozumienie trendów cenowych. Pozwalają również traderom wyraźniej dostrzec formacje na rynku Forex i nie tylko.W tym artykule postaramy się zgłę...
Kim jest trader?
Stereotypowo słowo „trader" przywodzi na myśl ludzi stojących w budynku giełdy, machających papierami i przekrzykujących się nawzajem. Zawód ten nie jest tak naprawdę łatwy do zrozumienia, a dzięki rozwojowi internetu przeszedł niesamowitą ewolucję.Kim właściwie jest trader? Czas to wyjaśnić - prost...
Jak zostać traderem Forex?
Handel na rynku Forex oferuje inwestorom wiele możliwości, niesie jednak również ze sobą spore ryzyko.Wiele osób nie odnosi sukcesów i nie osiąga dobrych wyników na światowym rynku walutowym. Według statystyk o wiele większy odsetek inwestorów na rynku Forex traci więcej pieniędzy niż zarabia.Nauka...
Więcej