Rynek OTC - rynek pozagiełdowy

Admirals

Na rynkach finansowych znajdujemy wiele terminów, które mogą być dla nas niejasne, ale które musimy zrozumieć, jeśli chcemy rozwijać się w świecie handlu. Terminy te obejmują wyrażenia takie jak „Rynki pozagiełdowe" lub „Rynki OTC".

Co to jest rynek OTC

Rynki finansowe można podzielić na zorganizowane i niezorganizowane. Rynki zorganizowane to takie, które podlegają systemowi regulowanemu i na których wymieniane są standardowe instrumenty, na przykład giełdy papierów wartościowych.

Niezorganizowane rynki są mniej znane ogółowi społeczeństwa. Nazywane są one na kilka sposobów: rynek pozagiełdowy (OTC), rynek nieregulowany lub otc market. Są to niescentralizowane rynki wtórne, na których transakcje są formalizowane na podstawie umów dwustronnych między uczestnikami. Innymi słowy, umowy są negocjowane między dwiema stronami, które określają ich warunki, bez interwencji scentralizowanego organu regulacyjnego.

Te niemające fizycznej siedziby rynki, obarczone są większym ryzykiem w przypadku, gdy jedna ze stron nie wywiązuje się z umowy, ale oferują również większe możliwości traderom, zapewniając o wiele większą elastyczność. Ponadto brak scentralizowanego organu nie oznacza, że jego uczestnicy nie muszą podlegać nadzorowi organów regulacyjnych.

Podobnie jak na tradycyjnych rynkach, takich jak giełdy, firmy udają się na rynki OTC w celu pozyskania finansowania i płynności. Jest to alternatywa dla tych firm, które nie spełniają wymogów wejścia na giełdę.

RÓŻNICE MIĘDZY RYNKAMI TRADYCYJNYMI A RYNKAMI OTC

 

Tradycyjne

OTC

Umowy

Standardowe / domyślne

Elastyczne / uzgodnione między stronami

Płynność

Wysoka

Niska

Przejrzystość

Wysoka (ceny i rejestry publiczne)

Niska (kontrakty prywatne, ceny niepubliczne)

Ryzyko

Niskie

Wysokie

Koszty

Wysokie (wyższe opodatkowanie)

Niskie

Zanim przejdziesz dalej, zapraszamy Cię do zagłębienia się w świat handlu dzięki BEZPŁATNEJ edukacji zapewnianej przez Admirals. Kliknij w poniższy przycisk i korzystaj z materiałów, które najbardziej Cię interesują:

Rynek OTC - charakterystyka

Rynki pozagiełdowe odnotowały gwałtowny wzrost popularności w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci do tego stopnia, że w wielu przypadkach przewyższają one zorganizowane rynki pod względem wielkości transakcji. Początkowo uczestniczyły w nich tylko duże fundusze i podmioty finansowe, ale teraz, dzięki rozwojowi nowych technologii, każdy może uzyskać dostęp do tych rynków za pośrednictwem brokerów lub innych dostawców usług finansowych.

W wyniku kryzysu finansowego z 2008 roku, po bankructwie Lehman Brothers, zdecydowano o ograniczeniu tych niezorganizowanych rynków, zwiększając presję regulacyjną, gdyż zostały one zidentyfikowane jako jedna z przyczyn kryzysu. Wdrożenie nowych przepisów zostało uzgodnione przez G20 na szczycie w Pittsburghu we wrześniu 2009 roku. W wyniku tego porozumienia w 2012 roku weszło w życie rozporządzenie Unii Europejskiej nr 648/2012 (EMIR).

Główne cechy rynków Over The Counter to:

  • Transakcje opierają się na umowach między stronami z gwarancją wypełnienia.
  • Operacje nie są przeprowadzane za pośrednictwem scentralizowanej platformy, ale za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.
  • Choć jest to rynek nienadzorowany, jego uczestnicy podlegają inwigilacji. W rzeczywistości, jak już wskazaliśmy jest coraz więcej regulacji, które ich dotyczą.

Rynek pozagiełdowy otc - jak działa?

Na rynku OTC istnieje "moderator", osoba fizyczna lub prawna, która ustala własne przedziały cenowe, jest to tzw. „Animator rynku". Potencjalny kupujący lub sprzedający kontaktuje się z tym kontrahentem, zwykle przy pomocy pośrednika lub brokera, a jeśli jest zainteresowany transakcją, kupi po cenie ASK lub sprzeda po cenie BID i tak dalej. Ceny ustalane przez animatorów rynku podlegają negocjacjom, w przeciwieństwie do zorganizowanego rynku.

Zalety OTC

Wśród zalet rynków Over The Counter możemy wymienić:

✔️ Elastyczność warunków kontraktowych, ponieważ nie są one znormalizowane

✔️ Nie potrzebujesz dużych ilości pieniędzy, aby inwestować na tych rynkach

✔️ Tańsze instrumenty finansowe

✔️ Duża różnorodność rynków

✔️ Dostęp do finansowania dla firm, które nie mogą być notowane na rynkach regulowanych

✔️ Dłuższe godziny handlu, wykraczające poza sesje handlowe.

Wady OTC

❌ Mniejsza przejrzystość. Firmy nie muszą dostarczać tak wielu informacji

❌ Zwiększone ryzyko niewypłacalności. Aby to zminimalizować: dywersyfikuj, nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić, hedging itp.

❌ Niższa płynność

❌ Cena nie musi być jawna

OTC market - finansowe instrumenty pochodne

Na rynkach OTC możemy znaleźć różnorodne instrumenty finansowe, w które można inwestować, ponieważ oprócz możliwości negocjowania prawie wszystkich produktów, które już istnieją na rynkach regulowanych, możemy również znaleźć szeroki katalog finansowych instrumentów pochodnych. W rzeczywistości transakcje OTC stanowią większość rynku instrumentów pochodnych, ponieważ wymagają mniejszych inwestycji początkowych.

Najpopularniejszymi instrumentami pochodnymi OTC są: swapy, kontrakty forward, Forex, CFD, a od niedawna waluty cyfrowe. Przyjrzyjmy się tym instrumentom nieco bliżej:

Swapy

Swapy to umowy między dwiema stronami, w których uzgodniono, że w przyszłości wymienione zostaną pewne kwoty pieniędzy, ogólnie odnoszące się do stóp procentowych.

Najpopularniejszy swap powiązany ze stopą procentową zasadniczo polega na zamianie płatności odsetkowych o stałym oprocentowaniu na płatności o zmiennej stopie procentowej.

Pochodne kontrakty swapowe muszą zawierać następujące parametry: datę rozpoczęcia i zakończenia; podstawa uzgodnienia wymiany (waluty obce, kredyty); waluta referencyjna; do czego będziemy się odnosić; częstotliwość płatności.

⚠️ Nie myl kontraktów swapowych ze swapami walutowymi lub swapami Forex, prowizją płaconą przez klienta na rzecz brokera online za otwarte pozycje; naliczane z dnia na dzień.

Forward

Kontrakty terminowe to finansowe instrumenty pochodne, przeważnie pozagiełdowe, które reprezentują kontrakt między dwiema stronami na kupno lub sprzedaż określonego instrumentu bazowego po określonej cenie w przyszłości. Mogą służyć jako zabezpieczenie lub do spekulacji.

Rynek kontraktów terminowych rozwijał się wykładniczo, ponieważ wiele dużych firm wykorzystywało go do zabezpieczania stóp procentowych i ryzyka walutowego. Ponieważ jednak szczegóły kontraktów terminowych są określane przez kupującego i sprzedającego i nie są podawane do wiadomości publicznej, wielkość tego rynku jest trudna do oszacowania.

FOREX

Rynek Forex to taki, na którym handluje się walutami. Jest to największy rynek finansowy na świecie, ponieważ między rządami, bankami, korporacjami i spekulantami codziennie wymienianych jest ponad 6 bilionów dolarów.

Waluty są sprzedawane w parach, a ruch par walutowych mierzy wartość jednej waluty względem drugiej. Na przykład para walutowa EURUSD mierzy wartość euro w stosunku do dolara amerykańskiego.

Jeśli kurs tej pary walutowej rośnie oznacza to, że euro się umacnia i odwrotnie. Podczas handlu na rynku Forex inwestorzy mogą osiągać zyski lub straty na tych ruchach walutowych. Rynek walutowy jest otwarty 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu, zamyka się tylko w weekendy. Otwiera się w niedzielę wieczorem o 23:00 i zamyka w piątek o 23:00.

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

Kontrakty różnic kursowych (CFD) to produkty pochodne, których cena jest oparta na cenie aktywów bazowych, którymi mogą być akcje, indeksy, kontrakty terminowe typu futures, towary, waluty lub waluty cyfrowe. Kiedy handlujemy tymi kontraktami, nie jesteśmy właścicielami aktywów bazowych, ale raczej spekulujemy ich ceną, zarówno w górę, jak i w dół.

Jak to działa? Kiedy kupujemy CFD, ustalamy, że cena aktywa wzrośnie lub spadnie, a jeśli rynek pójdzie w założonym przez nas kierunku, zarobimy różnicę między ceną, kiedy otwieramy operację, a ceną w momencie zamknięcia. Jeśli rynek wystąpi przeciwko nam, stracimy tę różnicę.

Kontrakty CFD mają pewne zalety, na przykład nie mają daty wygaśnięcia, więc można je zamknąć w dowolnym momencie. Ponadto pozwalają na lewarowanie, więc otwarcie zlecenia nie wymaga dużych ilości pieniędzy. To narzędzie pozwala pomnożyć zyski, ale trzeba z niego korzystać bardzo ostrożnie i dobrze zarządzać ryzykiem, ponieważ może również pomnożyć straty.

Jeśli chcesz zacząć ćwiczyć handel kontraktami CFD w wirtualnym środowisku, w Admirals możesz otworzyć DARMOWY rachunek demonstracyjny. Wystarczy kliknąć w poniższy przycisk i zarejestrować się, podając swoje imię i nazwisko, numer telefonu, i adres e-mail.

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Waluty cyfrowe

Rynek walut cyfrowych jest zdecentralizowany i jest prowadzony między osobami fizycznymi lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm, więc działa również jako rynek pozagiełdowy. Wszystkie zweryfikowane transakcje walutami cyfrowymi są rejestrowane w tzw. Łańcuchu bloków.

Ilość walut cyfrowych na świecie rośnie wraz z postępem technologicznym. Obecnie według CoinMarketCap istnieje ponad 5000 takich instrumentów. Najpopularniejsze to Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, EOS, Ethereum, Monero czy Ripple. Możemy inwestować w waluty cyfrowe, kupując je bezpośrednio lub przez brokera poprzez kontrakty CFD.

Rynek nieregulowany - Jak zmniejszyć ryzyko i handlować bezpieczniej?

Jak wskazaliśmy powyżej, do wad rynków pozagiełdowych można zaliczyć ewentualne naruszenia którejkolwiek ze stron, które podpisują umowę, ze względu na brak organu nadzorczego. Dlatego ważne jest, aby umiejętnie wybrać odpowiedniego brokera i uniknąć oszustów.

Oto kryteria, które musimy wziąć pod uwagę przy wyborze brokera:

▶ ️ Najlepsi brokerzy mają dobre regulacje. Nigdy nie można wykluczyć ryzyka, ale konto u regulowanego brokera zminimalizuje ryzyko i zapobiegnie możliwym wykroczeniom i oszustwom.

▶ ️ Bezpieczeństwo środków. Lepiej jest, jeśli broker ma oddzielne rachunki bankowe w Europie. W ten sposób klienci będą mieli przez cały czas dostęp do swoich funduszy, które nie mogą być wykorzystywane przez samego brokera do jakichkolwiek innych celów.

▶ ️ Możliwość wyboru dźwigni finansowej. Aby właściwie zarządzać swoją pozycją, bardzo ważne jest, aby mieć możliwość wyboru dźwigni finansowej, z którą chcesz działać.

▶ ️ Jakość wykonania zleceń i poślizgi. Niskie spready są dobre, a wykonywanie zleceń po cenie sprzedaży jest jeszcze ważniejsze.

▶ ️ Obsługa klienta. Posiadanie brokera z obsługą klienta w Twoim języku ojczystym i fizyczną siedzibą w Twoim kraju jest bardzo ważne, ponieważ możesz osobiście wyjaśnić swoje wątpliwości lub problemy.

▶ ️ Szkolenia. Należy pamiętać, że broker Forex nie jest upoważniony do udzielania porad inwestycyjnych, ale może zaoferować szkolenie w zakresie handlu.

Admirals spełnia wszystkie te wymagania, ponieważ posiada jedne z najbardziej rygorystycznych regulacji w Europie, regulacje Financial Conduct Authority (FCA) z Wielkiej Brytanii. Posiada również "Politykę Ochrony przed Ujemnym Saldem na Rachunku", która chroni Cię przed ujemnym saldem konta. Jeśli chcesz rozpocząć handel, możesz otworzyć rzeczywiste konto handlowe, klikając w poniższy baner:

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

O Admirals

Admirals to wielokrotnie nagradzany broker Forex i CFD, oferujący obrót ponad 8 000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych platform handlowych na świecie: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Admirals posiada regulacje: Financial Conduct Authority (FCA), Estońskiego Urządu Nadzoru Finansowego (EFSA), Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) oraz Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC).

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne, ofertę lub rekomendację dotyczącą jakichkolwiek transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że taka analiza handlu nie jest wiarygodnym wskaźnikiem jakichkolwiek bieżących lub przyszłych wyników, ponieważ okoliczności mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zasięgnąć porady niezależnych doradców finansowych, aby upewnić się, że rozumiesz ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Poznaj wykres świecowy i zacznij prognozować przyszłe wahania cen
Japońskie wykresy świecowe oferują traderom więcej informacji niż tradycyjne wykresy słupkowe. Dostarczają one różnych wskazówek wizualnych, ułatwiających zrozumienie trendów cenowych. Pozwalają również traderom wyraźniej dostrzec formacje na rynku Forex i nie tylko.W tym artykule postaramy się zgłę...
Kim jest trader?
Stereotypowo słowo „trader" przywodzi na myśl ludzi stojących w budynku giełdy, machających papierami i przekrzykujących się nawzajem. Zawód ten nie jest tak naprawdę łatwy do zrozumienia, a dzięki rozwojowi internetu przeszedł niesamowitą ewolucję.Kim właściwie jest trader? Czas to wyjaśnić - prost...
Jak zostać traderem Forex?
Handel na rynku Forex oferuje inwestorom wiele możliwości, niesie jednak również ze sobą spore ryzyko.Wiele osób nie odnosi sukcesów i nie osiąga dobrych wyników na światowym rynku walutowym. Według statystyk o wiele większy odsetek inwestorów na rynku Forex traci więcej pieniędzy niż zarabia.Nauka...
Więcej