Rynek Forex kontra akcje - co wybrać do handlu?

Admirals

Początkujący trader stara się zdecydować, co zrobić z pieniędzmi. Powinien handlować na Forex czy zainwestować w akcje? Przekonajmy się!

Zacznijmy od rzeczy najbardziej widocznych. Twoje pieniądze muszą być konsekwentnie doglądane! Środków pieniężnych nie można po prostu położyć na rachunek bankowy i czekać na dewaluację lub następny kryzys gospodarczy. Pieniądze muszą pracować na Ciebie. Jak sądzisz, co bank robi z Twoimi pieniędzmi? Czy myślisz, że po prostu funkcjonują one jako zapis komputerowy i leżą w skarbcu? Bank handluje i inwestuje. Masz przed sobą ogromną szansę na to, żeby pieniądze zarabiały na Ciebie. Czeka Cię długa i ekscytująca droga do zmiany w tradera finansowego. Początkiem tej drogi jest wybór, w co chcesz inwestować

Początkujący trader stara się zdecydować, co zrobić z pieniędzmi. Powinien handlować na Forex czy zainwestować w akcje? Przekonajmy się!

Zacznijmy od rzeczy najbardziej widocznych. Twoje pieniądze muszą być konsekwentnie doglądane! Środków pieniężnych nie można po prostu położyć na rachunek bankowy i czekać na dewaluację lub następny kryzys gospodarczy. Pieniądze muszą pracować na Ciebie. Jak sądzisz, co bank robi z Twoimi pieniędzmi? Czy myślisz, że po prostu funkcjonują one jako zapis komputerowy i leżą w skarbcu? Bank handluje i inwestuje. Masz przed sobą ogromną szansę na to, żeby pieniądze zarabiały na Ciebie. Czeka Cię długa i ekscytująca droga do zmiany w tradera finansowego. Początkiem tej drogi jest wybór, w co chcesz inwestować.

W tym artykule będziesz świadkiem pojedynku dwóch największych rynków świata: giełdy i Forex. Sprawdźmy, co wygra Forex czy giełda?

W niebieskim narożniku witamy giełdę.

Zgodnie z definicją, akcje to aktywa finansowe, dowód posiadania udziałów w przedsiębiorstwie. Posiadacz akcji ma udział w majątku i zyskach firmy. Akcjonariusz, krótko mówiąc, jest współwłaścicielem spółki, dzieląc jej zyski i straty. Udział w majątku i zyskach jest proporcjonalny do ilości posiadanych akcji. Giełda jest miejscem, gdzie handluje się udziałami w spółce.

Od kiedy ludzkość przeniesiona została z gospodarek opartych na surowcach do gospodarek przemysłowych, giełda stała się niekwestionowanym liderem wśród rynków finansowych. Jednak pod koniec XX wieku, przebieg postępu cyfrowego stworzył idealne warunki do osłabienia jej pozycji.

W czerwonym narożniku witamy rynek Forex.

Forex to skrót od wymiany walut i odnosi się do rynku, gdzie waluty wymieniane są na inne waluty. Kursy walut Forex w czasie rzeczywistym możesz obserwować u brokera na platformie.

Waluta jest oczywiście ogólnie akceptowaną formą pieniędzy, tworzoną przez rząd i cyrkulującą wewnątrz i na zewnątrz gospodarki narodowej danego kraju. Gotówka, lub bardziej szczegółowo, waluta służy jako środek wymiany na towary i usługi i jest przedmiotem obrotu w handlu wszystkim.

Jak zapewne wiesz akcje na giełdzie również kupuje się za gotówkę. Niech walka rynek Forex kontra akcje się rozpocznie. Jednak zanim uderzy gong, zarejestruj darmowy rachunek demonstracyjny, na którym bez ponoszenia ryzyka, możesz przetestować Forex akcje.

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Runda 1 Forex Akcje - Dostępność giełdy a dostępność Forex

Przede wszystkim narzuca się jedna ogromna różnica pomiędzy giełda a Forex. Akcje mogą być przedmiotem obrotu w poszczególnych miejscach, np. New York Stock Exchange, London Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange i tak dalej. Tylko stosunkowo niewielka grupa licencjonowanych podmiotów, czasem prywatnych przedsiębiorców, czasem firm maklerskich, może handlować akcjami. Trading był możliwy tylko przy fizycznej obecności w miejscu wymiany lub przez pełnomocnika. Jak można sobie wyobrazić, to nakładało pewne ograniczenia dotyczące liczby osób, które mogą być zaangażowane w handel. Trading floor nie mógł pomieścić wszystkich.

Rynek Forex, nigdy nie był scentralizowany i nie działał w obrębie jednego miejsca, a wiec dostępny jest dla wszystkich. Nawet jeśli ktoś handluje akcjami, może dodatkowo z domu obserwować waluty Forex w czasie rzeczywistym.

W tym momencie większość obrotu finansowego, w tym, tego na giełdzie odbywa się za pośrednictwem sieci elektronicznej i każdy z dostępem do Internetu, może otworzyć zlecenie kupna czy sprzedaży danego instrumentu ze swojego domu. Pierwsza runda pojedynku Forex akcje na remis.

Runda 2 Forex Akcje - Trading całodobowy

Jeśli chodzi o dostępność, to różnica nie polega tylko na czynniku umiejscowienia i pośredników, ale również czynniku czasu. W przypadku większości rynków akcji notowania odbywają w ramach sesji. Sesja to określony przedział czasu w trakcie dnia, podczas którego można dokonywać transakcji na danym rynku akcji. Zwykle rozpoczyna się w godzinach rannych, a kończy po południu. Czasem, jak w przypadku notowań w Tokio, jest podzielona na dwie części, które dzieli przerwa na lunch.

W przypadku rynku forex sytuacja jest odmienna, gdyż handel odbywa się pięć dni w tygodniu niemal przez 24 godziny. Właściwie, wolumen obrotu na rynku walutowym jest różny w określonych godzinach, ale mimo to dla traderów nie są wyznaczone szczegółowe Forex godziny handlu. Na giełdzie jest inaczej. To może być problem w przypadku kiedy masz normalną codzienną pracę.

Trader na rynku forex ma dostęp do rynku przez całą dobę i może dopasować czas przeznaczony na handel do własnego rytmu dnia i nie jest ograniczony trwaniem sesji. Aktualnie część giełd akcji również wprowadza handel "pozasesyjny", w trakcie którego możliwe jest zawieranie transakcji na akcjach poza normalnymi godzinami handlu. Nie jest to jednak praktyka powszechna i najczęściej ogranicza się do wydłużenia godzin handlu, a nie udostępnieniu rynku akcji przez całą dobę.

To, że część instrumentów giełdowych jest notowana przez całą dobę, nie oznacza, że faktycznie warto nimi całą dobę handlować. Weźmy dla przykładu indeks DAX. Wprawdzie jest to indeks oparty o notowania spółek niemieckiej giełdy można samym indeksem i kontraktami futures na niego handlować dłużej. Ba, kontrakty CFD na ten indeks umożliwiają handel przez niemal 24 godziny. Czy jednak daytraderom to w czymś pomaga? Niekoniecznie. Gracze, spekulujący na niskich ramach czasowym potrzebują zmienności cen, by coś zarobić. Tylko, że ta zmienność na przestrzeni doby nie rozkłada się równomiernie. Rzućmy okiem na rozkład zmienności wspomnianego indeksu DAX:

Źródło: Admirals MT5 SE, DAX40 (dawniej DAX30), 5-minut, zakres danych od 12 listopada 2019 roku do 15 listopada 2019 roku. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Na wykresie szarymi prostokątami zaznaczono fazy dobowych notowań pokrywające się z czasem trwania regularnej sesji. Czyli wtedy handel jest najbardziej wzmożony, gdyż to standardowy dzień pracy niemieckiego rynku finansowego. To także przekłada się na zmienność, co widać po przebiegu linii wskaźnika zmienności ATR. Wyższe wartości wskaźnika odpowiadają wyższej zmienności, a tym samym lepszym warunkom do handlu dla daytraderów. Jak widać, wyższa zmienność pokrywa się z okresem aktywności dziennej w Niemczech. Później zmienność słabnie i jest relatywnie niższa do poranka kolejnego dnia. Wniosek z tego taki, że nadal mimo dostępności części rynków akcji (w tym wypadku indeksu, którego wartość odpowiada zmianom cen koszyka akcji) przez całą dobę, handlować krótkoterminowo najwygodniej wtedy, gdy lokalni inwestorzy są aktywni, czyli w zakresie trwania regularnej sesji.

Podobną sezonowość można zauważyć w notowaniach głównej pary forexowej EUR/USD, choć w tym wypadku okres większej zmienności jest nieco wydłużony i zahacza znacząco o godziny regularnych notowań w Nowym Jorku. Niemniej i w tym przypadku widać fazy dnia, gdy zmienność jest większa. Spójrzmy na wykres poniżej.

Źródło: Admirals MT5 SE, EUR/USD, 5-minut, zakres danych od 12 listopada 2019 roku do 15 listopada 2019 roku. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

W godzinach nocnych dla Europy i Ameryki ta para się wycisza i handel nią jest nieco mniej przyjemny. Czy więc te wahania zmienności nie sprawiają, że forex i giełdy są podobne? Nie, a odpowiedzią się różnorodność walut, które są notowane na forexie. Jeśli więc przyjrzymy się wahaniom zmienności pary AUD/JPY okaże się, że akurat w tym wypadku podwyższona zmienność pojawia się wtedy, gdy Europa i Ameryka śpią, czyli w godzinach, gdy aktywne są azjatyckie rynki finansowe. Nie ma się co dziwić, skoro właśnie te waluty dotyczą gospodarek jednej strefy czasowej. Widać, to wyraźnie na poniższym wykresie:

Źródło: Admirals MT5 SE, AUD/JPY, 5-minut, zakres danych od 12 listopada 2019 roku do 15 listopada 2019 roku. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Większość rynków akcji udostępnia korzystne warunki do handlu tylko w określonych porach cyklu dobowego. Nawet istnienie możliwości handlu 24 godzin na dobę nie jest tożsama z faktyczną sensownością takiego działania. Tymczasem rynek forex sprzyja aktywności całą dobę. Mnogość walut odnoszących się do gospodarek na całym świecie sprawia, że o każdej porze doby znajdziemy instrument (parę walutową), która posiada aktualnie korzystne warunki do handlu krótkoterminowego.

Rynek Forex nie tylko pozostaje otwarty na czas nocy. Pozostaje płynny i zmienny, co jest szczególnie istotne dla transakcji krótkoterminowych. Naprawdę godziny otwarcia Forex sprawiają, że można handlować na każdej parze, o każdej godzinie, jednak to, że można, nie oznacza, że trzeba.

Fakt istnienia całodobowego handlu na rynku forex ma także w pewnym sensie konsekwencje negatywne. Gdy trader działa samodzielnie, nie jest w stanie utrzymać aktywności przez cały czas, a tym samym musi dokonać selekcji rynków i wybrać takie, które zapewniają optymalne warunki dla handlu także pod kątem zmienności. To rodzi konsekwencje w postaci utraty szans na dobre zagrania na rynkach, które z przyczyn czysto fizjologicznych (trader musi także mieć okres odpoczynku i snu) zostały w wyniku takiej selekcji odrzucone.

Zasadniczo oznacza to, że w perspektywie nowych informacji możesz szybko dostosować swoje pozycje do nowych warunków natychmiastowo, bez konieczności oczekiwania na ponowne otwarcie giełdy i niebezpieczeństwa pojawienia się luk cenowych, tak ja ma to miejsce gdy inwestujesz w rynek akcji.

Godziny otwarcia giełdy Forex sprawiają, że rynek Forex zdobywa kolejny punkt i wygrywa tę rundę.

Runda 3 Forex Akcje - Zmienność

To, co odróżnia rynek akcji od rynku forex to nie tyle sama zmienność, ale podejście do zmienności. Zacznijmy jednak najpierw od samej zmienności. Na rynku akcji ceny zmieniają się dynamicznie. Sesje, w trakcie których cena akcji danej spółki zmienia się o ok 1 proc. jest sesją nudną i bez znaczenia. Średnia zmienność jest dla akcji wyższa. Ta średnia jest również uzależniona od wielkości spółki (jej kapitalizacji - wartości rynkowej) oraz płynności, czyli zainteresowania handlem danymi akcjami. W przypadku spółek mniejszych o niskiej płynności, zmienność cen jest spolaryzowana: może być dużo większa od zmienności spółek większych, ale może być również dużo mniejsza, gdy obrotu na danej spółce nie ma i są dni, gdy w ogóle nie dokonuje się na akcjach takich spółek żadnej transakcji. W przypadku spółek o dużej kapitalizacji, które są przedmiotem zainteresowania wielu inwestorów, średnia zmienność może być nieco niższa od zmienność cen spółek małych, a to za sprawą faktu, że potrzeba znacznie większego kapitału, by znacząco wpłynąć na poziom wycen.

Są jednak wydarzenia, które sprawiają, że zmienność cen akcji skokowo wykracza poza przeciętne ramy. Takimi wydarzeniami są choćby momenty publikacji wyników finansowych. Spółki są zobligowane do ujawniania swoich wyników finansowych co kwartał. Naturalnie uczestnicy rynku znają prognozy wyników, które są tworzone przez analityków banków inwestycyjnych lub innych instytucji wspierających decyzje inwestycyjne. Niemniej nie chroni to przed zaskoczeniem. Gdy spółka ujawni raport, którego treść jest odmienna znacząco od tego, co oczekiwano, skutkuje to dużą zmianą wyceny. Może to być zmiana, której na rynku forex nie doświadczymy. Przykład znajduje się poniżej:

Źródło: Admirals MT5 SE, #TSLA, dzienny, zakres danych od 1 listopada 2017 roku do 15 listopada 2019 roku. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Na wykresie przedstawiony został przebieg ceny amerykańskiej spółki Tesla. Widać tu wieloletni okres osłabienia notowań producenta samochodów elektrycznych. Wykres został wybrany nieprzypadkowo, gdyż właśnie na tym rynku niedawno miała miejsce znacząca zmiana ceny wywołana publikacją raportu finansowego. Wyniki firmy okazały się dużo lepsze od oczekiwań uczestników rynku i analityków, co zaowocowało skokiem ceny w krótkim czasie. W ciągu dwóch dni cena wzrosła z poziomu 254 dolarów do niemal 330 dolarów za akcję. W tym wypadku zmiana była pozytywna, ale równie dobrze wyniki mogły być słabsze od oczekiwań i reakcja uczestników rynku byłaby zupełnie odmienna. Ta sytuacja pokazuje, z jaką zmiennością trzeba się liczyć handlując na rynku akcji.

Tymczasem to rynek forex uchodzi za ten bardziej ryzykowny? Czy słusznie? Dlaczego właśnie handel na forexie uznawany jest za szczególnie ryzykowny, skoro średnia zmienność par walutowych jest znacznie niższa od średniej zmienności cen poszczególnych akcji? Zauważmy bowiem, że na rynku forex już zmiana ceny o 1 proc. to jest wydarzenie. Owszem, wspomniany wyżej wyskok ceny Tesli jest jednorazowy, ale wciąż,codzienna zmienność wielokrotnie przekracza to, co widać na rynku forex. Wytłumaczeniem tego fenomenu jest fakt istnienia i wykorzystania (często mało przemyślanego) dźwigni finansowej. To właśnie dźwignia sprawia, że mimo tego, że zmienność na rynku forex jest niższa to ten rynek jest uznawany za bardziej ryzykowny w porównaniu z rynkiem akcji.

Ale nie jest to powód jedyny. Innym powodem jest sposób utrzymywania otwartej pozycji na obu rynkach i złudzenie, któremu ulegają posiadacze akcji. Dla rynku forex standardem jest, że wraz ze zmianą ceny instrumentu, na którym otwarta jest pozycja, dochodzi do zmian wartości rachunku. Tym samym zmiany ceny mają bezpośredni wpływ na wartość posiadanych środków. Gdy otwarta jest pozycja długa, a cena rośnie, to wartość kapitału na rachunku rośnie. Gdy zaś cena spada, to wartość rachunku spada. Te bezpośrednie zmiany wywołują reakcję tradera. Szczególnie, gdy cena nie idzie po jego myśli. Obserwowana strata wywołuje reakcję w postaci zamknięcia pozycji i rozpoczęciu poszukiwań kolejnej okazji. Tym samym pojawia się nawyk zamykania pozycji przynoszących straty, co ma za zadaniem chronić kapitał tradera przed jedną większą stratą. Pojawianie się takiej jednej znaczącej straty, to jeden z częstszych powodów klęsk w dłuższym terminie.

Ważne! W Admirals czeka na Ciebie bezpłatna edukacja na każdym poziomie zaawansowania. Sprawdź artykuły i poradniki i dowiedz się, jak handlować na Forex.

Inwestuj pewnie na rynkach

Wyjątkowe zasoby edukacyjne dla wszystkich traderów

Tymczasem rynek akcji niejako znieczula na pojawienie się straty, Jest to efektem tego, że wartości na rachunku są "stabilne". Zakup określonego pakietu akcji jest związany z pewnym kosztem, ale późniejsze zmiany ceny nie wywołują już zmian wartości dostępnej gotówki. Zarówno pozytywny wynik, jak i negatywny nie skutkuje wzrostem lub spadkiem posiadanej gotówki. Mawia się, że "pozycja na akcjach jeść nie woła." Jest to szczególnie zauważalne w sytuacji, gdy cena nie idzie po myśli tradera, co w praktyce oznacza, że cena spada, bo na rynku akcji zajmuje się głównie pozycje długie.

Zatem, nawet gdy cena posiadanej akcji spada, wartość gotówki na rachunku jest stała - maleje wartość akcji. Spadek ceny akcji nie wymaga asygnowania dodatkowych środków, gdy rynek nie jest sprzyjający, podczas gdy na rynku forex, szczególnie w sytuacji korzystania z lewara, taka dodatkowa gotówka względem tej pierwotnie przeznaczonej na trading może być potrzebna, gdyby strata była zbyt duża. Skutkiem tego na rynku akcji często dochodzi do sytuacji, w której pozycje stratne są przetrzymywane z nadzieją, że po okresie słabości cena powróci do poziomu kupna, dzięki czemu będzie można uniknąć strat. W najgorszym przypadku, gdyby cena akcji spadła do zera (spółka zbankrutowała), trader straciłby całość środków przeznaczonych na zakup tych konkretnych akcji. W praktyce rzadko się zdarza, by taki proces trwał krótko, a zwykle jest rozciągnięty w czasie. W związku z tym, trader traci nie tylko zainwestowany kapitał, ale także czas i możliwości zainwestowania w inne instrumenty, gdyby stratę uciął szybko. Paradoks polega na tym, że wielu traderów sobie tego nie uświadamia tkwiąc w nadziei na uniknięcie straty. Na rynku forex taka sytuacja jest nie do pomyślania. Rynek forex, poprzez stałe rozliczanie otwartej pozycji, uświadamia tradera o aktualnym jej wyniku i uczy szybkiej reakcji na wypadek pojawienia się straty.

To stałe rozliczenia wyniku otwartej pozycji przekłada się na wrażliwość tradera na sytuację rynkową. Szczególnie,gdy zmienność na rynku znacząco wzrasta. Taki skok zmienności na rynku forex może się pojawić na niskich ramach czasowych np., gdy publikowane są dane makroekonomiczne. Niemniej to wciąż jest zmienność liczona w procentach znacznie mniejsza niż w przypadku rynku akcji.

Runda 4 Forex Akcje - Różnorodność i uniwersalność

Giełda oferuje niesamowitą gamę instrumentów handlowych. Venture capital, spółki córki i firmy zależne, czynią akcje danej spółki trudniejszą do zbadania. Dla długoterminowego tradera fundamentalnego oznacza to piekło.

Porównanie giełdy i Forex'u w tej samej klasyfikacji rysuje zupełnie inny obraz dla rynku Forex.

Większość brokerów trzyma się obrotu na majors'ach, gdzie dolar amerykański odpowiada za 80% operacji. Dlatego też, jeżeli analiza wskazuje na osłabienie amerykańskiej waluty, to ma to wpływ na wszystkie pary powiązane z dolarem.

Jeżeli jednak trader Forex nie znajdzie nic ciekawego pośród dostępnych par walutowych, może jeszcze skorzystać z kontraktów CFD, które są powszechnie oferowane przez brokerów Forex. CFD umożliwia handel instrumentami pochodnymi na surowce i akcje bez faktycznego ich posiadania. CFD kosztuje giełdę zwycięstwo w tej rundzie! Rynek Forex vs akcje- jeszcze jeden punkt na korzyść rynku Forex.

Oba typy rynków pozwalają na zawieranie transakcji na różnych instrumentach. W przypadku giełdy różnorodność dotyczy sektorów, w których działają spółki, a w przypadku rynku forex transakcje mogą dotyczyć różnych walut. Mnogość spółek na pierwszy rzut oka daje wiele więcej możliwości graczom, ale ma też swoje wady. Główną jest to, że taka różnorodność wymaga od tradera znajomości specyfiki wielu różnych branż i sektorów, a także śledzenia wiadomości ogromnej liczby podmiotów, co dla pojedynczej osoby jest po prostu niemożliwe. Czyli w tym wypadku musi dojść do okrojenia zakresu zainteresowania, co i tak tylko częściowo załatwia problem. Trader zawierając transakcję na rynku akcji jest narażony zarówno na czynniki ryzyka wspólne dla wszystkich akcji (tzw. ryzyko systematyczne, czyli związane z polityką pieniężną, gospodarczą i sytuacją całej gospodarki) oraz ryzyko dotyczące konkretnej spółki (tzw. ryzyko specyficzne). To jest ogromna masa danych do przeanalizowania. Tymczasem operując na rynku forex analiza skupia się wyłącznie na ryzyku systematycznym dla konkretnej gospodarki, której dotyczy dana waluta. Tym samym zakres danych do przeanalizowania jest wyraźnie mniejszy.

Runda 5 Forex Akcje - Depozyt i dźwignia finansowa

W kolejnej rundzie walki Forex a giełda mówić będziemy o depozytach zabezpieczających i dźwigni finansowej. W tym momencie zarówno domy maklerskie jak i brokerzy Forex oferują konta z małym minimalnym depozytem. Istnieją nawet brokerzy oferujący konta bez wymogu depozytowego.

Pytanie jest, jak dużą pozycję będziesz mógł otworzyć posiadając przykładowo konto z depozytem 1000 USD? Konto maklerskie może zaoferować co najwyżej dźwignię (dźwignia finansowa na giełdzie) 1:2 i to w najbardziej ekstremalnych przypadkach, natomiast brokerzy Forex oferują wyższe dźwignie, np 1:30! 30 000 USD w stosunku do 2 000 USD – to nie jest trudna decyzja. Depozyty na giełdzie i Forex są takie same, ale możliwości ekspozycji zdecydowanie się różnią.

Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej możesz przetestować na platformie MetaTrader 4 lub MetaTrader 5. Pobierz, zainstaluj i zaloguj się danymi swojego zarejestrowanego rachunku demo.

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Elastyczny Forex depozyt to silna zaleta cechująca rynek Forex. Wysoka dźwignia finansowa na Forex regularnie zamienia się w źródło niedogodności dla początkujących traderów. Mała dźwignia finansowa sprawia, że trudniej jest wyzerować swoje koto na początku przygody z Forex. Pokusę, aby wykorzystać maksymalna dźwignie w celu maksymalizacji zysków odczuwa większość początkujących traderów.

W przypadku obu typów rynków dokonywanie transakcji pociąga za sobą koszty dla uczestników. Kupno akcji wiąże się zarówno z koniecznością zapłacenia brokerowi prowizji od tej transakcji, ale także będzie wiązało z zapłaceniem kolejnej przy okazji zamykania pozycji na tych akcjach. Dodatkowo, co już nie jest takie oczywiste dla tradera, musi on brać pod uwagę koszt związany z różnicą między oferowaną ceną kupna, a ceną sprzedaży. Na giełdzie nie obowiązuje bowiem jedna cena, ale stale jest podawane dwie. Jedna, niższa, to najwyższa ceną, jaką chcą zapłacić chętni do kupna, a drugą ceną jest cena wyższa, i to jest najniższa ceną, po jakiej sprzedający aktualnie są w stanie zaoferować posiadane akcje. Te rozpiętości mogą się między sobą różnić, a wiele zależy od płynności na danych akcjach.

W przypadku rynku forex również mamy do czynienia ze spreadem. Z punktu widzenia tradera sytuacja jest podobna - wyższa cena spreadu to cena, po której trader może kupić instrument, a niższa to cena, po której instrument można sprzedać. W przypadku części brokerów występują oba typy kosztów, czyli trader ponosi koszt spreadu, ale również płaci prowizję od transakcji. W przypadku klientów Admirals, którzy działają na rachunku Trade.MT5 jednym kosztem może być spread, gdyż Admirals dla wielu instrumentów nie pobiera prowizji od zawieranych transakcji. To sprawia, że w takiej wersji handel na forexie jest wyraźnie tańszy, co przekłada się na możliwość osiągania korzystniejszych wyników u traderów, w porównaniu z sytuacją ponoszenia dodatkowych kosztów prowizji.

Może to wyglądać jak kilka groszy, jednak pragnę przypomnieć, że nawet najmniejsze prowizje mogą oznaczać bardzo duże koszty w dłuższej perspektywie, szczególnie w przypadku gdy jesteś dynamiczny traderem i handlujesz Forex waluty w czasie rzeczywistym.

Rynek Forex prowadzi w 5 rundzie pozwalając traderom na handel z wyższym ryzykiem i możliwością większych zysków.

Runda 6 Forex Akcje - Optymalny trading

Akcje, będące bardziej narzędziem inwestycyjnym, a nie narzędziem spekulacyjnym, są zaprojektowane tak, aby je zakupić i trzymać. Płynność rynku akcji jest odpowiednia do sytuacji. Kiedy przedsiębiorca posiada tonące akcje ich sprzedaż może okazać się trudna. Nawet jeśli trader ma szczęście znaleźć nabywcę, będzie mógł tylko ograniczyć swoje straty. Trader na giełdzie może osiągnąć zysk jedynie kupując tanio i sprzedając drogo.

Na rynku Forex, w porównaniu do obrotu giełdowego, traderzy mogą kupić wysoko i sprzedać nisko, nie tylko z taką samą łatwością, ale również z potencjalnym zyskiem. Wynika to z faktu, że waluty są połączone ze sobą, więc nawet gdy sprzedajemy jeden rynek, zawsze kupujemy inny.

Obejrzyj krótkie wideo i dowiedz się, co decyduje o sukcesie w inwestowaniu.

Forex czy giełda - jaki wynik?

Więc jaki jest wynik naszego porównania Forex Akcje? Rynek Forex wygrywa zdecydowanie. Rynek Forex jest mniej wymagający, zarówno pod względem otwarcia rachunku, jak i pod względem kapitałowym, do czego przyczynia się wysoka dźwignia finansowa Forex. To pozwala na większą elastyczność w stylach handlowych, analizach, godzinach handlu oraz wyborze instrumentów handlowych. Rynek Forex jest bardziej zmienny w krótkim terminie, a więc umożliwia obrót w ciągu dnia i jest bardziej skłonny do trendu w perspektywie długoterminowej, ponieważ wpływa na niego mniej czynników fundamentalnych. W końcu, tradera Forex nie obchodzi, czy rynek jest niedźwiedzi czy byczy.

Jeśli chodzi o rynek Forex podstawy nie są trudne do zrozumienia gdyż Forex rynek walutowy dla początkujących inwestorów jest bardziej intuicyjny niż akcje. Giełda walutowa Forex przez depozyt zabezpieczający Forex stosowany na niej jest bardziej dostępna niż rynek akcyjny. Giełda papierów wartościowych wymaga zaangażowania większych środków, co nie do końca pasuje wielu traderom. Decyzja należy do Ciebie!

Czy jesteś doświadczonym traderem czy początkującym, Forex jest zasadniczo lepszym przedsięwzięciem niż akcje, ponieważ oferuje przede wszystkim większą elastyczność handlową w każdym zleceniu. Przetestuj na naszych rachunkach i samemu zdecyduj, co jest dla Ciebie lepsze.

Inne artykuły, które mogą Cię również zainteresować:

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Rynek i rozwój derywatów
Większość osób zapytanych, czy wiedzą czy są akcje lub obligacje prawdopodobnie odpowiedziałaby na to pytanie, nawet kiedy nigdy nie mieli do czynienia z giełdą i rynkiem kapitałowym. Rynek kapitałowy, czyli właśnie akcje i obligacje, tak zakorzeniły się w świadomości społeczeństwa, że prawie każdy...
Co to jest Rajd świętego Mikołaja i jak skorzystać z niego podczas tradingu?
Czy wierzysz w Świętego Mikołaja? Byki na Wall Street wierzą. Każdego roku w okolicy grudnia traderzy oraz inwestorzy zwracają uwagę na rajd Świętego Mikołaja. W tym okresie spodziewają się wyższych stóp zwrotu na głównych indeksach. Na przestrzeni lat istniało wiele różnych interpretacji tego wyjąt...
Giełdowa panika - jak inwestować?
Początek roku 2020 zaskoczył wielu inwestorów, gdy giełdy odnotowały potężne spadki w rekordowo szybkim tempie wywołując efekt paniki giełdowej, która miała ostatni raz miejsce podczas recesji finansowej w 2008 roku. Ostra wyprzedaż wywołana obawą pandemii koronawirusa położyła kres rynkowi byka, kt...
Więcej