Pomimo pozytywnych danych o niemieckim PKB, oczekiwania na przyszłość nadal się pogarszają

Sierpień 26, 2021 16:47

Podczas gdy wciąż czekamy na rozpoczęcie dzisiejszego sympozjum w Jackson Hole i prezentacje uczestników sympozjum, jak wspomnieliśmy w naszej poniedziałkowej analizie tygodniowych perspektyw, ten tydzień był obładowany danymi makro z Niemiec, które nie były do końca pozytywne. Zobaczmy poniżej podsumowanie tych danych: 

 • W trakcie poniedziałkowej sesji widzieliśmy jak wstępne dane PMI sektora usługowego i przemysłowego dla Niemiec uplasowały się odpowiednio na poziomie 61,5 oraz 62,7 pkt, podczas gdy konsensus rynkowy przewidywał, że osiągną one poziom 61,0 oraz 65,0 pkt, zatem już wtedy mogliśmy obserwować mieszane wyniki, które wskazywały na początek spowolnienia w gospodarce. 
 • We wtorek poznaliśmy dane odpowiadające kwartalnemu PKB Niemiec. Dane te okazały się lepsze od oczekiwań analityków. W ciągu drugiego kwartału niemiecka gospodarka rozwijała się w tempie 1,6%, a wzrost PKB rok do roku okazał się wyższy o dwie dziesiąte od tego, czego oczekiwał konsensus rynkowy, osiągając wynik 9,8%. 
 • W środę poznaliśmy dane o oczekiwaniach biznesowych w Niemczech, indeks zaufania biznesu IFO oraz indeks sytuacji bieżącej. Z tych 3 odczytów jedynie dane o bieżącej sytuacji w Niemczech były pozytywne po przekroczeniu oczekiwań rynkowych, osiągając 101,4 pkt. wobec oczekiwanych 100,8 pkt. Widać więc, że choć obecnie sytuacja nie jest zła, to jeśli mówimy o oczekiwaniach na przyszłość nie są one tak dobre. Konkretnie, obie dane nie tylko były takie, jakich oczekiwał konsensus rynkowy, ale też drugi miesiąc z rzędu były gorsze od danych z poprzedniego miesiąca. 
 • Z drugiej strony, dziś poznaliśmy odczyt indeksu klimatu konsumenckiego GfK dla Niemiec na wrzesień i te dane również okazały się nie tylko gorsze od danych z poprzedniego miesiąca, ale również gorsze od oczekiwań konsensusu rynkowego, wynosząc -1,2 pkt. wobec oczekiwanych -0,7 pkt. Należy zaznaczyć, że indeks ten mierzy zaufanie niemieckich konsumentów do aktywności gospodarczej, w której próbuje się przewidzieć wzrost wydatków konsumenckich. Jest to również drugi miesiąc z rzędu, w którym wskaźnik ten jest ujemny. 

Dlatego też, biorąc pod uwagę wszystkie te dane, możemy po raz kolejny szacować, że nastroje na przyszłość nie są całkowicie pozytywne pomimo ożywienia gospodarczego, o którym świadczy PKB w drugim kwartale, i że zarówno inwestorzy, jak i konsumenci spodziewają się problemów w przyszłości. Można to wyjaśnić problemami, które generuje wariant Delta i spadająca skuteczność szczepionek przeciw temu wariantowi wirusa. Dodatkowym czynnikiem ryzyka mogą być kroki banków centralnych, a mianowicie zakończenie bodźców monetarnych i ewentualne podwyżki stóp procentowych. 

Z technicznego punktu widzenia, jeśli spojrzymy na wykres dzienny niemieckiego indeksu DAX30, możemy zauważyć, że podąża on w silnym trendzie wzrostowym, który praktycznie doprowadził go do wyznaczania nowych historycznych maksimów, które poprawiły maksima osiągnięte w czerwcu i lipcu tego roku. Jeśli skupimy się jednak na ostatnich tygodniach, możemy zauważyć pewne symptomy zadyszki, które możemy obserwować na wskaźniku stochastycznym i praktycznie płaskim wskaźniku MACD. Na ten moment cena ma kilka ważnych punktów wsparcia - strefę zbieżności jej dołków z marca tego roku i średniej z 200 sesji, reprezentowaną przez dolny czerwony pas. 

Źródło: Admirals MetaTrader 5. DAX30, wykres dzienny. Zakres dat: od 23 kwietnia 2020 roku do 26 sierpnia 2021 roku. Sporządzono 26 sierpnia 2021 roku o godzinie 11:05. Proszę pamiętać, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników. 

Jeśli skupimy się na wykresie H4, możemy zauważyć, że cena znajduje się obecnie na ważnym punkcie wsparcia w strefie zbieżności jej średniej kroczącej z 200 sesji w H4 (czerwona linia), poziomu wsparcia/oporu reprezentowanego przez pomarańczowy pas i długoterminowej linii trendu wzrostowego, jak widzimy w górnym czerwonym kole. 

Utrata tego ważnego poziomu wsparcia mogłaby zapoczątkować dalszą korektę, która powinna najpierw zmierzyć się z poziomem 15 480 punktów. Utrata tego poziomu otworzyłaby drogę do dalszej korekty do kolejnego ważnego poziomu wsparcia reprezentowanego przez górny czerwony pas. 

Ważne jest, abyśmy śledzili rozwój wypadków i wiadomości nie tylko z sympozjum w Jackson Hole, ale również wiadomości makroekonomiczne, które poznamy w najbliższych tygodniach. 

W tej chwili, mimo że dane nie są całkowicie pozytywne w stosunku do przyszłych oczekiwań, nie możemy stanowczo stwierdzić, że zmiana trendu nastąpi w najbliższym czasie, więc jeśli utrzymamy te poziomy wsparcia, nie możemy wykluczyć również, że zobaczymy nowe historyczne maksima. 

Źródło: Admirals MetaTrader 5. DAX30, wykres H4. Zakres dat: od 19 marca 2021 roku do 26 sierpnia 2021 roku. Sporządzono 26 sierpnia 2021 roku o godzinie 11:10. Proszę pamiętać, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników. 

Ewolucja kursu DAX30 w ciągu ostatnich 5 lat: 

2020: +3,6% 

2019: +25,48% 

2018: -18,26% 

2017: +12,51% 

2016: +6,87% 

Dzięki rachunkowi Admirals Trade.MT5 możesz handlować kontraktami różnic kursowych (CFD) na indeks DAX30 i ponad 3000 akcji! Kontrakty CFD pozwalają inwestorom czerpać potencjalne zyski zarówno z rynków byka jak i niedźwiedzia, z jednoczesnym wykorzystaniem dźwigni finansowej. Kliknij w poniższy baner, aby otworzyć konto już dziś: 

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

 1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
 2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
 3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
 4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Roberto Rojasa (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
 5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
 6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
 7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Roberto Rojas
Roberto Rojas Analityk finansowy, Admirals, Hiszpania

Roberto jest analitykiem finansowym z certyfikatem Europejskiego Doradcy Finansowego. W 2013 uzyskał tytuł na studiach menadżerskich z zakresu instrumentów finansowych na rynkach i giełdzie hiszpańskiej. W Admirals pracuje od 2013 roku.