Jak handlować na akcjach JP Morgan po wynikach za 3 kwartał

Październik 18, 2023 15:58

Sezon wyników finansowych w USA rozpoczął JP Morgan. W tym roku banki znalazły się w centrum uwagi w związku z upadkiem Silicon Valley Bank w pierwszym kwartale oraz niepewnością dotyczącą stóp procentowych i tego, jak wpłynie to na ich wyniki finansowe.

Dowiedz się więcej o wynikach JP Morgan i prognozach analityków dla akcji spółki.

Akcje: JP Morgan Chase Inc
Symbol dla rachunku Invest.MT5: JPM
Data powstania pomysłu: 16 października 2023 roku
Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy
Poziom wejścia:
153,25 USD
Cel: 215 USD
Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5%
Poziom ryzyka Wysoki

*Rachunek Invest.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

JP Morgan wyniki za trzeci kwartał 2023 roku

Oto kilka najważniejszych informacji z najnowszego raportu zysków JP Morgan: 

 • Zysk na akcję 4,33 USD 
 • Przychody 40,69 mld USD vs prognozowane 39,63 mld USD 
 • Zysk wzrósł o 35% do 13,15 mld USD w porównaniu z rokiem poprzednim. 
 • Rezerwy kredytowe w wysokości 1,38 mld USD niższe niż 2,39 mld USD. 
 • Zysk działu bankowości detalicznej wzrósł o 36% do 5,9 mld USD 
 • Zysk działu bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej spadł o 12% do 3,1 mld USD

Na pierwszy rzut oka JP Morgan pokonał oczekiwania analityków i własne prognozy, zwiększając przychody, dochód odsetkowy netto i zyski. Lepsze niż oczekiwano wyniki zostały w dużej mierze przypisane wzrostowi stóp procentowych i przejęciu First Republic. Gdy stopy procentowe rosną, banki mogą udzielać pożyczek po wyższym oprocentowaniu, co czasami może zwiększyć ich zyski.  

Jednak wraz ze wzrostem stóp procentowych pożyczanie pieniędzy staje się droższe, co może spowodować spowolnienie działalności w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Wynika to z faktu, że wiele fuzji wiąże się z pożyczaniem pieniędzy w celu ułatwienia zakupu. Zostało to podkreślone przez niższe przychody i zyski banków inwestycyjnych i korporacyjnych.  

JP Morgan również przełamał trend, czerpiąc korzyści z otoczenia stóp procentowych. Mniejsze banki odnotowały spadek dochodu odsetkowego netto z powodu wyższych stóp procentowych. Jednak w rozmowie telefonicznej dotyczącej wyników finansowych, CEO Jamie Dimon i CFO Jeremy Barnum podkreślili niepewność związaną z naciskiem amerykańskich organów regulacyjnych na banki, aby zwiększyły poziom kapitału do co najmniej 100 miliardów dolarów w aktywach, co w przypadku JP Morgan wymagałoby dodatkowego kapitału w wysokości 50 miliardów dolarów.  

Niepewność co do kierunku przyszłych stóp procentowych może zacząć ciążyć na cenie akcji JP Morgan. Innym problemem jest globalne środowisko makroekonomiczne. Na akcje spółek finansowych duży wpływ mogą mieć wydarzenia globalne. Dlatego też śledzenie nastrojów rynkowych wokół globalnych wydarzeń makroekonomicznych jest ważne, ponieważ może to również wpływać na ceny akcji oprócz fundamentów spółki. 

Przewidywania analityków wobec akcji JP Morgan

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, JP Morgan posiada obecnie 14 ocen „kupuj”, 5 ocen „trzymaj” oraz 0 ocen „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 215 USD, a najniższy to 150 USD. 

Średnia prognozowana cena dla akcji wynosi 171,05 USD.

 Źródło: TipRanks, 16 października 2023 roku

 

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach JP Morgan

 1. Kupno akcji po wybiciu powyżej 153,25 USD.  
 2. Cel inwestycji znajduje się poniżej najwyższej wyceny analityków: 215 USD.       
 3. Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku.   
 4. Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy  
 5. Jeżeli kupisz 10 akcji JP Morgan:
  • Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 617,50 dolarów: (215-153,25) ×10 akcji  

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu, możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje spółek amerykańskich z prowizją wynoszącą zaledwie 0,02 dolara na akcje. To oznacza, że prowizja za kupno 10 akcji JP Morgan wyniesie 0,20 dolara.

Obowiązuje jednak minimum transakcyjne w wysokości 1 dolara. Także w powyższym przykładzie całkowita prowizja wyniesie jedynie 1 dolara!

Jak kupić akcje JP Morgan w 4 krokach   

 1. Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Dashboard.   
 2. Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę.   
 3. Wyszukaj akcje w oknie wyszukiwania w prawym górnym rogu, aby wyświetlić wykres cen na żywo.   
 4. Kliknij przycisk Utwórz nowe zlecenie w dolnej części ekranu, aby otworzyć okno zlecenia.
Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

 

Kliknij baner poniżej, aby kupić akcje JP Morgan już dzisiaj! ▼▼▼ 

Czy uważasz, że akcje JP Morgan będą miały inną wycenę? 

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.  

Jeżeli uważasz, że akcje JP Morgan będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.  

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

 1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
 2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
 3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
 4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
 5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
 6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
 7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Autor tekstów o tematyce finansowej, Admirals, Londyn

Jitanchandra ma ponad 15 lat doświadczenia w handlu walutami, indeksami i akcjami amerykańskimi. Jest akredytowanym analitykiem technicznym rynków, posiada tytuł licencjata ze specjalizacją.