Open een Islamitische Forex rekening - Halal Beleggen & investeren volgens regels Islamic Finance

September 10, 2019 18:25 UTC
Leestijd: 3 minuten

Zij die de principes van de heilige Quran naleven vragen zich wellicht af is beleggen haram is en of halal beleggen mogelijk? Admiral Markets biedt Islamic Forex Accounts.

Een Islamic Forex trading account of halal Bitcoin rekening is een rekening die de principes gedefinieerd in de Sharia wetten met betrekking tot rente in Islam als uitgangspunt nemen.

Halal Beleggen - Wat is een Islamic Forex account? Rente in Islam en mogelijkheden Islamic Forex Trading

Hoewel Islamic Forex accounts geen recente innovatie is, zijn er nog altijd weinig Islamic Forex brokers en Forex islamic accounts. Zeker in Nederland en Europa zijn er maar weinig aanbieders die de regels met betrekking tot Forex trading in Islam en halal beleggen respecteren omdat zij een kleinere groep investeerders aantrekt.

Admiral Markets biedt haar cliënten de mogelijkheid tot Halal beleggen in verschillende financiële producten. U kunt Halal beleggen in verschillende instrumenten: Halal Forex trading, Halal Bitcoin trading en Halal investeren in aandelen, goud, olie en andere activa.

Bovendien kunt u bij ons een speciale Islamic Forex trading account openen.

Halal beleggen/ Halal investeren met inachtneming principes Islamic Finance & Islam Rente

Vraagt u zich af of beleggen haram is of Forex trading Halal is en hoe Halal beleggen mogelijk is? Let er bij het selecteren van een Islamic Forex account op dat de rekening aan de volgende twee basisprincipes van Islamic finance voldoet.

Onze Islamic Forex rekening gaat uit van de twee Islamic Finance regels met betrekking tot:

1. Rente Islam - betaling en ontvangst van enige vorm van rente in Islam is verboden (RIBA)

2. Verdeling van winsten en risico's in de bedrijfsvoering

Deze twee principes passen niet in de bancaire tradities en Westerse vormen van investeren en Forex trading. Om de principes van Islamic finance en Halal beleggen te respecteren, bieden wij specifieke handelsrekeningen die bekend staan als Forex Islamic accounts.

Islamic Forex accounts die worden aangeboden aan klanten die voor Halal beleggen kiezen en hun Forex en CFD trading activiteiten willen uitvoeren in overeenstemming met hun religieuze overtuigingen en principes.

De karakteristieken van Islamic Forex accounts zijn grotendeels gelijk aan die van traditionele handelsrekeningen met het belangrijke verschil dat bepaalde aspecten zijn aangepast in overeenstemming met de fundamentele principes van Halal beleggen.

Is Forex Trading Halal of Is Beleggen Haram? Hoe kunt u Halal Beleggen, Halal Bitcoin- of Halal Forex Traden

De eerste vraag die opkomt bij beleggers die de regels van Islamic finance respecteren is: Is Forex trading Halal of is beleggen haram?

Vragen zoals: is CFD handel Halal, is forex trading Halal, is Bitcoin Halal en vragen over rente in Islam vertalen zich naar populaire internet zoektermen. Echter, de antwoorden zijn online niet eenvoudig te vinden. Het financiële landschap in Westerse landen zoals Nederland is vaak niet goed genoeg afgestemd op investeerders die de principes van Islamic finance volgen. Er worden simpelweg onvoldoende mogelijkheden geboden tot Halal beleggen of Halal investeren.

Admiral Markets biedt haar cliënten om die reden naast zogenaamde 'swap free' Islamic Forex- en CFD producten ook speciale Islamtische handelsrekeningen. Beleggen of trading is namelijk niet per definitie in strijd met de fundamentele principes van Islamic finance. Als u investeert in activa en deze in waarde toenemen maakt u winst. Daalt dit instrument in waarde dan lijdt u verlies. Met andere woorden, u deelt in de voordelen en risico's van het zakendoen.

U kunt aldus Halal beleggen of Halal investeren. Het probleem bij traditionele handelsrekeningen heeft echter te maken met het feit dat het ontvangen en betalen van rente in Islam verboden is. Wanneer is beleggen haram? Op niet- Islamic Forex accounts brengt de broker na het sluiten van de handelssessie kosten of vergoedingen in rekening voor openstaande posities. Deze bedragen worden aangeduid als 'swaps' en zijn in feite rente.

Is Beleggen Haram? Halal Beleggen zonder Swaps - Waarom Swaps verboden zijn in Islamic Finance (Rente Islam)

Islamic Finance - Kenmerken van een Forex Islamic Account

De islamic Forex account is in wezen een zogenaamde swap free account. Het belangrijkste kenmerk van het swap free Forex islamic accounts of producten is dat de broker geen rentetarieven in rekening brengt voor het openhouden van posities na het einde van een handelssessie of na middernacht.

Het antwoord op vragen zoals: is Forex trading Halal of is beleggen Halal komt neer op de overweging of er op uw rekening enige vorm van rente wordt verrekend. Het betalen of ontvangen van rente in Islam is verboden. Met het speciale swap free Forex Islamic account kunt u halal beleggen.

Met een Islamic Forex account kunt u elke vorm van handel bedrijven. U kunt Halal beleggen in aandelen, Halal Forex traden, Halal investeren in grondstoffen, zoals goud en ruwe olie maar ook Halal Bitcoin verhandelen. Bovendien heeft u toegang tot alle hulpmiddelen die traditionele accounts ook bieden en kunt u vrijwel alle handelsvormen en technieken toepassen. Zo leent een Islamic Forex account zich voor handmatige handel maar ook voor geautomatiseerde vormen van Halal beleggen.

Kies simpelweg voor het Islamic Forex account of de producten waar de afwezigheid van swaps verzekerd is en u kunt starten met Halal investeren. Bovendien bieden wij gratis demo Islamic Forex accounts waarmee u risicovrij kunt oefenen. Op een demo account handelt u uitsluitend met virtuele middelen ofwel nep geld en zult u altijd Halal beleggen.

Forex trading in Islam is niet verboden en u kunt Halal investeren zolang u rekening houdt met de Islam rente regels en verboden.

Open een Islamic Forex account - Hoe een Halal Forex- en CFD rekening Openen

Het kan in de praktijk echter vrij moeilijk zijn om een om een Islamitische Forex rekening of Islamic Forex brokers te vinden. In het Midden Oosten kan men dit soort rekeningen makkelijk vinden en openen maar in Nederland zijn Halal Forex accounts schaars en vaak duurder dan basis accounts. Vele brokers brengen namelijk extra kosten en commissies in rekening voor Islamic Forex accounts om de swap inkomsten die zij mislopen te compenseren.

Met het Islamic Forex account van Admiral Markets echter, handelt u tegen dezelfde voorwaarden die op een standaard account gelden.

Wilt u direct starten met Halal beleggen? Klik op de onderstaande banner om een demo- of live trading account te openen.

Halal Beleggen: Voordelen van een Islamic Forex Accounts & Islamic Forex- en CFD Instrumenten

Het belangrijkste verschil tussen standaard- en Islamic Forex accounts & producten is zoals gezegd de afwezigheid van swaps. Dit kan een groot voordeel zijn voor lange termijn Halal beleggingsvormen, nu de swaps een belangrijk deel van de kosten uitmaken. In bepaalde gevallen echter kunnen swaps ook rentebetalingen inhouden. Nu elke vorm van rente in Islam verboden is, wilt u dit ook vermijden.

Een ander groot voordeel is dat u swap vrij Halal kunt handelen in instrumenten die normaal gesproken minder interessant zijn. Op exotische Forex paren bijvoorbeeld gelden hoge swaps. Wanneer u uw rekening beheert als Islamic Forex account heeft u hier geen last van.

Halal Beleggen - Halal Forex Trading & Halal Investeren in Islamic Finance Producten

Bij een broker zoals Admiral Markets kunt u Halal beleggen in CFD's in indices, aandelen, grondstoffen zoals Goud en olie en Halal Bitcoin- en andere crypto's verhandelen. Wij hebben een specifiek Islamic Forex account en wij bieden u daarnaast verschillende mogelijkheden (trading stijlen) en producten (financiële instrumenten) voor Halal beleggen.

Er zijn bepaalde producten die zich lenen voor Halal beleggen en andere financiële producten waarin beleggen haram is. Bij Admiral Markets kunt u swap free Halal beleggen in een groot aantal populaire instrumenten. In feite heeft de investeerder die wilt beleggen in overeenstemming met Islamic finance in wezen toegang tot vrijwel alle handelsinstrumenten en markten behalve twee type instrumenten:

  • Obligaties
  • Bepaalde aandelen - aandelen van bedrijven die activiteiten ontplooien die als Haram aangemerkt kunnen worden

Waarom is beleggen haram als het gaat om obligaties? Obligaties worden ook wel schatkistpapier of waardepapier genoemd. Op het moment van uitgifte is er een vaste rentevoet verbonden aan de looptijd van de obligatie of bonds. Wanneer de waarde van de obligatie naar aanleiding van vraag en aanbod fluctueert, wordt het rendement op de investering berekend op basis van het vooraf vastgestelde percentage van de initiële waarde van de obligatie.

Halal beleggen in obligaties is niet mogelijk omdat obligaties per definitie gebaseerd zijn op rente. Zelfs als u trade door middel van CFD's en geen rente verzamelt kunt u niet Halal investeren omdat het een op rente gebaseerd product is en u zou profiteren van rente. Elke vorm van ontvangen van rente in Islam is verboden.

Is beleggen haram als u handelt in aandelen? Als u belegt in aandelen koopt u in feite een deel van (ofwel aandeel) in het bedrijf. Als u investeert in bedrijven die activiteiten ontplooien zoals alcohol productie is beleggen haram. Echter, handel in aandelen of stock trading kan worden aangemerkt als Halal beleggen wanneer u zich houdt bij Halal bedrijven.

De opkomst van cryptocurrencies in de afgelopen jaren heeft de interesse van vele investeerders gewekt. Nu niet iedereen bekend is met hoe cryptocurrencies worden verhandeld bestaat er nogal wat verwarring over de vraag of Halal beleggen in cryptocurrencies (bijvoorbeeld Halal Bitcoin traden) mogelijk is. In principe worden CFD cryptocurrencies op exact dezelfde wijze verhandeld als normale valutaparen. De prijsvorming is uitsluitend gebaseerd op vraag en aanbod en niet op rente (rente islamic finance verboden). We kunnen stellen dat crypto trading Halal is en u kunt aldus Halal Bitcoin en andere digitale valuta verhandelen.

Als u wilt traden in overeenstemming met de principes van Sharia wetgeving en Islamic Finance is het van belang dat uw broker u hier openheid over biedt en de mogelijkheid toe verschaft. Wij bieden u voldoende mogelijkheden voor Halal Beleggen - van Islamic Forex trading tot Halal Bitcoin traden en zijn altijd bereid u te assisteren.

Open een islamic Forex account zodat u automatisch account om zelf te kunnen starten met Halal beleggen!

Bovendien ondersteunen wij verschillende vormen van Halal beleggen en Islamic Forex trading zoals scalping en day trading waarbij u compleet voorbij gaat aan de swap (verboden rente in islam).

Halal Beleggen - Islamic Forex Trading Stijlen & Strategieën voor Halal Beleggen

Er zijn drie belangrijkste vormen van trading: scalping, day trading en swing trading. We bespreken met welke handelsvormen traders Halal beleggen.

Het speciaal toegewijd Forex islamic account kent geen beperken omtrent handelsvormen.

Halal Beleggen - Day Trading Islamic Finance & Rente Islam

Day trading is, zoals de naam suggereert een korte termijn vorm van Halal beleggen waarbij de trader binnen de handelsdag zijn investering plaatst en weer sluit. Day traders sluiten hun posities per definitie vóór middernacht (dit geld voor Islamic Forex trading waarbij de Forex markt 24 uur per dag geopend is) of vóór het sluiten van de beurs (bij Halal beleggen in aandelen of indices).

Omdat u nooit posities na het sluiten van de markt of na 23.59 aanhoudt zal uw broker geen swap kosten in rekening brengen. Day trading is volledig in overeenstemming met het verbod op het ontvangen van rente in Islamic finance. Nu daghandel naar haar aard een vorm van Halal beleggen is, gelden er geen speciale voorwaarden hieromtrent op het Islamic Forex trading account.

Halal Beleggen/ Islamic Forex- & CFD trading - Scalping

Scalping is een specifieke vorm van (intra) day trading en is aldus een toegestane vorm van Islamic Forex- en CFD trading. Bij scalping opent en sluit men meerdere posities binnen een zeer kort tijdsbestek. Het doel is vele maar relatief kleine winsten per positie te behalen en dit proces heel vaak te herhalen. Sommige scalpers hebben op een bepaald moment tot wel 100 posities tegelijkertijd open.

Het kenmerk van scalping is, net als bij Islamic Forex- en CFD day trading, dat de posities snel worden gesloten om te voorkomen dat er swaps ofwel rente wordt berekend. Deze extreem korte termijn vorm van trading kan dus worden aangemerkt als Halal beleggen en hoeft zelfs niet per definitie worden uitgevoerd op een speciaal Islamic Forex Account.

Zowel Islamic Forex- & CFD Day trading en scalping zijn zeer goede opties wilt u Halal beleggen.

Halal Beleggen/ Islamic Forex- & CFD trading - Swing Trading

Is swing trading of is beleggen haram? Met een niet- Islamic Forex account kunt u alleen swing traden en Halal beleggen als u zich bij swap vrije instrumenten houdt of uw account beheert in overeenstemming met Islamic finance regels (verbod rente islam) respecteert.

Swing trading is een middellange termijn vorm van trading waarbij de belegger posities over meerdere dagen of zelfs weken aanhoudt. Traders die de Islamic Finance regels naleven moeten zich bij deze handelsvorm houden bij swap free Islamic Forex- en CFD instrumenten en markten of handelen met een Forex Islamic account.

Als u speciaal toegewijd Forex islamic account heeft, berekenen wij geen swaps bij swing trading. Op het Islamic Forex trading account worden enkel administratiekosten in rekening gebracht voor posities die u langer dan 3 dagen aanhoudt. U kunt aldus beleggen of swing traden zonder de regels omtrent het ontvangen (of betalen) van rente in Islam te overtreden.

Halal Beleggen/ Halal Investeren in Islamic Forex- en CFD Producten met Admiral Markets

Admiral Markets is een van de weinige brokers in Europa die een Islamic Forex account aanbiedt en aldus een goede keuze voor traders die halal willen beleggen.

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaald door uw broker keuze. De kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten kunnen uw trading resultaten beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden! Vergelijk transactiekosten, handelsvoorwaarden en de kwaliteit van uitvoering en uiteraard de door de broker ondersteunde trading software.

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admiral Markets is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admiral Markets op onze website terug vinden.

Bovendien bieden wij zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Zelf Starten met Halal Beleggen/ Halal Forex- en CFD trading

Admiral Markets biedt verschillende mogelijkheden voor Halal beleggen. U kunt simpelweg een Islamic Forex account openen of uw bestaande rekening zelf beheren als Islamic Forex account door te handelen in swap vrije producten of te kiezen voor handelsvormen waarbij de Islamic finance regels worden gerespecteerd. Korte termijn handelsvormen zoals scalping en day trading kunnen worden uitgevoerd in overeenstemming het verbod op rente in Islam.

Wij zijn een van de weinige brokers die een specifieke Islamic Forex account bieden. Wij ondersteunen alle handelsvormen en u kunt handelen tegen dezelfde voorwaarden als traders met een standaard account. Wij bieden de mogelijkheden, middelen en handvaten zodat u de vrijheid heeft Islamic Forex- CFD trading en Halal beleggen activiteiten naar eigen inzicht vorm te geven.

Bovendien bieden wij gratis demo Islamic Forex accounts waarmee u risicovrij kunt oefenen. Op een demo account handelt u uitsluitend met virtuele middelen ofwel nep geld en zult u altijd Halal beleggen. Met een demo account oefent u risicovrij, kunt u zelf de marktdynamiek ervaren en zelf verschillende vormen van Halal beleggen en verschillende islamic Forex- en CFD trading strategieën en instrumenten testen.

Met een live Islamic Forex trading account kunt u daadwerkelijk deelnemen aan het handelsverkeer en trades plaatsen.

Over Admiral Markets UK LTD

Als gereguleerde broker, verlenen wij toegang tot de meest gebruikte trading platformen ter wereld. U kan bij ons ETF's en CFD's op Forex, indices, grondstoffen, aandelen, obligaties en cryptocurrencies verhandelen.

Risico Disclaimer

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

Avatar-Admirals
Admirals Een alles-in-één oplossing voor het uitgeven, investeren en beheren van uw geld

Admirals is meer dan een broker, het is een financieel centrum dat een breed scala aan financiële producten en diensten aanbiedt. We maken het mogelijk om persoonlijke financiën te benaderen via een alles-in-één oplossing voor beleggen, uitgeven en beheren van geld.