Bitcoin vs Gold - Beleggen in goud of investeren in Bitcoin?

Admirals
22 Min lezen

De introductie van cryptocurrencies is volgens enthousiaste traders net zo toonaangevend en significant als de overstap van ruilhandel naar het huidige monetaire systeem. Bitcoin is de eerste valuta die alleen digitaal beschikbaar is en waarvan de creatie en uitwisseling plaatsvindt via een gedecentraliseerd peer to peer netwerk zonder tussenkomst van een derde partij, zoals een centrale bank of een administrator.

Bitcoin en cryptocurrencies vertegenwoordigen volgens enthousiastelingen de toekomst van betalingssystemen. Sommigen gaan zelfs zover dat zij claimen dat cryptocurrencies de traditionele fiat valuta binnen afzienbare tijd compleet zullen vervangen. Sceptici wijzen echter op de risico's die verbonden zijn aan investeren in Bitcoin zoals de impact van regulering en de effecten van problemen met de veiligheid van het netwerk en adviseren stabielere opties zoals beleggen in goud. Lees hier meer over de kenmerken van investeren in goud of Bitcoin.

Bitcoin vs Goud - De Historische Ontwikkeling

Al sinds mensenheugenis wordt het opkopen en houden van of beleggen in goud als slimme investering gezien. De intrinsieke waarde van het edelmetaal biedt in tijden van economische neergang of moeilijkheden een veilige haven. Waar Forex trading vaak wordt gepresenteerd als een manier om snelle winsten te behalen, is beleggen in goud vooral een lange termijn investering. Bovendien is beleggen in goud voor vele actieve handelaren en investeringsmaatschappijen een manier om hun risico's te hedgen. Met behulp van hedging strategieën tracht de trader zijn risico blootstelling zoveel mogelijk te ondervangen. Hedging is simpel gezegd het afdekken van risico's van bepaalde instrumenten of markten waarin men posities houdt.

Zo neemt de populariteit van beleggen in goud altijd significant toe wanneer er een daling in de waarde van de Amerikaanse Dollar verwacht wordt. Met de opkomst van cryptocurrencies werd investeren in Bitcoin door sommige beleggers aangemerkt als een goede manier om niet alleen hun portfolio te diversifiëren maar tevens hun blootstelling aan de risico's van bepaalde activa klassen, zoals de fiat valuta, te beperken. Beleggen in Bitcoin karakteriseert zich door de onafhankelijkheid van nationale overheden of regionale monetaire unies en de geassocieerde centrale banken.

Echter, waar zowel investeren in Bitcoin als beleggen in goud zich lenen voor hedging van de risico's van Forex trading, zijn er significante verschillen tussen beide instrumenten. Beleggen in goud gaat terug tot ruim 600 jaar v. Chr en goud is vandaag de dag nog altijd een zeer geliefd instrument onder zowel traders als beleggers. Goud heeft intrinsieke waarde hetgeen zeker in tijden van extreme inflatie, een economische crisis of politieke spanningen een belangrijk pluspunt blijkt. Het kent dan ook minder prijsschommelingen dan menig forex trading instrument en dan waar men bij beleggen in Bitcoin rekening mee moet houden.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Beleggen in goud vs. Investeren in Bitcoin: De Volatiliteit

Bij beleggen in Bitcoin moet men bedacht zijn op extreme prijsveranderingen. In de jaren voorafgaand aan de crypto hype ontwikkelde BTC zich redelijk gestaag. Een aantal jaar geleden kwamen crypto's plots onder de aandacht van het grote publiek. Er volgt een periode waarin de waarde van de meest prominente digitale valuta's tot ongekende hoogten stegen - de grote crypto hype. Investeren in Bitcoin tijdens deze bubble had u zeker geen windeieren gelegd. In slechts vier jaar nam de waarde van BTC maar liefst 2800% toe. Vanaf Mei 2016 tot de all time high in December 2017 steeg de koers van ongeveer 2500 USD naar ruim 19.000 USD. Deze ongekende stijging was ongekend en ongeëvenaard. Economen noemen de Nederlandse tulpenmanie in de gouden eeuw aan als het enige historische fenomeen dat enigszins vergelijkbaar is. Zij refereren hiermee aan een speculatiegolf die de prijzen van tulpenbollen tot extreme hoogten dreef. In de piek van de hausse was de prijs van tulpenbollen ruim 10x het jaarsalaris van een ervaren vakman en het equivalent van de waarde van een Amsterdams grachtenpand.

De tulpen zeepbel barstte vrij abrupt en in januari 2018 kelderde ook de prijs van Bitcoin met ruim 65%. Vele hobbyisten en beginnende traders verloren een groot deel van de behaalde winsten en/of van hun inleg. Hoewel de koers zich in de afgelopen jaren redelijk heeft weten te herstellen, vragen sommige gepikeerde investeerders zich af of beleggen in Bitcoins verstandig is. De vooruitzichten voor investeren in Bitcoin ofwel beleggen in Bitcoin zijn over het algemeen gunstig. Sommige investeerders verwachten zelfs een rally zoals die van 2017 en positioneren zich voor de Bitcoin bubble terwijl anderen pessimistisch zijn.

De prognoses voor beleggen in goud zijn meer gelijkgestemd. Dit raakt de kern van het belangrijkste verschil tussen investeren in Bitcoin en beleggen in goud. Zij die al geruime tijd investeren in bitcoin zullen beamen dat handel in BTC en vrijwel elke andere vorm van cryptocurrency trading zich kenmerkt door een hoge mate van volatiliteit. Bij investeren in Bitcoin moet men rekening houden met extreme prijsschommelingen - traders worden aangetrokken door het potentieel om binnen korte tijd aanzienlijke winsten te boeken. Winstpotentieel gaat echter altijd hand in hand met het risico op verlies.

Bitcoin Correlatie

Zoals wij al eerder hebben toegelicht zijn de prijsontwikkeling van de Amerikaanse Dollar en de goudprijs sterk gecorreleerd. Beleggen in goud wordt gezien als een safe haven wanneer economische of politieke ontwikkelingen de waarde van de US Dollar bedreigen. Traders die beleggen in goud moeten er rekening mee houden dat deze asset een sterke negatieve correlatie heeft met de Amerikaanse valuta.

Met andere woorden, USD zwakte leidt doorgaans tot een stijging in de goudkoers en vice versa. De eventuele toename is niet slechts het gevolg van het feit dat investeerders hun toevlucht nemen in beleggen in goud, het is bovendien namelijk zo er beperkte goudreserves zijn. Een toename in vraag leidt tot schaarste en druk op (bedrijven die) goudmijnen (uitwinnen) en dientengevolge hogere kosten en een hogere goudprijs. Als u al enige ervaring met beleggen in Bitcoin heeft, zal u zich ervan bewust zijn dat de koersontwikkeling van crypto's geen sterke correlatie kennen met de waardering van fiat valuta.

Beleggen in goud maakt ongeveer 1-2% van de handel op de financiële markten op. Enige toename in animo voor beleggen in goud kan leiden tot pieken in de prijs. Daarbij kunnen economische druk en inflatie de waarde van goud ook doen stijgen. Een toename van het Debt -to -GDP ratio in de ontwikkelde landen bijvoorbeeld, is een teken van economische zwakte en positief is voor de prijs van edelmetalen en aldus voor beleggen in goud.

Een belangrijke overeenkomst waar men op bedacht moet zijn bij beleggen in goud en investeren in Bitcoin, is dat beide instrumenten een beperkte voorraad kennen. Waar fiat geld in theorie onbeperkt (naar goeddunken van de regulerende instantie of betreffende centrale bank) bijgedrukt kan worden, kan Bitcoin worden gemined tot het vooraf vastgestelde maximum van 21 miljoen.

De aantrekking van Bitcoin is dat de digitale valuta, in tegenstelling tot andere investeringsmiddelen, onafhankelijk is van elke overheid of bank. Beleggen in Bitcoin heeft in de jaren sinds het barsten van de bubble terrein (terug) gewonnen. Bovendien accepteren steeds meer instellingen en bedrijven Bitcoin als betalingsmiddel en zijn de prognoses voor investeren in Bitcoin overwegend positief.

Het moet echter worden opgemerkt dat investeringsadviezen voor beleggen in Bitcoin, het investeren in Bitcoin niet afzetten tegen beleggen in goud of andere instrumenten. Simpel gezegd, wanneer een analist een positieve prognose voor investeren in Bitcoin uitgevaardigd betekent dit niet direct zij hiermee stellen dat zij geloven dat investeren in Bitcoins lucratiever zal zijn dan investeren in goud.

Investeren in Bitcoins wordt vooralsnog niet aangemerkt als vervanging voor het beleggen in goud. BTC is een vrij jong investeringsmiddel en nog niet voldoende ontwikkeld en geaccepteerd om de rol van 'safe haven' asset te vervullen. Doorgaans kiezen investeerders voor beleggen in goud voor zekerheid en kiezen zij voor beleggen in Bitcoins om op de korte termijn winsten te behalen.

Is investeren in Bitcoin verstandig? - Bitcoin Risicomanagement

Voor vele traders was de bubble of het barsten ervan de eerste introductie tot het investeren in Bitcoins. Echter, gezien de koersontwikkeling van BTC en de meeste andere prominente cryptocurrencies zich sindsdien grotendeels herstelt heeft, groeit de anticiptatie. Wanneer u enige prognoses omtrent het investeren in bitcoin in 2022 bekijkt zult u ongetwijfeld het concept van een nieuwe Bitcoin bubble tegenkomen. Waar er redelijke mate van consensus lijkt te bestaan over de aanname dat er ruimte is voor groei van de acceptatie en het gebruik van crypto's (en aldus de waarde) moet men bij investeren in Bitcoins tevens rekening houden met mogelijke risico's.

Verblind door het potentieel van een mogelijke Bitcoin bubble storten vele enthousiaste traders zich opnieuw vol overgave in beleggen in Bitcoins in een poging eventuele verliezen terug te winnen of het extra graantje mee te pikken dat zij de eerste ronde hebben gemist. Het is echter van belang dat men de lessen van de dot com bubble en cryptocurrency crash niet vergeet. Hoewel investeren in Bitcoins door het enorme groeipotentieel bijzondere winsten kan opleveren, moet men in gedachten houden dat dit hand in hand gaat met risico's. Ervaren traders zullen beamen dat een goed trading systeem niet compleet is zonder risicomanagement regels.

Dit geldt niet alleen voor beleggen in Bitcoin maar ook voor beleggen in goud, Forex trading of elke andere vorm van trading of investeren. De gouden regel van trading en investeren is 'maximaliseer uw winst, minimaliseer uw verlies'. Vele, met name beginnende traders, zijn voornamelijk dan wel uitsluitend gefocust op het behalen van winsten. Zij richten zich op hun analyse technieken en trading strategies om hun winstpotentieel te verhogen en gaan vrijwel volledig voorbij aan de risico's. Trading is inherent risicovol en consistente winstgevendheid is net zo zeer afhankelijk van het managen en beperken van risico's als het is van het behalen van winsten. Let wel, de risico's van investeren in Bitcoin zijn niet hetzelfde als de risico's die verbonden zijn met mining.

Gratis trading webinars

Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts

Goud of Bitcoin kopen of niet?

We hebben zojuist de algemene risico's van investeren in Bitcoin, beleggen in goud en elke andere vorm van trading of investeren besproken. Er zijn echter unieke risico's die specifiek voor investeren in Bitcoin gelden. De belangrijkste, onbekende factor die maakt dat sommige analisten behoudend zijn met hun forecasts voor investeren in Bitcoin heeft betrekking op regulering. De creatie en uitwisseling van cryptocurrencies gebeurd onafhankelijk van enige overheden of monetaire samenwerkingsverbanden. Nationale overheden zijn aldus niet in de positie om die uitgifte direct te reguleren.

Echter, de vrees bestaat dat beleidsmakers de opkomst van digitale valuta aan banden willen leggen door de uitwisseling te compliceren door middel van regelgeving of zelfs te verbieden. Indien er enige beperkingen aan de verhandelbaarheid van cryptocurrencies gesteld zouden worden, zou dit verregaande gevolgen kunnen hebben voor het groei- en winstpotentieel van investeren in Bitcoin. Dit was in de eerste jaren na de introductie van digitale valuta zeker een factor waar de trader rekening mee moest houden als hij overwoog te investeren in Bitcoin. Vandaag de dag hebben traders minder reden zich hier druk over te maken. Hoewel overheden in theorie zeker kunnen proberen het beleggen in Bitcoin en cryptocurrencies te verbieden, lijkt dit steeds minder voor de hand liggend.

Nu investeren in Bitcoin inmiddels dusdanig wijdverspreid is, lijkt de angst dat het wordt verboden steeds minder zwaar te wegen in de prognoses voor investeren in Bitcoin. In de afgelopen jaren hebben steeds meer instellingen en bedrijven er namelijk voor gekozen cryptocurrencies te accepteren. Bovendien staan vele landen beleggen in Bitcoin en Bitcoin kopen toe.

Hoewel de meeste analisten zich meer instellen op een de volgende bitcoin bubble kunnen traders die investeren in Bitcoin hier uiteraard niet blindelings op vertrouwen. Als u besluit te beleggen in Bitcoin is het van belang dat u de ontwikkelingen en Bitcoin nieuws goed in de gaten houdt en uw investeringsactivieiten hierop afstemd. Bij beleggen in goud heeft u niet te maken met deze onzekere factoren.

Het is belangrijk te onthouden dat u bij beleggen in goud te maken heeft met een financieel instrument dat al eeuwenlang wordt verhandeld terwijl u met investeren in Bitcoin kiest voor een activa in de groeifase. Waar er bij beleggen in goud wellicht minder (extra) risico's en onzekere factoren zijn, is het groeipotentieel doorgaans ook minder groot. Beleggers die ervoor kiezen te investeren in Bitcoin willen profiteren van de veelvoorkomende, vaak extreme prijsschommelingen. De keerzijde van de medaille is echter dat zij de hogere risico's zullen moeten accepteren. Bij beleggen in goud zijn zowel de risico's als de potentiële winstmarges minder extreem.

Veiligheid van Bitcoin

Er wordt geclaimd dat Bitcoin niet kan worden gehacked, gemanipuleerd of aangepast. Hoewel sommige sceptici dit openlijk betwisten is de staat van dienst tot noch toe prima en vormt de veiligheid geen reden voor zorg in de prognoses voor investeren in Bitcoin. Echter, exchanges en digitale wallets zijn net zoals online bankrekeningen kwetsbaar. Op dezelfde wijze dat uw bank kan worden gehacked of uw credit card kan worden geswiped kunnen uw Bitcoins ook doelwit zijn. Wanneer u ervoor kiest te investeren in Bitcoins is het van belang dat uw BTC kapitaal beschermd.

Bitcoins zijn uitsluitend in digitale vorm beschikbaar. U kunt uw Bitcoins opslaan in speciale Cryptocurrency wallets. Een uniek aspect van investeren in Bitcoins is dat deze niet traceerbaar zijn. Traders die Bitcoin kopen of beleggen in Bitcoins zullen weten dat uw Bitcoins unieke, geheime codes kennen die bewijzen dat u de eigenaar bent.

James Hill, een softwareontwikkelaar bij Scott Logic Consultancy, stelt dat veiligheid van het blockchain algoritme zelf sterk is en het belangrijkste risico is dat mensen hun sleutel codes verliezen. Deze beveiligde Bitcoin keys worden opgeslagen in een wallet die via een app op uw smartphone of via web based versie kunnen benaderd. Wanneer u wilt beleggen in Bitcoins is het dan ook raadzaam dat u ervoor zorgt dat uw netwerk- en apparaat beveiliging up to date zijn en u uw sleutel codes niet verliest.

Voor investeren in Bitcoins is het niet alleen van belang dat u de codes op een veilige manier opslaat, het is tevens evenzeer cruciaal dat u deze via solide, betrouwbare kanalen verhandeld. Bij Admirals kunt u op een veilige manier beleggen in goud, investeren in Bitcoins en handelen in vele andere financiële activa tegen de meest gunstige handelsvoorwaarden en competitieve transactiekosten. Als award winnende, FCA gereguleerde broker voldoen wij aan de hoogste standaarden. Bovendien werken wij met het best beveiligde en meest gevierde trading software ter wereld.

's Werelds beste multi-asset platform


Bitcoin Hedging Risico's en Forex Trading

In het huidige monetaire systeem waar fiat valuta's domineren hebben overheden en centrale banken de macht om naar eigen goeddunken geld bij te printen, het aanbod te verlagen of de prijs van hun valuta aan te passen. Door bijvoorbeeld rentevoet bijstellingen zal de waarde van een valuta appreciëren of depreciëren.

De beleidsmakers hebben hierbij een betrekkelijk grote vrijheid, hetgeen Forex traders en beleggers blootstelt aan de risico's die gepaard gaan met de eventuele waardevermindering die hieruit volgen. Beleggers met een gebalanceerde portefeuille trachten de risico's van bepaalde instrumenten of markten te ondervangen door te handelen in andere activa. Zoals we al eerder hebben besproken is beleggen in goud een populaire keuze voor traders die zich willen indekken tegen de risico's mogelijke zwakte in de US Dollar maar ook investeren in Bitcoin is tegenwoordig een erg geliefde methode om de risico's van Forex trading te hedgen.

Beginnende traders zien de overweging tussen beleggen in goud, investeren in Bitcoin of Forex trading vaak als elkaar uitsluitend en denken dat zij moeten kiezen voor het een of het ander. Ervaren traders echter, zullen er altijd naar streven hun risico blootstelling aan een of enkele markten of instrumenten zoveel mogelijk te beperken en combineren graag verschillende technieken en activa. Portfolio diversificatie is een belangrijke risicomanagement techniek. We hebben in de voorgaande paragrafen verschillende voordelen, risico's en toepassingen van beleggen in goud en investeren in Bitcoin besproken. Zoals u hier wellicht uit heeft kunnen opmaken, zal de keuze tussen beleggen in goud of investeren in Bitcoins deels neerkomen op uw persoonlijke voorkeur.

De vooruitzichten voor investeren in Bitcoin zijn overwegend positief en sommige traders maken zich zelfs op voor een Bitcoin bubble. Echter, deze prognoses noch de in het verleden behaalde resultaten bieden garantie voor de toekomst. Wanneer u kiest voor investeren in Bitcoins moet u rekening houden met hogere volatiliteit. Waar deze volatiliteit zorgt voor interessante handelsmogelijkheden brengt het ook risico's met zich mee. Beleggen in goud aan de andere kant, kent minder extreme prijsschommelingen. De risico's maar ook de gemiddelde winstmarges zijn over het algemeen lager.

De afweging tussen beleggen in goud enerzijds en beleggen in Bitcoin anderzijds is door vele andere traders besloten in het voordeel van Bitcoin. De crypto hype een aantal jaren geleden heeft het animo voor beleggen in goud doen afnemen. Waar market analisten spreken over een aankomende bitcoin bubble 2019 is de kans aanwezig dat dit opnieuw een afname in interesse in beleggen in goud met zich mee zal brengen. Aan de andere kant gaan er ook geluiden op dat beleggen in goud ten gevolge van de politieke en economische spanningen zoals de trade tariffs en de aankomende presidentsverkiezingen in de VS meer zal aantrekken.

Of u nu kiest voor beleggen in goud of investeren in Bitcoins, u bent erbij gebaat te kiezen voor een handelswijze die u de flexibiliteit biedt om gemakkelijk in te spelen op prijsschommelingen. De CFD constructie bijvoorbeeld, biedt traders de mogelijkheid snel in te spelen op koersbewegingen. Omdat men bij CFD trading in wezen een contract aangaat met de broker en niet daadwerkelijk bezit neemt van de activa is de keuze niet beperkt tot Bitcoin kopen of niet. U kunt namelijk ook 'sell orders' plaatsen. Zo kunt u profiteren van zowel op- als neergaande koersbewegingen, door het plaatsen van long (Bitcoin kopen) orders wanneer de prijs stijgt of short selling orders (Bitcoin verkopen) wanneer de prijs daalt.

Bij Admirals kunt u investeren in Bitcoin CFD's, zoals de BTC/USD CFD en een ruime selectie andere crypto CFD's. Middels CFD cryptocurrency trading kunt u profiteren van het groeipotentieel van ruim 22 crypto CFD valuta paren en 10 CFD cryptocurrency crosses. U kunt net zo makkelijk uw voordeel doen met de dagelijkse koersontwikkelingen of op de lange termijn investeren in Bitcoins.

De mogelijkheid om long- dan wel short te gaan betekent dat de trader in elke willekeurige marktconditie zijn voordeel zou kunnen doen met investeren in bitcoin CFD's. De onderstaande grafiek biedt een weergave van de ontwikkeling van deze cryptocurrency gedurende de crypto hype in 2017:

Het zal u wellicht zijn opgevallen dat zelfs in deze extreem steile koersontwikkeling een trend zich vrijwel nooit in een rechte lijn beweegt. De prijs toont cyclische bewegingen. De bewegingen in lijn met de Bitcoin koers trend noemt men impuls bewegingen en bewegingen tegen de trend staan bekend als retracements. Een uptrend is een series higher highs en higher lows. Een bearish trendbeweging toont pieken en dieptepunten die een dalende lijn aftekenen. We noemen deze lijn een trend line - in een uptrend bevindt de trend lijn zich onder de BTC koers (support) en in een downtrend boven de prijs (resistance).

De bounce refereert aan de situatie waarin prijs terugtrekt naar de trend line en deze respecteert (niet doorbreekt). Het bounce punt is doorgaans het begin van een nieuwe impuls beweging. Zij die investeren in Bitcoin trachten middels analyse technieken patronen in de koersontwikkeling te herkennen. Aan de hand van deze analyse proberen zij de meest gunstige momenten om te investeren in Bitcoins te identificeren.

Lees meer over de verschillende analyse technieken en hoe u deze kunt gebruiken om te investeren in Bitcoins in ons artikel Forex Trend Voorspellen met Forex Analysis technieken & Forex Forecasting Software.

Bron: Admirals MetTrader 5 - Bitcoin vs Gold - Maandelijkse grafiek - Goud - Gegevensbereik: van Jan 1, 1992, to Aug 25, 2019, analyse uitgevoerd op 25 Aug 2019, om 4:47 pm BST. - Let op: In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige prestaties.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - Bitcoin vs Gold - Wekelijkse grafiek - Bitcoin - Let op: In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige prestaties.

Bent u overtuigd en wilt u zelf beleggen in Bitcoin? Er zijn enkele praktische punten die u moet overwegen voordat u van start kunt met investeren in Bitcoins:

 1. Bitcoins kopen of niet in 2022? Wat zijn de forecasts voor investeren in Bitcoin?
 2. Hoe kan ik investeren in bitcoin?
 3. Hoe kan ik winst maken met investeren in Bitcoins?
 4. Hoe kan ik zelf aan de slag met investeren in bitcoin - beste broker en software voor investeren in Bitcoin?

Handel in CFD's op digitale valuta's

Handel in 30+ top digitale valutaparen bij Admirals

Bitcoin en Brokerkeuze

Tot noch toe hebben wij ons gericht op de overweging Bitcoin kopen of niet en de afweging tussen beleggen in goud vs. investeren in Bitcoins. Nog voordat u aan de slag kunt met investeren in Bitcoins of beleggen in goud moet u een aantal andere, praktische keuzes maken.

Om te kunnen starten met beleggen in Bitcoins of goud heeft u namelijk trading software en een broker nodig. Een broker is de financiële tussenpersoon die u toegang tot de markten verleent. Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaald door uw broker keuze. De kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en de kosten kunnen uw trading resultaten beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden!

Vergelijk transactiekosten, handelsvoorwaarden en de kwaliteit van uitvoering en uiteraard het door de crypto broker ondersteunde Bitcoin trading platform. Wees voorzichtig met Bitcoin trading sites, online exchanges en cryptocurrency brokers die niet gereguleerd zijn. Trading betreft uw kapitaal. Het is aldus belangrijk dat u een betrouwbare broker kiest.

Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admirals is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder.

Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden. Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 1 - afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Een breed scala aan beschikbare instrumenten waaronder de belangrijkste crypto CFD's en CFD cryptocurrency paren. U kunt zowel beleggen in goud als investeren in Bitcoins en vele andere instrumenten en markten.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. Het maximaal beschikbare hefboomeffect is afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admirals "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten
 • Gratis Real Time market data
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admirals handelen met een veilig gevoel
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handelsstijlen

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland. Admirals biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Wat is Litecoin (LTC)? - Litecoin koers verwachting 2024
De crypto hype van de afgelopen jaren kan absoluut niet aan u voorbij gegaan zijn. Voor de meesten van ons kwam het als vanuit het niets - en plots was iedereen bezig met Cryptocurrency trading. Litecoin registreerde over 2017 een ongekende waardevermeerdering van ruim 5000%. De gekte was echter net...
Beste crypto 2024 - Top 10 cryptomunten om te kopen
Cryptocurrencies of cryptomunten kenden een zeer positief jaar in 2023 en trekken steeds meer aandacht ondanks het feit dat het nog steeds een sector is die in ontwikkeling is. Wat staat er verder te gebeuren in de cryptomarkt?In dit artikel bespreken we de top 10 beste cryptomunten om te investeren...
Hoe handelen in Bitcoin CFD's?
Heeft u Bitcoin CFD's opgenomen in uw handelsplan? Leren handelen in Bitcoin CFD's is zeker een onderwerp dat veel traders bezighoudt.Gezien de ongelooflijke hoeveelheid volatiliteit in de prijs van Bitcoin, biedt dit potentiële opties voor detailhandelaren (evenals, natuurlijk, een risicofactor waa...
Alles weergeven